מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שלמד נח תורה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
זקן ששכח
הודעות: 2746
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

שלמד נח תורה

הודעהעל ידי זקן ששכח » א' אוקטובר 03, 2010 11:30 pm

רש"י בראשית ז ב:
"הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה (עירובין יח)".
והנה להלן ז ט כתב רש"י:
באו אל נח - מאליהן".
ולפ"ז לכאורה נימא דלא למד תורה. שאם היה לומד היה מכיר הכשרות ומביאן, אבל עתה שבאו מעצמן אולי זה מפני שלא ידע את מי להביא.

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי גלילי » א' אוקטובר 03, 2010 11:36 pm

רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) בראשית פרק ז

(ב) [הטהורה] למדנו שלמד נח תורה. דאם לא כן מנא ידע, טהורין וטמאין בההיא שעתא מי הוו. אבל בזבחים פרק פרת חטאת (זבחים קטז א) תרצו בזה: "אמר רב חסדא: העבירום לפני התיבה וכל שהתיבה קולטתו טהור. ורבי אבהו אמר: 'והבאים' כתיב (פסוק טז) שבאו מאליהן". ולא ידעתי למה הניח הרב דברי התלמוד ותפס דרך אחרת.

וע"ע במהרש"א זבחים שם, מש"כ על הרא"ם והחזקוני.

זקן ששכח
הודעות: 2746
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי זקן ששכח » ב' אוקטובר 04, 2010 8:15 pm

תודה גלילי.
ודומה שקושייתי אלימתא יותר, שלכאורה סתר רש"י דברי עצמו מהכא להתם.

שלום4
הודעות: 51
הצטרף: ג' אוקטובר 05, 2010 11:03 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי שלום4 » ד' אוקטובר 06, 2010 11:47 pm

זקן ששכח כתב:רש"י בראשית ז ב:
"הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה (עירובין יח)".
והנה להלן ז ט כתב רש"י:
באו אל נח - מאליהן".
ולפ"ז לכאורה נימא דלא למד תורה. שאם היה לומד היה מכיר הכשרות ומביאן, אבל עתה שבאו מעצמן אולי זה מפני שלא ידע את מי להביא.


עי' בחזקוני שהקשה כן ותי' דמהבהמה הטהורה ידעינן דלמד נח תורה, אבל עופות פריך בזבחים מנא ידע שהרי מיני עופות טמאים מרובים ואין לעמוד בסודם, וע"ז מת' הגמ' שהעבירן לפני התיבה ומה שהתיבה קלטה ידע שהם טהורים, עי"ש.
ומיושב קושיתך שרש"י לא סתר עצמו, שמש"כ ומאליהם באו הוא על הפסוק שמדבר בעופות, ומה שכ' מלמד שלמד נח תורה הוא על הפסוק מכל הבהמה.

אגב, לא מצאתי כזאת גמ' בעירובין יח.

זקן ששכח
הודעות: 2746
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי זקן ששכח » ה' אוקטובר 07, 2010 12:51 am

שלום4 כתב:
זקן ששכח כתב:רש"י בראשית ז ב:
"הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה (עירובין יח)".
והנה להלן ז ט כתב רש"י:
באו אל נח - מאליהן".
ולפ"ז לכאורה נימא דלא למד תורה. שאם היה לומד היה מכיר הכשרות ומביאן, אבל עתה שבאו מעצמן אולי זה מפני שלא ידע את מי להביא.


עי' בחזקוני שהקשה כן ותי' דמהבהמה הטהורה ידעינן דלמד נח תורה, אבל עופות פריך בזבחים מנא ידע שהרי מיני עופות טמאים מרובים ואין לעמוד בסודם, וע"ז מת' הגמ' שהעבירן לפני התיבה ומה שהתיבה קלטה ידע שהם טהורים, עי"ש.
ומיושב קושיתך שרש"י לא סתר עצמו, שמש"כ ומאליהם באו הוא על הפסוק שמדבר בעופות, ומה שכ' מלמד שלמד נח תורה הוא על הפסוק מכל הבהמה.

אגב, לא מצאתי כזאת גמ' בעירובין יח.


מהרש"א זבחים קטזע"א
ובחזקוני כתב בזה ב' תירוצים ואינן מחוורין... ובתירוץ שני שכתב לחלק בין עופות טהורים לבהמות טהורות הן דברי נביאות...

שלום4
הודעות: 51
הצטרף: ג' אוקטובר 05, 2010 11:03 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי שלום4 » ה' אוקטובר 07, 2010 12:23 pm

לתרץ פליאת המהרש"א שדברי החזקוני הם דברי נביאות, נראה שי"ל שהרי כבר הקשו מפרשי התורה איך למד נח תורה הא איתא בסנהדרין נט דנכרי שעסק בתורה חייב מיתה. ולישב זאת נראה דיעוי' בבית הלוי (פרשת יתרו) שכ' שכל מה שאסור לב"נ ללמוד תורה הוא דוקא תורה שבע"פ אך תורה שבכתב מותר לו, וכ"כ המהרי"ץ חיות חגיגה יג ועוד.
והנה מבואר בחולין נט דסימני בהמה וחיה נאמרו בתורה וסימני עופות לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא כל שיש לו אצבע יצירה וזפק קורקבנו נקלף טהור וכו', עי"ש בסוגיה. הרי דסימני בהמה וחיה הוא מהתורה משא"כ סימני עופות הם מדרבנן.
ולפי"ז אתי שפיר דמזה שידע סימני הבהמות מוכח שלמד תורה וכדברי החזקוני שכל דברי רש"י הם דוקא על בהמות. אך סימני עופות שהם מדרבנן שנאסר לו ללמוד זהו מה שהקשתה הגמ' בזבחים דאיך ידע, וע"ז משני כל שהתיבה קולטתו. ומיושב הכל.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי חיים » ה' אוקטובר 07, 2010 5:39 pm

זקן ששכח כתב:רש"י בראשית ז ב:
"הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה (עירובין יח)".
והנה להלן ז ט כתב רש"י:
באו אל נח - מאליהן".
ולפ"ז לכאורה נימא דלא למד תורה. שאם היה לומד היה מכיר הכשרות ומביאן, אבל עתה שבאו מעצמן אולי זה מפני שלא ידע את מי להביא.

לכאורה יש לומר שמהא גופא שאמר לו הקב"ה "מכל הבהמה הטהורה תקח לך וגו', מוכח שידע והבין למה הכוונה.

זקן ששכח
הודעות: 2746
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי זקן ששכח » ה' אוקטובר 07, 2010 8:41 pm

חיים כתב:
זקן ששכח כתב:רש"י בראשית ז ב:
"הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה (עירובין יח)".
והנה להלן ז ט כתב רש"י:
באו אל נח - מאליהן".
ולפ"ז לכאורה נימא דלא למד תורה. שאם היה לומד היה מכיר הכשרות ומביאן, אבל עתה שבאו מעצמן אולי זה מפני שלא ידע את מי להביא.

לכאורה יש לומר שמהא גופא שאמר לו הקב"ה "מכל הבהמה הטהורה תקח לך וגו', מוכח שידע והבין למה הכוונה.

אבל מכך שלא הצליח להביא, והיה עליהם לבוא מעצמן, כלומר בציווי הקב"ה, מזה כמובן אין כל ראיה...

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי חיים » ו' אוקטובר 08, 2010 12:46 am

נכון מאוד.
אם הראיה שלמד תורה היא כדברי, אין שום ראיה הפוכה מכך שהם באו מעצמם.

מענה לשון
הודעות: 177
הצטרף: א' ספטמבר 12, 2010 7:56 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי מענה לשון » א' אוקטובר 10, 2010 3:11 pm

מהרמב"ן עה"פ מבואר דרק החיות הטמאות באו אל נח אבל הטהורות היה הוא מחזר אחריהן, ומנין ידע מיהן הטהורות ע"כ שלמד תורה.
ולפי"ז יש לישב דקדוק הלשון שמהטהורה למד תורה, ולכאורה ה"ה מהבהמה שאיננה טהורה דאף אותם היה צריך לדעת ומהו שכתבו בדוקא טהורה, ולדברינו א"ש דהטמאים באו מאליהן, והטהורים לבד היה צריך לחזר אחרקיהן.

זקן ששכח
הודעות: 2746
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי זקן ששכח » א' אוקטובר 10, 2010 8:44 pm

מענה לשון כתב:מהרמב"ן עה"פ מבואר דרק החיות הטמאות באו אל נח אבל הטהורות היה הוא מחזר אחריהן, ומנין ידע מיהן הטהורות ע"כ שלמד תורה.
ולפי"ז יש לישב דקדוק הלשון שמהטהורה למד תורה, ולכאורה ה"ה מהבהמה שאיננה טהורה דאף אותם היה צריך לדעת ומהו שכתבו בדוקא טהורה, ולדברינו א"ש דהטמאים באו מאליהן, והטהורים לבד היה צריך לחזר אחרקיהן.

'טענו בחטים והודה לו בשעורים'.
כל תוקף השאלה היה בדברי רש"י שלכאורה סתרו מיניה וביה. ידוע שיש עוד פירושים ומפרשים, אבל אין כל השאלה אלא לרש"י.

אבןטובה

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי אבןטובה » ב' נובמבר 28, 2016 7:40 am

והאיך למד תורה הלא עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה אלא בפשוט כיון שהיה קודם מתן תורה עדיין לא נאסר להם הלימוד ראה עוד נטע שורק פ' ויקהל

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' נובמבר 28, 2016 8:09 am

זקן ששכח כתב:תודה גלילי.
ודומה שקושייתי אלימתא יותר, שלכאורה סתר רש"י דברי עצמו מהכא להתם.

כל מקום רש"י מפרש עפ"י הקרוב ביותר לפשט המילים ולכן מצוי בו סתירות אפי' בש"ס, [למשל אם מחיצה הוי אהל, בכל הכלים פי' רק גג ובעירובין באפן קיצוני פי' שאפי' מחיצה שאינה מתרת אסור], אלא שכיון ואינו ספק פסק ובפרט על התורה פי' לפעמים כך ולפעמים כך.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי קראקובער » ב' נובמבר 28, 2016 9:56 am

במשך חכמה מביא מתוספת בנדה דתרנגולא דאגמא הזכר טמא והנקבה טהורה וגם ממין כזה הביא שבעה דמ"מ נכלל בלהחיות זרע אבל היות שזה לא היה טהור בכל זאת אולי הזכר היה חייב לנח להביא בעצמו ובשביל לדעת התוספת הנ"ל בהחלט חייבים ללמוד תורה....

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 815
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוקטובר 22, 2020 5:39 pm

בריש אשכול ישן זה הובאו דברי רש"י "למדנו שלמד נח תורה".

ובאמת ששמעתי לשאול, מה עשה נח בכל אותם י"ב חודש בתיבה, שלא היה לו צורך ואפשרות לזרוע ולחרוש וכו', ואף בתה"מ נאסרו. מה עשו שם.

ולכאורה הימ"ל שרוב הזמן עסקו להאכיל את כל מליוני בעלי החיים והבהמות השונים והמשונים, כל אחד ואחת האוכל שלה, והזמן שלה וכו' וכו'. הרי דב"ז בודאי לקח את רוב הזמן שלהם. וכנראה בשאר הזמן, אחרי שאכלו ונחו, למדו ועסקו בתוה"ק.

מה שנכון נכון
הודעות: 9982
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: שלמד נח תורה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אוקטובר 22, 2020 6:49 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:בריש אשכול ישן זה הובאו דברי רש"י "למדנו שלמד נח תורה".

ובאמת ששמעתי לשאול, מה עשה נח בכל אותם י"ב חודש בתיבה, שלא היה לו צורך ואפשרות לזרוע ולחרוש וכו', ואף בתה"מ נאסרו. מה עשו שם.

ולכאורה הימ"ל שרוב הזמן עסקו להאכיל את כל מליוני בעלי החיים והבהמות השונים והמשונים, כל אחד ואחת האוכל שלה, והזמן שלה וכו' וכו'. הרי דב"ז בודאי לקח את רוב הזמן שלהם. וכנראה בשאר הזמן, אחרי שאכלו ונחו, למדו ועסקו בתוה"ק.

ראה סנהדרין קח, ב א"ל אליעזר לשם רבה וכו'.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 56 אורחים