מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרומי » ו' מרץ 01, 2019 2:20 pm

האם יש מי שדן בפירוש לגבי 'ברכת החמה'?

לפי המנהג שבקידוש לבנה פונים ל'מזרח' לכאורה הוא הדין לברכת החמה. אבל בקידוש לבנה מסתבר שהטעם הוא כדי שלא יהיה נראה כמשתחווה ללבנה, וא"כ בברכת החמה הרי החמה נמצאת גם היא במזרח ומה הרווחנו?...

ועדיין יש לשאול לגבי מקומות שבהם לא פונים בשמו"ע ל'מזרח' אלא לכיוון צפון או דרום, האם גם בברכת החמה עליהם לפנות לכיוון זה דוקא?

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי משולש » ש' מרץ 02, 2019 8:41 pm

כמדומני שהמנהג העיקרי לעמוד ופניו לכיוון הלבנה ולא למזרח.

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרומי » ש' מרץ 02, 2019 8:44 pm

בסדר, שאלתי היא לפי הנוהגים שבקידוש לבנה כן עומדים כלפי 'מזרח' - כדברי יסוד ושורש העבודה ועוד. ויש גם כאלה.

כמעיין המתגבר
הודעות: 318
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ש' מרץ 02, 2019 9:16 pm

דרומי כתב:ברשותכם אבקש לרכז קטעים בתפילה, מלבד תפילת שמונה-עשרה עצמה, שנוהגים בהם (לפחות בחלק מהקהילות) לעמוד לצד 'מזרח', כלומר, לכיוון ירושלים.

הראשון הזכור לי כרגע, הוא שבקידוש לבנה יש מנהג לעמוד לצד 'מזרח', והסיבה לכך היא כדי להדגיש שאיננו עובדים ח"ו את הירח אלא משתחווים לה'.


ואם הלבנה נמצאת במזרח?

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרומי » ג' מרץ 05, 2019 4:53 pm

מצאתי באמתחתי ציון כזה: ראה מקו"ח סי' תקפג לגבי אבינו מלכנו שיש לאומרו כלפי מזרח כמו שמו"ע.

ואיני יודע (זוכר) מהיכן העתקתיו, אך במקור חיים (לבעל החות יאיר) איני מוצא דבר זה כלל. אולי יכול מי מהחכמים לסייע להבין את כוונת ההפניה, ושכמ"ה.

--

ולענין תחנון האם צריך להיות כלפי 'מזרח', ראיתי ביומנו של ר"י מונדשיין ע"ה מתשכ"ז, כשהיה אצל האדמור מחב"ד, שמציין שהיה פונה ל'מזרח' רק בעת אמירת 'אשמנו' וכו' ולאחר מכן (כשאומרים 'א-ל ארך אפים') היה חוזר למקומו הרגיל. - ולא ידעתי מקורו.

מה שנכון נכון
הודעות: 9379
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 05, 2019 9:08 pm

דרומי כתב:מצאתי באמתחתי ציון כזה: ראה מקו"ח סי' תקפג לגבי אבינו מלכנו שיש לאומרו כלפי מזרח כמו שמו"ע.

ואיני יודע (זוכר) מהיכן העתקתיו, אך במקור חיים (לבעל החות יאיר) איני מוצא דבר זה כלל. אולי יכול מי מהחכמים לסייע להבין את כוונת ההפניה, ושכמ"ה.

הוא במקו"ח לחו"י בקיצור הלכות לסימן תקפב.

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרומי » ד' מרץ 06, 2019 12:36 pm

יישר כח.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7377
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 06, 2019 7:53 pm

כל מקום שמשתחווים בו, כגון עלינו, או ויעבור.

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרומי » ה' מרץ 07, 2019 12:55 am

ממתי משתחוים ב'ויעבור'?

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7377
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' מרץ 07, 2019 8:37 am

התכוונתי למנהג שראיתי אצל אחב"י הספרדים.

עושה חדשות
הודעות: 8894
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' דצמבר 20, 2019 11:20 am

על קריאת התורה, וכן הכריעות שם -
נובי"ת או"ח סי"ג כתב:ומה ששאל כשמתפללים בבית בעשרה והחלונות הם במערב והקורא צריך לראות לאור החלון וצריך להיות פני הקורא למערב אם רשאים לעשות כן. לא ידעתי שום חשש בזה ובתפלה הוא שהקפיד הכתוב שיתפללו דרך ארצם ויהיו פניו לירושלים אבל קריאת התורה יכול להיות לאיזה צד שירצה. ואי משום ההשתחואה שהעולה משתחוה לצד מערב ג"כ אין קפידא שעיקר השתחואה היא רק לכבוד התורה כמבואר במג"א סימן קל"ט ס"ק ו' וא"כ כאן ראוי שישתחוה לצד שהתורה מונחת פתוחה לפניו, גם בלא"ה וכי מה איסור יש במשתחוה למערב ודוקא בשעה שהציבור מתפללים שכולם משתחוים למזרח והוא משתחוה למערב וגם בזה הלא יש פוסקים שיהפוך פניו דוקא לצד מערב דהיינו פניו לבה"כ. ועוד ששם אין הטעם משום השתחואה רק על גוף עמידתו בתפלה היפך מן הצד שהציבור עומדים ולית בזה שום חשש דברי הד"ש:


ועל ברכת חתנים(!) -
מחזור ויטרי כתב:ברכת אירוסין: ת'. ומכוין פניו כלפי מזרח נגד צד ירושלם. שכל תפילות שאנו מתפללים. אנו מביטין אל היכל ה'. כי כן מצינו בדניאל. וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם. לבד משאר כל הברכות שאין אנו קפידין להביט שם. לכך צריך לכוין פניו כלפי מזרח בברכת חתנים:


המקורות מתוך ס' דרך ישרה, יש שם עוד...

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרומי » ו' דצמבר 20, 2019 11:22 am

יייש"כ. אני מחפש מאוד לקנות ספר זה אך דא עקא שלמקום מגוריי עדיין לא הגיע כנראה...

חיים שאול
הודעות: 631
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי חיים שאול » ש' דצמבר 21, 2019 7:27 pm

לגבי קדושה, התהלה לדוד כותב שאי"צ לפנות למזרח

לבי במערב
הודעות: 2789
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' דצמבר 22, 2019 1:27 am

ראה גם קובץ 'אור ישראל' (מאנסי) גליון סז ע' שעג:
אור ישראל (מאנסי) גל' סז ע' שעג.jpg
עמידה ל'מזרח' בשאר תפלות וברכות,
אור ישראל (מאנסי) גל' סז ע' שעג.jpg (540.66 KiB) נצפה 877 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 8894
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ינואר 25, 2020 6:59 pm

בתפילת כהן גדול ביוהכ"פ בבית קוה"ק, גם היה בה את הדין הזה.
זה לכאו' הפי' בדברי המשנה "היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת".

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1403
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: אמירת קדושה לצד מזרח

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ג' אפריל 14, 2020 11:30 am

בימים האלו אני מתפלל על המרפסת במנין שמכיל שלשה בנינים ואני עומד על המזרח הקיצון מבין כל הבנינים. מה שאני נוהג לעשות עכשיו הוא לפנות לצד מערב לכל התפלה כדי שאני יכול לראות ו"להשתתף" עם שאר המתפללים ורק בשעת שמו"ע אני נוהג לפנות לצד מזרח. האם זה נכון לא לפנות מזרחה בשעת "קדושה"?

עושה חדשות
הודעות: 8894
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' אפריל 21, 2020 7:20 am

עושה חדשות כתב:בתפילת כהן גדול ביוהכ"פ בבית קוה"ק, גם היה בה את הדין הזה.
זה לכאו' הפי' בדברי המשנה "היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת".

צ"ע דהא תפילתו של כה"ג לא היתה בתוך קוה"ק אלא בבית החיצון, ובמה איירי מתני'. (ויש שם גי' אחרת, עי').

חיים שאול
הודעות: 631
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: אמירת קדושה לצד מזרח

הודעהעל ידי חיים שאול » ב' מאי 11, 2020 1:15 pm

כמדומה שגם הגרח"ק בדעצ נוטה כ' בפשיטות כתהל"ד שאי"צ

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7377
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מאי 11, 2020 2:01 pm

דרומי כתב:האם יש מי שדן בפירוש לגבי 'ברכת החמה'?

לפי המנהג שבקידוש לבנה פונים ל'מזרח' לכאורה הוא הדין לברכת החמה. אבל בקידוש לבנה מסתבר שהטעם הוא כדי שלא יהיה נראה כמשתחווה ללבנה, וא"כ בברכת החמה הרי החמה נמצאת גם היא במזרח ומה הרווחנו?...

ועדיין יש לשאול לגבי מקומות שבהם לא פונים בשמו"ע ל'מזרח' אלא לכיוון צפון או דרום, האם גם בברכת החמה עליהם לפנות לכיוון זה דוקא?

החמה איננה במזרח (עכ"פ בארה"ק ובארצות הצפוניות ממנה).
כמעיין המתגבר כתב:
דרומי כתב:ברשותכם אבקש לרכז קטעים בתפילה, מלבד תפילת שמונה-עשרה עצמה, שנוהגים בהם (לפחות בחלק מהקהילות) לעמוד לצד 'מזרח', כלומר, לכיוון ירושלים.

הראשון הזכור לי כרגע, הוא שבקידוש לבנה יש מנהג לעמוד לצד 'מזרח', והסיבה לכך היא כדי להדגיש שאיננו עובדים ח"ו את הירח אלא משתחווים לה'.


ואם הלבנה נמצאת במזרח?

אצלנו (תל ציון יע"א) לפעמים הלבנה נמצאת בדרום שהוא כיוון התפילה.
והסתפקתי איך לעמוד בקידוש לבנה בזמנים כאלו.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1354
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' יוני 02, 2020 1:37 pm

וע"ע בשו"ת נודע ביהודה תניינא חאו"ח ס"ס יג


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 68 אורחים