מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סליחות
הודעות: 1364
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי סליחות » ש' דצמבר 14, 2019 9:23 pm

אם אין מספיק שמן למנורה ואפשר לחלק את זה למספר ימים אם ידליקו בכל פעם מעט, או שאפשר להדליק מערב ועד בוקר אבל זה יספיק לפעם אחת, האם מותר לעשות כך?

הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין (פ"ג הי"א): כמה שמן הוא נותן לכל נר, חצי לוג שמן שנאמר מערב עד בקר תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר.

לכאורה אפשר לומר שהרמב"ם עוסק רק באופן שיש, אבל לא באופן שאין מספיק שמן.

עזריאל ברגר
הודעות: 7988
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' דצמבר 14, 2019 10:40 pm

סליחות כתב:אם אין מספיק שמן למנורה ואפשר לחלק את זה למספר ימים אם ידליקו בכל פעם מעט, או שאפשר להדליק מערב ועד בוקר אבל זה יספיק לפעם אחת, האם מותר לעשות כך?

הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין (פ"ג הי"א): כמה שמן הוא נותן לכל נר, חצי לוג שמן שנאמר מערב עד בקר תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר.

לכאורה אפשר לומר שהרמב"ם עוסק רק באופן שיש, אבל לא באופן שאין מספיק שמן.

תלוי במחלוקת הידועה כיצד היה נס חנוכה...
יש שאמרו שהניחו במנורה בכל יום שמינית מהשמן, ויש שהקשו עליהם מדקיי"ל כלי שרת אין מקדשין אלא מלאין.

ווידער
הודעות: 80
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי ווידער » ש' דצמבר 14, 2019 11:47 pm

אם יש חצי לוג בוודאי שיש להדליק ולא לשמור חלק ליום אחר. השאלה תהיה באופן שיש רק קצת שמן, האם יש מצווה להדליק את זה או שמכיוון שזה פחות מכשיעור אין מצווה.
בנוסף ניתן לשאול, מה יהא הדין אם יש מספיק שמן להדלקת המנורה רק שאנו יודעים בוודאות שמיד אחרי שנדליק יכבו את המנורה, האם מחוייבים להדליק? הנפק"מ למעשה היא בזה"ז, שניתן להדליק המנורה במקומה, (הוואקף מאפשר גישה לתיירים למקום), אבל השוטרים בוודאי יכבו את המנורה מיד כשישימו לב לכך.

סליחות
הודעות: 1364
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי סליחות » א' דצמבר 15, 2019 10:52 am

יישר כוח לרבנים הנ"ל.
האם השיעור של חצי לוג מדאורייתא או הלמ"מ או מדרבנן?
אותה שאלה לגבי הכלל על קידוש במלא.

עזריאל ברגר
הודעות: 7988
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' דצמבר 15, 2019 12:25 pm

סליחות כתב:יישר כוח לרבנים הנ"ל.
האם השיעור של חצי לוג מדאורייתא או הלמ"מ או מדרבנן?
אותה שאלה לגבי הכלל על קידוש במלא.

למיטב זכרוני נאמרו על זה לשונות דומים ללשונות של ארבעים סאה למקווה (היינו שיש פסוק, ופירשוהו חכמים שכוונתו לענין מסוים, ואח"כ שיערו חכמים ששיעורו כך וכך).

עזריאל ברגר
הודעות: 7988
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' דצמבר 15, 2019 12:39 pm

חיפשתי בחז"ל את הלשון "ושיערו חכמים" ומצאתיו (לגבי שיעורי תורה כבעניננו) במקומות הבאים:

עירובין דף ד ב, על הפסוק "ורחץ במים את כל בשרו":
כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום ג אמות ושיערו חכמים מי מקוה מ סאה

ועד"ז בעירובין דף יד ב, ובפסחים דף קט ב, וביומא דף לא א, ובחגיגה דף יא א

יומא דף פ א - לגבי שיעור טומאת אוכלין בכביצה:
רבי אבהו דידיה אמר מכל האוכל אשר יאכל אוכל שאתה אוכלו בבת אחת ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת


נזיר דף נב א
אמר רב יהודה מדיסקרתא ת"ש בהם יכול בכולן ת"ל מהם אי מהם יכול מקצתן ת"ל בהם הא כיצד עד שיגע במקצתן שהוא ככולן ושיערו חכמים בכעדשה שכן החומט תחלת ברייתו בכעדשה ש"מ שיעורא גמירי לה


מנחות דף פט א
מערב עד בקר תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר ... ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא


ונראה בכולם שקיבלו חכמים את הענין של השיעור, ואח"כ מדדו כדי למסור הלכה לדורות.

סליחות
הודעות: 1364
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי סליחות » א' דצמבר 15, 2019 1:18 pm

ייש"כ!
ומה לגבי קידוש במלא?

מָרוֹקַאִי זן חזו''א
הודעות: 129
הצטרף: ו' אוקטובר 28, 2016 11:05 am

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי מָרוֹקַאִי זן חזו''א » ב' דצמבר 16, 2019 10:40 am

סליחות כתב:יישר כוח לרבנים הנ"ל.
האם השיעור של חצי לוג מדאורייתא או הלמ"מ או מדרבנן?
.


אעתיק מן הרשום אצלי, ואקוה שיהיה לתועלת.
שיעור השמן חצי לוג ללילה (והמנחת ברוך הביא ראיה מספרי וממנחות דהוא הלכה למשה מסיני. ומר' אברהם בן הרמב"ם הוכיחו שס"ל דלא הוי הלל"מ -- יעויין חבצלת השרון שמות עמ' תש"א).
ובביאור הרא"ם לסמ"ג איתא דאינו מעכב, ויעוי' מקו"ח תר"ע, וקר"א מנחות פט ד"ה גמרא, (ואם מעכב לכאו' תליא להב"י שתי' שנתנו שמינית והפר"ח חולק וכן תליא בפי' הגמ' במנחות דמעלה מטה שיערו).

סליחות
הודעות: 1364
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי סליחות » ב' דצמבר 16, 2019 1:20 pm

ייש"כ!
ע"ע בדברי סופרים ח"א עמוד קכז (בסוף העמודה הראשונה) שכתב בשם הרצה"ח(?) בסו"מ נדה דהך שבע מדות הלכה מיוחדת ואינה הלמ"מ.
ועיי"ש עוד בדף צ"ג ע"ב בסוף אות ו' שמסיק שמדת חצי לוג אינה הלמ"מ.

סליחות
הודעות: 1364
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי סליחות » ב' דצמבר 16, 2019 5:21 pm

עזריאל ברגר כתב:ונראה בכולם שקיבלו חכמים את הענין של השיעור, ואח"כ מדדו כדי למסור הלכה לדורות.


ייש"כ על הדברים. אבל מה זאת אומרת העניין של השיעור? לא זכיתי לרדת לסוף דעתו. אולי אפשר לפשט את זה יותר?

עזריאל ברגר
הודעות: 7988
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר להדליק בביהמ"ק את המנורה לזמן קצר בלבד?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' דצמבר 16, 2019 6:04 pm

סליחות כתב:
עזריאל ברגר כתב:ונראה בכולם שקיבלו חכמים את הענין של השיעור, ואח"כ מדדו כדי למסור הלכה לדורות.


ייש"כ על הדברים. אבל מה זאת אומרת העניין של השיעור? לא זכיתי לרדת לסוף דעתו. אולי אפשר לפשט את זה יותר?

לדוגמא בנדו"ד: קיבלו חכמים בפירוש פסוק זה שכוונתו ליתן שיעור "שתהא דולקת מערב עד בוקר אפילו בתקופת טבת". ואחרי שקיבלו את הפירוש - בדקו ומצאו דהיינו חצי לוג.
כמו שקיבלו חכמים ששיעור אכילה הוא "בכדי אכילת פרס" ואח"כ בדקו ומצאו ריבוי שיעורים כמה הוא באמת (בין 2 דקות ל11 או 13 דקות).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 209 אורחים