עמוד 1 מתוך 1

הדין של עומד מרובה על הפרוץ

פורסם: ב' פברואר 24, 2020 9:49 am
על ידי מלבב
האם זה בגלל שחלק הפרוץ נחשב כפתח, או לא, אם נאמר שזה בגלל שזה נחשב לפתח, א״כ למה בפחות מד׳ טפחים שאין יכול להיות פתח עדיין אומרים עומד מרובה, ואם נאמר שזה לא בגלל שנחשב לפתח, אז למה בפירצה יותר מעשר ובקרן זוית לא מהני עומד מרובה.

Re: הדין של עומד מרובה על הפרוץ

פורסם: ג' פברואר 25, 2020 5:34 pm
על ידי היא שיחתי
תבדוק במתיבתא על עירובין, אני חושב שבנידון הפותח שלך יש גרי"ז וחזו"א

Re: הדין של עומד מרובה על הפרוץ

פורסם: ג' פברואר 25, 2020 6:09 pm
על ידי יואל שילה
'פתח' אינו גורם לביטול המחיצה, ו'פרצה' גורמת לביטולה.
אין צורך שהמרווח שבין המחיצות יהא מוגדר כ'פתח' אלא רק שלא יהא נחשב כ'פרצה', כדי שהמחיצה לא תתבטל.
ולכן בפחות מד' - אינו פתח אך גם אינו פרצה, ואין בכחו לפסול את המחיצה.
ביותר מעשר אמות אין שם פתח, וממילא הוה פרצה, ומתבטלת המחיצה.
בקרן זוית אינו 'פתח' כי לא עבדי אינשי פתח במקום כזה, וממילא הוה פרצה, ומבטל את המחיצה.

Re: הדין של עומד מרובה על הפרוץ

פורסם: ד' פברואר 26, 2020 1:25 pm
על ידי מלבב
האם סברא זו מפורשת באיזה מקום?

Re: הדין של עומד מרובה על הפרוץ

פורסם: ד' פברואר 26, 2020 2:30 pm
על ידי יואל שילה
אני לא יכול כעת להניח את האצבע על המקורות, אבל כך עולה לאחר כעשרים שנות התעסקות בעירובין.