עמוד 1 מתוך 1

על פי איזו שעה בודקים את מזל התקופה? (בהל' קידוש החודש)

פורסם: א' אפריל 05, 2020 11:09 pm
על ידי סליחות
אם במהלך הלילה נראים שש מזלות בכל זמן נתון (ע"פ המהדורה המבוארת, מפעל משנה תורה עמ' 369), על פי מה נקבע מה המזל של החודש? אם הבנתי נכון מהמהדורה הנ"ל (שם) יש לבדוק את זה כ-20 דקות לאחר השקיעה. האם זה הזמן היחיד שבו אפשר לבדוק מהו המזל של אותו החודש? (א"כ, מה המקור לכך בהל' קידוש החודש?)

Re: על פי איזו שעה בודקים את מזל התקופה? (בהל' קידוש החודש)

פורסם: ב' אפריל 06, 2020 12:25 am
על ידי יבנה
רש"י מסכת ראש השנה דף יא עמוד ב
גלגל חמה עגול הוא, חציו למעלה מן הקרקע וחציו למטה מן הקרקע, ושנים עשר מזלות קבועין בו, וזה סדרן: טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים, וסימניך: טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד, ששה מהן שקועין למטה, וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מגלגל - זה עולה מצד זה, והראשון שבצד האחר שוקע, וכן לעולם, ושתי שעות שוהה המזל בעלייתו, וכן שכנגדו בשיקועו, שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יום, ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור הבקר מע"ק גד"ד למעלה בלילה טש"ת סא"ב למטה לאור הבקר מתחיל טלה לעלות ומאזנים לשקוע, לסוף שתי שעות טלה כולו עולה ומאזנים כולו שוקע, אחר שתי שעות מתחיל שור לעלות ועקרב לשקוע וכן כולן כל חדש ניסן, באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי אייר, ובשתי שעות הראשונות גומר עלייתו, שניות תאומים, שלישית סרטן, רביעית אריה, חמישית בתולה, וששית מאזנים, וכן כולן,

Re: על פי איזו שעה בודקים את מזל התקופה? (בהל' קידוש החודש)

פורסם: ב' אפריל 06, 2020 2:38 am
על ידי סליחות
יבנה כתב:רש"י מסכת ראש השנה דף יא עמוד ב
גלגל חמה עגול הוא, חציו למעלה מן הקרקע וחציו למטה מן הקרקע, ושנים עשר מזלות קבועין בו, וזה סדרן: טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים, וסימניך: טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד, ששה מהן שקועין למטה, וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מגלגל - זה עולה מצד זה, והראשון שבצד האחר שוקע, וכן לעולם, ושתי שעות שוהה המזל בעלייתו, וכן שכנגדו בשיקועו, שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יום, ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור הבקר מע"ק גד"ד למעלה בלילה טש"ת סא"ב למטה לאור הבקר מתחיל טלה לעלות ומאזנים לשקוע, לסוף שתי שעות טלה כולו עולה ומאזנים כולו שוקע, אחר שתי שעות מתחיל שור לעלות ועקרב לשקוע וכן כולן כל חדש ניסן, באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי אייר, ובשתי שעות הראשונות גומר עלייתו, שניות תאומים, שלישית סרטן, רביעית אריה, חמישית בתולה, וששית מאזנים, וכן כולן,


יישר כוח.
מצאתי באוצר קונטרס קטן בשם 'הקדמות לחכמת התכונה' שמסביר קצת יותר את הדברים הנ"ל.

Re: על פי איזו שעה בודקים את מזל התקופה? (בהל' קידוש החודש)

פורסם: ב' אפריל 06, 2020 10:33 am
על ידי יואל שילה
סליחות כתב:על פי מה נקבע מה המזל של החודש?[/size]

המזל של החודש לא נקבע באופן הסכמי, אלא הוא תיאור המציאות של איזו קבוצת כוכבים נמצאת כעת ברקע של השמש, כפי הנראה מהארץ, מאחר ומשך הסיבוב של הכוכבים סביב הארץ לא מסונכרן עם משך סיבוב השמש היומי, ויש חוסר התאמה של כארבע דקות ביום, שהם כיום לשנה, כלומר סיבוב שלם של השמש על רקע הכוכבים, מדי שנה, ובכל חודש הרקע של השמש הוא רקע של קבוצת כוכבים אחרת. תחילת כניסת השמש לקבוצה זו נקראת 'ראש' וסופה נקראת 'זנב'.