עמוד 1 מתוך 1

פניה לערכאות של יהודים

פורסם: ו' אפריל 24, 2020 1:49 pm
על ידי עושה חדשות
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ו' אפריל 24, 2020 2:22 pm
על ידי בברכה המשולשת
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?


אולי כהש"ך?

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ו' אפריל 24, 2020 2:34 pm
על ידי אליעזר ג
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ו' אפריל 24, 2020 4:41 pm
על ידי שש ושמח
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?

לא הבנתי השאלה, אם לתובע מותר לתבוע, למה שלשופט [באופן שאינו יכול לדון כדין תורה, שכ"ה המציאות בד"כ] יהיה אסור לשפוט?

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 10:07 pm
על ידי בברכה המשולשת
בברכה המשולשת כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?


אולי כהש"ך?


התכוונתי לדברי הש"ך שאין לפנ"ע במשומד לאותו דבר (ואפילו במזיד)

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 10:07 pm
על ידי בברכה המשולשת
אליעזר ג כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.


כל תיק הוא איסור בפני עצמו.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 10:08 pm
על ידי בברכה המשולשת
שש ושמח כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?

לא הבנתי השאלה, אם לתובע מותר לתבוע, למה שלשופט [באופן שאינו יכול לדון כדין תורה, שכ"ה המציאות בד"כ] יהיה אסור לשפוט?


כי עצם היותו שופט זה איסור (ונכב"ב)

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 11:03 pm
על ידי אליעזר ג
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.


כל תיק הוא איסור בפני עצמו.


אבל הוא אותו איסור וגם שווה ערך, לאיסור בתיק אחר וממילא לעניין לפני עיוור לא גרם לא לריבוי איסורים ולא הכשילו .

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 11:05 pm
על ידי בברכה המשולשת
זה באמת טיעון נכון מאוד.
ייש"כ

(אולי יש בעיה של חילול השם, או טענה של התירו פרושים את הדבר.
ועצ"ע)

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 11:20 pm
על ידי אליעזר ג
שש ושמח כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?

לא הבנתי השאלה, אם לתובע מותר לתבוע, למה שלשופט [באופן שאינו יכול לדון כדין תורה, שכ"ה המציאות בד"כ] יהיה אסור לשפוט?
אין קשר בין היתר התובע שמותר לו למנוע שיעשקו אותו שלא כדין אם אין דרך אחרת גם דרך ערכאות ,והעושק הוא האשם בתוצאות. לעניין השופט שיכל להימנע מלהתמנות לתפקיד וכן להתפטר וממילא אינו אנוס בפעולות עליהן הוא מחויב במסגרת תפקידו. יוצא שגם אם התוצאה שווה למשפט התורה אם נימוקיו הם באמצעות חוקים הסותרים את דין התורה או אפילו אינם סותרים אבל לא מכוח סמכות התורה במקום שמדובר במשפט של מדינה יהודית ושופט יהודי ,יש לדון לכאורה, שעובר איסור של חילול השם והרמת יד בתורת משה ובכל אופן לא שנא מהמקרה שדן בתיק ללא היתר מהבחינה הזו. אומנם יש מקרים שבהם עובר גם בגזל במובן הרחב, שההחלטה עצמה היא נגד דין תורה שאפשר שבמקרה דנן לא.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: ש' אפריל 25, 2020 11:36 pm
על ידי אליעזר ג
בברכה המשולשת כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?


אולי כהש"ך?


התכוונתי לדברי הש"ך שאין לפנ"ע במשומד לאותו דבר (ואפילו במזיד)שתי תשובות בדבר :
א. לכאורה רוב הראשונים ובכלל הפוסקים לא כהש"ך וסוברים שאסור ללוות בריבית ממשומד מדין לפני עיוור.
ב. דין מומר ישנו לכאורה רק במזיד או במרד שהאדם עצמו יצר בנפשו ויש רוב וחזקה כנגד זה בסתם שופט חילוני.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 1:39 am
על ידי שש ושמח
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.


כל תיק הוא איסור בפני עצמו.


אבל הוא אותו איסור וגם שווה ערך, לאיסור בתיק אחר וממילא לעניין לפני עיוור לא גרם לא לריבוי איסורים ולא הכשילו .

יש לך טעות במציאות. ברור שאם לא היה תובע תביעה זו היו פחות תביעות במערכת בתי המשפט והיו נעשות פחות עבירות.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 1:41 am
על ידי שש ושמח
אליעזר ג כתב:
שש ושמח כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?

לא הבנתי השאלה, אם לתובע מותר לתבוע, למה שלשופט [באופן שאינו יכול לדון כדין תורה, שכ"ה המציאות בד"כ] יהיה אסור לשפוט?

אין קשר בין היתר התובע שמותר לו למנוע שיעשקו אותו שלא כדין אם אין דרך אחרת גם דרך ערכאות ,והעושק הוא האשם בתוצאות. לעניין השופט שיכל להימנע מלהתמנות לתפקיד וכן להתפטר וממילא אינו אנוס בפעולות עליהן הוא מחויב במסגרת תפקידו. יוצא שגם אם התוצאה שווה למשפט התורה אם נימוקיו הם באמצעות חוקים הסותרים את דין התורה או אפילו אינם סותרים אבל לא מכוח סמכות התורה במקום שמדובר במשפט של מדינה יהודית ושופט יהודי ,יש לדון לכאורה, שעובר איסור של חילול השם והרמת יד בתורת משה ובכל אופן לא שנא מהמקרה שדן בתיק ללא היתר מהבחינה הזו. אומנם יש מקרים שבהם עובר גם בגזל במובן הרחב, שההחלטה עצמה היא נגד דין תורה שאפשר שבמקרה דנן לא.

איני מסכים לדבריך כלל.
להיות עו"ד בתביעה זו מותר? הרי העו"ד אינו אנוס.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 1:42 am
על ידי עושה חדשות
הגר''י סרנא - אחר האסף.png
הגר''י סרנא - אחר האסף.png (141.29 KiB) נצפה 1020 פעמים


(זאת טענה אחרת ממש"כ לעיל).

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 2:53 am
על ידי סגי נהור
עושה חדשות כתב:
(זאת טענה אחרת ממש"כ לעיל).

ואולי זו לא טענה אחרת אלא הן הן הדברים. אם אנחנו דנים על החטאת השופט נמצא שאין מקום להתיר מצד עצם הענין. אבל אם ההיתר פירושו שאנחנו רואים את מעשה הדיון כהצלת עשוק מיד עושקו, ממילא זה חל גם על השופט.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 6:49 am
על ידי בברכה המשולשת
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?


אולי כהש"ך?


התכוונתי לדברי הש"ך שאין לפנ"ע במשומד לאותו דבר (ואפילו במזיד)שתי תשובות בדבר :
א. לכאורה רוב הראשונים ובכלל הפוסקים לא כהש"ך וסוברים שאסור ללוות בריבית ממשומד מדין לפני עיוור.
ב. דין מומר ישנו לכאורה רק במזיד או במרד שהאדם עצמו יצר בנפשו ויש רוב וחזקה כנגד זה בסתם שופט חילוני.


א. אה"נ, אך בהחלט ראיתי בפוסקים שמצרפים את הש"ך כסניף.
ב. כמדומני שג"ז מחלוקת (למיטב זכרוני יש על זה בספרים על לפנ"ע)

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 10:00 am
על ידי עזריאל ברגר
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?

האם לא הילכו בזה נמושות לרוב?!

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 2:28 pm
על ידי אליעזר ג
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?


אולי כהש"ך?


התכוונתי לדברי הש"ך שאין לפנ"ע במשומד לאותו דבר (ואפילו במזיד)שתי תשובות בדבר :
א. לכאורה רוב הראשונים ובכלל הפוסקים לא כהש"ך וסוברים שאסור ללוות בריבית ממשומד מדין לפני עיוור.
ב. דין מומר ישנו לכאורה רק במזיד או במרד שהאדם עצמו יצר בנפשו ויש רוב וחזקה כנגד זה בסתם שופט חילוני.


א. אה"נ, אך בהחלט ראיתי בפוסקים שמצרפים את הש"ך כסניף.
ב. כמדומני שג"ז מחלוקת (למיטב זכרוני יש על זה בספרים על לפנ"ע)


ב. לא ראיתי פוסקים בכירים שיש מכוח דבריהם מחלוקת בעניין אולי יחידים ,זה שכל מיני מלקטים עשו מכך מחלוקת אינו אומר שאכן זה כך.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 2:30 pm
על ידי בברכה המשולשת
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?


אולי כהש"ך?


התכוונתי לדברי הש"ך שאין לפנ"ע במשומד לאותו דבר (ואפילו במזיד)שתי תשובות בדבר :
א. לכאורה רוב הראשונים ובכלל הפוסקים לא כהש"ך וסוברים שאסור ללוות בריבית ממשומד מדין לפני עיוור.
ב. דין מומר ישנו לכאורה רק במזיד או במרד שהאדם עצמו יצר בנפשו ויש רוב וחזקה כנגד זה בסתם שופט חילוני.


א. אה"נ, אך בהחלט ראיתי בפוסקים שמצרפים את הש"ך כסניף.
ב. כמדומני שג"ז מחלוקת (למיטב זכרוני יש על זה בספרים על לפנ"ע)


ב. לא ראיתי פוסקים בכירים שיש מכוח דבריהם מחלוקת בעניין אולי יחידים ,זה שכל מיני מלקטים עשו מכך מחלוקת אינו אומר שאכן זה כך.


ב. ייש"כ. בעז"ה אשתדל לעיין שוב במקורות

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 2:42 pm
על ידי אליעזר ג
שש ושמח כתב:
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.


כל תיק הוא איסור בפני עצמו.


אבל הוא אותו איסור וגם שווה ערך, לאיסור בתיק אחר וממילא לעניין לפני עיוור לא גרם לא לריבוי איסורים ולא הכשילו .

יש לך טעות במציאות. ברור שאם לא היה תובע תביעה זו היו פחות תביעות במערכת בתי המשפט והיו נעשות פחות עבירות.


אכן יהיו פחות תביעות במערכת המשפט, אבל מכיוון שכמות התביעות הקיימת גם מבלעדיו מספיקה למלא את סדר יומם של כל השופטים והותר ,זה פשוט יגביר את הדחייה והסחבת ולא את כמות התביעות הנידונות בפועל. המשמעות היא שאם בכל רגע נתון יש X תביעות המחכות לתורן יהיה X+1.

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 2:44 pm
על ידי בברכה המשולשת
אליעזר ג כתב:
שש ושמח כתב:
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.


כל תיק הוא איסור בפני עצמו.


אבל הוא אותו איסור וגם שווה ערך, לאיסור בתיק אחר וממילא לעניין לפני עיוור לא גרם לא לריבוי איסורים ולא הכשילו .

יש לך טעות במציאות. ברור שאם לא היה תובע תביעה זו היו פחות תביעות במערכת בתי המשפט והיו נעשות פחות עבירות.


אכן יהיו פחות תביעות במערכת המשפט, אבל מכיוון שכמות התביעות הקיימת גם מבלעדיו מספיקה למלא את סדר יומם של כל השופטים והותר ,זה פשוט יגביר את הדחייה והסחבת ולא את כמות התביעות הנידונות בפועל. המשמעות היא שאם בכל רגע נתון יש X תביעות המחכות לתורן יהיה X+1.


אבל זה נותן להם יותר לגיטמיציה רח"ל ויותר הצדקה נפשית להפעלת כוח מוסדי

(אמנם, ייתכן מאוד שזה לא בגדר ההלכתי של איסור לפנ"ע)

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 3:36 pm
על ידי אליעזר ג
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
שש ושמח כתב:
אליעזר ג כתב:
בברכה המשולשת כתב:
אליעזר ג כתב:
עושה חדשות כתב:מענין לענין -
באופן שיש היתר לפנות לערכאות, מה מתיר ללכת לערכאות של מומרים ולהכשילם באיסור?נראה לי שמכיוון ששופטים עוסקים במשרתם זמן מוגדר ביום ויש מספיק תיקים להעסיקם אותו זמן מוגדר הם ממילא יעברו אותה כמות איסורים.


כל תיק הוא איסור בפני עצמו.


אבל הוא אותו איסור וגם שווה ערך, לאיסור בתיק אחר וממילא לעניין לפני עיוור לא גרם לא לריבוי איסורים ולא הכשילו .

יש לך טעות במציאות. ברור שאם לא היה תובע תביעה זו היו פחות תביעות במערכת בתי המשפט והיו נעשות פחות עבירות.


אכן יהיו פחות תביעות במערכת המשפט, אבל מכיוון שכמות התביעות הקיימת גם מבלעדיו מספיקה למלא את סדר יומם של כל השופטים והותר ,זה פשוט יגביר את הדחייה והסחבת ולא את כמות התביעות הנידונות בפועל. המשמעות היא שאם בכל רגע נתון יש X תביעות המחכות לתורן יהיה X+1.


אבל זה נותן להם יותר לגיטמיציה רח"ל ויותר הצדקה נפשית להפעלת כוח מוסדי

(אמנם, ייתכן מאוד שזה לא בגדר ההלכתי של איסור לפנ"ע)


כן אבל זו לא עברה מוגדרת שלהם הרגשות הללו ולכן אינו קשור ללפני עיוור, אלא לעצם ההיתר מצד העבירה של הפונה, לגביה אנו עסוקים במקרה שאין עברה כזו, כמקובל כשקיבל התר.

Re: פניה לערכאות של יהודים

פורסם: ב' יולי 20, 2020 12:53 pm
על ידי עושה חדשות
ומענין לענין
ראיתי כעת בס' "מפי האיש" (ישראלזון), שהגריש"א זצ"ל הביא בשם הגר"י סרנא, דבהליכה לערכאות יש איסור נוסף, "אשר תשים לפניהם ולא לפני הדיוטות". ושאלו את הגרי"ש א"כ מה מועיל כתב סירוב כלפי האיסור הזה. והשיב, דבכה"ג הולכים לערכאות לא בתור 'דיינים' אלא כדי 'לסדר את הענינים'.