מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שיעור כזית

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עתניאל בן קנז
הודעות: 1861
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' פברואר 11, 2020 10:16 pm

ובכן???
האם ניתן להכריע בין שיטות הראשונים [גם לקולא] על פי ממצאים.
ובפרט שהדעת נותנת שבפני ראשוני ספרד עמדו זתים כבימינו. ולמרות זאת העתיקו דברי התוספות

וכן מרן הב"י וודאי שהכיר את הזתים מ'עין זיתים' -מקום כתיבת ספרו, ולמרות זאת בשולחנו הערוך העתיק רק שיטות הראשונים של שליש או מחצית ביצה...
(ידועים דברי ז. עמר, שהב"י הכיר גם זיתים גדולות מיון...)

כמובן שיש גם שיטות שסברו אחרת.
אבל מי יכול כיום לדחות דברי הראשונים והשו"ע רק בגלל שמצא זתים עתיקים

יואל שילה
הודעות: 1251
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' פברואר 11, 2020 10:43 pm

הדיון מבחינתי לא מעורר רגשות עזים, כך שאין טעם למשול משל על צה"כ.
נקודת המוצא היא בדיוק להיפך.
החזו"א יסד כלל, עפ"י הבנתו בתשובת הגאונים, שאין לנו אלא הפירות שבזמננו, ואע"פ שהפירות משתנים עם הזמן - כך נמסרה ההלכה על מנת שישתנו עם שינויי הפירות.
וכל מה שחרג מכלל זה לגבי הביצים - הוא רק כי לגבי הביצים יש כביכול סתירה בין שיעור הנפח עצמו שנמסר בגמ' גם כאצבעות ובין שיעור הנפח של ביצה [ראה בחוברת שתילי זיתים שביארתי את ההבדל בין מי הסימן ומי הסיבה, ואכמ"ל] - אך לגבי זית אין כלל סתירה כי חז"ל לא מסרו אותו בשיעורי אורך כלל וכלל.
כל הבלאגן לגבי הזית הוא רק לגבי משוואה שחידש ר"ת, והדגשתי שהוא בעצמו פרך את ההוכחה של עצמו.
ובנוסף יש לנו כמה וכמה ראיות שהזיתים היו קטנים גם בזמן חז"ל, ולא התכוונתי לראיה מהזיתים שנמצאו בספינה שהראיתי את תמונה שבן דודי מחזיק אותם ביד [וגם אכל כמה מהם (אוכל לשלוח את ההסרטה בג'אמבו למעוניינים, לאחר בקשה במייל shiloyoel@gmail.com)] - אלא לראיות סוגייתיות התואמות מציאותית רק לזית קטן של ימינו, כמ"ש לעיל, לגבי שיעור עשר נמלים קטנות, וראש תור, וקומץ, וכיו"ב.
ומאחר ומפורש בגמ' בברכות שרבי יוחנן אכל זית ובירך ברכה אחרונה על כזית מהזית שנותר לאחר שהוציא את הגרעין - הרי שגם בזמן חז"ל היו זיתים גדולים, ועם זאת אמרו שהשיעור נמדד בזית בינוני, כך שהזיתים ממרוקו הם לא ראיה לזית מוגדל, כי כבר חז"ל ידעו מזית גדול שהיה גם בא"י - ועם זאת השיעור קטן יותר.
ומה שהראשונים ידעו מתוס' - מה בכך - הם כתבו במפורש שיעורים קטנים של זית - ראה ציטוטים בחוברת הנ"ל.
ומה שמרן הב"י היה חי בא"י - לא סותר שיעתיק את שיעורו של ר"ת, כפי דרכו להעתיק ראשונים [כאן אחטוף בליסטאות, מה אעשה - כך גישת הגר"א בלימוד שיטת השו"ע], ומ"מ יש מה ללמוד מכך שהעתיק שיעור זה רק לגבי מצות אכילת מצה - ששם שיעור זה הוא לחומרא בדאורייתא.
ומה שהחזו"א כתב שיעורים אלו מיראת הוראה - נאמר ע"י הגרח"ק, כך אמר לי הרב מרגולין, אך אינני זוכר אם הראה לי מכתב ממנו או שאמר שכך אמר לו בעל פה.
בקיצור, שיטת הסוגיא היא שאין לנו אלא הזיתים שבימינו, וכך כתבו הראשונים שהכירו זיתים, או שכתבו להדיא או ששתקו, וכך מוכח מכמה סוגיות, וכך נמצא באותה ספינה טובעה, והחשבון להגדיל את הביצים לא נוגע לזיתים כי אין קשר בין ביצים לזיתים, והחשבון לקשר ביניהם נובע רק מקישור בין סוגיות שבעל החידוש עצמו דוחה את הקישור.
מה עוד צריך להוסיף?

ישראל אליהו
הודעות: 1670
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ג' פברואר 11, 2020 10:55 pm

יואל שילה כתב:ומה שמרן הב"י היה חי בא"י - לא סותר שיעתיק את שיעורו של ר"ת, כפי דרכו להעתיק ראשונים [כאן אחטוף בליסטאות, מה אעשה - כך גישת הגר"א בלימוד שיטת השו"ע]

בבקשה אם אפשר כמה דוגמאות שכך הגר"א מתייחס לשו"ע, היינו שהוא מעתיק ראשונים אף שברור לו הפוך.

דרומי
הודעות: 6276
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי דרומי » ג' פברואר 11, 2020 11:06 pm

קשה לי להתאפק מלתמוה בקול איך בכל המצאה חדשה שאין לה מקורות קדומים והיא מקורית בעליל משתרבב איכשהו שמו של הגר"א

וכמדומה שהובאה פה פעם איזה אימרה חריפה בדבר כל האימרות שמייחסים אליו

עזריאל ברגר
הודעות: 7732
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 11, 2020 11:10 pm

דרומי כתב:קשה לי להתאפק מלתמוה בקול איך בכל המצאה חדשה שאין לה מקורות קדומים והיא מקורית בעליל משתרבב איכשהו שמו של הגר"א.

וכמדומה שהובאה פה פעם איזה אימרה חריפה בדבר כל האימרות שמייחסים אליו

אולי זה נועד לומר לנו החסידים איך להתייחס להמצאות האלו, וד"ל.

גמח
הודעות: 331
הצטרף: ד' ינואר 16, 2013 6:48 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי גמח » ג' פברואר 11, 2020 11:14 pm

ישראל אליהו כתב:
יואל שילה כתב:ומה שמרן הב"י היה חי בא"י - לא סותר שיעתיק את שיעורו של ר"ת, כפי דרכו להעתיק ראשונים [כאן אחטוף בליסטאות, מה אעשה - כך גישת הגר"א בלימוד שיטת השו"ע]

בבקשה אם אפשר כמה דוגמאות שכך הגר"א מתייחס לשו"ע, היינו שהוא מעתיק ראשונים אף שברור לו הפוך.


ראה ישורון חלק ד' - 'דרכו של הגר"א בביאורו לשו"ע' מאת הגרמ"א פטרובר.

יואל שילה
הודעות: 1251
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' פברואר 11, 2020 11:47 pm

הדיון על גישת הגר"א לשו"ע באמת לא שייך לכאן, מצידי תמחקו את הדברים הנ"ל, ותשארו בקושיות על מרן.
בין היתר תצטרכו גם לבאר איך בהלכות חלה לא העתיק את מחלוקת ר"ת והר"ש לגבי תחילתה סופגנין - אף ששם זה התבקש כדי להפריש ללא ברכה מספק [סוף סוף זה ספק איסור, ופעולה קלה של הפרשה], ואילו בהלכות ברכות כן העתיק אותה וכתב שירא שמים יאכל בתוך הסעודה - אף שיותר התבקש להפוך את הפסקים.
ומ"מ את הדברים הל"נ לימדני מו"ר שליט"א, שאצלו למדתי כמה דברים המקובלים אצל הפוסקים הליטאים. לא רוצים - לא צריך, אפשר לחזור להתכתש בנוגע לזיתים.

ישראל אליהו
הודעות: 1670
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ד' פברואר 12, 2020 12:19 am

זו לא ראיה, כי מעיקר הדין אין כאן "בעיה הלכתית", רק ענין של יר"ש יחמיר, ובזה אה"נ שייך לומר שהעתיק דברי הפוסקים. אבל בדברים שנוגעים לגופי תורה מדוע העתיק מבלי להעיר על דבריהם מאומה. וראינו פעמים אין ספור הב"י לא נרתע ומעיר על דברי הראשונים.

יואל שילה
הודעות: 1251
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי יואל שילה » ד' פברואר 12, 2020 12:37 am

אני לא כל כך מבין מה אתה רוצה ממני
אותי הרגילו ללמוד באופן שדבר לא מבוסס וגם לא מוכרח וגם כל הראיות נגדו - לא הופך להיות הלכה בישראל גם אם אמר אותו אחד הראשונים, ואף אם מרן השו"ע העתיק זאת ללא הסתייגות.
אותך לימדו אחרת - לחיי, תנהג כך, אותי לימדו לא כך.
רק עשה לעצמך טובה ואם אכלת כשיעור זית בן ימינו - אל תשאר ללא ברכה אחרונה, אלא תקפיד לאכול עד שיצא הספק מלבך, ותברך, כי לסמוך על פסק זה לקולא הוא מעשה לא מסתבר בעליל.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1138
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ד' פברואר 12, 2020 12:54 am

מומלץ לכל המגיבים כאן לעיין קודם לכן במאמרו של בניש בסוף ספרו מידות ושיעורי תורה.
(כפי שכתבתי הדבר נוגע לביטול מצות עשה דאורייתא לחלק מהראשונים).
עתניאל בן קנז כתב:ובפרט שהדעת נותנת שבפני ראשוני ספרד עמדו זתים כבימינו. ולמרות זאת העתיקו דברי התוספות

מקור לדבריך בבקשה, איזה מראשוני ספרד העתיק דברי התוספות
אוהב עמו כתב:מוזרה לי השמועה בשם הגח"ק שהחזון איש שיער בכזיתים גדולים מיראת ההוראה
הורי שיעור חזון איש הוא פעמים גם לקולא כמעשה העירוב בירושלים של רש"ס.
רבי משה פטרובר אמר לי שהעידו בפניו יוצאי מרוקו שהיו להם זיתים גדולים שמתקרבים או ממש כשיעור חזון איש

אתה מערבב בין זיתים לשאר מערכת השיעורים. עצם תליית הזית בשיעור הביצה אינו ברור. והחזו"א סבר שמעיקר הדין סגי בזית של זמנינו.
גם כנראה אותם "יוצאי מרוקו" לא היו בסוגיא, כי כנראה מדבריהם לא ידעו כי אין הבדל גדול בין זית כשיעור רח"נ (כ-27 סמ"ק) לבין זית שיעור חזו"א (33 סמ"ק). ובכלל כל העדות היא מוזרה מאד. ועכ"פ כמובן שאין לזה נפק"מ למעשה כי משערים בזית האגורי הבינוני ולא בזית הכי גדול שתמצא היכן שהוא.

סגי נהור
הודעות: 4222
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' פברואר 12, 2020 12:58 am

יואל שילה כתב:אותי הרגילו ללמוד באופן שדבר לא מבוסס וגם לא מוכרח וגם כל הראיות נגדו - לא הופך להיות הלכה בישראל גם אם אמר אותו אחד הראשונים, ואף אם מרן השו"ע העתיק זאת ללא הסתייגות.

הפורום הזה לא מפסיק להפתיע...

יואל שילה
הודעות: 1251
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי יואל שילה » ד' פברואר 12, 2020 1:41 am

גם בשביל זה התכנסנו כאן, בעלי עמדות שונות, כדי להשמיע ולשמוע, ללמוד וללמד, לכבד ולא לזלזל.
אלו לא מילים שנכתבו מהבטן שבה הומצאו חצי דקה לפני הכתיבה, אלא קבלה מרבותי, ותמצית לימוד של יותר מעשרים שנה שלי.

אוהב עמו כתב:הרי שיעור חזון איש הוא פעמים גם לקולא כמעשה העירוב בירושלים של רש"ס.

גם את זה לא הבנתי, מה הקשר בין המחלוקת הלגיטימית בין תוס' והרמב"ן, באם גובה אדם ג' אמות כולל גם את הראש, ונגזרת מזה מחלוקת האם אמות הן ארוכות או קצרות, ויש לשייך לזה גם את הויכוח איך מודדים את האמה - עם טפח נוסף מעל האצבעות או בלעדיו, שתי עצמות היד או רק הזרוע והאצבעות, וכו' כפי שביארתי 'בשתילי זיתים', וזו מחלוקת עתיקה שלשני הצדדים יש ראיות מכריעות, והדעת נותנת שאין להקל לשום ציבור מאחר ואין בזה הכרעה גמורה, ומה בין כל זה לאיזו המצאה של כזית מוגדל שאין לו שום ביסוס הלכתי אמיתי?

עתניאל בן קנז
הודעות: 1861
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ד' פברואר 12, 2020 6:58 pm

יוצא פוניבז' כתב:
עתניאל בן קנז כתב:ובפרט שהדעת נותנת שבפני ראשוני ספרד עמדו זתים כבימינו. ולמרות זאת העתיקו דברי התוספות

מקור לדבריך בבקשה, איזה מראשוני ספרד העתיק דברי התוספות

צודק. שגיתי.
בדקתי שוב , הצדק עמך אודות ראשוני ספרד.
(החשבתי ראשונים שונים, אולם הם אשכנזים).

יוסף משה
הודעות: 270
הצטרף: ו' יוני 19, 2015 12:48 pm

Re: שיעור כזית

הודעהעל ידי יוסף משה » ה' פברואר 13, 2020 12:46 am

מעניין שהחינוך כותב (מצוה רע"ח - מצוות תענית ביום עשירי בתשרי) ש"ג זיתים הן כביצה".

יוצא פוניבז'
הודעות: 1138
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: שיעור כזית

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' פברואר 13, 2020 12:55 am

יוסף משה כתב:מעניין שהחינוך כותב (מצוה רע"ח - מצוות תענית ביום עשירי בתשרי) ש"ג זיתים הן כביצה".

יש שם חילופי גירסאות (שני זיתים, או שכל המשפט ליתא), ולא הצלחתי להבין מהו הנוסח המדויק יותר. עי' במהד' מכון י-ם ובהערות.

יואל שילה
הודעות: 1251
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: שיעור כזית

הודעהעל ידי יואל שילה » ב' פברואר 17, 2020 5:26 pm

מתוך המאמר החדש של הרב גרשון וייס, ב'תבונות' [עדיין אין לי רשות להעלות את כל המאמר]

בסימן שאחרי זה, הראה מרן [בשו"ת אבקת רוכל] שהחשבון שעשו על שיעור הדרהמים למקוה על פי הרמב"ם אינו מדויק, ובהמשך כתב, שהעיקר הוא המדידה, ובסוף דבריו סיכם: "ומכל מקום אין לנו לסמוך על המשקל במקום שיהיה סותר למדה, כי המדה היא העיקר ויתד תקועה, נאם הצעיר יוסף בכמוהר"ר אפרים קארו זלה"ה", ואילו בשלחן ערוך יורה דעה שכ"ד לגבי שיעור חלה, כתב רק את מספר הביצים, ואת מספר הדרהמים כתב כפי שכתב הרמב"ם בפרק ו' מהלכות ביכורים, ואילו את שיעור האצבעות שכתב הרמב"ם שם, והובאו בטור, השמיט לגמרי. ויש להבין את טעמו שהשמיט את מה שבמקום אחר חושבו לעיקר. נעיר שראיתי מי שרצה לומר שמה שכתב כאן הוא חומרא יתירה לגבי מקוה שיש בו איסור כרת, אבל הלשון ההחלטי: "כי המדה היא העיקר ויתד תקועה", אינו סובל פירוש כזה. גם בשלחן ערוך לא הצריך חומרא כזאת.
לתרץ את הדבר, נראה לענ"ד, שגם מרן אית ליה מה שכתב הצל"ח בפסחים קט"ז ששיעור ג' אמות במקוה ושיעור חלה בביצים הם הלכה למשה מסיני, אלא שהוא סובר שהקשר ביניהם אינו הלכה למשה מסיני אלא בגדר של "שיערו חכמים", וכמו שכתוב בהדיא בפסחים דף ק"ט ש"שיערו חכמים" שאמה על אמה ברום ג' אמות היא 40 סאה, והיינו 40 סאה של ימיהם, אבל לדעת השו"ע סאין אלו יכולים להשתנות עם השתנות הביצים המגדירים אותם (או שהן נשארות כפי שהיו, ורק היחס ביניהן לבין שאר המידות משתנה. בשלחן ערוך אין התיחסות ליחס שבין הסאה לקב ולרביעית, ולא עוד אלא שבחישוב שיעור חלה השתמש במידות ציפוריות, שלא הגדירן ביחס לשאר המידות. נעיר שגם את הרביעית לא הגדיר בשום מקום ואף לא פירש רביעית ממה), וכמו שכתב החזו"א ז"ל בקונטרס השיעורים שכל המידות נמדדות בכל דור כפי שהם באותו דור ורק כשהדברים נאמרו בשני אופנים הסותרים זה את זה, כגון באצבעות ובביצים, ורק אחד מהם השתנה, אז יש להחמיר. ואם נכונים הדברים הרי שלדעת מרן המחבר, התורה צוותה שלענין מקוה מה שקובע הם האצבעות שבאותו דור, ולגבי שיעור חלה מה שקובע אלו הביצים שבאותו דור. לכן בהלכות חלה לא הזכיר מידות אורך כלל, אף שהרמב"ם והטור הזכירום. גם הטור לא הביא את הרמב"ם אלא כשיטה וכתב: "והרמב"ם שיער...", וכפי שהשו"ע מביא "יש אומרים", שאין זו דעתו שלו. בזה היה מקום לתרץ את קושית הצל"ח על השלחן ערוך, שלגבי מצת מצוה כתב שיש אומרים שצריך חצי ביצה, ולא ציין שהביצים קטנו, והיינו שס"ל למרן שאם הביצים קטנו גם השיעור הוא בביצים קטנות. מיהו קשה שאם בביצים הולכים לפי הזמן, למה הזיתים נשארים חצי ביצה ולא כפי שהם בימינו? ואולי מה שהביא השו"ע את ענין היות הזית כחצי ביצה בשם יש אומרים, היינו שלו לא סבירא ליה, זאת כפי הכלל הידוע שבכל מקום שהביא מרן י"א אחרי דעה אחרת (וכאן הרי הביא שיעור כזית כחמישים פעמים לפני הלכה זו), אין דעתו כיש אומרים, ואף שפעמים מביא בשם יש אומרים דברים שאין חולק עליהם, היינו כאשר לא מצא עוד מי שאומר כך, אבל כאן הרי יש כמה וכמה ראשונים שפסקו שהזית הוא כחצי ביצה, ומי שאומר ששיעור כזית הוא כחצי ביצה על כרחך סובר שאין אומרים שהשיעורים משתנים כפי שהם בכל דור, וכן מנה מרן הסטייפלר ז"ל את האומרים כך כחולקים על הסברא שהולכים בכל דור לפי המידות של אותו דור . והנה השו"ע הביא את היש אומרים רק בהלכות פסח לגבי מצה ומרור, אף שלפני כן הביא כחמישים פעמים את שיעור הזית מבלי להביא את היש אומרים, ומשמעו כזית כפי שהוא, וחיכה עד הלכות פסח להביא את היש אומרים. יתכן שזה כפי שכתב הפרישה (טור יו"ד סי' שכ"ד) בשם הרשב"א לגבי מי שמצריך להוסיף גם את הגודש בשיעור חלה, שכתב הרשב"א שזו חומרא שמביאה לידי קולא, שאם לא יהיה לו כשיעור הגדול יאכל בלי להפריש, וכן לגבי שאר המקומות שהזכיר כזית, החמרה יכולה להביא לקולא, ורק לגבי אכילת מצה אין ההחמרה מביאה לידי קולא.
ועדיין קשה, שאם מרן בעל השו"ע סבור שגם הביצים התקטנו כפי שכתבנו, ודעת היש אומרים הוא שאין הולכים בכל דור לפי מה שהוא באותו דור, מדוע לא כתב, שלפי היש אומרים יש להכפיל גם את הביצים, ואם כן כזית הוא חצי משתי ביצים, ומדוע כתב שלדעת היש אומרים די בחצי מביצה אחת ולא העיר שנתקטנו הביצים? יש לומר שמה שכתב בשם יש אומרים, היינו התוספות ודעימיה, וידוע שדעת התוספות בכמה מקומות, שגובה האדם שהוא ג' אמות היינו עד הכתפיים ללא הצואר והראש, שלא כדעת הרשב"ם והרא"ש והתשב"ץ שכתבו שג' האמות כוללות את הצואר והראש, וכתבו כמה מהאחרונים (הובאו דבריהם יחד עם דברי התוספות ודעימיה ודעת הרמב"ן ודעימיה בספר שיעורין של תורה סי' ד') שהמחלוקת בזה תלויה בשיטות השונות באורך האמה והאצבע, וא"כ לדעת התוספות האמה קטנה ואין צורך לומר שנתקטנו הביצים...

ישראל אליהו
הודעות: 1670
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיעור כזית

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ב' פברואר 17, 2020 7:43 pm

יואל שילה כתב:מתוך המאמר החדש של הרב גרשון וייס, ב'תבונות' [עדיין אין לי רשות להעלות את כל המאמר]

בסימן שאחרי זה, הראה מרן [בשו"ת אבקת רוכל] שהחשבון שעשו על שיעור הדרהמים למקוה על פי הרמב"ם אינו מדויק, ובהמשך כתב, שהעיקר הוא המדידה, ובסוף דבריו סיכם: "ומכל מקום אין לנו לסמוך על המשקל במקום שיהיה סותר למדה, כי המדה היא העיקר ויתד תקועה, נאם הצעיר יוסף בכמוהר"ר אפרים קארו זלה"ה", ואילו בשלחן ערוך יורה דעה שכ"ד לגבי שיעור חלה, כתב רק את מספר הביצים, ואת מספר הדרהמים כתב כפי שכתב הרמב"ם בפרק ו' מהלכות ביכורים, ואילו את שיעור האצבעות שכתב הרמב"ם שם, והובאו בטור, השמיט לגמרי. ויש להבין את טעמו שהשמיט את מה שבמקום אחר חושבו לעיקר. נעיר שראיתי מי שרצה לומר שמה שכתב כאן הוא חומרא יתירה לגבי מקוה שיש בו איסור כרת, אבל הלשון ההחלטי: "כי המדה היא העיקר ויתד תקועה", אינו סובל פירוש כזה. גם בשלחן ערוך לא הצריך חומרא כזאת.
לתרץ את הדבר, נראה לענ"ד, וכו'.

המעיין בב"י יו"ד שכד, יראה שכתב להדיא ששיעור האצבעות שכתב הטור אינו מכוונת עם מה שכתוב בנוסחאות הרמב"ם שבידינו.
ועל כן העדיף להשמיט בשו"ע את שיעור האצבעות.

מעט דבש
הודעות: 3326
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: ספר 'כזית השלם'

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' פברואר 17, 2020 8:23 pm

יואל שילה כתב:ומה שהחזו"א כתב שיעורים אלו מיראת הוראה - נאמר ע"י הגרח"ק, כך אמר לי הרב מרגולין, אך אינני זוכר אם הראה לי מכתב ממנו או שאמר שכך אמר לו בעל פה.

הלכות חג בחג - פסח - בסופו.PNG
הלכות חג בחג - פסח - בסופו.PNG (27.18 KiB) נצפה 749 פעמים

יואל שילה
הודעות: 1251
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: שיעור כזית

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' פברואר 18, 2020 11:53 am

א'- מעולם לא הבנתי כיצד הבין הקה"י שהוראת הגר"ח מוואלז'ין אמורה גם לגבי מצוות אכילת מצה, הרי במקור הדברים היא נאמרה רק לגבי אכילת כזית כדי להחשב קידוש במקום סעודה, ולא לגבי מצוה דאורייתא.
ב'- כוונתי היתה לציטוט מהגרח"ק שלמות שהחזו"א הצריך למעשה בסוף קונטרס השיעורין לתלות את הזית בביצה, למרות שאחז שמעיקר הדין השיעורים משתערים כפי שהם היום - אין זה אלא מיראת הוראה, או לשון דומה, רצ"ב העמודים הרלוונטים מספרו של הרב מרגולין.
רצ"ב המאמר של הרב וייס, בעיצוב שלי עם מעט תיקוני שגיאות והוספת מקורות.
קבצים מצורפים
דעת הגרח''ק לגבי כזית.pdf
(106.25 KiB) הורד 40 פעמים
דעת מרן הבית יוסף על אי התאמת שיעור האצבעות לשיעור הביצים.pdf
(489 KiB) הורד 38 פעמים


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 134 אורחים