מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' מאי 15, 2012 9:32 pm

שמעתי על מנהג של המתנה בין בשר לחלב של חמש שעות שלמות ורוב השעה השישית, היינו כחצי שעה ומעט יותר.

חיפשתי בשו"ע יו"ד פ"ט, ומצאתי נידונים שונים על שש שעות, אם אלו שעות זמניות או לא, ועוד כיו"ב. אך לא מצאתי דעה של חמש שעות ורוב שישית. מישהו יודע מה המקור לכך?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 15, 2012 9:36 pm

מאירי בחולין קה, א ועיין חמודי דניאל תערובת ח"ב סי' ט"ו.
ולשון הרמב"ם כמו שש שעות. וכבר האריכו בזה.
כמדומה שהרב תוכ"ד יוכל להוסיף.

אורח
הודעות: 618
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אורח » ג' מאי 15, 2012 9:41 pm

בשו"ת יביע אומו ח"א יו"ד סימן ד' אות י"ג כתב וז"ל ולולא דמסתפינא הוה אמינא שאם
חסר משש שעות פחות מחצי שעה מותר אף לגדולים שהרי נהב הרמב"ם כמו שש
שעוח וכן הוא בספר ארחות חיים ח"ב עמור שלה ובבל בו סי' קו ובנמנים הראשונים לא
היה מורה שעות מצוי ובודאי שהיו מקילים באומדנא וידוע רכל תוך חצי שעה תשיב סמוך
וכמ"ש רשב"ם פסחים קז אבל יותר מזה חשיב כמופלג ולכן ה"נ יש להקל בתוך חצי שעה
הסמוכה לשש שעורר ובנ"ר לא שייך לומר כמ"ש בכתובות קד כל שיעורי חכמים כן הוא
שהרי לא נוכר בגמ' אלא מסעודתא לסעודתא ועכ"פ בבשר עוף יש להקל בזה וביחוד כשיש
צורך קצת ויש מקום להתלות בזה בדברי המאירי הנ"ל והן אמת כי הגנת ורדים בגן המלך
אות קנ"ד כתב דבעינן שש שעות בדיוק כמו ארבעים סאה במקוה טהרה שאם חסר קורטוב
אינו טובל וכו וכ"כ הפרח שושן ע"ש אך אין דבריהם מוכרחים והמאירי בס' מגן אבות ס
ט עמוד מז כתב חמש שעות או שש שעוח וע' בשו"ת משה האיש חיו ד סי' יד וט"ו ע"ש
ומיהו למעשה יש להחמיר בזה וכמ"ש רבינו ירוחם אות כ"ח דבעינן שישהה לכל הפחות שש
שעות ע"ש ומיהו הסיקל בזה בשעת הדחק יש לו על מה שיסמוך עכ"ל

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 15, 2012 9:53 pm

כידוע העולם אומר שכן היה דעת הגר"א קוטלר שא"צ להמתין ו' שעות שלימות, וכך נוהגים בליקווד לתת ארוחת ערב חלבית אף שלא עבר ו' שעות שלימות מאכילת בשר.
ובאוצר ראיתי ממ"ד שמביא שכן נהגו גם הגר"י אברמסקי והגר"י קמינצקי.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ג' מאי 15, 2012 10:00 pm

בזכרוני מספר הכשרות בשם מרן הגריש"א שמעיקר הדין די בתוך השעה השישית, אך מי שריח של תורה נודף הימנו שימתין שש שעות שלמות. לשון מעניינת.
ומאידך, שמעתי מראש ישיבה פלוני, שהגריש"א הורה לו לגבי ארוחת ערב בישיבה שאם זה מסתדר עם הסדרים רק שיצא חלבי בתוך שעה ששית, אז אין שום בעיה.


תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' מאי 15, 2012 10:15 pm

אכן לשון מעניינת - אמנם לא של הגריש"א אלא של המהרש"ל (המובא בש"ך וט"ז על אתר וכו')...

אכן מי שהעלה שמעיקר הדין די להמתין עד רוב שעה שישית, הוא הגר"ע יוסף, אבל למעשה לא רצה להורות זאת אלא באופן מסויים. השיטה האחרת בזה היא חמש שעות ועוד קצת, וכמדומני שרוב או כל מה שיש לדון בנושא אפשר למצוא כאן (מאמר ב'בית אהרן וישראל'):

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' מאי 15, 2012 10:18 pm

ראה בספר 'הללו עבדי ה' ' (סיפורים מהגרמ"א פריינד) עמוד קה,
שהגה"ק ה'דברי חיים' זצ"ל שחק ממי שממתין ו' שעות שלימות בין אכילת בשר לחלב, שכל שנכנס לשעה שישית סגי.
עיי"ש עוד.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ג' מאי 15, 2012 10:23 pm

תוך כדי דיבור כתב:אכן לשון מעניינת - אמנם לא של הגריש"א אלא של המהרש"ל (המובא בש"ך וט"ז על אתר וכו')...

לא נעים...

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' מאי 15, 2012 10:51 pm

יישר כח לכל העונים! החכמתי!

ביקוש האמת
הודעות: 52
הצטרף: ה' אפריל 26, 2012 9:33 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי ביקוש האמת » ד' מאי 16, 2012 1:47 am

איש_ספר כתב:
ובאוצר ראיתי ממ"ד שמביא שכן נהגו גם הגר"י אברמסקי והגר"י קמינצקי.


היכן ראית?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מאי 16, 2012 2:39 am

ביקוש האמת כתב:
איש_ספר כתב:
ובאוצר ראיתי ממ"ד שמביא שכן נהגו גם הגר"י אברמסקי והגר"י קמינצקי.


היכן ראית?

שמחת מועדך עמ' 30 מעמודי האוצר

הוגה
הודעות: 1145
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי הוגה » ד' מאי 16, 2012 11:46 am

א. הקולא שאומרים (איני יודע היכן, אולי בשם הגריש"א?) שאם ישן יכול אח"כ לאכול חלב אף בתוך השש, נכון או לא ?

ב. הקולא המובאת בכה"ח בשם כמה פוסקים, שאם בטעות אכל בתוך שש שעות הללו חלב, יכול להמשיך באכילתו, נוהגים כך או לא ?

(חיפשתי במאמרים ובאשכולות המצו"ב, ולא ראיתי התייחסות מפורשת).

ביקוש האמת
הודעות: 52
הצטרף: ה' אפריל 26, 2012 9:33 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי ביקוש האמת » ה' מאי 17, 2012 2:10 am

הגריש"א באמת אמר כן כמה פעמים לאנשים שונים- והוא נסמך על ספר פסקי תשובה שהביא כן מר' אברהם מטשכנוב- - וכבר האריכו למצוא לזה עוד מקורות כמד' החת"ס בספר הזיכרון ועוד - כמובן שלענ"ד הדבר זר ומוזר ואין להקל בזה כלל

רבינו הגודל
הודעות: 76
הצטרף: ו' דצמבר 23, 2011 2:26 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי רבינו הגודל » ה' מאי 17, 2012 2:19 am

הוגה כתב:א. הקולא שאומרים (איני יודע היכן, אולי בשם הגריש"א?) שאם ישן יכול אח"כ לאכול חלב אף בתוך השש, נכון או לא ?

ב. הקולא המובאת בכה"ח בשם כמה פוסקים, שאם בטעות אכל בתוך שש שעות הללו חלב, יכול להמשיך באכילתו, נוהגים כך או לא ?

(חיפשתי במאמרים ובאשכולות המצו"ב, ולא ראיתי התייחסות מפורשת).
הקולא של הגרי"שא הובאה בחוברת הרבעונית קול ברמה שם כתוב שאם ישן יכול לחכות רק 3 שעות אחר אכילת עוף דמצרף ג קולות של עוף ו3 שעות וישן

בברכה המשולשת
הודעות: 11900
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' מאי 17, 2012 10:06 am

דברי מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א מקורם טהור בדברי רבותינו הראשונים, שתלו את שיעור ההמתנה בשיעור עיכול לעניין ברכת המזון. יעויין תשובות ופסקים (מהד' קופפר), סימן כ"ג, עמ' 52 – 53 וספר רקח, סימן תס"ט, עמ' שט.
(להרחבה יעויין בדברים שהבאתי באשכול אחר, כאן בסמוך).

ס''ק
הודעות: 199
הצטרף: ה' דצמבר 15, 2011 1:28 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי ס''ק » ה' מאי 17, 2012 4:27 pm

ואני שמעתי מכלי ראשון [תלמיד מובהק להגריש"א], שהתיר רק בתוך השעה הששית עצמה, ורק אחר שינת הלילה דווקא.

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוגוסט 28, 2018 10:57 pm

האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

שבענו מטובך
הודעות: 785
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' אוגוסט 29, 2018 6:36 am

שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

חמש שעות ושליש - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 29, 2018 7:08 am

שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

חמש שעות ושליש - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

יישר כח! אפשר לשלוח צילום מן הספר?

אישצפת
הודעות: 1026
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אישצפת » ד' אוגוסט 29, 2018 7:34 am

שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

חמש שעות ושליש - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

באוצר יש את המהדורא הראשונה ושם זה מופיע בעמוד רנב סעיף עג
קבצים מצורפים
מנהגי רבותינו והליכותיהם.PDF
(290.87 KiB) הורד 751 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 29, 2018 7:35 am

אישצפת כתב:
שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

חמש שעות ושליש - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

באוצר יש את המהדורא הראשונה ושם זה מופיע בעמוד רנב סעיף עג

אלפי תודות

אשי ישראל
הודעות: 362
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אשי ישראל » ב' ספטמבר 03, 2018 3:42 pm

שמואל דוד כתב:
אישצפת כתב:
שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

חמש שעות ושליש - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

באוצר יש את המהדורא הראשונה ושם זה מופיע בעמוד רנב סעיף עג

אלפי תודות


גם בשו"ת מלומדי מלחמה [לרב נחום רבינוביץ שליט"א] סי' קד פסק חמש שעות וקצת. או חמש וחצי.

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 17, 2018 5:00 pm

שמעתי שהחת״ס אמר שלאחר שינה אפשר לאכול חלב אף אם לא המתין שש שעות.

אשמח במקור לזה.

אש משמים
הודעות: 1911
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אש משמים » ד' אוקטובר 17, 2018 9:21 pm

שמעתי בשם מרן הגריש"א דאחר שינת קבע יכול לאכול חלב אף אם לא עברו שש שעות.

בקרו טלה
הודעות: 3257
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' אוקטובר 17, 2018 9:22 pm

שמואל דוד כתב:שמעתי שהחת״ס אמר שלאחר שינה אפשר לאכול חלב אף אם לא המתין שש שעות.

אשמח במקור לזה.

הכותב הוא הגאון ר' יצחק וייס אב"ד ווערבוי בעל מחבר ספרי שיח יצחק
קבצים מצורפים
זכרון למשה.PDF
(179.96 KiB) הורד 98 פעמים

הצעיר באלפי
הודעות: 806
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » ד' אוקטובר 17, 2018 9:38 pm

אש משמים כתב:שמעתי בשם מרן הגריש"א דאחר שינת קבע יכול לאכול חלב אף אם לא עברו שש שעות.


כ"כ בשו"ת קב ונקי לחתנו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א (ח"ב סי' רמ"ט) וז"ל מו"ח הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר לי, שאפשר לסמוך על הפוסקים שהורו, שאם אכל בשר, ולאחר מכן ישן שינם קבע, אין צריך להמתין שש שעות עכ"ל.
(וע"ע בשמו של הגריש"א ז"ל בס' הלכות חג בחג (שבועות הערה 118))
אך בס' "קובץ הלכות" מחתנו הג"ר עזריאל אוירבך שליט"א (עמ' ר"י ובהערות שם) בשם חתנו ז"ל דרק מבשר עוף שהוא מדרבנן יש להקל ע"ש.

וצ"ע בזה מה היה דעתו למסקנא ?

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 17, 2018 10:05 pm

הצעיר באלפי כתב:
אש משמים כתב:שמעתי בשם מרן הגריש"א דאחר שינת קבע יכול לאכול חלב אף אם לא עברו שש שעות.


כ"כ בשו"ת קב ונקי לחתנו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א (ח"ב סי' רמ"ט) וז"ל מו"ח הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר לי, שאפשר לסמוך על הפוסקים שהורו, שאם אכל בשר, ולאחר מכן ישן שינם קבע, אין צריך להמתין שש שעות עכ"ל.
(וע"ע בשמו של הגריש"א ז"ל בס' הלכות חג בחג (שבועות הערה 118))
אך בס' "קובץ הלכות" מחתנו הג"ר עזריאל אוירבך שליט"א (עמ' ר"י ובהערות שם) בשם חתנו ז"ל דרק מבשר עוף שהוא מדרבנן יש להקל ע"ש.

וצ"ע בזה מה היה דעתו למסקנא ?

viewtopic.php?t=41705

וע״ע בהערות לרבי אלישיב ז״ל על מסכת חולין ריש פרק כל הבשר. ויש שנו״ס במהדורא קמא ומהדורא בתרא. וצ״ע בכל זה.

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 17, 2018 10:07 pm

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:שמעתי שהחת״ס אמר שלאחר שינה אפשר לאכול חלב אף אם לא המתין שש שעות.

אשמח במקור לזה.

הכותב הוא הגאון ר' יצחק וייס אב"ד ווערבוי בעל מחבר ספרי שיח יצחק

יישר כח

הצעיר באלפי
הודעות: 806
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » ה' אוקטובר 18, 2018 1:51 am

שמואל דוד כתב:
הצעיר באלפי כתב:
אש משמים כתב:שמעתי בשם מרן הגריש"א דאחר שינת קבע יכול לאכול חלב אף אם לא עברו שש שעות.


כ"כ בשו"ת קב ונקי לחתנו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א (ח"ב סי' רמ"ט) וז"ל מו"ח הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר לי, שאפשר לסמוך על הפוסקים שהורו, שאם אכל בשר, ולאחר מכן ישן שינם קבע, אין צריך להמתין שש שעות עכ"ל.
(וע"ע בשמו של הגריש"א ז"ל בס' הלכות חג בחג (שבועות הערה 118))
אך בס' "קובץ הלכות" מחתנו הג"ר עזריאל אוירבך שליט"א (עמ' ר"י ובהערות שם) בשם חתנו ז"ל דרק מבשר עוף שהוא מדרבנן יש להקל ע"ש.

וצ"ע בזה מה היה דעתו למסקנא ?

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=41705

וע״ע בהערות לרבי אלישיב ז״ל על מסכת חולין ריש פרק כל הבשר. ויש שנו״ס במהדורא קמא ומהדורא בתרא. וצ״ע בכל זה.

מה כתב הגריש"א שם בהערות שציינתם ???????

זאב ערבות
הודעות: 5481
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי זאב ערבות » ה' אוקטובר 18, 2018 2:02 am

שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

[b]חמש שעות ושליש[/b] - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

הרה"ג דוד פיינשטיין שליט"א ענה לשאלתי בנדון שמספיק להמתין מקצת חמישית, דהיינו חמש שעות ורבע.
נערך לאחרונה על ידי זאב ערבות ב ה' אוקטובר 18, 2018 2:09 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 18, 2018 2:07 am

אין לי מהדורא קמא
Screenshot 2018-10-17 at 7.03.46 PM.png
הערות חולין מהדורה חדשה
Screenshot 2018-10-17 at 7.03.46 PM.png (44.73 KiB) נצפה 3990 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 18, 2018 2:08 am

זאב ערבות כתב:
שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

[b]חמש שעות ושליש[/b] - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

וכך בקרוב ענה הרה"ג דוד פיינשטיין שליט"א לשאלתי בנדון חמש שעות ורבע.

מה היתה השאלה?

זאב ערבות
הודעות: 5481
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי זאב ערבות » ה' אוקטובר 18, 2018 2:10 am

שמואל דוד כתב:
זאב ערבות כתב:
שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

[b]חמש שעות ושליש[/b] - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

וכך בקרוב ענה הרה"ג דוד פיינשטיין שליט"א לשאלתי בנדון חמש שעות ורבע.

מה היתה השאלה?

כמה זמן צריך להמתין בין בשר לחלב.

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 18, 2018 2:38 am

מה הספק? בשו"ע כתב שש שעות.

זאב ערבות
הודעות: 5481
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי זאב ערבות » ה' אוקטובר 18, 2018 3:19 am

שמואל דוד כתב:מה הספק? בשו"ע כתב שש שעות.

נכון, אך הרבה נוהגים לא להמתין שש שעות שלמות ורציתי לדעת כיצד הוא פוסק בענין!

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 18, 2018 5:48 am

זאב ערבות כתב:
שמואל דוד כתב:מה הספק? בשו"ע כתב שש שעות.

נכון, אך הרבה נוהגים לא להמתין שש שעות שלמות ורציתי לדעת כיצד הוא פוסק בענין!

הבנתי. וכ"ה דעת אביו הגרמ"פ ז"ל?

יואל שילה
הודעות: 1296
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי יואל שילה » ה' אוקטובר 18, 2018 3:37 pm

לשונות ראשונים רבים מורים שהמתנת שש שעות בין בשר לחלב אינה בדוקא שש שעות מלאות אלא די שימתין עד שעה ששית [רמב"ם (מאכ"א ט' כ"ח) 'מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף - לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינוח'; האגור (הלכות סעודה רכ"ג) 'המנהג אשר ראיתי אני המחבר מן המורים ששוהין כמו שש שעות, וכן נוהגין בעלי נפש מאשכנז'; המאירי (חולין ק"ה.) 'ולא מצינו בשהייה זו פחות משיעור שבין סעודה לסעודה - והוא שש שעות או קרוב לזה'; אמנם הפמ"ג (משב"ז פ"ט א') כתב שהוא בדוקא 'והני שש שעות הם חלק מכ"ד מעת לעת לא זמניות', ובשיורי ברכה (לחיד"א יו"ד פ"ט) הביא שנחלקו האחרונים אם די בימים הקצרים להמתין כמו שממתינים מסעודה לסעודה אף שהוא כארבע שעות, או שצריכים שש שעות, והוסיף 'גם לשון הרמב"ם שכתב כמו שש שעות משמע דלאו דוקא, והרוצה להחמיר יחמיר' וסיים שלדידן פשטה ההוראה כרמב"ם להמתין שיעור מסעודה לסעודה, וראה ביביע אומר (א' יו"ד ד') שהמקיל בשעה"ד יש לו על מה שיסמוך עכ"פ בבשר עוף, וביחוד כשיש צורך קצת - כי לשון המאירי (מגן אבות ט' עמ' מ"ז) 'חמש שעות או שש שעות' אך רבינו ירוחם (אות כ"ח) כתב שישהה לכל הפחות שש שעות] [כשאחד טען לרב בצעירותו מדוע ממתין שעות רבות ומשנה ממנהג אשכנז להמתין רק שלש שעות השיב "הַראה לי כיצד ניתן להמתין שש שעות ללא המתנת שלש"].

זאב ערבות
הודעות: 5481
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי זאב ערבות » ה' אוקטובר 18, 2018 5:10 pm

שמואל דוד כתב:
זאב ערבות כתב:
שמואל דוד כתב:מה הספק? בשו"ע כתב שש שעות.

נכון, אך הרבה נוהגים לא להמתין שש שעות שלמות ורציתי לדעת כיצד הוא פוסק בענין!

הבנתי. וכ"ה דעת אביו הגרמ"פ ז"ל?
כעת שאלתי הבוקר את רב מרדכי טנדלר וענה שלשואלים אותו ענה הגרמ"פ שש שעות, אך הוא בעצמו לא היה מסתכל בשעון לראות עם עברו שש שעות (לשונו המדוייקת באנגלית (he never looked at the watch), כלומר אכל את הארוחה הבשרית (פה מקובל שארוחת הערב היא בד"כ בשרית ולא ארוחת הצהריים כמו בארץ) כאשר הגישו לו ולפעמים זה היה יותר משש שעות ולפעמים פחות משש שעות (יש לזכור שהוא היה המשב"ק שלו במשך כעשרים שנה).
אלו דבריו, לא הוספתי ולא החסרתי.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' אוקטובר 18, 2018 5:15 pm

יואל שילה כתב:לשונות ראשונים רבים מורים שהמתנת שש שעות בין בשר לחלב אינה בדוקא שש שעות מלאות אלא די שימתין עד שעה ששית [רמב"ם (מאכ"א ט' כ"ח) 'מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף - לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינוח'; האגור (הלכות סעודה רכ"ג) 'המנהג אשר ראיתי אני המחבר מן המורים ששוהין כמו שש שעות, וכן נוהגין בעלי נפש מאשכנז'; המאירי (חולין ק"ה.) 'ולא מצינו בשהייה זו פחות משיעור שבין סעודה לסעודה - והוא שש שעות או קרוב לזה'; אמנם הפמ"ג (משב"ז פ"ט א') כתב שהוא בדוקא 'והני שש שעות הם חלק מכ"ד מעת לעת לא זמניות', ובשיורי ברכה (לחיד"א יו"ד פ"ט) הביא שנחלקו האחרונים אם די בימים הקצרים להמתין כמו שממתינים מסעודה לסעודה אף שהוא כארבע שעות, או שצריכים שש שעות, והוסיף 'גם לשון הרמב"ם שכתב כמו שש שעות משמע דלאו דוקא, והרוצה להחמיר יחמיר' וסיים שלדידן פשטה ההוראה כרמב"ם להמתין שיעור מסעודה לסעודה, וראה ביביע אומר (א' יו"ד ד') שהמקיל בשעה"ד יש לו על מה שיסמוך עכ"פ בבשר עוף, וביחוד כשיש צורך קצת - כי לשון המאירי (מגן אבות ט' עמ' מ"ז) 'חמש שעות או שש שעות' אך רבינו ירוחם (אות כ"ח) כתב שישהה לכל הפחות שש שעות] [כשאחד טען לרב בצעירותו מדוע ממתין שעות רבות ומשנה ממנהג אשכנז להמתין רק שלש שעות השיב "הַראה לי כיצד ניתן להמתין שש שעות ללא המתנת שלש"].


לא הבנתי איך משמע מלשון הרמב"ם שדי שימתין עד שעה ששית. מה שמשמע מלשון הרמב"ם הוא שלאו דווקא שש שעות אלא קרוב לזה. (או כהבנות השיורי ברכה שהוא תלוי ביום)


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 123 אורחים