עמוד 1 מתוך 1

משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: א' מאי 26, 2013 11:44 pm
על ידי שיף
אולי מישהו מכיר צאצאים לאחים ר' אברהם שלום ירוחם ור' אלחנן דוד בני ר' מאיר לאנג מק"ק טשעקע. אשמח להעביר אליהם חומר משפחתי. אפשר באישי.

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ב' אוגוסט 12, 2013 11:46 pm
על ידי שיף
עדיין אין חדש.

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ד' מאי 07, 2014 10:58 pm
על ידי שיף
כבר כמעט שנה חלפה.
אולי נוספו ידיעות או ידענים.

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ד' מאי 07, 2014 11:11 pm
על ידי מיללער
שיף כתב:אולי מישהו מכיר צאצאים לאחים ר' אברהם שלום ירוחם ור' אלחנן דוד בני ר' מאיר לאנג מק"ק טשעקע. אשמח להעביר אליהם חומר משפחתי. אפשר באישי.

האם ר' אברהם שלום ירוחם פרידמאן שמנו"כ בזעמנע ב"ר יעקב פר"מ משתייך לאותו המשפחה? א"כ יש איזה פרטים על משפחתו פה:
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 07#p588307

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ה' אוגוסט 06, 2015 10:48 pm
על ידי שיף
העתקה אות באות [כמה שאפשר] מתוך ספר ישן שמצאתי בביהכנ"ס בירושלים לפני כמה שנים:

צד א'

דו"ד ומנחת זכרון לתלמידי חביבי החו"ב חריף ושנון מופלג בתורה מו"ה אפרים בן מו"ה מרדכי וועכטער [תוקן ע"פ החברים דפה-יש"כ] מפה מ' ממני החפץ בתורתו נפתלי טייטלבוים אב"ד ?ור"מ? ניר באטור והגליל יצ"ו

צד ב'
באתי לעוה"ז ונולדתי בן לאבי מורי מרדכי בן דוד אלימלך שליט"א והנני בן לאמי בת הרב גדול בתורה וביראה מו"ה ישראל אריה תחי', ופתחתי עיני בעולם השפל הזה יום ד' ימים לחודש טבת שנת תרס"ט לפ"ק לאלף הששי.
יום חתונתי ואפריוני יום חמשה עשר ימים לחודש מנחם אב שנת תרצ"ב לפ"ק עם האשה אשר עמדי לעזרי ולא כנגדי מרת רבקה טראנא בת אלחנן דוד אשר נתגדלה והיתה לבת לדודי אחי חמי מו"ה אברהם שלום ירוחם בן החסיד המפורסם מוהר"ר מאיר לאנג זצ"ל טשעקע מחוז זעמפלען? יע"א ונשאתיו בשטומ"צ לאורך ימים ושנים לבנות בית נאמן לד' אמכי"ר
הילדים אשר חנן אלקים את עבדו: בני בכורי שמואל נולד לנו בשטומ"צ לאורך ימים ושנים ביום שמחת תורה שנת תרצ"ד לפ"ק פה טשעקע יע"א יהא רעוא שנזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך נחת ושמחה והרחבת הדעת דקדושא אמכי"ר (למספרם: ????)
בתי שרה חנה נולדה לנו בשטומ"צ לאורך ?ימים? ושנים ביום אסרו חג שבועות שנת תרצ"ה לפ"ק יהא רעוא שנזכה לגדלה לבעל תורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך נחת ושמחה והרחבת הדעת דקדושה אמכי"ר
בני מאיר נפתלי נולד לנו בשטומ"צ לאורך ימים ושנים ביום חמשה עשר לחודש מרחשון שנת תרצ"ט לפ"ק פה טשעקע יע"א [בעת הולדתו וגם בעת הכניסו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה לא הייתי בביתי כי הייתי במאסר בעו"ה בעיר דעברעצען לערך תשעה שבועות בעת אשר הי' נתפסים כמה מאות נפשות מאחב"י על לא דבר ירחם ד' במהרה על שארית הצאן ויגאלנו גאולה שלמה במהרה אמן]

מישהו מכיר??
יש עדויות על המאסר בדעברעצין באותן שנים??

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ו' ינואר 15, 2016 3:40 am
על ידי יוסף שרייבער
ר' אברהם שלום לאנג היה תלמיד הערוגת הבושם בחוסט [יש לי ספר עם הקדשת חברו ר' מנחם מענדל עקשטיין מסיגט-קליוולאנד שלמד אף הוא בחוסט].

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ה' פברואר 13, 2020 6:46 pm
על ידי פייש
שיף כתב:העתקה אות באות [כמה שאפשר] מתוך ספר ישן שמצאתי בביהכנ"ס בירושלים לפני כמה שנים:

צד א'

דו"ד ומנחת זכרון לתלמידי חביבי החו"ב חריף ושנון מופלג בתורה מו"ה אפרים בן מו"ה מרדכי וומ?רפטער? מפה מ' ממני החפץ בתורתו נפתלי טייטלבוים אב"ד ?ור"מ? ניר באטור והגליל יצ"ו

צד ב'
באתי לעוה"ז ונולדתי בן לאבי מורי מרדכי בן דוד אלימלך שליט"א והנני בן לאמי בת הרב גדול בתורה וביראה מו"ה ישראל אריה תחי', ופתחתי עיני בעולם השפל הזה יום ד' ימים לחודש טבת שנת תרס"ט לפ"ק לאלף הששי.
יום חתונתי ואפריוני יום חמשה עשר ימים לחודש מנחם אב שנת תרצ"ב לפ"ק עם האשה אשר עמדי לעזרי ולא כנגדי מרת רבקה טראנא בת אלחנן דוד אשר נתגדלה והיתה לבת לדודי אחי חמי מו"ה אברהם שלום ירוחם בן החסיד המפורסם מוהר"ר מאיר לאנג זצ"ל טשעקע מחוז זעמפלען? יע"א ונשאתיו בשטומ"צ לאורך ימים ושנים לבנות בית נאמן לד' אמכי"ר
הילדים אשר חנן אלקים את עבדו: בני בכורי שמואל נולד לנו בשטומ"צ לאורך ימים ושנים ביום שמחת תורה שנת תרצ"ד לפ"ק פה טשעקע יע"א יהא רעוא שנזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך נחת ושמחה והרחבת הדעת דקדושא אמכי"ר (למספרם: ????)
בתי שרה חנה נולדה לנו בשטומ"צ לאורך ?ימים? ושנים ביום אסרו חג שבועות שנת תרצ"ה לפ"ק יהא רעוא שנזכה לגדלה לבעל תורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך נחת ושמחה והרחבת הדעת דקדושה אמכי"ר
בני מאיר נפתלי נולד לנו בשטומ"צ לאורך ימים ושנים ביום חמשה עשר לחודש מרחשון שנת תרצ"ט לפ"ק פה טשעקע יע"א [בעת הולדתו וגם בעת הכניסו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה לא הייתי בביתי כי הייתי במאסר בעו"ה בעיר דעברעצען לערך תשעה שבועות בעת אשר הי' נתפסים כמה מאות נפשות מאחב"י על לא דבר ירחם ד' במהרה על שארית הצאן ויגאלנו גאולה שלמה במהרה אמן]

מישהו מכיר??
יש עדויות על המאסר בדעברעצין באותן שנים??

מהשמות הללו, רבקה טראנא, ואברהם שלום ירוחם, וגם ממקום הכפר טשעקע, נראה כי ר' מאיר לאנג הי' חתן ר' אברהם שלום ירוחם פרידמאן מזשעמנע [בן ר' יעקב חסיד] ששם זוגתו היתה מ' רבקה טראנה בת ר' מרדכי ליב פרידמאן דומ"ץ בארדיוב.
ליתר שאת בדקתי באתר ג'ואישג'ן, ואכן כך הוא הדברים.

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ו' פברואר 14, 2020 11:40 am
על ידי שיף
יישר כח
ובכן מי הוא ר' אפרים ב"ר מרדכי שהתחתן עם רבקה טראנא ב"ר אלחנן דוד?

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ו' פברואר 14, 2020 5:59 pm
על ידי פייש
שיף כתב:יישר כח
ובכן מי הוא ר' אפרים ב"ר מרדכי שהתחתן עם רבקה טראנא ב"ר אלחנן דוד?

הרה"ג מבאטור כותב על ר' אפרים שהוא דר במקומו, בניר באטור.
מצאתי בדף-עד את שמו המלא ר' אפרים וועכטער!

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ו' פברואר 14, 2020 6:04 pm
על ידי פייש
בהדף עד אתה רואה שהי' לו אח בעיר אוסלו בשם ערנו
הי' לו אח נוסף בשם ר' חנני' יו"ט ליפא וועכטער, רב בטאראנטא, ועל מצבתו הונצח את שם אחיו ר' אפרים בין שאר ילדי ר' מרדכי אביו.
תראה כאן
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 03#p814403

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ו' פברואר 14, 2020 6:09 pm
על ידי פייש
עוד על ר' מרדכי וועכטער ראה כאן עמוד 22
https://www.shlomo.ch/wb2/media/pdf/ShlajmeAddendum.pdf

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ו' פברואר 14, 2020 6:39 pm
על ידי מיללער
פייש כתב:בהדף עד אתה רואה שהי' לו אח בעיר אוסלו בשם ערנו
הי' לו אח נוסף בשם ר' חנני' יו"ט ליפא וועכטער, רב בטאראנטא, ועל מצבתו הונצח את שם אחיו ר' אפרים בין שאר ילדי ר' מרדכי אביו.
תראה כאן
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 03#p814403

ר' ליפא וועכטער מטורונטו ז"ל היה אביו של התה"ח ר' מענדל וועכטער שליט"א מכפר-חב"ד
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7% ... 7%98%D7%A8

Re: משפחת לאנג מק"ק טשעקע

פורסם: ב' פברואר 24, 2020 2:14 pm
על ידי שיף
יישר כח לכולם
מי שמכיר מהמשפחה יכול להעביר את כתב היוחסין שהועתק לעיל
ו/או לשלוח קישור לכאן