מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' אפריל 17, 2019 9:03 pm

ראיתי מביאים בשם המקנה (נ"ג ט'), שמצות שחיטה לא צריכה כוונה - לכו"ע, כי איננה מצוה חיובית רגילה, אלא רק אם ירצה לאכול חייב לשחוט.
האם גם באכילת מצה בשאר הימים לדעת הגר"א, ג"כ לא צריך לכוון לשם מצוה?
יש לי צדדים בזה, ואשמח לדעתכם.

כרמי שלי
הודעות: 658
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי כרמי שלי » ה' אפריל 18, 2019 1:59 am

במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א).

אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אפריל 18, 2019 2:21 pm

כרמי שלי כתב:במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א).


דברי מר כתובים במנח"ח - מצוה י' - אכילת מצה, וז"ל:
ולענין א"צ כוונה ודאי צ"כ , אך בדיעבד אם יצא בל"כ, דעת הרבה ראשונים דל"י, דפוסקים מצ"כ, ומכל מקום אף דהר"מ סובר מצ"כ, מכל מקום באכ"מ סובר דאף בל"כ יצא, כיון דנהנה דהמתעסק בחלבים וכו' עיין ר"מ והרב המגיד פ"ב מה' שופר. עכ"ל.

משמע לכאורה מדבריו דלכתחילה צריך כוונה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אפריל 18, 2019 2:31 pm

כרמי שלי כתב:במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א).


בשו"ע סימן תע"ה סעיף ד' איתא:
"אכל מצה בלא כוונה כגון שאנסוהו נכרים או לסטים לאכול יצא ידי חובתו כיון שהוא יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה אבל אם היה סבור שהוא חול או שאין זו מצה לא יצא"
ובמשנה ברורה שם, וז"ל:
בלא כוונה: ואע"ג דמצות צריכות כונה כדלעיל בסימן ס' ס"ד וכ"ש הכא דאינו רוצה לאכול הרי בודאי אינו מתכוין לצאת ידי המצוה, תירצו המפרשים דבמידי דאכילה שע"כ נהנה גרונו עדיף טפי וכמתכוין דמי. ודע דכמה פוסקים חולקין ע"ז וס"ל דלפי מאי דקי"ל דמצות צריכות כונה אין לחלק בין מידי דאכילה לשאר מצות, וכל שלא נתכוין באכילה לצאת ידי המצוה לא יצא, וכן פסק הפר"ח:

קראקובער
הודעות: 2834
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי קראקובער » ה' אפריל 18, 2019 5:33 pm

כרמי שלי כתב:במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א).

עדיין נפק"מ למה שחקר במשנה למלך בשלא כד"א שמסתבר שלא אומרים שכן נהנה כה"ג.

גלרשטיין
הודעות: 375
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי גלרשטיין » א' אפריל 21, 2019 12:07 pm

לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כט עמ׳ לד שמצוות עשה דרשות אינן צריכות כוונה). וע״ע בשו״ת יד נתן (ח״ב סי׳ כג אות ה), בית מתתיהו (ח״א ס״ב אות כו), ספר דולה ומשקה (עמ׳ קפג). ועי׳ בתרגום המיוחס לרבי יונתן בן עוזיאל (שמות פט״ז פ״ג) שמשמע מדבריו דבעינן לכוונה לשם מצוה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » א' אפריל 21, 2019 1:18 pm

גלרשטיין כתב:לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כט עמ׳ לד שמצוות עשה דרשות אינן צריכות כוונה). וע״ע בשו״ת יד נתן (ח״ב סי׳ כג אות ה), בית מתתיהו (ח״א ס״ב אות כו), ספר דולה ומשקה (עמ׳ קפג). ועי׳ בתרגום המיוחס לרבי יונתן בן עוזיאל (שמות פט״ז פ״ג) שמשמע מדבריו דבעינן לכוונה לשם מצוה.

יישר כח. מעניין מה הסברות לכאן ולכאן.
מצד אחד אפש'ל, שצריך לעשות בדיוק כצורת המצוה הרגילה של בערב תאכלו מצות, ורק כך ייחשב לו שקיים.
מצד שני: כל כוונת המצוה שיעשה לשם מצוה שהוא חייב בה, בגלל שנצטווה בה, ובמצוה קיומית זו הא לא נצטווה וא'כ לא צריך לכוון.

כרמי שלי
הודעות: 658
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי כרמי שלי » ב' אפריל 22, 2019 1:00 am

אליהו בן עמרם כתב:
כרמי שלי כתב:במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א).

דברי מר כתובים במנח"ח - מצוה י' - אכילת מצה, וז"ל:
ולענין א"צ כוונה ודאי צ"כ, אך בדיעבד אם יצא בל"כ, דעת הרבה ראשונים דל"י, דפוסקים מצ"כ, ומכל מקום אף דהר"מ סובר מצ"כ, מכל מקום באכ"מ סובר דאף בל"כ יצא, כיון דנהנה דהמתעסק בחלבים וכו' עיין ר"מ והרב המגיד פ"ב מה' שופר. עכ"ל.

משמע לכאורה מדבריו דלכתחילה צריך כוונה.

בכל מקרה בעי לכתחלה כונה. וכמבואר במשנ"ב סי' ס' סס"ק ז ובס' המקנה הנ"ל שם בסמוך (ד"ה הסכימו).

אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' מרץ 26, 2020 10:51 pm

אליהו בן עמרם כתב:
גלרשטיין כתב:לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כט עמ׳ לד שמצוות עשה דרשות אינן צריכות כוונה). וע״ע בשו״ת יד נתן (ח״ב סי׳ כג אות ה), בית מתתיהו (ח״א ס״ב אות כו), ספר דולה ומשקה (עמ׳ קפג). ועי׳ בתרגום המיוחס לרבי יונתן בן עוזיאל (שמות פט״ז פ״ג) שמשמע מדבריו דבעינן לכוונה לשם מצוה.

יישר כח. מעניין מה הסברות לכאן ולכאן.
מצד אחד אפש'ל, שצריך לעשות בדיוק כצורת המצוה הרגילה של בערב תאכלו מצות, ורק כך ייחשב לו שקיים.
מצד שני: כל כוונת המצוה שיעשה לשם מצוה שהוא חייב בה, בגלל שנצטווה בה, ובמצוה קיומית זו הא לא נצטווה וא'כ לא צריך לכוון.

ועוד, במנח"ח במצות "תשביתו" טוען שאם מצות "תשביתו מתקיימת ב"שב ואל תעשה" - לא בעינן כוונה, גם למ"ד דמצוות צריכות כוונה.
והביאור לכאורה, שדווקא אם "מצווה" "לעשות" משהו, צריך להוציא את מעשהו ממעשה גרידא שיכול להתפרש כ"עשייה" שלא לשם מצוה, משא"כ מצוה שלא זוקקת "עשיה".
ואם כנים הדברים, הו"ה גם במצוה הקיומית של מצה לפי הגר"א, שאינה "מחייבת" "עשיה" מחמת ציווי, אלא שאם אכל - נחשב לו כ"מצוה".

ביליצר
הודעות: 1675
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי ביליצר » א' מרץ 29, 2020 2:23 pm

הפירוש במנחת חינוך שנים הם ,
1 מצוות בשב ואל תעשה הם כמו מצוות לא תעשה דלא בעי כונה ,

2 כמו בין אדם לחבירו דעיקר המצוה אינו המעשה אלא התוצאה ,כך בתשביתו אין המעשה מצוה אלא התוצאה שלא יהיה לו חמץ ,
ולכאורה שני הטעמים גוף אחד הם ואכמ"ל

בדבריך לא ראיתי טעם לחלק בין פעולה אקטיבית או פאסיבית כש"כ במצות אכילת מצה בשאר ימים שאינו מתקיים אלא על יד מעשה אכילה.
מצוה מלשון ציווי יש מהם חיוביות ויש מהם קיומיות .

פרי יהושע
הודעות: 3048
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' מרץ 29, 2020 3:29 pm

לפענ"ד בעי כוונה
והטעם, שלא דומה כלל למצות שחיטה שהיא מצווה של הכשר מעשה, ומעין מה שלא נאמר דבעי כוונה לאיסור עשה
משא"כ הכא עכ"פ רוצה הוא לקיים מצות עשה באכילתו, ולמה יקיים בלא כוונה לקיים.
דהלא פשיטא שהדעה שסוברת שיש קיום עשה אינה רק ע"ד אי בא לאכול לחם יאכל מצה
ופשיטא שסוברים שיש עניין לקיימה, וממילא פשוט דבעי כוונה

אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » א' מרץ 29, 2020 8:31 pm

פרי יהושע כתב:לפענ"ד בעי כוונה
והטעם, שלא דומה כלל למצות שחיטה שהיא מצווה של הכשר מעשה, ומעין מה שלא נאמר דבעי כוונה לאיסור עשה
משא"כ הכא עכ"פ רוצה הוא לקיים מצות עשה באכילתו, ולמה יקיים בלא כוונה לקיים.
דהלא פשיטא שהדעה שסוברת שיש קיום עשה אינה רק ע"ד אי בא לאכול לחם יאכל מצה
ופשיטא שסוברים שיש עניין לקיימה, וממילא פשוט דבעי כוונה


בהתייחס לדברי הרבנים ביליצר ופר"י שליט"א:
ננסה להגדיר את הדבר המוקשה הזה של מצוה קיומית באכילת מצה להגר"א:
לענ"ד אין זה נכון לומר שאם בא לאכול לחם, "חייב" לאכול מצה. כמו בסוכה שאם בא לאכול לחם - "חייב" לאכול זאת בסוכה.
כיון שבדיוק כמו "שחייב" לאכול מצה, כך "חייב" לא לאכול לחם. כלומר בנדו"ד הוא בסה"כ מקיים את הציווי של - לא לאכול חמץ.
מה שיותר נכון לומר לענ"ד, ש"אם" אכל מצה (בין אם רצה לאכול לחם, ובין אם רצה לאכול מצה) - נחשב לו כאילו קיים ציווי של אכילת מצה, אפילו שלא היה "חייב" באכילת מצה.
ולכן בעצם הוא אוכל "אכילת רשות" (כדברי הגמ' להדיא) - ונחשב לו כאילו אכל "אכילת מצוה".
נכון, שאין "קיום" המצוה (של הגר"א) מתרחש עם ה"תוצאה" של האכילה, ולכן אין זה זהה בדיוק ל"שב ואל תעשה" של המנח"ח ב"תשביתו" שמתקיים עם התוצאה, שאין לו חמץ אחר חצות.
אך מצד שני, אם הצורך בכוונה לשם מצוה, להפוך את המעשה שניתן לפרש אותו כמעשה שאינו לשם מצוה, למעשה שרק נעשה "לשם מצוה", א"כ ב"קיומית" של הגר"א, הרי הגדרתי לעייל שהוא בעצם אוכל "אכילת רשות", וא"כ אדרבה ממש לא כדאי להפוך אותה ל"עשיה" של מצוה (לעשיה מחמת הציווי), אלא להשאיר אותה כ"אכילת רשות", וממילא תתקיים המצוה כאילו עשה משהו שנצטווה בו.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי צביב » א' מרץ 29, 2020 8:53 pm

כדברי ה אליהו בן עמרם נכתב ( פעמיים) בפורום,
וכמדומה ששמעתי כך מהגר''נ קרליץ זצ''ל.

פרי יהושע
הודעות: 3048
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' מרץ 30, 2020 3:11 am

אליהו בן עמרם כתב:
פרי יהושע כתב:לפענ"ד בעי כוונה
והטעם, שלא דומה כלל למצות שחיטה שהיא מצווה של הכשר מעשה, ומעין מה שלא נאמר דבעי כוונה לאיסור עשה
משא"כ הכא עכ"פ רוצה הוא לקיים מצות עשה באכילתו, ולמה יקיים בלא כוונה לקיים.
דהלא פשיטא שהדעה שסוברת שיש קיום עשה אינה רק ע"ד אי בא לאכול לחם יאכל מצה
ופשיטא שסוברים שיש עניין לקיימה, וממילא פשוט דבעי כוונה


בהתייחס לדברי הרבנים ביליצר ופר"י שליט"א:
ננסה להגדיר את הדבר המוקשה הזה של מצוה קיומית באכילת מצה להגר"א:
לענ"ד אין זה נכון לומר שאם בא לאכול לחם, "חייב" לאכול מצה. כמו בסוכה שאם בא לאכול לחם - "חייב" לאכול זאת בסוכה.
כיון שבדיוק כמו "שחייב" לאכול מצה, כך "חייב" לא לאכול לחם. כלומר בנדו"ד הוא בסה"כ מקיים את הציווי של - לא לאכול חמץ.
מה שיותר נכון לומר לענ"ד, ש"אם" אכל מצה (בין אם רצה לאכול לחם, ובין אם רצה לאכול מצה) - נחשב לו כאילו קיים ציווי של אכילת מצה, אפילו שלא היה "חייב" באכילת מצה.
ולכן בעצם הוא אוכל "אכילת רשות" (כדברי הגמ' להדיא) - ונחשב לו כאילו אכל "אכילת מצוה".
נכון, שאין "קיום" המצוה (של הגר"א) מתרחש עם ה"תוצאה" של האכילה, ולכן אין זה זהה בדיוק ל"שב ואל תעשה" של המנח"ח ב"תשביתו" שמתקיים עם התוצאה, שאין לו חמץ אחר חצות.
אך מצד שני, אם הצורך בכוונה לשם מצוה, להפוך את המעשה שניתן לפרש אותו כמעשה שאינו לשם מצוה, למעשה שרק נעשה "לשם מצוה", א"כ ב"קיומית" של הגר"א, הרי הגדרתי לעייל שהוא בעצם אוכל "אכילת רשות", וא"כ אדרבה ממש לא כדאי להפוך אותה ל"עשיה" של מצוה (לעשיה מחמת הציווי), אלא להשאיר אותה כ"אכילת רשות", וממילא תתקיים המצוה כאילו עשה משהו שנצטווה בו.

לי ברור שאין זו כוונת הגר"א, ונחשב כרשות לעניין חיוב כלשון הרמב"ם על כל מצות הקיומיות כולל מזוזה
ועכ"פ הגר"א והרא' דעימיה, הבינו כפשטא דקרא שיש מצוה לאכול מצה, וכל כזית וכזית מקיים בפועל מצות עשה, ואין כאן כלל הגדרה של רשות ממש, והגע עצמך האם הסתפקת לעניין סוכה שהיא גם מצוה קימיות, ומברכים עליה, האם משהו דן שאין צריך כוונה, לא יעלה על הדעת ומאי שנא הכא.

ואדרבא יש באמת לדעת למה לפי הגר"א אין מברכים על מצווה זו, ובזמנו שוחחתי על כך עם הגרש"ד זצ"ל ולא עלה דבר ברור


אליהו בן עמרם
הודעות: 1183
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ב' מרץ 30, 2020 1:15 pm

פרי יהושע כתב:לי ברור שאין זו כוונת הגר"א, ונחשב כרשות לעניין חיוב כלשון הרמב"ם על כל מצות הקיומיות כולל מזוזה
ועכ"פ הגר"א והרא' דעימיה, הבינו כפשטא דקרא שיש מצוה לאכול מצה, וכל כזית וכזית מקיים בפועל מצות עשה, ואין כאן כלל הגדרה של רשות ממש, והגע עצמך האם הסתפקת לעניין סוכה שהיא גם מצוה קימיות, ומברכים עליה, האם משהו דן שאין צריך כוונה, לא יעלה על הדעת ומאי שנא הכא.

ואדרבא יש באמת לדעת למה לפי הגר"א אין מברכים על מצווה זו, ובזמנו שוחחתי על כך עם הגרש"ד זצ"ל ולא עלה דבר ברור


לכאורה המצוה ה"קיומית" של הגר"א לא מתחילה רק ממחרת ליל הסדר, אלא כבר מ"בערב" (ליל הסדר), אלא שאז היא "חיובית".
ואם כנים הדברים, וגם הבאור של מר ב"קיומית" של הגר"א, א"כ אין לכאורה מקום לשאלת הראשונים, דאיכא "בל תוסיף" באכילת עוד "כזיתים" של מצה בליל הסדר.
שהרי, גם לאחר שגמר לקיים את ה"חיוב" של "בערב תאכלו מצות", יכול להמשיך לאכול מצות ולכוון לשם מצוה, ויש בזה קיום נוסף של מצות מצה של שאר הימים.
רק אם נאמר, שהגדרת המצוה הקיומית של הגר"א הינה כפי שהגדרתי לעייל ואינה אלא ש"אם אכל" נחשב לו כאילו קיים ציווי, ואין זה צריך כוונה לשם מצוה, אז אם כן יכוון לשם מצווה גרע בכוונתו ואפשר לשאול למה לא יעבור ב"בל תוסיף"...כפי שמקשים הראשונים...

פרי יהושע
הודעות: 3048
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' מרץ 30, 2020 5:44 pm

אליהו בן עמרם כתב:
פרי יהושע כתב:לי ברור שאין זו כוונת הגר"א, ונחשב כרשות לעניין חיוב כלשון הרמב"ם על כל מצות הקיומיות כולל מזוזה
ועכ"פ הגר"א והרא' דעימיה, הבינו כפשטא דקרא שיש מצוה לאכול מצה, וכל כזית וכזית מקיים בפועל מצות עשה, ואין כאן כלל הגדרה של רשות ממש, והגע עצמך האם הסתפקת לעניין סוכה שהיא גם מצוה קימיות, ומברכים עליה, האם משהו דן שאין צריך כוונה, לא יעלה על הדעת ומאי שנא הכא.

ואדרבא יש באמת לדעת למה לפי הגר"א אין מברכים על מצווה זו, ובזמנו שוחחתי על כך עם הגרש"ד זצ"ל ולא עלה דבר ברור


לכאורה המצוה ה"קיומית" של הגר"א לא מתחילה רק ממחרת ליל הסדר, אלא כבר מ"בערב" (ליל הסדר), אלא שאז היא "חיובית".
ואם כנים הדברים, וגם הבאור של מר ב"קיומית" של הגר"א, א"כ אין לכאורה מקום לשאלת הראשונים, דאיכא "בל תוסיף" באכילת עוד "כזיתים" של מצה בליל הסדר.
שהרי, גם לאחר שגמר לקיים את ה"חיוב" של "בערב תאכלו מצות", יכול להמשיך לאכול מצות ולכוון לשם מצוה, ויש בזה קיום נוסף של מצות מצה של שאר הימים.
רק אם נאמר, שהגדרת המצוה הקיומית של הגר"א הינה כפי שהגדרתי לעייל ואינה אלא ש"אם אכל" נחשב לו כאילו קיים ציווי, ואין זה צריך כוונה לשם מצוה, אז אם כן יכוון לשם מצווה גרע בכוונתו ואפשר לשאול למה לא יעבור ב"בל תוסיף"...כפי שמקשים הראשונים...

קודם נעיין לפני כל הפלפול מי מהראשונים שואל כך?.
הלא התוס' ר"ה שכתבו שבחזרה על אותה מצוה אין בל תוסיף,
והלא דברים ק"ו, דהכא מסתמא הכל בכלל בערב תאכלו מצות, ועדיף בהרבה על ב' תרועות, ופשוט שבכל אכילתו מקיים המצווה.


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים