מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

בבא בתרא קל"ג ב' תמיהה בענין עבורי אחסנתא

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
תוכן
הודעות: 4381
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

בבא בתרא קל"ג ב' תמיהה בענין עבורי אחסנתא

הודעהעל ידי תוכן » ד' יוני 12, 2019 12:42 pm

הכי תנן במתני': 'הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו. רשב"ג אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב'. ואמרינן עלה בגמרא: 'איבעיא להו, מי פליגי רבנן עליה דרשב"ג, או לא כו'. ת"ש, דאמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא, לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא לברא טבא', ובכתובות נ"ג א' אמרינן הטעם: 'דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה'. וכן נקטו כל הפוסקים, דרבנן פליגי עליה דרשב"ג שאין לשלול הירושה מבנו אפילו אם אינו הולך בדרך הישר, וזהו טעמא דשמואל. ויש לתמוה מהא דאיתא במדרש קהלת ב' י"ז א': 'ר' מאיר הוה כתבן טב מובחר והוה לעי תלת סלעין כל שבת, והוה אכיל ושתי בחדא, ומתכסי בחדא, ומפרנס אוחרתא לרבנן. אמרין ליה תלמידוי, רבי, בנך מה את עביד עליהון. אמר לון, אין הוון צדיקים כההוא דאמר דוד (תהלים ל"ז כ"ה) ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, ואם לאו, מה אני מניח את שלי לאויבי המקום. לא כן אמר שלמה (קהלת ב' י"ח-י"ט): [ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי.] ומי יודע החכם יהיה או סכל וגו' [וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל]'. ומבואר דלא רק דר' מאיר לא פליג ובפשטות ר' מאיר היינו רבנן דמתני', דסתם משנה היינו ר' מאיר, אלא פסוק מפורש הוא כרשב"ג. וצ"ע.

מקדש מלך
הודעות: 2193
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: בבא בתרא קל"ג ב' תמיהה בענין עבורי אחסנתא

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' יוני 12, 2019 1:26 pm

ירושה על פי התורה צריכה לעבור לבן. וצריך סיבה מיוחדת לשלול את רצון התורה.
בן רשע הוא סיבה מיוחדת כזו. אמנם אם הבן אינו רשע בבירור (כטענת הסוברים דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא), הרי שהסיבה נתבטלה.
אדם שמפזר את רכושו לצדקה באופן שוטף בחייו, אינו קשור כלל וכלל לעניין הירושה שציוותה התורה. שהרי לא ציוותה התורה לנהוג בנכסיו כעכברא דשכיב אדינרא כל ימי חייו כדי להורישם לבניו
ולכן אינו מבטל את כוונת התורה, וזה הבסיס.
אבל קשה מדוע שלא ישאיר לבניו (בלי קשר למצוות התורה על ירושה) ועל כך בא מענהו של רבי מאיר.

תוכן
הודעות: 4381
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: בבא בתרא קל"ג ב' תמיהה בענין עבורי אחסנתא

הודעהעל ידי תוכן » ה' יוני 13, 2019 9:53 am

אתה טוען שכל האיסור של עבורי אחסנתא זה בזמן מיתה, משא"כ ר' מאיר שחילק צדקה מחיים אפילו שלא השאיר לבניו, דבר זה מותר לכתחילה. יכול להיות. אבל איך אתה מתרץ את הפסוק, שמשמע ששלמה המלך לא רצה להשאיר את כספו לאחר מיתתו לבן שאינו ראוי.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים