מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' נובמבר 29, 2019 10:19 pm

שמואל דוד כתב:לו.

אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳

מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו?

בפשטות, דרש היינו ברבים בדרשה ואמר היינו לפני התלמידים בבי מדרשא, לא?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' דצמבר 01, 2019 3:20 am

לה:

אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי, זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.


מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו דתלי במעשה ופירש"י דאין קרי בא אלא ע"י חימום, ועי'.גם בפי' מהר"י קורקוס על הרמב"ם פ"א מהל' מחוסרי כפרה ה"א) וזוב בא מאבר מת.

ונמצא שחז"ל כינוי כאן בלשון בשר, שכינוי זה הוא משל תורה כמו שהאריך הרמב"ן כי יהי' זוב מבשרו או החתים בשרו, וכן ביחזקאל כי בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

האם מצינו כן במקומות נוספים בש"ס שחז"ל השתמשו בכינוי בשר לאברים המולידים?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 01, 2019 4:44 pm

מיללער כתב:
שמואל דוד כתב:לו.

אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳

מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו?

בפשטות, דרש היינו ברבים בדרשה ואמר היינו לפני התלמידים בבי מדרשא, לא?

יישר כח.
ושו״ר שהגרי״ח סופר שליט״א בספרו כנסת יעקב קונטרס י אות יב כתב כן.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 01, 2019 8:12 pm

מיללער כתב:לה:

אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי, זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.


מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו דתלי במעשה ופירש"י דאין קרי בא אלא ע"י חימום, ועי'.גם בפי' מהר"י קורקוס על הרמב"ם פ"א מהל' מחוסרי כפרה ה"א) וזוב בא מאבר מת.

ונמצא שחז"ל כינוי כאן בלשון בשר, שכינוי זה הוא משל תורה כמו שהאריך הרמב"ן כי יהי' זוב מבשרו או החתים בשרו, וכן ביחזקאל כי בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

האם מצינו כן במקומות נוספים בש"ס שחז"ל השתמשו בכינוי בשר לאברים המולידים?

יש לי מראה מקום. (אם יש מישהו שמעניין תפנה אלי באישי)

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 02, 2019 12:20 am

מיללער כתב:לה:

אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי, זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.


מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו דתלי במעשה ופירש"י דאין קרי בא אלא ע"י חימום, ועי'.גם בפי' מהר"י קורקוס על הרמב"ם פ"א מהל' מחוסרי כפרה ה"א) וזוב בא מאבר מת.

ונמצא שחז"ל כינוי כאן בלשון בשר, שכינוי זה הוא משל תורה כמו שהאריך הרמב"ן כי יהי' זוב מבשרו או החתים בשרו, וכן ביחזקאל כי בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

האם מצינו כן במקומות נוספים בש"ס שחז"ל השתמשו בכינוי בשר לאברים המולידים?

משנה אחרונה זבים פרק א משנה א
Screenshot 2019-12-01 at 5.17.59 PM - Edited.png
Screenshot 2019-12-01 at 5.17.59 PM - Edited.png (45.87 KiB) נצפה 3307 פעמים

וע"ע מגיד משנה (קליין) פרשת נח.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 02, 2019 6:44 am

תודה רבה!

ועי' רש"י לקמן מג. ד"ה בשרו

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 02, 2019 9:52 pm

לח:

רש״י בגמרא ד״ה עד שיצא הולד - יצא הולד טמאה לידה. צ״ע כוונתו בזה. ועוד ק׳ מדוע לא פירש כן במתני׳ ?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 02, 2019 11:36 pm

מ.

ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 04, 2019 4:31 am

מב:

וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפיר דמי בתר דנפק אמר רבא ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא אזל בתריה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא אמר ליה האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא והוי מילה שלא בזמנה וכל מילה שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת


לכאורה קשה, הרי הול״ל ״תעשה המילה בערב שבת״ ומדוע אמר רבא שלא תעשה המילה בשבת?

בברכה המשולשת
הודעות: 12173
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' דצמבר 04, 2019 3:02 pm

אולי הוא בא אליו בליל שבת

בברכה המשולשת
הודעות: 12173
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' דצמבר 04, 2019 3:02 pm

שמואל דוד כתב:מ.

ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי.


לאפוקי מהאפשרות שכעין החרדל דווקא

יוֹסֵפֶר
הודעות: 251
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ד' דצמבר 04, 2019 5:30 pm

ונראה להוסיף שפעמים וכל שהוא יש בו שיעור מה, כפי שמצינו בש"ס שיש מושג "שני משהויין" (עי' תוד''ה לעולם לעיל לה ע"א דאי אפשר לטיפה שלא תתחלק שני משהויין) ושמא היה מקום לחשוב שפחות מעין החרדל זה פחות ממשהו.

ועי' לעיל כו: גבי תנורי בנות וכמה כלשהו? טפח!

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 04, 2019 5:52 pm

יישר כח גדול! ועיין בנתן פריו (נדה) קפג. א. ובשו״ת דברי יציב יורה דעה א. סג.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 04, 2019 5:53 pm

בברכה המשולשת כתב:אולי הוא בא אליו בליל שבת

יישר כח! גם אני חשבתי כך, אולם לכאורה דוחק לומר כן. שו״ר בערוך לנר שהניח בקושיא. ועיין חידושי רבי ידידיה טיאה וייל. ועיין שערים מצויינים בהלכה, ובספר ביכורי משה.

בברכה המשולשת
הודעות: 12173
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' דצמבר 04, 2019 6:07 pm

ייש"כ. מעניין, כשלמדתי את הדף זה היה ברור לי שהכוונה היא שהוא בא בליל שבת

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 05, 2019 4:50 am

מג.

רש"י ד"ה לא שטף במים - בא"ד ל"א קנה בקומטו של טהור והסיט את הזב להכי טמא שנגע הקנה בגילוי של זב ונטמא הקנה מחמת הזב וחוזר ומטמא את הטהור ואע"ג דטהור קמוט דגילויא גבי זב הוא דבעינן אבל קנה בקומטו של זב והסיט את הטהור טהור הואיל וזב קמוט וגבי זב כתיב וידיו ושיבוש הוא מפני כמה דברים חדא דקנה פשוטי כלי עץ הוא ואינו מקבל טומאה וא"ת בקנה חלול נהי נמי דמקבל טומאה אפ"ה אין חוזר ומטמא הטהור שהרי אין מגע של זב חוזר ומטמא אדם שאין לך נוגע בטומאה מטמא אדם חוץ מן הנוגע במת ועוד אי טומאת הטהור משום נגיעת קנה היא והרי בקומטו הוא דנגע ובית הסתרים לאו בר מגע הוא דהא אמרינן לעיל שרץ בקומטו טהור ועוד לשון הסיט אמאי נקט ועוד הסיט טהור את הזב מי נפק מהאי קרא וכל אשר יגע בו הזב כתיב והיינו אשר יסיטנו הזב ולא כתיב כל אשר יגע בזב

לא הבנתי ק' האחרונה, הרי מי אמר שהלישנא אחרינא למדו שטהור שהסיט את הזב טמא מקרא ד"וכל אשר יגע בו הזב" וצריך עיון גדול.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 05, 2019 5:04 am

מג.

רש"י ד"ה וירד וטבל - לשם גירות כו'. ועיין לקמן מג: רד"ה וירדה וטבלה - לשם יהודית כו'. וצ"ע בשינוי הלשון.

אהרן תאומים
הודעות: 1162
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 05, 2019 6:03 am

שמואל דוד כתב:מג.

לא הבנתי ק' האחרונה, הרי מי אמר שהלישנא אחרינא למדו שטהור שהסיט את הזב טמא מקרא ד"וכל אשר יגע בו הזב" וצריך עיון גדול.

http://mef.otzar.org/#!/main/173937/90

אהרן תאומים
הודעות: 1162
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 05, 2019 6:18 am

שמואל דוד כתב:מג.
רש"י ד"ה וירד וטבל - לשם גירות כו'. ועיין לקמן מג: רד"ה וירדה וטבלה - לשם יהודית כו'. וצ"ע בשינוי הלשון.

מנפלאות הדיוק של רש"י ומנפלאות שימת הלב של דב"ש
ראה ביבמות מה:
מי לא טבלה לנדותה. ואותה טבילה עולה לה לטבילת גירות דדת יהודית היא וכן מי לא טבל לקריו:
ועוד ביתר ביאור שם שלכאורה יכולה לטבול בטבילה אחת לנדה ולגירות, ובזכר עו"כ לא יכול לכאורה.
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ה' דצמבר 05, 2019 6:38 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אהרן תאומים
הודעות: 1162
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 06, 2019 8:37 am

חוברת לפרשת השבוע ובסופה שני ענינים מהדף היומי דף מב. כולכו ברוקא חדא תפיתו ובדף מג.: ההבדל בין איש לשם גירות לאישה לשם יהודית
קבצים מצורפים
תשפ ויצא.pdf
(838.74 KiB) הורד 72 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' דצמבר 06, 2019 5:22 pm

מג:

ולמאן דנפקא ליה תרוייהו כו׳. קשה קצת מדוע לא כתב הגמרא ״ולרבנן״ וצ״ב.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' דצמבר 06, 2019 6:29 pm

מד.

רש״י ד״ה נוחל - אבל האם אינה נוחלת את בנה וכל שכן קרובי האם כו׳ דכתיב למשפחותם לבית אבותם משפחת האם אינה קרויה משפחה.

לכאורה הלשון ״וכל שכן״ ברש״י צ״ע, הרי האם וקרובי האם שניהם אינם קרויים משפחה, וכמדומני שמצינו לשון כ״ש הרבה פעמים אף אם אינו באמת כל שכן. ועיין viewtopic.php?f=17&t=39647

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' דצמבר 08, 2019 2:28 am

שמואל דוד כתב:מב:

וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפיר דמי בתר דנפק אמר רבא ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא אזל בתריה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא אמר ליה האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא והוי מילה שלא בזמנה וכל מילה שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת


לכאורה קשה, הרי הול״ל ״תעשה המילה בערב שבת״ ומדוע אמר רבא שלא תעשה המילה בשבת?

אולי ולד דצויץ בערב שבת הוא רק בגדר ספק שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור, וממילא הוי כמי שנולד בער"ש בין השמשות שמלין אותו ביום ראשון, וממילא גם כאן עיקר שאלתו היה אם למול בשבת משום שבפועל נולד הולד בשבת אבל בער"ש ידע שאין למולו שאינו בגדר ודאי.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 08, 2019 3:05 am

יישר כח. וכ״כ כמה אחרונים (ציינתי לעיל).

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 08, 2019 5:29 am

מד:

רש״י ד״ה מן הפסולין - כגון חלל נתין וממזר ועבד ועובד כוכבים

יש להעיר מדוע האריך כ״כ בדוגמאות. ועיין רש״י מה. ד״ה ופוסל - כגון בן ט' שנים כותי או ממזר

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 09, 2019 4:33 am

מו.
רש"י ד"ה גדולה היא - אם הביאה. צ"ע בכוונתו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' דצמבר 10, 2019 5:17 am

מה:

רב ור' חנינא אמרי תוך הזמן כלפני זמן, ר' יוחנן וריב"ל אמרי תוך הזמן כלאחר הזמן, אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך וזאת לפנים בישראל.

בין המפרשים יש כמה פירושים לפרש הסימן (שני פירושים ברש"י, א' בתוס' הרא"ש וא' בהגהות הב"ח דרך גימטריא, והר"ב מרנשבורג מציין לדרשת מהראנ"ח שעדיין לא זכיתי לבדוק מה כתוב שם) וכולם הולכים בשיטה אחת שרנב"י בא לסמן שלא נטעה איזה זוג מהאמוראים ס"ל כלפני הזמן ואיזה מהם ס"ל כלאחר זמן.

ולפום ריהטא בדרך לימודי טרם שעיינתי בדברי המפרשים חשבתי לתומי שרנב"י בא לפסוק הלכה כדברי מי, ונתן סימן 'וזאת לפנים בישראל' שכך הדין בישראל דתוך הזמן כלפני הזמן - ובאמת הלכה כן הוא, כמו שמצינו לקמן מו. אמר רבא הלכתא תוך הזמן כלפני זמן.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 10, 2019 6:48 am

ברוך שכוונת להספר בית ארזים.
והראנ״ח כתב גימטריא כמו הב״ח. וע״ע בספר חכמת בצלאל.

אהרן תאומים
הודעות: 1162
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' דצמבר 10, 2019 7:25 am

שמואל דוד כתב:מד:

רש״י ד״ה מן הפסולין - כגון חלל נתין וממזר ועבד ועובד כוכבים

יש להעיר מדוע האריך כ״כ בדוגמאות. ועיין רש״י מה. ד״ה ופוסל - כגון בן ט' שנים כותי או ממזר

גיטין עג ע"ב רש"י כהן לא מיפסלא אלא בביאת עבירה כגון כותי חלל נתין וממזר והנך דמפרשי ביבמות ובקדושין אלא
קידושין עז ע"א רש"י תאמר באשה שנפסלת בכ''מ שאם בא עליה כותי חלל נתין ממזר פסולה כדאמרינן לעיל (דף עד:)
סנהדרין סט ע"א רש"י חופה: בא עליה אחד מן הפסולין. כגון כותי חלל נתין וממזר עשאה חללה ופסלה כדאמרינן ביבמות
סוטה כו ע"ב רש"י המחללין את האשה כגון עובד כוכבים עבד חלל נתין וממזר דקיימא לן בקדושין וביבמות דפסולין האשה
וראה במשנה ובגמרא ביבמות סז ע"ב וס"ח ע"א ולמעשה רש"י מצרף כאן הכל והשמיט כותי במשנה הראשונה כי למעשה הוא לא שייך לקבוצת חלל נתין וממזר ולא לקבוצת עבד ועכו"ם וחזר וכתב כותי וממזר להשוותם

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 10, 2019 1:30 pm

עיין רש״י יבמות נז: ובספר למטה יהודה שם

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' דצמבר 10, 2019 5:26 pm

שמואל דוד כתב:ברוך שכוונת להספר בית ארזים.
והראנ״ח כתב גימטריא כמו הב״ח. וע״ע בספר חכמת בצלאל.

תודה רבה

לאיזה ספר בית ארזים הכוונה? אשמח לקבל המראה מקום המדויק.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 10, 2019 5:31 pm

על הש״ס. כמדומני ששם המחבר קליין.

אהרן תאומים
הודעות: 1162
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' דצמבר 10, 2019 6:24 pm

שמואל דוד כתב:עיין רש״י יבמות נז: ובספר למטה יהודה שם

ראיתי את רש"י זה שכחתי לצרף אותו - מן הפסולין. כגון חלל נתין וממזר או אלמנה לכהן גדול:
ולמעשה לא פירטתי כי זה הקבוצה חלל נתין וממזר שייכו בקידושין עבד ועכו"ם לא תופס קידושין, ובכותי כמדומני שמחלוקת, והיות ובקטן לא שייכו קידושין כלל בכל מקרה על כן תפס רש"י במשנה השניה את הכותי שלא שייך לאף קבוצה ובכל זאת כתב את הממזר שהוא ישראל גמור ובו נראה את החילוק הגדול בן קטן ישראל ממזר שפסלה לקטן ישראל שאינו ממזר שאין פסלה כפי שרש"י ממשיך

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 11, 2019 1:02 am

מז:

רש״י ד״ה להחמיר - ל"א הלכה כדברי כולן להחמיר הביאה אחד מן הסימנים הללו ואפילו הקודם שבכולן ולא הביאה את כולן בוגרת ואינה בוגרת ואם קבל אביה בה קדושין וקדשה היא את עצמה לאחר צריכה גט משניהם דכיון שהביאה אחד מן הסימנין הללו יצתה לה במקצת מרשות אביה דאיכא למימר בוגרת הויא ואין כח בקדושי אביה להפקיע קדושין שלה וגם בה אין כח להפקיע קדושי אביה עד שתביא את כולם.

צ״ע בגדר זה של יציאה במקצת. ומצאתי מציאה נפלאה בצפנת פענח פרק ב הלכות אישות הלכה ב ע״ש.

אהרן תאומים
הודעות: 1162
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' דצמבר 11, 2019 1:04 am

מח:
זה מה שכתבתי על רש"י על גססיהן
https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=45226

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 11, 2019 9:38 pm

מח.

רש״י ד״ה דומיא דהנך - הלכך ערכין נמי כתיבן כו׳. לכאורה הלשון מגומגם, ואשמח בביאור כוונתו ז״ל.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 11, 2019 9:49 pm

מח.

רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה - לישנא דקרא דכתיב ולנקבה עשרת כו׳

צ״ע מדוע נקט רש״י סיפיה דקרא ולא רישא דכתיב ״הזכר עשרים״ כו׳

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ד' דצמבר 11, 2019 10:26 pm

שמואל דוד כתב:מח.

רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה - לישנא דקרא דכתיב ולנקבה עשרת כו׳

צ״ע מדוע נקט רש״י סיפיה דקרא ולא רישא דכתיב ״הזכר עשרים״ כו׳

ועוד קשה, דלכאורה בן ובת משמע קטנים ואם לערכין הדין נוגע גם לגדולים, ובפשטות זהו כוונת הגמרא דלערכין לזכר ולנקבה מיבעי ליה משום דמשתעי בין בקטן ובין בגדול.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 11, 2019 11:25 pm

יישר כח.

עיין רש״י וגר״א ערכין דף יח-יט.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5249
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' דצמבר 12, 2019 1:27 am

שמואל דוד כתב:יישר כח.

עיין רש״י וגר״א ערכין דף יח-יט.

רש"י בערכין פירש ג"כ כמו הכא אלא שנקט לישנא דקרא אם זכר אם נקבה.

את הגר"א לא מצאתי


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 39 אורחים