מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4834
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' נובמבר 29, 2019 10:19 pm

שמואל דוד כתב:לו.

אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳

מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו?

בפשטות, דרש היינו ברבים בדרשה ואמר היינו לפני התלמידים בבי מדרשא, לא?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4834
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' דצמבר 01, 2019 3:20 am

לה:

אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי, זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.


מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו דתלי במעשה ופירש"י דאין קרי בא אלא ע"י חימום, ועי'.גם בפי' מהר"י קורקוס על הרמב"ם פ"א מהל' מחוסרי כפרה ה"א) וזוב בא מאבר מת.

ונמצא שחז"ל כינוי כאן בלשון בשר, שכינוי זה הוא משל תורה כמו שהאריך הרמב"ן כי יהי' זוב מבשרו או החתים בשרו, וכן ביחזקאל כי בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

האם מצינו כן במקומות נוספים בש"ס שחז"ל השתמשו בכינוי בשר לאברים המולידים?

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 01, 2019 4:44 pm

מיללער כתב:
שמואל דוד כתב:לו.

אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳

מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו?

בפשטות, דרש היינו ברבים בדרשה ואמר היינו לפני התלמידים בבי מדרשא, לא?

יישר כח.
ושו״ר שהגרי״ח סופר שליט״א בספרו כנסת יעקב קונטרס י אות יב כתב כן.

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 01, 2019 8:12 pm

מיללער כתב:לה:

אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי, זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.


מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו דתלי במעשה ופירש"י דאין קרי בא אלא ע"י חימום, ועי'.גם בפי' מהר"י קורקוס על הרמב"ם פ"א מהל' מחוסרי כפרה ה"א) וזוב בא מאבר מת.

ונמצא שחז"ל כינוי כאן בלשון בשר, שכינוי זה הוא משל תורה כמו שהאריך הרמב"ן כי יהי' זוב מבשרו או החתים בשרו, וכן ביחזקאל כי בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

האם מצינו כן במקומות נוספים בש"ס שחז"ל השתמשו בכינוי בשר לאברים המולידים?

יש לי מראה מקום. (אם יש מישהו שמעניין תפנה אלי באישי)

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 02, 2019 12:20 am

מיללער כתב:לה:

אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי, זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת.


מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו דתלי במעשה ופירש"י דאין קרי בא אלא ע"י חימום, ועי'.גם בפי' מהר"י קורקוס על הרמב"ם פ"א מהל' מחוסרי כפרה ה"א) וזוב בא מאבר מת.

ונמצא שחז"ל כינוי כאן בלשון בשר, שכינוי זה הוא משל תורה כמו שהאריך הרמב"ן כי יהי' זוב מבשרו או החתים בשרו, וכן ביחזקאל כי בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

האם מצינו כן במקומות נוספים בש"ס שחז"ל השתמשו בכינוי בשר לאברים המולידים?

משנה אחרונה זבים פרק א משנה א
Screenshot 2019-12-01 at 5.17.59 PM - Edited.png
Screenshot 2019-12-01 at 5.17.59 PM - Edited.png (45.87 KiB) נצפה 297 פעמים

וע"ע מגיד משנה (קליין) פרשת נח.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4834
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 02, 2019 6:44 am

תודה רבה!

ועי' רש"י לקמן מג. ד"ה בשרו

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 02, 2019 9:52 pm

לח:

רש״י בגמרא ד״ה עד שיצא הולד - יצא הולד טמאה לידה. צ״ע כוונתו בזה. ועוד ק׳ מדוע לא פירש כן במתני׳ ?

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 02, 2019 11:36 pm

מ.

ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי.

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 04, 2019 4:31 am

מב:

וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפיר דמי בתר דנפק אמר רבא ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא אזל בתריה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא אמר ליה האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא והוי מילה שלא בזמנה וכל מילה שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת


לכאורה קשה, הרי הול״ל ״תעשה המילה בערב שבת״ ומדוע אמר רבא שלא תעשה המילה בשבת?

בברכה המשולשת
הודעות: 10697
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' דצמבר 04, 2019 3:02 pm

אולי הוא בא אליו בליל שבת

בברכה המשולשת
הודעות: 10697
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' דצמבר 04, 2019 3:02 pm

שמואל דוד כתב:מ.

ומטמאין בכל שהוא אפילו כעין החרדל ובפחות מכן. צ״ע באריכות הלשון והול״ל ומטמאין בכל שהוא ותו לא מידי.


לאפוקי מהאפשרות שכעין החרדל דווקא

יוֹסֶפֶר
הודעות: 143
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי יוֹסֶפֶר » ד' דצמבר 04, 2019 5:30 pm

ונראה להוסיף שפעמים וכל שהוא יש בו שיעור מה, כפי שמצינו בש"ס שיש מושג "שני משהויין" (עי' תוד''ה לעולם לעיל לה ע"א דאי אפשר לטיפה שלא תתחלק שני משהויין) ושמא היה מקום לחשוב שפחות מעין החרדל זה פחות ממשהו.

ועי' לעיל כו: גבי תנורי בנות וכמה כלשהו? טפח!

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 04, 2019 5:52 pm

יישר כח גדול! ועיין בנתן פריו (נדה) קפג. א. ובשו״ת דברי יציב יורה דעה א. סג.

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 04, 2019 5:53 pm

בברכה המשולשת כתב:אולי הוא בא אליו בליל שבת

יישר כח! גם אני חשבתי כך, אולם לכאורה דוחק לומר כן. שו״ר בערוך לנר שהניח בקושיא. ועיין חידושי רבי ידידיה טיאה וייל. ועיין שערים מצויינים בהלכה, ובספר ביכורי משה.

בברכה המשולשת
הודעות: 10697
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' דצמבר 04, 2019 6:07 pm

ייש"כ. מעניין, כשלמדתי את הדף זה היה ברור לי שהכוונה היא שהוא בא בליל שבת

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 05, 2019 4:50 am

מג.

רש"י ד"ה לא שטף במים - בא"ד ל"א קנה בקומטו של טהור והסיט את הזב להכי טמא שנגע הקנה בגילוי של זב ונטמא הקנה מחמת הזב וחוזר ומטמא את הטהור ואע"ג דטהור קמוט דגילויא גבי זב הוא דבעינן אבל קנה בקומטו של זב והסיט את הטהור טהור הואיל וזב קמוט וגבי זב כתיב וידיו ושיבוש הוא מפני כמה דברים חדא דקנה פשוטי כלי עץ הוא ואינו מקבל טומאה וא"ת בקנה חלול נהי נמי דמקבל טומאה אפ"ה אין חוזר ומטמא הטהור שהרי אין מגע של זב חוזר ומטמא אדם שאין לך נוגע בטומאה מטמא אדם חוץ מן הנוגע במת ועוד אי טומאת הטהור משום נגיעת קנה היא והרי בקומטו הוא דנגע ובית הסתרים לאו בר מגע הוא דהא אמרינן לעיל שרץ בקומטו טהור ועוד לשון הסיט אמאי נקט ועוד הסיט טהור את הזב מי נפק מהאי קרא וכל אשר יגע בו הזב כתיב והיינו אשר יסיטנו הזב ולא כתיב כל אשר יגע בזב

לא הבנתי ק' האחרונה, הרי מי אמר שהלישנא אחרינא למדו שטהור שהסיט את הזב טמא מקרא ד"וכל אשר יגע בו הזב" וצריך עיון גדול.

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 05, 2019 5:04 am

מג.

רש"י ד"ה וירד וטבל - לשם גירות כו'. ועיין לקמן מג: רד"ה וירדה וטבלה - לשם יהודית כו'. וצ"ע בשינוי הלשון.

אהרן תאומים
הודעות: 429
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 05, 2019 6:03 am

שמואל דוד כתב:מג.

לא הבנתי ק' האחרונה, הרי מי אמר שהלישנא אחרינא למדו שטהור שהסיט את הזב טמא מקרא ד"וכל אשר יגע בו הזב" וצריך עיון גדול.

http://mef.otzar.org/#!/main/173937/90

אהרן תאומים
הודעות: 429
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 05, 2019 6:18 am

שמואל דוד כתב:מג.
רש"י ד"ה וירד וטבל - לשם גירות כו'. ועיין לקמן מג: רד"ה וירדה וטבלה - לשם יהודית כו'. וצ"ע בשינוי הלשון.

מנפלאות הדיוק של רש"י ומנפלאות שימת הלב של דב"ש
ראה ביבמות מה:
מי לא טבלה לנדותה. ואותה טבילה עולה לה לטבילת גירות דדת יהודית היא וכן מי לא טבל לקריו:
ועוד ביתר ביאור שם שלכאורה יכולה לטבול בטבילה אחת לנדה ולגירות, ובזכר עו"כ לא יכול לכאורה.
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ה' דצמבר 05, 2019 6:38 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אהרן תאומים
הודעות: 429
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 06, 2019 8:37 am

חוברת לפרשת השבוע ובסופה שני ענינים מהדף היומי דף מב. כולכו ברוקא חדא תפיתו ובדף מג.: ההבדל בין איש לשם גירות לאישה לשם יהודית
קבצים מצורפים
תשפ ויצא.pdf
(838.74 KiB) הורד 3 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' דצמבר 06, 2019 5:22 pm

מג:

ולמאן דנפקא ליה תרוייהו כו׳. קשה קצת מדוע לא כתב הגמרא ״ולרבנן״ וצ״ב.

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' דצמבר 06, 2019 6:29 pm

מד.

רש״י ד״ה נוחל - אבל האם אינה נוחלת את בנה וכל שכן קרובי האם כו׳ דכתיב למשפחותם לבית אבותם משפחת האם אינה קרויה משפחה.

לכאורה הלשון ״וכל שכן״ ברש״י צ״ע, הרי האם וקרובי האם שניהם אינם קרויים משפחה, וכמדומני שמצינו לשון כ״ש הרבה פעמים אף אם אינו באמת כל שכן. ועיין viewtopic.php?f=17&t=39647

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4834
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' דצמבר 08, 2019 2:28 am

שמואל דוד כתב:מב:

וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפיר דמי בתר דנפק אמר רבא ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא אזל בתריה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא אמר ליה האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא והוי מילה שלא בזמנה וכל מילה שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת


לכאורה קשה, הרי הול״ל ״תעשה המילה בערב שבת״ ומדוע אמר רבא שלא תעשה המילה בשבת?

אולי ולד דצויץ בערב שבת הוא רק בגדר ספק שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור, וממילא הוי כמי שנולד בער"ש בין השמשות שמלין אותו ביום ראשון, וממילא גם כאן עיקר שאלתו היה אם למול בשבת משום שבפועל נולד הולד בשבת אבל בער"ש ידע שאין למולו שאינו בגדר ודאי.

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 08, 2019 3:05 am

יישר כח. וכ״כ כמה אחרונים (ציינתי לעיל).

שמואל דוד
הודעות: 4766
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 08, 2019 5:29 am

מד:

רש״י ד״ה מן הפסולין - כגון חלל נתין וממזר ועבד ועובד כוכבים

יש להעיר מדוע האריך כ״כ בדוגמאות. ועיין רש״י מה. ד״ה ופוסל - כגון בן ט' שנים כותי או ממזר


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 24 אורחים