מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דף ועוד דף (מתעדכן)

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' נובמבר 16, 2020 5:35 am

עירובין צז: היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו
בבא מציעא קיז. משתמש או דרך גגין משתמש

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' נובמבר 16, 2020 5:42 am

עירובין צח: לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברה''ר ברה''ר וישתין ברה''י וכן לא ירוק רבי יהודה אומר אף משנתלש רוקו בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק:
כל זה בשבת אבל בחול ברשות מוציא
בבא מציעא קיח: המוציא זבל לרשות הרבים המוציא מוציא והמזבל מזבל אין שורין טיט ברשות הרבים ואין לובנים לבנים אבל גובלין טיט ברשות הרבים אבל לא לבנים הבונה ברשות הרבים המביא אבנים מביא והבונה בונה ואם הזיק משלם מה שהזיק רבן שמעון בן גמליאל אומר אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום:
גמ' לימא מתני' דלא כרבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרה''ר וצוברו כל שלשים יום כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ וכו'

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' נובמבר 16, 2020 6:11 am

עירובין צט: אילן שהיה מיסך על הארץ (רש"י) המיסך. שנופו נוטה למטה מכל צדדיו סביב:
בבא מציעא קיט. בעי רב ענן ואיתימא רבי ירמיה מגיע לנופו ואין מגיע לעיקרו מגיע לעיקרו ואין מגיע לנופו מאי תיקו (רש"י) מגיע לעיקרו ואינו מגיע לנופו. כגון שנוטה נופו למטה:
בריך רחמנא דסעיין לסיים מסכת בבא מציעא בכתיבת שעשועי אורייתא, בתפילה להשי"ת שיזכני להמשיך לערב בשלהי עירובין מסכתא דשיתופין למסכתא בבא בתרא בפרקא דהשותפין
קבצים מצורפים
סיום בבא מציעא.docx
(19.46 KiB) הורד 94 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' נובמבר 16, 2020 6:31 pm

עירובין ק. ת''ר שרשי אילן שגבוהין מן הארץ ג' טפחים או שיש חלל תחתיהן ג' טפחים
עירובין ק: אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל (רש"י)צניעות מחתול. שאינו מטיל רעי בפני אדם ומכסה צואתו:
בבא בתרא ב. גויל זה נותן ג' טפחים וזה נותן ג' טפחים
בבא בתרא ב: תא שמע החלונות בין מלמעלה בין מלמטה ובין מכנגדן ד' אמות ותני עלה מלמעלן כדי שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן כדי שלא יאפיל הזיקא דבית שאני (רש"י) הזיקא דבית שאני. שאדם עושה בביתו דברי הצנע:
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ג' נובמבר 17, 2020 4:20 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' נובמבר 17, 2020 4:18 am

עירובין קא. דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים אמר רב פפא כאן קודם שנפרצו בה פרצות כאן לאחר שנפרצו בה פרצות )(יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדלי)
בבא בתרא ג: ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש והאמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא אי בעית אימא תיוהא חזא ביה איבעית אימא מלכותא שאני דלא הדרא ביה דאמר שמואל אי אמר מלכותא עקרנא טורי עקר טורי ולא הדר ביה הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה
ענינא דיומא ר"ח כסלו
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ג' נובמבר 24, 2020 6:33 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' נובמבר 19, 2020 3:30 am

עירובין קב: מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה
בבא בתרא ד. הוא סימא עינו של עולם דכתיב {במדבר טו-כד} והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב {יחזקאל כד-כא} הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם ...אמרי מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה [מימיו] במאי בנייה אמר רבה באבני שישא ומרמרא איכא דאמרי באבני כוחלא שישא ומרמרא... שאני בית המקדש דאי לא מלכות לא מתבני ...: הכל כמנהג המדינה:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' נובמבר 20, 2020 5:33 am

עירובין קג: לא שנו אלא גמי אבל צלצול קטן הוי יתור בגדים (רש"י) צלצול קטן. אזור קטן נאה כמו היא חגרה בצלצול (קטן) דסוטה (דף ט:) ובלע''ז בנדי''ל : (רצועה קטנה מעור שנקרא צלא ויתכן שנקרא צילצול בגלל קוטנו)
בבא בתרא ה. אמרי אינשי ארבעה לצלא ארבעה לצללא (רש"י) ארבעה לצלא וד' לצללא. אני שמעתי צלא רצען עני וצללא רצען עשיר .... ויש לגמגם דהעור קרוי צלא ולא הרצען כדאמרי' בעלמא (נדרים דף נו:) מאי דרגש ערסא דצלא ואומר אני רוניא רצען היה ונותן עורות לעבדנין לעשות מהן מנעלין למוכרן בשוק וכך אמר לו רב ספרא לרבינא העני זה שכרו מועט שהוא צריך ליתן שכר הרבה לעבדנין דאמרי אינשי ארבעה זוזי לצורך מקח העור וארבעה זוזי לשכר העבדנין והיינו צללא לפיכך עשה ישר וטוב ותהי לו שדה זו לפרנסת ביתו ול''נ ד' לצלא ד' ככרות צריך לעבדן עני וד' לצללא כמו כן ד' לצורך עבדן עשיר...:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' נובמבר 20, 2020 10:14 pm

עירובין קד. גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו אמימר שרא למימלא בגילגלא במחוזא אמר מאי טעמא גזרו רבנן שמא ימלא לגינתו ולחורבתו הכא לא גינה איכא ולא חורבה איכא
בבא בתרא ו: (רש"י) אבל בתרבץ אפדני לא. דרך בוני בירה חשובה להניח לה כנגד פתח הטרקלין החשוב שבה כעין גינה קטנה לאויר ועולין בה דשאים ויפה המראה לעינים ושם אין רשות לזה לתלות בכתלים כלום שאינו עשוי ליכנס לתוכו:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' נובמבר 20, 2020 10:42 pm

עירובין קה. רבי שמעון היכא קאי התם קאי דתנן מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר' שמעון אומר אפי' חמש עשרה אמה יכנס לפי שאין המשוחות ממצעין את המדות מפני הטועים (רש"י) המשוחות. מודדין התחומין ומציבין סימן כשהן מודדין מדתן: מפני טועי המדה. שמא יטעו בה הלכך מקצרין אותה נמצא שעדיין התחום לא הגיע ומי שהחשיך לו חוץ לתחום כבר נכנס בתוך אלפים ט''ו אמות כדפרישית במי שהוציאוהו (לעיל דף נב.) ל''א מפני הטועין ששוכחין ויוצאין וחוזרין ונכנסין לפיכך מקצרין המודדין את התחום הסימן ומציבין בתוך התחום שאם יצא לא עביד איסורא,
ובדף נב: כיצד מעברין. מפרש בגמרא לשון אשה עוברה דתנן לקמן הנותן עירובו בעיבורה של עיר אלמא יש עיבור לעיר ומפרש השתא כיצד יש לה עיבור: בית נכנס ובית יוצא או פגום נכנס ופגום יוצא או היו גדודיות כו' מוציאין המדה כנגדו. כלומר כשבא לציין סימן תחום העיר ובא למדוד אלפים חוצה לה אם הוה מחיצתה שור איגר שאינה חומה חלקה אלא בתים סמוכין ומחוברין ויש בית נכנס לתוך העיר יותר מחבירו ונראית כניסתו פגומה מבחוץ ויש בית בולט ויוצא לחוץ יותר מחבירו או פגום נכנס או פגום יוצא שהיתה עיר מוקפת חומה ויש מגדלין עגולין בולטין בחומה פעמים שבולטין בפנים פעמים שבולטין בחוץ או שהיו שם לאחת הקרנות של עיר גדודיות שברי חומה של חרבות בתים וישנן בתוך שבעים אמה ושירים לעיר כדמפרש לקמן:
ובדף פ. לימא מסייע ליה כופין אותו לעשות לחי וקורה למבוי
בבא בתרא ז: (משנה) כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח (גמרא) ורבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל העיירות ראויות לחומה אלא עיר הסמוכה לספר ראויה לחומה ושאינה סמוכה לספר אינה ראויה לחומה (רש"י) שאינה סמוכה. שמשוכה להלן מרשות הרבים: כשהם גובים. לחומת העיר: קבע בה מסמרות. הזהר לדון כן ולא תזוז ממנה: קירוב בתים. בית הקרוב לחומה צריך לחומת העיר יותר מן הרחוק:
הדרן עלך עירובין באות התפילין בקשר של קיימא נפתח באור לארבעה עשר חג פסח באותות ומופתים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' נובמבר 24, 2020 4:44 am

פסחים ב. והכי קאמר וכאור בקר בעולם הזה כעין זריחת שמש לצדיקים לעולם הבא ... מיתיבי {תהילים קמח-ג} הללוהו כל כוכבי אור אלמא אור אורתא הוא הכי קאמר הללוהו כל כוכבים המאירים אלא מעתה כוכבים המאירים הוא דבעו שבוחי שאינן מאירין לא בעו שבוחי
בבא בתרא ח: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וגו' (המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע) זה דיין שדן דין אמת לאמתו {דניאל יב-ג} ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה במתניתא תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות כגון מאן אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתא א''ל שבקתיה להימנותך אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלויהו ורבנן מאי אמר רבינא {שופטים ה-לא} ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (תוספות)
ומצדיקי הרבים וגו' אלו מלמדי תינוקות. אומר ר''י דצריך לומר דרקיע מזהיר טפי מכוכבים דהא בס''פ אלו עוברין (פסחים מט: ושם ד''ה לא) משמע דגבאי צדקה עדיפי ממלמדי תינוקות וכו'
ומכאן שיש כמה סוגי כוכבים מאירים יותר ומאירים פחות

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' נובמבר 24, 2020 4:56 am

פסחים ג: והא (תניא) אין בודקין מן המזבח ולמעלה
בבא בתרא ט. אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות... ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' נובמבר 25, 2020 3:10 am

פסחים ד. רב בר אחוה דר' חייא ובר אחתיה כי סליק להתם אמר ליה אייבו קיים אמר ליה אימא קיימת אמר ליה אימא קיימת אמר ליה אייבו קיים אמר ליה לשמעיה חלוץ לי מנעלי והוליך כלי אחרי לבית המרחץ שמע מינה תלת ש''מ אבל אסור בנעילת הסנדל ושמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ושמע מינה מקצת היום ככולו (רש"י)חלוץ לי מנעלי. להתאבל על אחי ואחותי: והולך כלי אחרי לבית המרחץ. ללמד הלכה לתלמידים נתכוון שאין שמועה רחוקה שלאחר שלשים יום נוהגת אלא יום אחד ומקצתו ככולו ואינו צריך לישב כל היום כולו מדאמר ליה והולך לי כלי אחרי לבית המרחץ ולא המתין עד למחר אלמא שעה אחת די:
בבא בתרא י: תניא א''ר אלעזר בר' יוסי כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה שלום גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים שנאמר {ירמיה טז-ה} כה אמר ה' אל תבא בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת העם הזה [וגו' את] החסד ואת הרחמים חסד זו גמילות חסדים רחמים זו צדקה

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' נובמבר 29, 2020 3:53 am

פסחים ה: רבא לבני מחוזא בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו (רש"י) מחוזא. עירו של רבא: דבני חילא. גייס של בית המלך ומטילין תיקון טורח מזונותיהן על העיירות:
בבא בתרא יא: אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת (רש"י) אכסניא. חיל של מלך המוטל על בני העיר לתת להן אכסניא בבתיהם: לפי בני אדם. הדרים בבית:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' דצמבר 01, 2020 4:59 am

פסחים דף ו: שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני
בבא בתרא יב: אמר רב אשי תדע דאמר גברא רבה מילתא ומתאמרא הלכה למשה מסיני כוותיה

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 03, 2020 4:30 am

פסחים ז: פסח וקדשים מאי איכא למימר (רש"י) פסח וקדשים. הבעלים נצטוו דכתיב (ויקרא א) וסמך ידו ושחט
בבא בתרא יג. (תוספות) שנאמר לא תהו בראה וגו'. ...' ריש תמיד נשחט (פסחים דף נט. ושם ד''ה אתי) אין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים אלא קטרת ונרות ופסח ומחוסר כפורים דערבי פסחים ומפרש התם משום דאתי עשה דפסח שיש בו כרת ודחי עשה דהשלמה אלמא קעבר כהן אעשה דהשלמה כדי שיקיים מחוסר כפורים מצות פסח

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 03, 2020 4:56 am

פסחים ח. האמר רבא מאי דכתיב {חבקוק ג-ד} ונוגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עוזו למה צדיקים דומין בפני שכינה כנר בפני האבוקה (רש"י) קרנים. מלשון כי קרן עור פניו (שמות לד)[הנאמר אצל משה רבינו] וזהרורין מיד הקב''ה לו לצדיק מזיו של הקב''ה ילכו זהרורין להקרין פני הצדיקים ולא יהיה אורם שוה לאורו אלא כנר בפני האבוקה:
בבא בתרא יד: אשר שברת אמר לו הקב''ה למשה יישר כחך ששברת

שבחיו של משה רבינו ע"ה

דרשינן סמוכים בשלוש פרשיות
ראש השנה דף ד ע"א
הרי זה צדיק גמור. אם רגיל בכך: מדברי רש"י אלו משמע שרוצה לומר שאדם זה הוא צדיק גמור ולא רק במעשה הזה הוא צדיק,
והנה רש"י בפסחים ח' ע"ב על מאמר זה הנותן סלע לצדקה וכו' כותב בד"ה הרי זה צדיק גמור. בדבר זה ולא אמרינן שלא לשמה עושה אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה ומתכוין אף להנאת עצמו שיזכה בה לעולם הבא או שיחיו בניו:
וכן רש"י בבא בתרא י ע"ב בד"ה הרי זה צדיק גמור. על דבר זה ומחשבה זו: והרבינו חננאל כאן מביא שיש אומרים שהיא צדקה גמורה, וכן יש גורסים כך בבבא בתרא,
ונראה שרש"י בר"ה הוכרח לומר דמדובר באדם שרגיל בכך – בנתינת צדקה ועל כן הוא צדיק גמור, דאם מדובר במעשה אחד של צדקה מה הוכיחה כאן הגמרא דכורש מלך כשר היה בגלל שהיה נותן לכהנים כל הנצרך להם, הרי אפשר לומר דזה בלבד הוא מעשה צדקות ואין מכאן ראיה על שהוא צדיק ועל כן אומר רש"י שאדם שנותן כסדר ורגיל בכך בנתינת צדקה אף אם חושב בשביל שיחיה בני וכו' הרי הוא צדיק גמור, ודברי רש"י בפסחים מדויקים מאוד דשם כתב בדבר זה וכו' מפני שהגמרא הביאה ענין של הנותן צדקה גבי הבודק את החמץ ומתכוין גם למצוא מחט שהרי הוא עוסק במצוה אף שאינו מתכוין רק לשם המצוה אבל המצוה נעשית, וכן הוא במעשה הצדקה כפי שרש"י מפרט "אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה", ומה לי מה שמתכוין להנאת עצמו כך גם בבדיקת החמץ עושה הבדיקה ומה נפק"מ כוונתו הנוספת למציאת המחט,
ובבא בתרא רש"י כתב חידוש שהוא צדיק גמור על דבר זה "ומחשבה זו" שגם מחשבתו היא צדקות והיות וכל העינין בגמרא שם הוא ממעלת הצדקה ואיך צריך ליתן צדקה, הרי שרש"י משמיענו שמחשבה זו היא מחשבה לכתחילה.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 04, 2020 5:32 am

פסחים ט: מפני שחולדה וברדלס מצויין שם(רש"י) שחולדה וברדלס מצויין שם. וסתם חור חולדה וברדלס פותח טפח הוא וגיררוהו לחורן ולא האהיל: ברדלס. אלנמ''ס פוטוייש''י :
בבא בתרא טו: מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם מנהגו של עולם זאבים הורגים העזים מקנהו של איוב עזים הורגים את הזאבים
עיין בב"ק ט"ז ע"א ובב"מ כ"ד ע"א כשהברדלס נכתב ליד זאב הוא צבוע ואינו פוטיאש, ועיין בתוספות בסנהדרין ט"ו ע"ב ד"ה והברדלס. פ''ה פוטיי''ש ולא משמע כן דאותו אינו עז כל כך וכאן משמע שהוא עז ביותר ודרכו להמית את האדם וכן בפרק אלו מציאות (ב''מ דף כד.) אמרי' המציל מן הארי ומן הדוב כו' ובפ''ק דב''ק (טו: ושם) תנן הרי אלו מועדים ואפשר שהוא מין נחש דהא מפרש התם בגמ' (טז: ושם) דברדלס היינו אפא וצבוע זהו אפא וצבוע זהו אפעה שהרי גיא הצבועים מתרגמינן מישר אפעיא (שמואל א יג) וכתיב אפעה ושרף מעופף (ישעיה ל) ומיהו יש עדיין ברדלס אחר דהא בפ''ק דבכורות (דף ח.) חשיב אפעה לע' שנה ברדלס לג' שנים ואע''ג דחשיב לה התם בהדי זאב וארי ע''כ לאו היינו ההוא דהכא ודב''ק דהא מפרש התם דהיינו אפא דהוא אפעה ויתכן דההוא דבכורות הוא פוטיי''ש שפ''ה בכאן וכן ההיא דפ''ק דפסחים (דף ט.) אם חולדה וברדלס מצויין שם משמע שהיא חיה קטנה כעין חולדה:
קבצים מצורפים
בא כהן והציץ.docx
(15.72 KiB) הורד 78 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 04, 2020 9:20 pm

פסחים י: ככר בפי נחש
בבא בתרא ט"ז: אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה (רש"י) דרקון. נחש: מכישה. נושכה: ומתרפה. לשון רפיון:

שטן (נחש עם שבע ראשים) ופנינה לשם שמים
קבצים מצורפים
רב_אחא_בר_יעקב_פפונאי.docx
(22.12 KiB) הורד 94 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 04, 2020 9:37 pm

פסחים יא: והתנן ר' יהודה אומר אין (מקדרין) הבהמה בי''ט מפני שהוא עושה חבורה אבל מקרצפין וחכ''א אין מקדרין אף אין מקרצפין ותניא איזהו קידור ואיזהו קרצוף (רש"י) מקדרין. אשטרלי''ד: מקרצפין. כדפרשינן בכלי ששיניו גסות ואינו עושה חבורה דחובל בבעלי חיים אב מלאכה היא קתני מיהת אבל מקרצפין אלמא לא גזר מתוך שאדם בהול אי שרית ליה קירצוף עביד קידור לפי שהטיט מכחיש את הבהמה ומצערה:
בבא בתרא יז. מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים (רש"י) מי רגלים. ממסמסין את הלבנים שהן של טיט יבש:
[ואפשר גם באופן זה למסמס הטיט מהבהמה בלי לחשוש למום]

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' דצמבר 06, 2020 3:17 am

פסחים יב. (רש"י) מעשה כי הוה אי בסוף שלש אי בתחילת שתים. כלומר לא מיבעיא אם היה המעשה בסוף שתים או בתחילת ג' דטעות מועטת הוא דאי נמי נאמר האי בתחילת שתים אין כאן טעות אלא שעה והאי אי נמי אמר בסוף שלש אין כאן טעות אלא שעה אלא אפילו הוה מעשה בתחילת שתים והאי דאמר שלש בסוף שלש ויש כאן טעות שתי שעות חסר משהו אפי' הכי אין כח לנו לבטלן שאף בכך אדם טועה ולר' יהודה נמי כו' ובהאי ענינא דפרישית דכי נמי מרחקת להו בכל היכולת אכתי טעו בהכי דהיינו שלש שעות חסר משהו מעשה כי הוה כו' כלומר בכל מה שאתה יכול להרחיק אפילו האחד אמר שבאותה שעה היה המעשה אין עד הרחוק ממנו מוכחש דטעו בהכי:
בבא בתרא יח. תא שמע מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים
יש הרחקה ויש הרחקה שניהם של שלוש וכמה שזה רחוק עדיין לסימנא מילתא יוקרב

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' דצמבר 07, 2020 4:26 am

פסחים יג. צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין (רש"י) פורטין. פרוטות של נחשת שגבו לצדקה וכשמשהין אותם מחלידות צריך לפורטן בכסף: (היה לנו את זה בסמוך בבא בתרא ח)
בבא בתרא יט. אלא אמר רבא התם היינו טעמא דלא קתני סלעים משום דמשתכי לה לקדרה (רש"י) הנך משום דמשתכי לה לקדירה. שמשברין את הקדירה כך שמעתי כאן ובכל מקום שמעתיו שמעלה חלודה:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' דצמבר 07, 2020 4:40 am

פסחים יד: נוקמיה בנר של חרס ומאי הוסיף דאילו התם טמא
בבא בתרא כ. דהא כלי חרש אינו מטמא מגבו

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' דצמבר 07, 2020 4:51 am

פסחים טו. מדברי ר' חנינא סגן הכהנים [ונקרא סגן הכהנים כי היה בתפקיד סגן לכהן גדול כי הרבה מן הכהנים גדולים בימי הבית השני לא היו ראויים]
בבא בתרא כא. (רש"י) משום תקנת יהושע בן גמלא. אחד מן הכהנים הגדולים שעמדו בבית שני כדאמר ביבמות (דף סא):

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' דצמבר 08, 2020 4:58 am

פסחים טז. ועל משקין בית מטבחיא דכן (רש"י) ועל משקה בית מטבחיא דכן. על משקין של בית . המטבחים שבעזרה כגון הדם והמים שהן דכן שאינן מקבלין טומאה אלמא טומאת משקין דרבנן ובהני לא גזרו משום הפסד קדשים דאי דאורייתא היכי מצו רבנן לטהרינהו:
בבא בתרא כב: אביי אמר אנא ענישתיה דאמר להו לרבנן אדמגרמיתו גרמי בי אביי תו אכלו בישרא [שמינא] בי רבא ורבא אמר אנא ענישתיה [דכי הוה אזיל לבי טבחא למשקל אומצא] אמר להו לטבחי אנא שקילנא בישרא מיקמי שמעיה דרבא דאנא עדיפנא מיניה
אפשר ללמוד את הדברים כפשוטם, אבל עדיין יש להבין את הדימויים לבשר לבשר שמינא, ואת הדחיפות לקבל חלק ראשון, ויתכן שמאכלם לצורך לימוד כמוהו כהקרבת קרבנות בבית המקדש

נוריאל עזרא
הודעות: 976
הצטרף: א' אפריל 12, 2020 1:00 am
שם מלא: נוריאל עזרא

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי נוריאל עזרא » ג' דצמבר 08, 2020 8:57 pm

אהרן תאומים כתב:פסחים טז. ועל משקין בית מטבחיא דכן (רש"י) ועל משקה בית מטבחיא דכן. על משקין של בית . המטבחים שבעזרה כגון הדם והמים שהן דכן שאינן מקבלין טומאה אלמא טומאת משקין דרבנן ובהני לא גזרו משום הפסד קדשים דאי דאורייתא היכי מצו רבנן לטהרינהו:
בבא בתרא כב: אביי אמר אנא ענישתיה דאמר להו לרבנן אדמגרמיתו גרמי בי אביי תו אכלו בישרא [שמינא] בי רבא ורבא אמר אנא ענישתיה [דכי הוה אזיל לבי טבחא למשקל אומצא] אמר להו לטבחי אנא שקילנא בישרא מיקמי שמעיה דרבא דאנא עדיפנא מיניה
אפשר ללמוד את הדברים כפשוטם, אבל עדיין יש להבין את הדימויים לבשר לבשר שמינא, ואת הדחיפות לקבל חלק ראשון, ויתכן שמאכלם לצורך לימוד כמוהו כהקרבת קרבנות בבית המקדש

אם כי אינני איתכם בלימוד אבל ייש"כ גדול! על ההתמדה בפרסום של זה.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' דצמבר 08, 2020 9:47 pm

יי"כ לפעמים אני תוהה האם מישהוא קורא את זה ושוקל להפסיק ואז מקבלים חיזוק ב"ה

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 10, 2020 6:21 am

פסחים יז. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בקיאין הן בטומאת מת ואין בקיאין הן בטומאת שרץ (רש"י) רבינא אמר. לא היו בקיאין ברביעי בקודש כלל וגבי מת שלישי בקודש בעא מינייהו דהאי טמא נפש דקרא לאו טמא מת אלא מת ממש כלומר טומאת נפש ומת אבי אבות ולחם אב ונזיד ראשון ויין שני ושמן שלישי:
בבא בתרא כג: מתיב רבי זירא {דברים כא-ג} והיה העיר הקרובה אל החלל

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 10, 2020 6:36 am

פסחים יח: ומה מחוסר כפורים שמותר בתרומה פסול בקודש שלישי שפסול בתרומה אינו דין שיעשה רביעי בקודש (רש"י) שלישי שפסול בתרומה. לרבנן דפליגי אדר' עקיבא ונפקא לן בקל וחומר מטבול יום ומה טבול יום דמותר בחולין אסור בתרומה שני שפסול בחולין אינו דין שיעשה שלישי בתרומה במסכת סוטה בפרק כשם שהמים בודקין ובקודש דין הוא שיעשה בה רביעי מקל וחומר ממחוסר כפורים:
בבא בתרא כד. דתני ר' חייא דם הנמצא בפרוזדור חייבין עליו על ביאת מקדש ושורפין עליו את התרומה (רש"י) חייבין עליו על ביאת מקדש. דלא מספקינן לה כמביא חולין לעזרה דודאי דם נדה הוא: ושורפין עליו תרומה. ולא אמרי' ספק הוא ותולין לא אוכלין ולא שורפין:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 11, 2020 2:07 am

פסחים יט.: כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת הכתוב עשה כל מה שבכף אחת תנן התם על מחט שנמצאת בבשר שהסכין והידים טהורות והבשר טמא נמצאת בפרש הכל טהור אמר רבי עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש (רש"י) זכינו. זכות וטובה וריוח ותקנה היא לנו מהפסד קדשים שלא נגזרה גזרת ידים במקדש ליטמא בדבר שאין מטמא אדם דהאי מחט מוקמי ליה דלאו בר טמויי אדם הוא דאילו חוץ למקדש מטמאים ידים בטומאה כל דהו אפילו סתמן משום ידים עסקניות:
בבא בתרא כה: מר רב חסדא מאי דכתיב {איוב לז-כב} מצפון זהב יאתה זו רוח צפונית שמזלת את הזהב וכן הוא אומר {ישעיה מו-ו} הזלים זהב מכיס אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא מיום שחרב בית המקדש לא הוגשמה רוח דרומית שנאמר {ישעיה ט-יט} ויגזור על ימין ורעב ויאכל על שמאל ולא שבעו וכתיב {תהילים פט-יג} צפון וימין אתה בראתם ואמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא מיום שחרב בית המקדש אין הגשמים יורדין מאוצר טוב שנאמר {דברים כח-יב} יפתח ה' לך את אוצרו הטוב בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וישראל שרויין על אדמתם גשמים יורדין מאוצר טוב בזמן שאין ישראל שרויין על אדמתם אין גשמים יורדין מאוצר טוב אמר רבי יצחק הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום

רש"י מאריך בהסבר המילה "זכינו" זכות טובה ריווח ותקנה, ושמא כיון רבי עקיבא שנקט בלשון זה זכינו שכוותו גם שזכה להיות בזמן שבית המקדש היה קיים, ועל כן הסביר רש"י בהפלגת לשונות ביניהם הלשון טובה היא היא האוצר הטוב שהיה נשפע בזכות זה גשמים, וכן הלשון זכות מצינו ברש"י פסחים מ"ב בתחילה. כשבית המקדש קיים היו מביאין נסכים מיהודה ובזכות הנסכים היה טעם ביינם ולא היה מחמיץ כו':

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 11, 2020 2:41 am

פסחים כ. חבית של יין של תרומה שנטמאת ב''ש אומרים תשפך חבל ובית הלל אומרים תעשה זילוף אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני אכריע בשדה תשפך חבל בבית תעשה זילוף איכא דאמרי בחדש תשפך
בבא בתרא כו: תניתוה שרשי אילן של הדיוט הבאין ב[שדה]של הקדש לא נהנין ולא מועלין

ענינא דיומא הרמוז בדף זה ב"ב כו. נכתמא אפומיה דחצבא דבי בר מריון ...ולרבינא מאי שנא מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק דחייב לשלם התם ניחא ליה דליזל הכא לא ניחא ליה דליזל:(רש"י) כדנייד נכתמא אפומא דחצבא. שאם יניחו כד על חומה וכסויה עליה ינוע הכיסוי מחמת הרעדה:(רמז לפח - כד השמן שהוחבא בשיתין ולא נטמא בהיסט)... בשלמא זורה ורוח מסייעתו לא הויא ליה פירכא דקסבר ממונא מאיסור שבת לא ילפינן דהתם מלאכת מחשבת אסרה תורה וכה''ג מתרצינן ליה להא פירכא בב''ק בהכונס צאן לדיר (דף ס.): גץ. אטנצייל''א היוצאת מן הברזל כשהפטיש מכה עליו: חייב. והרי הוליכן הרוח: ניחא ליה דליזיל. לחוץ שלא ידליק את ביתו: והיא היא המשנה בסוף הכונס בנר חנוכה פטור

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' דצמבר 13, 2020 7:15 am

פסחים כא. א''ר יוחנן המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקדושין:
בבא בתרא כז: ונקנין עמה נכסים שאין להם אחריות הכא במאי עסקינן בחיטי דיקא נמי דקתני כל שהוא (רש"י) ונקנין עמה נכסים שאין להם אחריות. דתנן בקדושין (דף כו.) נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה שהמטלטלין אין נקנין אלא במשיכה וקרקע נקנה בכסף ואם מכר לו קרקע ומטלטלין יחד כיון שנתן דמי הקרקע או מסר לו שטר מכירת קרקע או החזיק בקרקע מדעת מוכר נקנו המטלטלין בלא משיכה קתני מיהא קרקע כל שהוא חייב בביכורים וקס''ד ביכורי אילן קאמר: הכא במאי עסקינן בחטין. שכל ז' המינים חייבים בביכורים: (תוספות) בחטה. וא''ת והא חטה יניקתה ג' טפחים כדמוכח בשבת פרק אמר ר''ע בשמעתין דערוגה (דף פה.) ואין לומר דכל שהוא דהכא לאו דוקא דהא בפ''ק דקדושין (דף כו.) קא מייתי לה בשמעתא דאי בעי צבורין בה או לאו וקאמר כל שהוא למאי חזי ומשני כגון שנעץ בה מחט וקאמר איכפל תנא לאשמועינן מחט מי לא עסקינן דתלי ביה מרגניתא משמע דכל שהוא דוקא וי''ל דנהי דיניקתה ג' מ''מ עיקר יניקתה אינו אלא כנגדה ואילן נמי יניקתו כ''ה אפ''ה עיקר יניקתו י''ו:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' דצמבר 16, 2020 4:30 am

פסחים כב. והרי שור הנסקל דרחמנא אמר {שמות כא-כח} לא יאכל את בשרו [שור שנגח אדם - מועד מתחילתו]
בבא בתרא כח. מנין לחזקה ג' שנים משור המועד

עזריאל ברגר
הודעות: 9810
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' דצמבר 16, 2020 1:07 pm

אהרן תאומים כתב:שור שנגח אדם - מועד מתחילתו

?????

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' דצמבר 16, 2020 2:30 pm

עזריאל ברגר כתב:
אהרן תאומים כתב:שור שנגח אדם - מועד מתחילתו

?????

יישר כח לפחות עוד מישהוא קורא, טעיתי!!! בכתיבתי מה שהייתי צריך לכתוב שלגבי חיוב סקילה מיתה אין הבדל בין תם למועד וכך יצא העגל הזה, כי לגבי תשלומים מועד משלם את הכופר , ושוב יישר כח ששמת לב לטעות הגדולה הזו

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 17, 2020 2:52 am

פסחים כג. רבי יהודה אומר להוציא את הנטוע לרבים מאי טעמא דתנא קמא דכתיב ונטעתם ליחיד משמע לרבים לא משמע כתב רחמנא לכם להביא את הנטוע לרבים ורבי יהודה ונטעתם משמע בין לרבים בין ליחיד
בבא בתרא כט. בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין מאי קאמר אלא עצה טובה קמ''ל הכא נמי עצה טובה קמ''ל תדע דכתיב {ירמיה לב-יד} ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 18, 2020 9:38 pm

פסחים כד.: אמר לי' רבינא לרב אשי ואימא לעבור עליו בשני לאוין לאו מי אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צירעה לוקה שש
בבא בתרא ל: ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה אמר ליה והא נקיטנא שטרא דזבני ליה מיניה הא ארבעי שני א''ל מי סברת שני חזקה תלת שני קא אמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא עבידי אינשי דקרו לשני טובא שני חזקה וה''מ דאכלה שבע
(לא.) אבל שית אין לך מחאה גדולה מזו
תורת המספרים סימנים לזיכרון, קשר חזק יותר לא מצאתי אדרבא אם יש למישהוא יחכימנו

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' דצמבר 18, 2020 10:01 pm

פסחים כה: גילוי עריות ושפיכות דמים דתניא ר' אומר {דברים כב-כו} כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה המאורסה מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו [גילוי עריות נמשל כשפיכות דמים, ובמציאות גילוי עריות היה שפיכות דמים לא רק משל]
בבא בתרא לא: מתיב רבא ואיתימא רבי זעירא שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא אמר ר' מנחם בר' יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח''כ נשאת אבל נשאת ואח''כ באו עדים הרי זו לא תצא (רש"י) ואם ניסת לא תצא. דיעבד אין לכתחלה לא ובפרק האשה שנתארמלה פרכינן מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי ומשני אמר רב ששת כגון שניסת לאחד מעדיה ותו פרכינן היא גופה באשם תלוי קיימא ומשני באומרת ברי לי שמת בעלי: [אם שפיכות הדמים הייתה שקר אז היה גילוי עריות ואם שפיכות דמים אמת אז גילוי עריות לא היה]

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' דצמבר 21, 2020 2:20 am

פסחים כו. בגדי כהונה דכתיב {ויקרא טז-כג} והניחם שם מלמד שטעונין גניזה
בבא בתרא לב. והכא במאי עסקינן כגון דמחזקינן ליה באבוה דהאי דכהן הוא ונפק עליה קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא ואחתיניה (רש"י) ואחתיניה. מן הכהונה עד שיבדקו את הדבר שמעלה היא בכהונה וכל זה יתור לשון הוא בלא צורך דבלא קול נמי מיתוקמא שמעתתא שפיר בעד אחד מכשיר מעיקרא ועד אחד בסוף ושנים עדים עוררים בינתים כדמפרש ואזיל אלא משום הכי נקט ליה דבעי למימר ואתא עד אחד ואמר דכהן גמור הוא ואסקיניה דלמאי אתא עד אחד להכשירו אלא אם כן יצא עליו פסלות קודם לכן:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 24, 2020 3:46 am

פסחים כז. (רש"י) אפכה ואתנייה. אפכנה ואשנינה כי היכי דתיקו הא מילתא דאיסורא בשם רבנן ויעשו בני אדם כמותן שהכל הולכין אחרי רבים שאם אני אומר הלכה כרבי שהוא יחיד לא יאמינו לי:
בבא בתרא לג: (רשב"ם) מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן. כלומר כל טענה שאדם טוען כגון זה שאמר של אבותי ואתה רוצה לקיימה על ידי מה לי לשקר וטענה זו מכחשת עדים כי הכא לא מהימנינן ליה שהרי העדים מעידים שטענתו שקר והיאך תקיימנה על ידי מה לי לשקר הלא ודאי משקר הוא וחזקת השלש שנים אינה כלום דהויא לה חזקה שאין עמה טענה והכי הלכתא:
יגעתי, ומצאתי אל תאמין

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1531
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 24, 2020 3:51 am

פסחים כח. היה מהלך בספינה מפרר ומטיל לים תניא כוותיה דרב יוסף היה מהלך במדבר שוחק וזורה לרוח היה מהלך בספינה שוחק ומטיל לים שחיקה קשיא לרבה פירור קשיא לרב יוסף שחיקה לרבה לא קשיא הא לים המלח הא לשאר נהרות פירור לרב יוסף לא קשיא הא בחיטי הא בנהמא:
בבא בתרא לד: ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי (רשב"ם) ארבא. ספינה שבנהר:


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים