מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
צ'אלמר
הודעות: 17
הצטרף: ו' ינואר 10, 2020 1:16 pm

הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי צ'אלמר » ש' ינואר 11, 2020 8:47 pm

הנה הגמ' בברכות יא ע"ב לענין ברכות התורה שואלת מאי מברך ומביאים שם את רב יהודה אמר שמואל שהיה אומר אשר קדשנו לעסוק ורבי יוחנן הוה מסים והערב וכו' ואמר רב המנונא (לגירסת הרי''ף פפא) הלכך לימרינהו לכולהו ודנו שם המפרשים איך מכוח מח' אומרים את הכול והרי סב''ל ומצאתי שהפנ''י על המקום אומר שם דבר פלא שהאמוראים כלל לא נחלקו וכל אחד דיבר על נקודה אחרת ולכן אמר רב המנונא להגיד את הכול.
תמהני אם מצינו בעוד איזה מקום בש''ס שאומרים הלכך לימרינהו לכולהו וזה כלל לא מח'?
נערך לאחרונה על ידי צ'אלמר ב א' ינואר 12, 2020 9:00 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

יבנה
הודעות: 2090
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי יבנה » א' ינואר 12, 2020 1:02 am

מודים דרבנן סוטה מ.

שייף נפיק
הודעות: 2718
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ינואר 12, 2020 1:08 am

עיין תענית ו, ב

צ'אלמר
הודעות: 17
הצטרף: ו' ינואר 10, 2020 1:16 pm

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי צ'אלמר » א' ינואר 12, 2020 9:06 am

יבנה כתב:מודים דרבנן סוטה מ.

תודה רבה על המראה מקום החשוב.
אבל הדמיון אינו מובן. שם כל אמורא הוסיף מטבע על קודמו, ואתי רב פפא למימר שכיון שכן, יש לומר את המטבע המורחב ביותר.
אבל כאן אינו מובן, הרי בפנ"י כתב שאינם חולקים, ולדברי הכל היו מברכים גם ברכת לעסוק וגם ברכת אשר בחר בנו, וא"כ מה אתי רב פפא למימר?

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי הפשטן » א' ינואר 12, 2020 11:34 am

הדוגמה שציין פותח האשכול, לגבי ברכת התורה, נאמרה ע"י רב המנונא.

אבל תלמידו רב פפא מביא עוד חמש ברכות כאלה:

מודים דרבנן [סוטה מ ע"א], כמו שציין יבנה.
ברכת הגשמים [תענית ז רע"א] כמו שציין שייף נפיק [אבל עוד לפני תענית, כבר הובא בברכות נט ע"ב].
ברכת הקשת [ברכות נט ע"א].
חתימת אשר יצר [שם ס ע"ב].
חתימת הברכה שאחרי המגילה [מגילה כא ע"ב].

צ'אלמר
הודעות: 17
הצטרף: ו' ינואר 10, 2020 1:16 pm

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי צ'אלמר » א' ינואר 12, 2020 1:43 pm

הפשטן כתב:הדוגמה שציין פותח האשכול, לגבי ברכת התורה, נאמרה ע"י רב המנונא.

אבל תלמידו רב פפא מביא עוד חמש ברכות כאלה:

מודים דרבנן [סוטה מ ע"א], כמו שציין יבנה.
ברכת הגשמים [תענית ז רע"א] כמו שציין שייף נפיק [אבל עוד לפני תענית, כבר הובא בברכות נט ע"ב].
ברכת הקשת [ברכות נט ע"א].
חתימת אשר יצר [שם ס ע"ב].
חתימת הברכה שאחרי המגילה [מגילה כא ע"ב].

עיין בתשובתי לרב יבנה

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי הפשטן » א' ינואר 12, 2020 1:54 pm

צ'אלמר כתב:
הפשטן כתב:הדוגמה שציין פותח האשכול, לגבי ברכת התורה, נאמרה ע"י רב המנונא.

אבל תלמידו רב פפא מביא עוד חמש ברכות כאלה:

מודים דרבנן [סוטה מ ע"א], כמו שציין יבנה.
ברכת הגשמים [תענית ז רע"א] כמו שציין שייף נפיק [אבל עוד לפני תענית, כבר הובא בברכות נט ע"ב].
ברכת הקשת [ברכות נט ע"א].
חתימת אשר יצר [שם ס ע"ב].
חתימת הברכה שאחרי המגילה [מגילה כא ע"ב].

עיין בתשובתי לרב יבנה


בהודעתי הקודמת, לא התכוונתי לענות על תמיהתך, אלא התכוונתי להגיב במרומז ליבנה ולשייף נפיק, שכל אחד מהם הסתפק במראה מקום אחד אף כי - כפי שהראיתי - יש חמישה כאלה.

מגופת חבית
הודעות: 113
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי מגופת חבית » ב' ינואר 13, 2020 9:46 pm

יש לציין שיש כמה מימרות מר''פ שלא שייכים לנוסח הברכה [ויש להוסיף שבגמ' ברכות דף יא: יש רווח לומר שאין כאן פלוגתא דאל''ה צ''ב היאך שייך לברכה ב' ברכות דלכאורה אחת מהן ברכה שאינה צריכה, וע''ז כ' הפנ''י שאין כאן מחל' וכמש''כ שם, ואך לסיים בב' חתימות מה בכך], ונראה שהוא מחמיר כב' דיעות ומהם

שבת דף כ עמוד א
עץ יחידי רב אמר רוב עביו ואמרי לה ברוב היקפו אמר רב פפא הלכך בעינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו

חולין דף מו עמוד א
כזית שאמרו במקום מרה רב אדא בר אהבה אמר במקום שהיא חיה אמר רב פפא הלכך בעינן כזית במקום מרה ובעינן כזית במקום שהיא חיה

חולין דף סה עמוד א
ובחגבים כל שיש לו כו' מאי רובו אמר רב יהודה אמר רב רוב ארכו ואמרי לה רוב הקיפו אמר רב פפא הלכך בעינן רוב ארכו ובעינן רוב הקיפו

חולין דף עו עמוד ב
ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו מותר אם לאו אסור וכמה רובו כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן רוב עוביו ואמרי לה רוב הקיפו אמר רב פפא הלכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב הקיפו

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי הפשטן » ב' ינואר 13, 2020 10:52 pm

מגופת חבית כתב:יש לציין שיש כמה מימרות מר''פ שלא שייכים לנוסח הברכה


כן, למשל ביבמות עב ע"א: אמר רב פפא, הלכך יומא דעיבא ויומא דשותא, לא מהלינן בי' ולא מסוכרינן בי'.
ור"ל, דבעינן דלא למימהל בי', ובעינן דלא וכו'.

מגופת חבית
הודעות: 113
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי מגופת חבית » ב' ינואר 13, 2020 10:56 pm

[quote=][/quote]כן, למשל ביבמות עב ע"א: אמר רב פפא, הלכך יומא דעיבא ויומא דשותא, לא מהלינן בי' ולא מסוכרינן בי'.
ור"ל, דבעינן דלא למימהל בי', ובעינן דלא וכו'.[/quote]
לא הבנתי התם הכל הוא טעם אחד משום הרוח

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי הפשטן » ב' ינואר 13, 2020 11:07 pm

אדרבא: הואיל - (וכלשונך) "הכל הוא טעם אחד" - וממילא (כלשון פותח האשכול בסוף הודעתו הראשונה) "זה כלל לא מחלוקת" בין מי שיחשוב דלא מהלינן בי' לבין מי שיחשוב דלא מסוכרינן בי', אז זה עונה לשאלת פותח האשכול - לפחות ככל שמדובר בדברים אשר (כלשונך) "לא שייכים לנוסח הברכה".
לישנא אחרינא: כזכור, פותח האשכול תמה, וזה לשונו: "תמהני אם מצינו בעוד איזה מקום בש''ס שאומרים הלכך לימרינהו לכולהו וזה כלל לא מחלוקת". אז הבאתי דוגמה מתוך מימרת רב פפא ביבמות עב ע"א: "הלכך" [בעינן דלא וכו' ובעינן דלא וכו' ]. "וזה" (כלשון פותח האשכול) "כלל לא [תלוי בשני טעמים נפרדים שעלולים אפוא לייצר] מחלוקת" (אלא כלשונך "הכל הוא טעם אחד משום הרוח").

מגופת חבית
הודעות: 113
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הודעהעל ידי מגופת חבית » ג' ינואר 14, 2020 10:35 pm

הבנתי


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים