מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
יהודי טבעי
הודעות: 305
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי יהודי טבעי » ב' ספטמבר 12, 2016 4:20 pm

קונטרס זכרון תרועה ערב רה תשעז.pdf
(927.42 KiB) הורד 1484 פעמים
ישוטטו רבים ותרבה הדעת

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' ספטמבר 13, 2016 2:36 pm

נפלא מאוד.
מש"כ שם שמזמור רננו צדיקים סובב והולך על ר"ה, מה המקורות הקדומים לזה?

יהודי טבעי
הודעות: 305
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי יהודי טבעי » ג' ספטמבר 13, 2016 5:59 pm

ראש השנה פרק א משנה ב - בארבעה פרקים העולם נדון, בפסח על התבואה, בעצרת על פרות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהלים לג) היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם. ובחג נדונין על המים:

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' ספטמבר 14, 2016 2:39 pm

יהודי טבעי כתב:ראש השנה פרק א משנה ב - בארבעה פרקים העולם נדון, בפסח על התבואה, בעצרת על פרות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהלים לג) היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם. ובחג נדונין על המים:

ישר.

==

באופן כללי, ראוי להרב המחבר לעשות חסד עם קוראיו לסמן יותר ציונים מדוייקים במקורות שהוא מביא, למען יוכלו לראות הדברים במקורם.

שייך
הודעות: 66
הצטרף: ב' דצמבר 12, 2011 9:29 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי שייך » ה' ספטמבר 15, 2016 3:58 pm

שוטטתי והחכמתי
יישר כח

סגי נהור
הודעות: 4372
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' ספטמבר 19, 2016 12:45 pm

יישר כח.

עיין גם בדרושי ר"ה בלקוטי תורה ובסידור בעל התניא, ובפרט בס' עטרת ראש לבנו אדמו"ר האמצעי, שם נחרזים ומצטרפים לנקודה אחת הענינים השונים שבתק"ש ובמהותו של ר"ה [שנגעת בהם בקונטרס] באופן עמוק ונפלא מאד (ראיתי שהבאת מלקו"ת נקודה מסוימת, אמנם היא נקודה צדדית יחסית ביחס לעיקרי הענינים המבוארים שם).

ואעתיק כאן סיכום קצר ובלתי מספיק של נקודת הדברים:

עבודת האדם בראש השנה היא כדברי חז"ל בגמרא (ר"ה טז, א. לד, ב) "אמר הקב"ה... אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם וכו'".

מה ענינה של עבודה זו, ומהו הקשר שלה ליום הדין דוקא? דבר זה מתבאר בעומק ובהרחבה בדרושי ראש השנה שבלקוטי תורה לבעל התניא (ובאריכות ובעומק בספר עטרת ראש לבנו כ"ק אדמו"ר האמצעי) העומדים על סודם הפנימי של ימים אלה.

בראש ובראשונה יום ראש השנה הוא היום שבו נשלמה בריאת העולם, ולכן מהותו וענינו של יום זה הוא – התחדשות הבריאה כולה לשנה נוספת. כשם שהראש שבאדם הוא המקור שממנו נמשכת החיות לכל האיברים, כך יום זה משמש ה"ראש", מקור השפע והחיים, לכל ימי השנה שיבואו. מכך נובע שהוא יום הדין – כי בהיותו מקור המשכת החיות והשפע לשנה כולה, הרי בו מוחלטת ונקבעת מדת החיות והשפע שיקבל כל אחד ואחד מנבראי בראשית במשך השנה.

העולם כולו נברא ממדת מלכותו יתברך, כמו שנאמר "מלכותך מלכות כל עולמים", שכן כידוע, ענינה של מידת המלכות הוא ההתייחסות וההשפעה אל הנבראים, שהרי "אין מלך בלא עם". אולם בעוד הבריאה בפעם הראשונה (ע"י מדת המלכות) היתה בחסדו של הקב"ה בלבד, "כי חפץ חסד הוא", מאז ואילך המשכתה של מדת המלכות העליונה תלויה בנו, מפני שענינה של מלכות אמיתית הוא – "ומלכותו ברצון קבלו עליהם". מלוכה שאין בה קבלת מלכות על ידי העם הרי היא "ממשלה" ולא "מלוכה". קבלת המלכות ע"י העם היא המעוררת במלך את הרצון למלוך ולהתגלות אל עמו.

בתורת הסוד מבואר שבסיומה של כל השנה, בערב ראש השנה עם חשיכה, מסתלקת ועולה אותה בחינה עליונה המכונה "פנימיות המלכות", דהיינו הרצון והעונג העליון שבמלוכה. וזו עבודתנו בראש השנה – לעוררה ולהמשיכה מחדש, ובכך להביא את המשכת החיות והשפע אל הבריאה כולה לשנה נוספת.

כיצד מעוררים מחדש את רצונו של הקב"ה במלוכה? כשאנו מקבלים עלינו בקריאה פנימית מעומק לבבנו את מלכותו ומבקשים ממנו להתגלות עלינו.

זהו אם כן עומק ענין "שתמליכוני עליכם", וזהו הקשר בין עבודה זו ליום ראש השנה – שהוא אפוא יום הדין לא רק של היחידים, כי אם של הבריאה כולה, העומדת כתלויה באוויר [כפי שהתבטא אדמו"ר מוהרש"ב, שבליל ראש השנה העולם הוא "ווי א אפגע'חלש'טע" (כמו בעלפון)], והמלכתו של הקב"ה (המכונה "בנין המלכות") מזכה את העולם כולו בשנה של חיים.

בתוך עבודה כללית זו נחרזים כל עניני היום: הדין והמשפט, ברכות מלכויות זכרונות ושופרות, ואף "מצות היום" שהיא תקיעת השופר. בקול השופר מצינו טעמים ורמזים שונים (ראה אבודרהם בטעמי התקיעות בשם רב סעדיה גאון, ועוד), החל מתרועת הכתרת המלך ועד לבכיה המביאה לשבירת הלב ולתשובה. ובאמת טעמים אלו מתקשרים זה לזה, כי התעוררות הרצון למלוכה למעלה היא ע"י אותה קריאה פנימית היוצאת מן הלב כנ"ל, שיש בו קבלת עול מלכות שמים, ונמצא שהתשובה ושבירת הלב היא היא המביאה להכתרת המלך. זוהי אפוא תמצית עבודת ראש השנה.

אוצר בלום
הודעות: 76
הצטרף: א' אפריל 07, 2013 7:28 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי אוצר בלום » ד' ספטמבר 21, 2016 12:18 pm

החידוש שביסודו של הקונטרס, שלדבריו יש כמה טעמים וגוונים במצווה האחת של תקי"ש, וכולם הם במהות המצוה. וזה קצת תימה, כי היכן מצינו כדבר זה.

יהודי טבעי
הודעות: 305
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי יהודי טבעי » א' ספטמבר 25, 2016 3:53 pm

אוצר בלום כתב:החידוש שביסודו של הקונטרס, שלדבריו יש כמה טעמים וגוונים במצווה האחת של תקי"ש, וכולם הם במהות המצוה. וזה קצת תימה, כי היכן מצינו כדבר זה.


תשובת המחבר: זה אמנם דבר מחודש, וכעת אין זכור לי שיש דבר דומה במצוות נוספות. בחלקו השני של הקונטרס ישנה התייחסות לקושי זה. ובתמצית הדברים שאמנם יש קשר פנימי ומאוחד בין הטעמים השונים של תקיעת שופר, ועם זאת הם גוונים שונים שצריך לכוון כל אחד מהם בקיום המצוה. עוד נתבאר שם שיתכן שדווקא משום ריבוי האנפין שבמצוה, קבעו חכמים להזכיר את הגוונים השונים שבה על ידי אמירת מלכיות זכרונות שופרות. וה' יאיר עינינו.

ביקורת תהיה
הודעות: 2145
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' ספטמבר 12, 2017 2:49 pm

יש להעיר בעניין שופרות שלא נתבאר כל צרכו, האם הוא בגדר של 'שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים', או שהוא בגדר שופרו של הקב"ה 'תקע בשופר גדול לחירותינו'.
בעל הקונטרס הותיר עניין זה מעורפל במקצת.

יהודי טבעי
הודעות: 305
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי יהודי טבעי » ג' ספטמבר 19, 2017 3:42 pm

עניין זה אכן לא נתבאר לי לאשורו, אולם הסתירה הרי היא בגוף הברכה שמבקשים תקע בשופר גדול, וחותמים שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים.
אולם יש לבאר שילוב הדברים, שבשופרות אנו מביעים את התקווה להופעת ה' בקול שופר כלומר בתוקף הגילוי, אולם לעת עתה בכל שנה ושנה אנו מתפללים למעין הגילוי העתיד, שזה על ידי גילוי מידת הרחמים, וקבלת קול תרועתינו.
וה' יאיר עינינו, ואולי הציבור יוסיף לבאר.

יהודי טבעי
הודעות: 305
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי יהודי טבעי » ד' אוגוסט 29, 2018 1:53 pm

הנני מוסיף מאמר נוסף בקשר לראש השנה
מצפה להערות וביקורת של הקוראים
קבצים מצורפים
שיטת הרמב''ם בעניין המשפט בראש השנה.docx
(25.39 KiB) הורד 203 פעמים

יהודי טבעי
הודעות: 305
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי יהודי טבעי » א' ספטמבר 02, 2018 6:19 pm

מאמר תוספת על קונטרס 'זכרון תרועה' ערב ר"ה תשע"ט
יסודו בהבנה מחודשת בבחינת מידות אברהם ויצחק ויעקב, שיש בה לשפוך אור ולהוסיף מבט חדש על כל עניין מלכיות זכרונות ושופרות, המבואר בקונטרס 'זכרון תרועה'.
קבצים מצורפים
מאמר תוספת לקונטרס זכרון תרועה ערב רה תשעט.docx
(36.76 KiB) הורד 163 פעמים

רב ייבי
הודעות: 39
הצטרף: ה' יוני 14, 2018 6:26 am

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי רב ייבי » א' אוקטובר 06, 2019 5:17 pm

בתוך רבים אהלל בשבח הקונטרס הנ"ל, שקראתי בר"ה העעל"ט, ובזכותו היה לי יו"ט נעלה ומרומם להפליא.
יה"ר שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה מתוך בריות גופא ונוהורא מעליא!

ועל של עתה באתי, האם יש גם על עשי"ת, יוהכ"פ, סוכות, ושאר עניני החגים הבעל"ט?

מצליח
הודעות: 464
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

הודעהעל ידי מצליח » א' אוקטובר 06, 2019 7:11 pm

רב ייבי כתב:בתוך רבים אהלל בשבח הקונטרס הנ"ל, שקראתי בר"ה העעל"ט, ובזכותו היה לי יו"ט נעלה ומרומם להפליא.
יה"ר שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה מתוך בריות גופא ונוהורא מעליא!

גם אני זכיתי להרגיש טעם טוב באמירת פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות בפרט ועונג יו"ט בכלל לאור קונטרסו הנפלא והבהיר יישר חילו וכוחו לאורייתא


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים