מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אפרקסתא דעניא
הודעות: 2364
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 9:44 pm

אני מחפש מקור למה ששגור בפי העם, שביוה"כ אין יצר הרע.

הגמרא ביומא כ. אומרת רק שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, אבל אינה אומרת שאין לאנשים יצר הרע, או שכוחו פחות מבכל יום.

מצד שני מצינו אמירות כאלו. (זכור לי משך חכמה, אינני זוכר היכן, שעומד על העניין).

מה המקור?

הפשוט בפשטותו
הודעות: 247
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 9:34 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי הפשוט בפשטותו » ש' ספטמבר 22, 2018 9:46 pm

אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2364
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 9:52 pm

בינתיים מצאתי שהמקור הוא ככל הנראה מהרי"ו:

המהר"י ענגיל זצ"ל בספרו גליוני הש"ס יומא כ. כתב בשם שו"ת מהרי"ו סי' קצ"ב, שגם יצר הרע אין שולט ביום כיפור ועל כן ניתן יום זה לכפרה דבקל יוכל לעשות תשובה. וביאר שזה עניין אחד מה שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, דהוא שטן הוא יצר הרע, ובס' קבלת הגר"א להגר"י עדס שליט"א דקדק כן מתיקוני זוהר חדש, שאמרו שאין השטן שולט ביוה"כ.

אישצפת
הודעות: 1139
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אישצפת » ש' ספטמבר 22, 2018 10:08 pm

אפרקסתא דעניא כתב:אני מחפש מקור למה ששגור בפי העם, שביוה"כ אין יצר הרע.

הגמרא ביומא כ. אומרת רק שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, אבל אינה אומרת שאין לאנשים יצר הרע, או שכוחו פחות מבכל יום.

מצד שני מצינו אמירות כאלו. (זכור לי משך חכמה, אינני זוכר היכן, שעומד על העניין).

מה המקור?

המשך חכמה מופיע בסוף פרשת נצבים ד"ה דין וחשבון.

עפר לרגלם
הודעות: 187
הצטרף: א' ינואר 22, 2017 7:19 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי עפר לרגלם » ש' ספטמבר 22, 2018 10:24 pm

בגמ' ביומא שם מפורש שיש יצר הרע ביו"כ

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2364
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 10:30 pm

אכן, וגם בגיטין, ומכח זה השיג האליה רבה סי' תרכ"ב סק"ב על המהרי"ו.

מה שנכון נכון
הודעות: 10184
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' ספטמבר 22, 2018 10:38 pm

מאידך יש שכתבו שאדרבה ביוה"כ היצה"ר מתגבר, דזה כנגד זה, או שחושש שקרוב סופו, וכעין מש"כ התיו"ט על לא אירע קרי לכה"ג ביוה"כ.

מקדש מלך
הודעות: 3444
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מקדש מלך » ש' ספטמבר 22, 2018 10:44 pm

לשון השפת אמת ליו"כ שנת תרמ"ט

איתא ימים יוצרו ולא א' בהם. הוא יוה"כ. פי' שבו מתגלה ציור הפנימי של איש ישראל דכ' וייצר ב' יצירות. ולא א' בהם. פירש"י שכשהיו הימים לפניו לא היו בגשמיות. רק שנתלבש בציור גשמיי. וביוה"כ הסיר זה הגשמיות. לכן אמרו השטן אין לו רשות ביו"כ. ומסתמא כן הוא באדם שאין היצה"ר שהוא השטן שולט בו וכמלאכים שאין להם רק לב א'. לכן א"צ אכילה ושתי'. וכ' שחורה אני כו'. דרשו חז"ל ונאוה ביוה"כ שהוסר מלבוש הגשמיי כנ"ל. לכן הי' נכנס הכ"ג לפני ולפנים. בזאת יבא. בזאת הוא כשנתברר הפנימיות בלי התלבשות הגשמיות. וכ"כ אך בעשור כמ"ש חז"ל בפ' אך את הזהב שצריכין להעביר החלודה כן ביוה"כ תטהרו:

אישצפת
הודעות: 1139
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אישצפת » ש' ספטמבר 22, 2018 10:54 pm

מהרי"ו לא כתב שאין יצר הרע ביוהכ"פ הוא כתב שאינו שולט. וזה גם תואם למה שכתב בבא"ח שנה ראשונה פרשת תולדות אות ב' בשם מהר"י צמח שהטעם שמועיל ביוהכ"פ ליטול עד קשרי האצבעות הוא משום שאינה שולטת כל כך. (ובתשעה באב שהכל שלה אינה מקפדת על שיעור מועט כזה שלא נטל).

אותה אבקש
הודעות: 416
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אותה אבקש » ש' ספטמבר 22, 2018 11:36 pm

הפשוט בפשטותו כתב:אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!

אגב אורחא, יש לציין לצוואת מרן הגר"ש וואזנר שכתב להזהר מראיות אסורות שפעמים ומראה שאינו טוב שראה האדם, צף לנגד עיניו דייקא בשעת 'כל נדרי'.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2364
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 11:38 pm

אסור לחזור על אמירות כאלו, ואינני מוחל לאותו משגיח שזעק באוזנינו דבר זה. רק בגללו בכל כל נדרי אני נזכר בראיות אסורות רח"ל!

קול מבשר
הודעות: 50
הצטרף: ו' אוגוסט 04, 2017 11:14 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קול מבשר » א' ספטמבר 23, 2018 1:25 am

בר"ן ביומא ( ו' מדפי הרי"ף) כתוב שמתוודים כל היום "שמא יארע לו דבר עבירה כל היום, דיוה"כ בסופו עם חשיכה הוא מכפר" . הרי מפורש שיש יצה"ר ביו"כ ופעמים שצריך לעשות תשובה על עבירות שנעשו ביו"כ עצמו.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 23, 2018 1:49 am

אפרקסתא דעניא כתב:אסור לחזור על אמירות כאלו, ואינני מוחל לאותו משגיח שזעק באוזנינו דבר זה. רק בגללו בכל כל נדרי אני נזכר בראיות אסורות רח"ל!

הקוצקער כבר אמר שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, היינו שלא יהרהר בדבר זה גופא שלא יהרהר שמא יבוא...
ועכ"פ יהי רצון שתמחל לו בקרוב.
ומהרב הנפלא אוצר יקר לכלל ישראל ר' טוביה פולק שליט"א שמעתי עצה, שכשבאות מחשבות לא טובות וכה"ג בתפילה לא להלחם או להתייחס אלא פשוט להמשיך הלאה מבלי להתייחס, ולחשוב לעצמו אז מה עם חשבתי, אז נכון שכך, ועל זה הדרך,
חלק גדול ממה שנגררים אחרי מחשבות זה מה שהם מביאים בעקבותיהם, שזה פגיעה בכבודו של האדם שהוא הוא שליט"א.. חשב ככה באמצע נעילה וכו', או ייסורי מצפון וכדו', וזה גופא מבלבל את האדם, אבל כשמתייחסים בשוויון נפש או יותר נכון לא מתייחסים בכלל זה פשוט נעלם, זה לא הופך בכלל להיות נידון. וזה בדוק ומנוסה.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 23, 2018 1:51 am

וכבר תמהתי כמדומה כאן ואיני זוכר היכן, שתפילות יום כפור מלאות בבקשות שהשטן לא ישטין.
והוא פלאי. ולבוא ולומר שמבקשים בשביל אחרי יום כפור ולמשך השנה הוא דחוק ואינו מתיישב על הלשון כהוגן.

מקדש מלך
הודעות: 3444
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' אוקטובר 01, 2018 10:58 pm

אפשר לתקן את אימרתו של אותו משגיח ולומר (וזה באמת נכון) שאפשר להיזכר בראיות אסורות גם בחגים וגם בתפילת גשם וגם בשחרית מנחה ומעריב של סתם יום, וגם בשעת לימוד התורה שתלמוד תורה כנגד כולם, וגם כשעושה חסד או נותן צדקה, ונמצא כל נדרי שווה לשאר הזמנים שבכולם יכול לבוא ראיות אסורות.

לבי במערב
הודעות: 6197
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' ספטמבר 23, 2020 10:28 pm

שייף נפיק כתב:ומהרב הנפלא אוצר יקר לכלל ישראל ר' טוביה פולק שליט"א שמעתי עצה, שכשבאות מחשבות לא טובות וכה"ג בתפילה לא להלחם או להתייחס אלא פשוט להמשיך הלאה מבלי להתייחס, ולחשוב לעצמו אז מה עם חשבתי, אז נכון שכך, ועל זה הדרך . .
כך מבואר 'כבר' בתניא פכ"ח...

קו ירוק
הודעות: 4956
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' ספטמבר 23, 2020 10:59 pm

כבר בגמרא כתוב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש.
ודאי שהוא פוגע, וא"ז חטא אם מסיע לבו. כי זהו טבע האדם, וכל כולו ומהותו לעמוד בנסיונות כ"א לפום דרגתו. וכמו שאמר הגר"א הרחמן ישמרנו מהיצה"ר שיש לי (מישהו פעם אמר בלהרהר מה למעלה ממך. אבל א"ז נ"מ, יצה"ר הוא יצה"ר).
(רק נביא הגיע לדרגה של ליבי חלל בקרבי, אחר שדיכאו להיצר הרע).

לבי במערב
הודעות: 6197
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' ספטמבר 23, 2020 11:03 pm

קו ירוק כתב:כבר בגמרא כתוב אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש.
בתניא שם באו הדברים בפירוט ובפרטות גבי תפלה.

אגב, היאך 'מסתדר' מארז"ל עה"פ 'ולבי חלל בקרבי' עם הענין דשכר ועונש?...

קו ירוק
הודעות: 4956
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' ספטמבר 23, 2020 11:13 pm

לחטא יכול - אינו שולט בו כמו אדם הראשון קודם החטא, שלא טעם טעם החטא, ואינו מתאווה אליו.
ולעצמי ישבתי שמסתמא זו כוונת מהרי"ו.

הגר"א כותב (ואינני זוכר כעת היכן ואת התוכן המדויק) שמחשבת זנות יכול להמשיך בתפילתו ולא לחשוש (ויסתלק מעליו עד שייעלם). אבל מחשבת מינות אסור.

לבי במערב
הודעות: 6197
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' ספטמבר 23, 2020 11:15 pm

אך הרי הכל תלוי בעמל האדם...

קו ירוק
הודעות: 4956
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' ספטמבר 23, 2020 11:21 pm

מה הקשר.
נכון מי שטיפס שבע קומות הוא בקומה השביעית. שם יצה"ר לא שולט אלא זהירות בלבד כעין שהיה אצל אדה"ר קודם החטא.
וביו"כ מן השמים נותנים לאדם כח שלא יפתהו כ"כ, ויו"כ זה זמן כפרה ולאו דוקא עמל. לא אנחנו קובעים את הכללים.
אבל להשליך את העמל ומהותו של שכר ועונש על ענינים, זה טעות מפורסם. יש הרבה גוונים לדרגות רוחניות, זה אחרי שיש בסיס איתן פשוט. ואחריו באים הסברים עדינים לפה או לפה, לא במהות.

מוטוש
הודעות: 167
הצטרף: ג' פברואר 19, 2019 12:07 am

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מוטוש » ה' ספטמבר 24, 2020 12:46 am

מעניין שלא הוזכרה האמרה הידועה.
השטן גימטריה 364!
שזה חוץ מיום כיפור...
ועוד בנושא זה. כאן!
http://etzion.gush.net/vbm//archive/yom ... -11-10.php

עליך עיננו
הודעות: 476
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי עליך עיננו » ה' ספטמבר 24, 2020 9:32 am

הלכה מפורשת בשו"ע סי' תרי' שמדליקים נר במקום ששוכב שם שלא יבוא לידי איסור ודין זה מוסכם על כולם..
וכ' שם המ"ב ס"ק א' ובשעה"צ שם ס"ק ב' בשם הראשונים שחוששים שמא יתגבר יצרו עליו..
א"כ מה הנידון?

לבי במערב
הודעות: 6197
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' ספטמבר 24, 2020 9:41 am

הרי אף בר"ה, דלית מאן דפליג שישנו לס"מ (שלא בשעת תק"ש), יש שכתבו להקל מחשש תערובות שבתשליך 'מפניש אימת הדין עליהם'. וכ"ש ב"יום הקדוש" (כלשון השגור בפה רבים מאחב"י, והרי אם אינם נביאים - בני נביאים הם).

מוטוש
הודעות: 167
הצטרף: ג' פברואר 19, 2019 12:07 am

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מוטוש » ה' ספטמבר 24, 2020 3:04 pm

ועדיין! קורין בפרשת עריות במנחת יום כיפור...

לעמל יולד
הודעות: 677
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לעמל יולד » ה' ספטמבר 24, 2020 4:04 pm

ברור שאפשר לחטוא ביו"כ, ומי יכחיש את חוש הראיה שישנם ואינם שומרים יום הקדוש הזה רח"ל.

רק העניין הוא לפי מה דאיתא בקדושין ל: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, והוא שיש ליצר הרע שליטה על האדם להחטיא את האדם כמעט בעל כרחו, ולולי עזר מלמעלה לא נוכל לו. וזה מוכרח מצד הבחירה, שלא יתכן לבחור בין הטוב המוחלט והרע המוחלט, כי מי טיפש שיבחור ברע, אבל מאז שאדם הראשון חטא, יצר לב האדם רע מנעוריו, והנה היצר מפתהו ומטעהו לחשוב שהאדם רוצה ומתאווה לרע בעצם, אע"פ ששקר הוא, כי אנו נשמות טהורות ממעל, ונצר לשורשנו האבות הקדושים, ואין לעצמתנו שום רצון לעשות הרע ואדרבה משורש טוב אנו ולבנו רק רוצה טוב, וזה כוחו של היצר להתל בנו ולהשלות בנו ולהכות בנו בסנוורים לחשוב שאנו באמת מתאווים ורוצים לחטוא, וזה הזוהמא שהטילה נחש.
והנה, ביום הקדוש הזה יסיר הקב"ה שליטת היצר, הכופה את עצמו עלינו בשאר ימות השנה.

אבל באמת כבר אמרו בקידושין מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך אלא נעשית לו כהיתר, והיינו שכיון ששנה בו, אין האדם צריך לפיתויי היצר, והותרה לו ממש (ואין דרך לכתוב את זה ברור יותר מ"הותרה לו", כי לא רק שנעשה לו כהיתר, כי בעיניו מותר הוא לגמרי, וזה ביאור הגמ' למה אמרו קודם הותרה לו ואז ביארו נעשה לו כהיתר) בעיניו. וא"כ יתכן לחטוא ביו"כ אף בלי שהיצר ישלוט עליו ויפתהו לחטוא רח"ל, כי שתל את החטא בקבו ממש, כמו שאמר רבא בסוכה נב בתחלה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש, כי מה שהתחיל כעניין שהולך ממנו, והמשיך רק כאורח, קנה שביתה אצלו ונהיה לאיש.

וזה כל עבודתנו ביו"כ בעניין זה, לברר את עצמנו מהחטא, כי בכח זה שאין לנו שליטת היצר, נוכל לראות בעליל מה הם החטאים שאין לנו קשר אליהם באמת, כי הם שייכים לממשלת היצר, וחטאים אלו נשליך מאתנו בקלות יותר, ומה ח"ו יש לנו שכבר קנה שביתה אצלינו וכאילו יהיו ח"ו אך עצמנו ובשרנו ממש רח"ל, לזה צריכים ביעור וליבון חמור להעקור השורש פורה ראש ולענה מליבנו ולחזור בתשובה שלימה מלפניו ית' ביתר שאת וביתר עז.

קו ירוק
הודעות: 4956
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קו ירוק » ה' ספטמבר 24, 2020 4:15 pm

מוטוש כתב:ועדיין! קורין בפרשת עריות במנחת יום כיפור...

זה ללא קשר, אלא בשביל שיחזרו בתשובה

מוטוש
הודעות: 167
הצטרף: ג' פברואר 19, 2019 12:07 am

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מוטוש » ה' ספטמבר 24, 2020 4:18 pm

זכור לי שקראתי.
שהסיבה, בגלל שהנשים באות לבית הכנסת. מלובשות...
לכן קוראים את הפרשה הזו!

לעמל יולד
הודעות: 677
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לעמל יולד » ה' ספטמבר 24, 2020 6:27 pm

כך כתוב בתוס' מגילה לא. ד"ה במנחה

קו ירוק
הודעות: 4956
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קו ירוק » ו' ספטמבר 25, 2020 9:38 am

אכן. שכחתי. רש"י פירש שם להזכירם שישובו.

אור עולם
הודעות: 435
הצטרף: ד' ספטמבר 02, 2020 8:26 pm
מיקום: "שבתי בבית הוי"ה כל ימי חיי"

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אור עולם » ו' ספטמבר 25, 2020 11:01 am

רבינו הגר"א זללה"ה בב' מקומות בנ"ך (א' באסתר ע"ד הרמז על הפס' "ימים רבים שמונים ומאת יום" ועוד מקום א' שאיני זוכר) כותב דאין שליטה לשטן בג' ימים בשנה: ר"ח אלול, ב' ימי ר"ה - יומא אריכתא, ויום הכיפורים.

ובדרך אגב, לפלא שאף קופת צדקה וכדו' לא עשו מזה עניין על ר"ח אלול...

לעמל יולד
הודעות: 677
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לעמל יולד » ו' ספטמבר 25, 2020 11:58 am

אור עולם כתב:רבינו הגר"א זללה"ה בב' מקומות בנ"ך (א' באסתר ע"ד הרמז על הפס' "ימים רבים שמונים ומאת יום" ועוד מקום א' שאיני זוכר) כותב דאין שליטה לשטן בג' ימים בשנה: ר"ח אלול, ב' ימי ר"ה - יומא אריכתא, ויום הכיפורים.

ובדרך אגב, לפלא שאף קופת צדקה וכדו' לא עשו מזה עניין על ר"ח אלול...


כמדומני שהגר"א אומר שם שהם ימי צער ליצה"ר, לא שהם ימים בלי שליטת היצר.

ידידיה
הודעות: 1179
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי ידידיה » ו' ספטמבר 25, 2020 2:26 pm

קול מבשר כתב:בר"ן ביומא ( ו' מדפי הרי"ף) כתוב שמתוודים כל היום "שמא יארע לו דבר עבירה כל היום, דיוה"כ בסופו עם חשיכה הוא מכפר" . הרי מפורש שיש יצה"ר ביו"כ ופעמים שצריך לעשות תשובה על עבירות שנעשו ביו"כ עצמו.

מי אמר שבלי יצר הרע לא תתכן עבירה.
כשם שעושים מצוות בלי יצר טוב 13 שנה

אור עולם
הודעות: 435
הצטרף: ד' ספטמבר 02, 2020 8:26 pm
מיקום: "שבתי בבית הוי"ה כל ימי חיי"

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אור עולם » ו' ספטמבר 25, 2020 2:34 pm

לעמל יולד כתב:
אור עולם כתב:רבינו הגר"א זללה"ה בב' מקומות בנ"ך (א' באסתר ע"ד הרמז על הפס' "ימים רבים שמונים ומאת יום" ועוד מקום א' שאיני זוכר) כותב דאין שליטה לשטן בג' ימים בשנה: ר"ח אלול, ב' ימי ר"ה - יומא אריכתא, ויום הכיפורים.

ובדרך אגב, לפלא שאף קופת צדקה וכדו' לא עשו מזה עניין על ר"ח אלול...


כמדומני שהגר"א אומר שם שהם ימי צער ליצה"ר, לא שהם ימים בלי שליטת היצר.

אמת, נכון הדבר

לבי במערב
הודעות: 6197
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' ספטמבר 25, 2020 4:32 pm

ידידיה כתב:מי אמר שבלי יצר הרע לא תתכן עבירה.
וכמאמר הנודע בביאור מ"ש 'על חטא שחטאנו ביצר־הרע', דפעמים והיצה"ר עצמו אינו מעלה בדעתו שיוכל להחטיא האדם בכה"ג, אלא שהוא גירה היצר בעצמו.

יוֹסֵפֶר
הודעות: 256
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ו' ספטמבר 25, 2020 5:12 pm

וכדאיתא בש"ס על אב ובנו שבאו על נערה המאורסה ביום הכיפורים (גיטין נז.) ושאבעול כמה בתולתא בנהרדעא ביומא דכיפורא (יומא יט:)

שמואל כהנא
הודעות: 19
הצטרף: ג' מאי 26, 2020 4:13 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי שמואל כהנא » ש' ספטמבר 26, 2020 11:45 pm

אפרקסתא דעניא כתב:אני מחפש מקור למה ששגור בפי העם, שביוה"כ אין יצר הרע.

הגמרא ביומא כ. אומרת רק שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, אבל אינה אומרת שאין לאנשים יצר הרע, או שכוחו פחות מבכל יום.

מצד שני מצינו אמירות כאלו. (זכור לי משך חכמה, אינני זוכר היכן, שעומד על העניין).

מה המקור?

דרשות חתם סופר על יו"כ
אוצר החכמה_602602 (1).jpg
אוצר החכמה_602602 (1).jpg (85.16 KiB) נצפה 1322 פעמים
אוצר החכמה_602602.jpg
אוצר החכמה_602602.jpg (226.13 KiB) נצפה 1322 פעמים

גיזונטע קאפ
הודעות: 686
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » א' ספטמבר 27, 2020 12:00 am

שמעתי מהגר"ח מן שליט"א, שבילדותו שמע מגיסו הגר"ש פינקוס זצ"ל שביוה"כ אין יצה"ר, הוא קבל את הדברים כפשוטן, והכין עצמו להתפלל בקדושה ובטהרה, בשמחה עצומה לתפוס מלאכים, אחר שאין לו יצה"ר ביום הזה, אבל שוד ושבר לאחר זמן מה, שוב הראש בורח לכל מיני מחשבות זרות, הוא גמר שמנ"ע, וחיכה עד שהגר"ש יגמור את תפילתו, ומיד התנפל עליו, מה רימית אותי שאין יצה"ר ביוה"כ, הגר"ש הביט בו ואמר, זה לא היצה"ר, זה אתה!, מה שיש לך בראש זה אתה, לא היצה"ר.

ונתנו ידידים
הודעות: 766
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ב' ספטמבר 28, 2020 10:59 pm

לעמל יולד כתב:ברור שאפשר לחטוא ביו"כ, ומי יכחיש את חוש הראיה שישנם ואינם שומרים יום הקדוש הזה רח"ל.

רק העניין הוא לפי מה דאיתא בקדושין ל: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, והוא שיש ליצר הרע שליטה על האדם להחטיא את האדם כמעט בעל כרחו, ולולי עזר מלמעלה לא נוכל לו. וזה מוכרח מצד הבחירה, שלא יתכן לבחור בין הטוב המוחלט והרע המוחלט, כי מי טיפש שיבחור ברע, אבל מאז שאדם הראשון חטא, יצר לב האדם רע מנעוריו, והנה היצר מפתהו ומטעהו לחשוב שהאדם רוצה ומתאווה לרע בעצם, אע"פ ששקר הוא, כי אנו נשמות טהורות ממעל, ונצר לשורשנו האבות הקדושים, ואין לעצמתנו שום רצון לעשות הרע ואדרבה משורש טוב אנו ולבנו רק רוצה טוב, וזה כוחו של היצר להתל בנו ולהשלות בנו ולהכות בנו בסנוורים לחשוב שאנו באמת מתאווים ורוצים לחטוא, וזה הזוהמא שהטילה נחש.
והנה, ביום הקדוש הזה יסיר הקב"ה שליטת היצר, הכופה את עצמו עלינו בשאר ימות השנה.

אבל באמת כבר אמרו בקידושין מ. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, הותרה לו סלקא דעתך אלא נעשית לו כהיתר, והיינו שכיון ששנה בו, אין האדם צריך לפיתויי היצר, והותרה לו ממש (ואין דרך לכתוב את זה ברור יותר מ"הותרה לו", כי לא רק שנעשה לו כהיתר, כי בעיניו מותר הוא לגמרי, וזה ביאור הגמ' למה אמרו קודם הותרה לו ואז ביארו נעשה לו כהיתר) בעיניו. וא"כ יתכן לחטוא ביו"כ אף בלי שהיצר ישלוט עליו ויפתהו לחטוא רח"ל, כי שתל את החטא בקבו ממש, כמו שאמר רבא בסוכה נב בתחלה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש, כי מה שהתחיל כעניין שהולך ממנו, והמשיך רק כאורח, קנה שביתה אצלו ונהיה לאיש.

וזה כל עבודתנו ביו"כ בעניין זה, לברר את עצמנו מהחטא, כי בכח זה שאין לנו שליטת היצר, נוכל לראות בעליל מה הם החטאים שאין לנו קשר אליהם באמת, כי הם שייכים לממשלת היצר, וחטאים אלו נשליך מאתנו בקלות יותר, ומה ח"ו יש לנו שכבר קנה שביתה אצלינו וכאילו יהיו ח"ו אך עצמנו ובשרנו ממש רח"ל, לזה צריכים ביעור וליבון חמור להעקור השורש פורה ראש ולענה מליבנו ולחזור בתשובה שלימה מלפניו ית' ביתר שאת וביתר עז.

יפה מאד דפח"ח
ידידיה כתב:
קול מבשר כתב:בר"ן ביומא ( ו' מדפי הרי"ף) כתוב שמתוודים כל היום "שמא יארע לו דבר עבירה כל היום, דיוה"כ בסופו עם חשיכה הוא מכפר" . הרי מפורש שיש יצה"ר ביו"כ ופעמים שצריך לעשות תשובה על עבירות שנעשו ביו"כ עצמו.

מי אמר שבלי יצר הרע לא תתכן עבירה.
כשם שעושים מצוות בלי יצר טוב 13 שנה

נכון מאד וכן מה שאמר ראש הבריא
גיזונטע קאפ כתב:שמעתי מהגר"ח מן שליט"א, שבילדותו שמע מגיסו הגר"ש פינקוס זצ"ל שביוה"כ אין יצה"ר, הוא קבל את הדברים כפשוטן, והכין עצמו להתפלל בקדושה ובטהרה, בשמחה עצומה לתפוס מלאכים, אחר שאין לו יצה"ר ביום הזה, אבל שוד ושבר לאחר זמן מה, שוב הראש בורח לכל מיני מחשבות זרות, הוא גמר שמנ"ע, וחיכה עד שהגר"ש יגמור את תפילתו, ומיד התנפל עליו, מה רימית אותי שאין יצה"ר ביוה"כ, הגר"ש הביט בו ואמר, זה לא היצה"ר, זה אתה!, מה שיש לך בראש זה אתה, לא היצה"ר.

אור עולם
הודעות: 435
הצטרף: ד' ספטמבר 02, 2020 8:26 pm
מיקום: "שבתי בבית הוי"ה כל ימי חיי"

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אור עולם » ב' ספטמבר 28, 2020 11:43 pm

גיזונטע קאפ כתב:שמעתי מהגר"ח מן שליט"א, שבילדותו שמע מגיסו הגר"ש פינקוס זצ"ל שביוה"כ אין יצה"ר, הוא קבל את הדברים כפשוטן, והכין עצמו להתפלל בקדושה ובטהרה, בשמחה עצומה לתפוס מלאכים, אחר שאין לו יצה"ר ביום הזה, אבל שוד ושבר לאחר זמן מה, שוב הראש בורח לכל מיני מחשבות זרות, הוא גמר שמנ"ע, וחיכה עד שהגר"ש יגמור את תפילתו, ומיד התנפל עליו, מה רימית אותי שאין יצה"ר ביוה"כ, הגר"ש הביט בו ואמר, זה לא היצה"ר, זה אתה!, מה שיש לך בראש זה אתה, לא היצה"ר.

ידוע מא' מגדולי החסידות (איני זוכר האם הקוצקער או ר"פ מקוריץ) שבא אליו חסיד והתאונן על "מחשבות זרות", השיב לו הרבי "אין אלו מחשבות זרות כי אם מחשבותיך שלך"...


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 17 אורחים