מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
נוטר הכרמים
הודעות: 7875
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אוגוסט 02, 2011 11:46 pm

בקינה המתחלת 'איכה את אשר כבר עשוהו' מרבי אלעזר הקליר: זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה.

וביאורו לפי מה דאיתא בב"ר כט,ז: ד"א מלמד שהראה הקב"ה ליעקב בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה - זה בנוי, היך מה דאת אמר נורא אלקים ממקדשיך. ואין זה - הרי חרב, כמה דאת אמר על זה היה דוה ליבנו על אלה חשכו עינינו. כי אם בית אלקים - בנוי ומשוכלל לעתיד לבא כמה דאת אמר כי חזק בריחי שעריך.

ונראה עוד, דהנה איתא ביומא סט,ב: אתא ירמיה ועבר נכרים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא. ובסמוך שם דאתו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה וחזרו לומר הנורא, דאלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות.

ובתוס' ישנים שם מייתי דברי הירושלמי במגילה דירמיה אמר אין נורא אלא בבית המקדש שנאמר נורא אלקים ממקדשיך, ולא אמר נורא. ובזה מבואר דיעקב אבינו אמר מה נורא המקום הזה וגו', ושר שימומו ויקונן אין זה, כלומר דנפסד מעלת 'נורא' דנכרים מקרקרים בהיכלו, ודוק.

וראיתי מובא משמו של הגאון המופלא ר' דוד פינקל זצ"ל שפירש לפי דברי הגמ' ביומא הנ"ל והירושלמי, לשון הכתוב: נורא אלקים ממקדשיך אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלקים. פי' שחזרו לומר נורא, אע"פ דליכא 'ממקדשיך', משום דאל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, דזהו נוראותיו דהאומה הישראלית יש בה כח עוז ותעצומות להתקיים בין האומות, ודפח"ח.

ונראה עוד לבאר סיפיה דקרא שאמר יעקב אבינו: וזה שער השמים, דזה קאי על הזמן הזה שנאמר בו 'זה' - על זה היה דוה לבנו, והכוונה היא על הכותל המערבי שמעולם לא זזה שכינה משם וזה שער השמים.

וראיתי בספר 'מציון מכלל יופי' להגאון רבי אביגדור הלוי נבנצאל שליט"א שפירש זאת, דהנה בעמוד המקדש על מכונו אזי היתה קדושת ההיכל עד הגג, אבל גגין ועליות לא נתקדשו כדאיתא בפסחים כה,ב. אבל עתה שחרב הבית בעוה"ר הרי זה שער השמים, שהרי ליכא תקרה, וקדושה בוקעת ועולה עד לשמים.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2364
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' אוגוסט 02, 2011 11:54 pm

דין רפק דר' משה שפירא...

נוטר הכרמים
הודעות: 7875
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אוגוסט 03, 2011 12:02 am

אפרקסתא דעניא כתב:דין רפק דר' משה שפירא...


ראה כאן על ה'קשר' לר' משה שפירא, דין רפיש
----------- מחילא דידי בס"ד דלא נפיש.
viewtopic.php?f=7&t=5751#p48725

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי בור הגולה » ד' אוגוסט 03, 2011 2:18 am

החת"ס מפרש באופן נפלא וקרוב לאמת.
דלכאורה יפלא, הרי יעקב אע"ה אמר אין זה כי אם בית אלקים, ומדוע יכונה זה קינה?
אלא הפירוש, שהרי איתא בחז"ל שביהמ"ק של מטה מכוון כנגד ביהמ"ק של מעלה. ושכעלה במחשבה לפניו להחריב ביהמ"ק של מטה, מעביר ביהמ"ק של מעלה, שלא יהיה מכוון, ואז ממילא הוי קימחא טחינא. והנה יעקב אע"ה ראה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, דהיינו בין ביהמ"ק של מטה לשל מעלה, אבל הסולם לא עמד ישר, אלא באלכסון, ומזה שאין בתי מהקדש מכוונים, וכאן ראה רמז לחורבן העתיד לבא. וזה שאמר, אין זה כי אם בית אלקים - שכאן עומד רק ביהמ"ק של מטה, וזה - במקום אחר - שער השמים. ודפח"ח.

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי בור הגולה » ד' אוגוסט 03, 2011 2:47 am

בור הגולה כתב:החת"ס מפרש באופן נפלא וקרוב לאמת.
דלכאורה יפלא, הרי יעקב אע"ה אמר אין זה כי אם בית אלקים, ומדוע יכונה זה קינה?
אלא הפירוש, שהרי איתא בחז"ל שביהמ"ק של מטה מכוון כנגד ביהמ"ק של מעלה. ושכעלה במחשבה לפניו להחריב ביהמ"ק של מטה, מעביר ביהמ"ק של מעלה, שלא יהיה מכוון, ואז ממילא הוי קימחא טחינא. והנה יעקב אע"ה ראה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, דהיינו בין ביהמ"ק של מטה לשל מעלה, אבל הסולם לא עמד ישר, אלא באלכסון, ומזה שאין בתי מהקדש מכוונים, וכאן ראה רמז לחורבן העתיד לבא. וזה שאמר, אין זה כי אם בית אלקים - שכאן עומד רק ביהמ"ק של מטה, וזה - במקום אחר - שער השמים. ודפח"ח.

מצאתי הדברים מועתקים ב"שדה צופים", ולתועלת, הנה דבריו:
קבצים מצורפים
שדה צופים.png
שדה צופים.png (32.42 KiB) נצפה 2754 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12910
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אוגוסט 03, 2011 3:04 am

נוטר הכרמים כתב:וראיתי בספר 'מציון מכלל יופי' להגאון רבי אביגדור הלוי נבנצאל שליט"א שפירש זאת, דהנה בעמוד המקדש על מכונו אזי היתה קדושת ההיכל עד הגג, אבל גגין ועליות לא נתקדשו כדאיתא בפסחים כה,ב. אבל עתה שחרב הבית בעוה"ר הרי זה שער השמים, שהרי ליכא תקרה, וקדושה בוקעת ועולה עד לשמים.

לכאורה קי"ל דאויר עזרה נתקדש, ופשטות העזרה לא היתה מקורה (אע"פ שיש הסוברים כך), ועכו"כ שההר כולו לא היה מקורה (אע"פ שגם זה ראיתי מסתפקים), וא"כ הקדושה העולה עד שער השמים לפני הכותל המערבי, היתה כן לעולם בלי שינוי.

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אוגוסט 03, 2011 9:48 am

לא הכי מענייין העניין
אבל יעוי' בספר שפתי חיים על התפילה בשמו"ע בגדר נורא דברים נפלאים להסביר מהי יראה ומהו עניין הנורא במקומות דלעיל

והאמת שלא ידעתי מהו פירושה של יראת הכבוד עד שראיתי דבריו

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי היא שיחתי » א' אוגוסט 07, 2011 10:10 pm

הביאו כבר
שו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן א
(צ) ובהקשר לזה אציין עוד לדברי הח"ס עה"ת פ' ויצא שכותב לפרש באופן נפלא כוונת הקונה /הקינה/ בט"ב =בט' באב= שר שימומו ויקונן אין זה, דצריך ביאור איך אפשר לקרוא זה קינה, וכותב לבאר דר"ל, דבאיכה נאמר ניאר /ניער/ ה' מקדשו, דלא היו השונאים יכולים לבוא למקדש ה' כל זמן שהי' מכוון כנגד בהמ"ק של מעלה עד שניער ה' מקדשו שלא יהי' מכוון, אז הי' אפשר להם לשלוט בו יד, וכאן (בפ' ויצא) פרש"י שקפצה הר המורי' ונעקר ממקומו ומקדש של מעלה נשאר במקומו ולא היו מכוונים, א"כ רמז שפיר החורבן וכו' ולכך אמר פעמיים אין זה וזה שער השמים, מקדש התחתון שנעתק ממקומו ועי"ז גוים מרקדים בהיכלו ושפיר קרי לי' קינה עיי"ש. אולם יעוין במהר"ם שיק מצוה רנ"ה שמבאר שאליבא דהרמב"ם דווקא בזמן החורבן אמרי' ניער ה' מקדשו שעקר ביהמ"ק שלמעלה מביהמ"ק שלמטה שיהיו האויבים יכולים ליכנס בה, אבל לאחר מיכן בודאי החזירו למקום שהי' מקודם דמאי נפ"מ אם הוא במקו"א ובודאי הוא מכוון כנגד ביהמ"ק של מטה וקדושה שלמעלה ממנה ג"כ פועלת על ביהמ"ק שלמטה ונוצץ ג"כ על המקדש והמשכן שלמטה עיי"ש.

לבי במערב
הודעות: 6263
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: 'זן עינו במקום הזה, שר שימומו ויקונן אין זה'

הודעהעל ידי לבי במערב » א' דצמבר 27, 2020 12:46 am

איש_ספר כתב:שההר כולו לא היה מקורה.
זה אינו, כדפסק הרמב"ם בהל' בהב"ח רפ"ה (ויש שפירשו כי הדברים אמורים אף גבי העזרות).


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים