מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
יעקב בורלשטיין
הודעות: 437
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ג' פברואר 25, 2020 12:14 pm

האמור בכותרת מבואר בסע''ר וכן בתוספתא סוטה

ולא ידעתי מנין הוציאו זאת חכמינו זכרונם לברכה, אם מדיוק הפסוקים או הבנה כללית, אם ממסורת.
אודה לביאור או ידיעה בזה

חגי פאהן
הודעות: 247
הצטרף: ה' ינואר 25, 2018 4:10 pm

Re: אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי חגי פאהן » ג' פברואר 25, 2020 1:02 pm

בנו של יהושפט נשא את בתו של עמרי כמבואר בפסוקים. אולי זה היה בימיו של אסא ולא מיחה, לכן הפילו את זה עליו? מה הלשון שם?

לייטנר
הודעות: 5119
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי לייטנר » ג' פברואר 25, 2020 4:41 pm

ראה המיוחס לרש"י על דברי הימים ב כב ב:
"בן ארבעים ושתים" - ובמלכים (ב' כ"ח) הוא אומר בן עשרים ושתים הא כיצד לפי זה היה הבן גדול מאביו ב' שנים אלא ב' שנים קודם שנולד יהורם אביו נגזרה גזירה זו על בית דוד שתכלה עם בית אחאב וכן הוא אומר ומאלהים היתה תבוסת אחזיה וגו' וביום שנשא אסא את בת עמרי ליהושפט בנו נגזרה גזירה זו כך שנויה בסדר עולם ובתוספתא דסוטה אך בכל המקראות לא מצינו שנשא יהושפט בת עמרי אך מצאתי (מלכים ולעיל ב' יח) ויתחתן לאחאב ושמא זו היא אחותו שנשא ובשנת ל"א לאסא נשאה שנאמר (במלכים א' ט"ז) ובשנת ל"א שנה לאסא וגו' מלך עמרי וכשנשא אסא את בתו ליהושפט בנו שנתעלה עמרי והרגו תבני צא וחשוב משנת ל"ג לאסא עד שמלך אחזיהו ותמצא מ"ב שנה ועוד כתוב אחד אומר (במלכים ב' ח') בשנת י"ב ליורם בן אחאב מלך אחזיהו בן יהורם וכתוב א' אומר (שם ב' ט') ובשנת י"ח ליורם מלך אחזיהו על כרחינו יהורם אביו לא מת אלא בשנת י"ב ליורם בן אחאב שהרי כתיב (שם ב' ח') בשנת ה' ליורם בן אחאב מלך יהורם בן יהושפט וח' שנים מלך ומה שאמר שוב בשנת י"א ליורם לפי שמלך בחיי אביו שנה אחת לפי שהיה אביו נגוע בתחלויים קשים כמ"ש (לעיל ב' כא) ואחרי כל זאת נגפו ה' וגו' וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו בנו הקטן שנה אחת בחיי אביו וזהו דכתיב בשנת י"א ליורם ומה שאמר בשנת י"ב ליורם לאחר שמת אביו אז היה י"ב ליורם

יעקב בורלשטיין
הודעות: 437
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ג' פברואר 25, 2020 5:45 pm

חגי פאהן כתב:בנו של יהושפט נשא את בתו של עמרי כמבואר בפסוקים. אולי זה היה בימיו של אסא ולא מיחה, לכן הפילו את זה עליו? מה הלשון שם?


מצו''ב
סדר עולם רבה (ליינר) פרק יז

בעשא מלך כ"ד שנה, אלה בנו שתי שנים, נמצא אסא קבר את אלה בשנת כ"ז שנה למלכותו, זמרי הרג את אלה ומלך אחריו ז' ימים בתרצה, וישמע העם החנים לאמר וגו', אז יחלק העם ישראל וגו' (מלכים א טז), כמה היתה מחלוקת זו ארבעים שנה, בשנת ל"א לאסא מלך עמרי מלכות שלמה, ויחזק העם וגו' (שם /מלכים א'/ טז כב), ומפני מה הרגו את תבני, כיון שנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו לאשה, הרגו את תבני, עמרי מלך י"ב שנה, בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה (מלך) [וימלך] אחאב בן עמרי על ישראל [בשמרון] עשרים ושתים שנה (שם /מלכים א'/ טז כט), בשנת ארבע לאחאב מלך יהושפט, בן ל"ה שנה היה במלכו, כ"ה שנה מלך בירושלם, בשנת שלש עשרה שנה לאחאב היה רעב גדול בשמרון ג' שנים, ומלחמת בן הדד שתי שנים ומחצה, וישבו שלש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל (שם /מלכים א'/ כב א), אחזיה בן אחאב מלך שנתים, ובשנה השנית לאחזיה נגנז אליהו ולא נראה עד שיבא מלך המשיח, ונראה ונגנז שנית, ואינו נראה עד שיבא גוג ומגוג, ועכשיו הוא כותב מעשה כל הדורות כולם, וימת כדבר ה' אשר דבר אליהו וגו', בשנת שתים ליהורם בן יהושפט מלך יהודה כי לא היה לו בן (מלכים ב א), אפשר לומר כן, והלא הוא מלך בשנת י"ט ליהושפט, אלא לענין שנאמר ויזעק יהושפט וגו' (מלכים א כב לב), ראוי היה יהושפט ליהרג באותה שעה, אלא בשכר זעקה שזעק, תלה לו הכתוב ז' שנים, ועלתה מלכות לבנו, (בשנת) [ובשנת] חמש ליורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה (מלכים ב ח טז), בחזרתן מן המלחמה, מאחר שהרגו עמון ומואב והר שעיר, באו והמליכו את יהורם בן יהושפט על יהודה, ולו אחים בני יהושפט וגו', ויתן להם אביהם מתנות וגו' (דברי הימים ב כא), וכיון שמת יהושפט, עמד יהורם והרג את אחיו בחרב, שנאמר ויקם יהורם על ממלכת אביו וגו', ויבא אליו מכתב מאליהו וגו' (שם /דברי הימים ב' כ"א/), כבר היה לאליהו ז' שנים משנגנז, בן שלשים ושתים (שנה יהורם) [היה] במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם (שם /דברי הימים ב'/ כא כ), ובאחזיהו בנו אומר, בן עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם (מלכים ב ח כו), ובמקום אחר הוא אומר בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם (דברי הימים ב כב ב), אמר רבי יוסי וכי אפשר לבן שיהא גדול מאביו כשתי שנים, אלא כיון שהשיא אסא את בנו לבתו של עמרי, נגזרה גזרה על מלכות בית דוד, שתכלה עם בית אחאב, וכן הוא אומר ומאלהים היתה תבוסת אחזיהו וגו' (שם /דברי הימים ב'/ כב ז), ונפלו שניהם בו ביום זה עם זה.

לרב לייטנר, אכן, דברי המיוחס ידועים לי, אלא שלכאורה הם מוקשים שהרי הפשטות היא שפסוק זה מתיחס לנישואי עתליה לבנו של יהושפט.

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1401
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ד' פברואר 26, 2020 10:22 pm

ראה מה שכתבתי בענין זה במאמר באנגלית על עתליהו: https://scholar.google.com/scholar?oi=b ... 7893621273

יעקב בורלשטיין
הודעות: 437
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 6:39 pm

Re: אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי יעקב בורלשטיין » ד' פברואר 26, 2020 10:52 pm

ר_חיים_הקטן כתב:ראה מה שכתבתי בענין זה במאמר באנגלית על עתליהו: https://scholar.google.com/scholar?oi=b ... 7893621273

לעג לרש...
בגלל שזה בפי די אף אי אפשר אפילו לעשות תרגום גוגל
אולי תתן לנו איזה תמצות?

ונתנו ידידים
הודעות: 675
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: אסא השיא את יהושפט לבתו של עמרי. מקור דברי חז''ל בזה

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ה' פברואר 27, 2020 8:54 pm

.
ר_חיים_הקטן כתב:ראה מה שכתבתי בענין זה במאמר באנגלית על עתליהו: https://scholar.google.com/scholar?oi=b ... 7893621273

מאמר יפה מאד, אבל איני יודע איך לעזור להרב בורלשטיין, ואביא כאן עיקרי הדברים בקיצור נמרץ.
א] יש ג סתירות בזה, א. פסוק א' אומר עתליהו אשת יהורם היתה בת אחאב, ופסוק א אומר שהיתה בת עמרי.
ב. בקרא דאחזיה בת עתליה היה חתן לבית אחאב ואם אמו בת אחאב איך התחתן עם אחות אמו.
ג. בסדר עולם ועוד מקורות (חוץ מהג' הגרא שם) דיהושפט נשא בת אחאב, ואם עתליה בת עמרי ק' שוב כנ"ל איך נשא יהורם אחות אמו.
ב] ב מהלכים בביאור הדברים. א עתליה בת אחאב היתה ונקראת בת עמרי משום בני בנים כבנים ומכמה סיבות רצתה הכתוב ליחסה כך. ואחזיה התחתן בבית אחאב ולא בבת אחאב. מהלך ב' עתליה בת עמרי ונקראת בת אחאב ע"ש שהוא גידלה ומצינו דאחות נקראת בת ועוד כמה פרטים, אמנם אשת יהושפט שהיתה בת עמרי לא היתה אמו של יהורם ולא נשא אחות אמו אלא אחות אשת אביו.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים