מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תיקון לנשמתו של בלעם

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1661
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' יולי 05, 2020 2:48 am

באוה"ח הק' בפרשת בלק, כתב לפרש "ותהי אחריתי כמוהו"
עוד לפי מה שפירשנו בכוונת מאמר מות ישרים שיהרגוהו ישראל יתבאר מאמר ותהי אחריתי וגו' על פי מה שקדם לנו ממאמרי אנשי אמת שאין לך קליפה בעולם שאין בה ניצוץ מהקדושה סוד המחיה אותה, וכבר הארכתי בענין זה בכמה מקומות ובפרשת שלח לך בפסוק כי לחמנו הם וגו' (יד ט), ואותו ניצוץ כשבעליו נהרג על ידי ישראל מתברר הניצוץ ההוא הטוב, ולפעמים ידבק בו אם הוא נקי בלא פסולת, והוא מאמר תמות נפשי מות ישרים ובזה תהיה אחריתי כמוהו כי הניצוץ ידבק באיש ישראל והרי הוא כמוהו, ומצינו בדברי המקובלים (ס' הגלגולים להאריז"ל) כי נפשו של בלעם באה בחמורו של רבי פנחס בן יאיר, וזה יורה שנתקן באחריתו, והגם שמת על ידי ישראל היה הניצוץ משוקץ והוצרך להתלבן בגלגולים וליבונים ועמד עד שבא לאתונו של ר' פנחס בן יאיר ומשם עלה למקומו הראשון:

(הועתק מפרוייקט השו"ת).

[ולפ"ז לעולם אף מה שאמר "ותהי אחריתי כמוהו" הוא נבואת ה', וזה דלא כמו שפתח באוה"ח שם ע"ש].

באוה"ח מהדורת עוז והדר ציינו כי ליתא בכתבי האר"י ז"ל, והביאו כעי"ז מהפני מנחם.

ולכאורה קשה דבהדיא תנן ר"פ חלק דארבעה הדיוטות אין להם חלק לעוה"ב, בלעם ודואג וכו'. וצ"ע

ומה גם שהאוה"ח הק' גופיה לקמן (כד ט) מייתי להא דבלעם אין לו חלק לעוה"ב
נערך לאחרונה על ידי דרופתקי דאורייתא ב ב' יולי 06, 2020 3:54 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
בוצינא
הודעות: 161
הצטרף: א' דצמבר 22, 2013 1:31 am

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי בוצינא » א' יולי 05, 2020 4:57 am

גם לולא האוה"ח יקשה שהרי בשער הפסוקים וליקוטי תורה (ישעיה מט, יח) מבואר שבלעם נתגלגל ונתקן אצל נבל.

שבע
הודעות: 1400
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי שבע » א' יולי 05, 2020 9:19 am

ניצוץ קדוש שבסופו של דבר מקבל תיקון
אינו מלמד כלל על עצמו של אותו רשע
שבודאי לא לו חלק ונחלה בעולם הבא
ולא גרע משאר רשעי אומות העולם
ואף דורשי רשומות (סנהדרין קד:) לא דרשוהו

הערה כללית:
תורת הגלגול
אחת היא לאמה - תורת הקבלה

עמוקה מאד ורחבה מני ים
מפלאות תמים דעים

נראית קלה
והיא חמורה

מכלל מעשה מרכבה היא
שממנה לא נמסרו כ"א ראשי פרקים
ליחיד חכם ומבין מדעתו

במופלא מאתנו לא נדרוש
אין לנו עסק בנסתרות!

שבע
הודעות: 1400
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי שבע » א' יולי 05, 2020 11:52 am

דברי סופרים
למהר"צ הכהן (אות יט):
ואפילו אותן שבעה דרשו דורשי רשומות: כולן וכו', ולאו דוקא כולן דלא חשיב שם בקרא דמייתי אלא אותן ששה דמישראל, אבל בלעם הרשע דמאומות העולם נשאר לעולם במשפטו, ועוד יותר כי גם הרע שבאותן ששה שנמנו חברים עמו באותו משנה יטול הוא חלקם בגיהנם דאתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך (ישעיה מג, ד).

מחשבות חרוץ (אות יט):
וכמו שכתבתי במקום אחר דעל כן בלעם נמנה גם כן עמהם במשנה דריש פרק חלק, אבל דורשי רשומות שם בגמרא שאמרו כולן יש להם חלק לעולם הבא, לא אמרו אבלעם כי זהו רק בזרע ישראל.

וביתר עומק בספרו רסיסי לילה (אות מד), ובתו"ד:
ועל ידו היה כל בירור ענין זה שאף שהוא רצה לעורר חטאי ישראל שגם בהם נמצא המגדילים החטא עד שאובדים חלק עולם הבא מכל מקום מעלתם גדולה באמת. כמו שאמרו בפרק חלק: דורשי רשומות אמרו כולם יש להם חלק לעולם הבא, פירוש רשומות הוא מצד הרשימה שלהם, דכל אור שהיה אף שנתנתק מניח רשימה, ואלו אף שלרוב חטאם איבדו וניתקו אור עולם הבא היינו שורש דביקותם בלב בהשם יתברך. מכל מקום כבר היה זה בשורשם בתולדה ועדיין נשאר הרשימה, ומצד הרשימה דרשו שיש להם חלק לעולם הבא. והם דרשו רק על ששה מישראל ולא על בלעם, דאצלו לא היה רשימה מעולם. ואף שהוא זכה למה שביקש תמות וגו' דמצד מיתת נפשו ואבידתו מעולם הבא נכלל בכלל אותן מישראל שנמנו שאין להם חלק לעולם הבא מכל מקום מצד חזרתן על ידי דורשי רשומות לא נכלל עמהם כלל.

דוק והתבונן!

וראה עוד פרי צדיק (יתרו אות ד; במדבר אות ה; בלק אות ג ד); ישראל קדושים (אות ה); תקנת השבין (אות טו)

צביב
הודעות: 1875
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי צביב » א' יולי 05, 2020 2:40 pm

שבע כתב:
הערה כללית:
תורת הגלגול
אחת היא לאמה - תורת הקבלה

עמוקה מאד ורחבה מני ים
מפלאות תמים דעים

נראית קלה
והיא חמורה

מכלל מעשה מרכבה היא
שממנה לא נמסרו כ"א ראשי פרקים
ליחיד חכם ומבין מדעתו

במופלא מאתנו לא נדרוש
אין לנו עסק בנסתרות!


וכן שמעתי בשם הגרי''א וינטרויב זצ''ל, ששער הגלגולים הוא הקשה ביותר בשמונה שערים,
(וכמדומה לכן נכתב שער הגלגולים בסוף השערים)

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1661
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' יולי 05, 2020 2:58 pm

יש"כ!

אדהכי העירוני לדברי הרב מאיר מאזוז שליט"א, בספרו אסף המזכיר (מע' ב ערך בלעם דנ"ח רע"א), אחר שהביא דברי האוה"ח הק' הנ"ל, כתב:
ושמעתי מקשים ממ"ש במשנה פרק חלק (סנהדרין פ"י מ"ב) בלעם אין לו חלק לעוה"ב. ואולי י"ל דמשנה זו נכתבה לפני שנתגלגל בלעם בחמורו של רפב"י, (שהוא היה חתנו של רשב"י, ובן גילו של רבנו הקדוש), ולעולם לאחר מכן נתקן. וצ"ע.


ודברים אלו מוזרים מאד.. ואקצר.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1776
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' יולי 05, 2020 4:28 pm

ספר בניהו בן יהוידע על סנהדרין דף צ/א
שלשה מלכים ירבעם אחאב ומנשה. הנה לקמן בדף ק"ד ע"ב איתא דורשי רשומות היו אומרים כולם באים לעולם הבא שנאמר לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי, לי גלעד זה אחאב שנפל ברמות גלעד, מנשה כמשמעו, אפרים זה ירבעם דאתי מאפרים, יהודה מחוקקי זה אחיתופל דאתי מיהודה, מואב סיר רחצי זה גחזי שלקה על עסקי רחיצה, על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומי. ונראה בודאי דאנשי כנסת הגדולה שמנאום בד"ז לא נעלמה מהם דרשה זו של דורשי רשומות ומודו בה, אך כונתם לומר על פי עוצם אשמתם ראוי להיות להם גזרה זו דאין להם חלק לעוה"ב, אבל אין הכי נמי סופם להתקן ולהנצל מן גזרה זו על ידי רבוי גלגולים שיהיה להם, ומה שהוצרכו לומר עליהם דברים אלו בפירוש כדי שיהיה להם כפרה בבזיון זה וכפרה זו תעשה להם סיוע להתקן ע"י גלגולים רבים, וכיוצא בזה אמרו בגמרא דמגילה בפרק הקורא [כ"ה ע"ב] מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם פשיטא, מהו דתימא ליחוש לכבודן של ישראל, קמ"ל כל שכן דניחא להו דהויא להון כפרה ע"ש, וכן כאן נתכוונו אנשי כנסת הגדולה לטובתם כי היכי דנהוי להון כפרה, ורק מה שאמרו על בלעם הוא דבר קיים שכך היה לו גם לבסוף, ואע"פ דאמר רבינו האר"י ז"ל על בלעם חלק הטוב שבו נתקן בגלגול נבל הכרמלי עם כל זה לא נתקן להיות מאותם שיש להם חלק לעוה"ב שהם במדרגה תחתונה ביותר שישארו במלכות כמ"ש רבינו האר"י ז"ל, ולכן דורשי רשומות לכולם מצאו רמז במקרא ורק לבלעם דהיינו חלק הטוב שבו לא מצאו:

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1776
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' יולי 05, 2020 4:31 pm


גל של אגוזים
הודעות: 630
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

הודעהעל ידי גל של אגוזים » א' יולי 05, 2020 8:05 pm

מצו"ב מס' ישמח משה סו"פ בלק

וכבר הקשו שהאריז"ל חי ל"ח שנים ויישבו בדוחק [בן חמש למקרא וכו'].
קבצים מצורפים
ישמח משה.png
ישמח משה.png (31.13 KiB) נצפה 176 פעמים


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 40 אורחים