עמוד 1 מתוך 1

אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: ש' אוקטובר 17, 2020 10:27 pm
על ידי יהודה בן יעקב
דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים?

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 7:09 am
על ידי נהר שלום
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים?

אולי זה לא נצרך בשביל להגיע לסדר הדורות עד לידת האבות ועם ישראל

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 7:16 am
על ידי מקדש מלך
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

בשארית נתן לרבי נתן לוברט טוען שהכוונה להיפרדותה של יבשת אמריקה (ואולי גם אוסטרליה?) משאר היבשות.

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 7:16 am
על ידי חוות דעת
בדומה לזה יש לשאול, שהנביאים התנבאו על חורבני הביהמ"ק, ואיך לא מצינו נבואות על השואה?

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 9:57 am
על ידי יהודה בן יעקב
חוות דעת כתב:בדומה לזה יש לשאול, שהנביאים התנבאו על חורבני הביהמ"ק, ואיך לא מצינו נבואות על השואה?

א. אתה יודע לפרש את כל הנבואות, וראית שאין בהם נבואה על השואה?
ב. בחורבן ביהמ"ק הנביאים הזהירו שישובו בתשובה שאל"כ ביהמ"ק יחרב. אין תפקיד הנביאים להתנבאות על דברים שיקרו בעוד אלפים שנה.

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 11:19 am
על ידי עקביה
יהודה בן יעקב כתב:ב. בחורבן ביהמ"ק הנביאים הזהירו שישובו בתשובה שאל"כ ביהמ"ק יחרב. אין תפקיד הנביאים להתנבאות על דברים שיקרו בעוד אלפים שנה.

ישר!

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 11:22 am
על ידי עקביה
נהר שלום כתב:
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים?

אולי זה לא נצרך בשביל להגיע לסדר הדורות עד לידת האבות ועם ישראל

גם המבול אינו נצרך. אבל הוא נכתב בגלל הערך המוסרי/חינוכי שלו.

שמא י"ל ע"פ דברי הרמב"ן
רמב"ן בראשית פרק מו
אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילה או מלאך נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק או להכרית רשע לא יזכירו בתורה או בנביאים,

כך י"ל שלאסון שקרה בימי דור אנוש לא קדמה הזהרה ע"י נביאים מפי ה', ולכן לא נכתב.

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: א' אוקטובר 18, 2020 11:33 am
על ידי בן ירושלים
בב"ר (כג, ז) עפ"י המפרשים לא מוזכר שליש העולם אלא שע"י ההצפה נוצר הים התיכון עד עכו ויפו ועד ברבריאה (מרוקו)

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: ה' אוקטובר 22, 2020 1:48 pm
על ידי אריה הכהן
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים?

ומדוע השלכת אברהם אבינו אבי האומה לאור כשדים מוזכרת רק ברמז ותו לא. שאלתך על דור אנוש היא שאלה רק אם יש עליה תירוץ.

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: ה' אוקטובר 22, 2020 11:37 pm
על ידי חוות דעת
אריה הכהן כתב:
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים?

ומדוע השלכת אברהם אבינו אבי האומה לאור כשדים מוזכרת רק ברמז ותו לא. .


לכן האבן עזרא טוען שסיפור אור כשדים לא קרה

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: ש' אוקטובר 24, 2020 9:57 pm
על ידי ונתנו ידידים
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)
אני חושב ששליש מהעולם היינו שליש מהיבשה ולא שליש של כל העולם.
ומי אמר שהציף היינו שנעשה ים אולי הוא רק הצםה וחזר ונתגלה כמו שאמרת בשאלתך. ואולי במזל חזר למקומו הנכון.
מקדש מלך כתב:
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

בשארית נתן לרבי נתן לוברט טוען שהכוונה להיפרדותה של יבשת אמריקה (ואולי גם אוסטרליה?) משאר היבשות.

מנלי' דבר זה, יש לו מקורות לכך?

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: ש' אוקטובר 24, 2020 10:02 pm
על ידי שומע ומשמיע
עקביה כתב:
נהר שלום כתב:
יהודה בן יעקב כתב:דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?)

מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים?

אולי זה לא נצרך בשביל להגיע לסדר הדורות עד לידת האבות ועם ישראל

גם המבול אינו נצרך. אבל הוא נכתב בגלל הערך המוסרי/חינוכי שלו.


אין לי מקור, אבל תמיד בסדר הקריאה של פרשת נוח הרושם שלי הוא שהמוקד של הסיפור הוא איך השתלשלו הדורות עד שמנוח יצאה האנושות, וממנו נבחר אברהם. והמבול הוא כחלק מהסיפור על החרטה כביכול מבריאת אדם והנחמה שנמצאה בנוח.

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

פורסם: ש' אוקטובר 24, 2020 10:04 pm
על ידי עזריאל ברגר
ויעויין פרקי אבות ריש פ"ה.