מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עזרה בפענוח כתבי יד

שיח עורכי ספרים והעוסקים במלאכת הקודש. שאלות, הצעות, עזרה בקריאת כת"י, פתרון וסיוע לבעיות טכניות הקשורות בהפעלת המחשב והתכנות הנלוות
הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » א' מרץ 03, 2019 10:37 pm

בריושמא כתב:חלק ג

דבר נאה ומתקבל, יהא רעוא דירום


תודה - תוקן

הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' מרץ 04, 2019 10:58 am

ב"ה הצלחנו לפענח כמעט כולו, נשאר את המסומן, ושוב אבקש את עזרת הציבור, תודה

ב"ה.

סמיכת רבי יהודא רבינו בכ"מ יצחק רבינו מרייו ביום ג' פרשת בהעלתך י' סיון שנת תי"ב לפ"ק

איתא בנדרים בפרק קונם יין (סב, א), אמר רבא, שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה במקום דלא ידען ליה, דכתיב (מלכים א יח, יב): 'ועבדך היה ירא את ה' מנעוריו'. אלא קשיא דרבי טרפון, משום דעשיר גדול הוה, והוה ליה לפייסיה בדמים. רבא רמי, כתיב: 'ועבדך ירא את ה' מנעוריו', וכתיב (משלי כז, ב): 'יהללך זר ולא פיך'. הא באתרא דידעין ליה הא באתרא דלא ידעין ליה. אמר רבא, שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תגראי ברישא וכו', עד כאן לשונו. ורואים אנו שהדברים ק"ו שהוא ודאי צריך לאכרוזי ולאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליה, כי היכי דלנהגו ביה יקרא, כל שכן שמצוה על אחרים היכא דאיהו מטמר במקום, וענוותן סגי, ושייף עייל ושייף נפק, אאורייתא דמצוה על כל תלמידי חכמים לפרסמו ולהודיעו טבעו ברבים, כדי שמשלו יתנו לו ובמקומו יושיבוהו, ומצינו שאסא נענש מפני שעשה אנגוריא בתלמידי חכמים (סוטה י, א), ויהושפט מלך יהודה בעת כשהיה רואה תלמיד חכם בביתו בצנעא, משום דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו ואומר לו שלום עליך רבי ומורי, ודרשוהו על קרא, דכתיב (תהלים טו, ד): 'ואת יראי ד' יכבד' (מכות כד, א). ובפרקא דחסידי (ראה נזיר נט, א) אמרינן, שבקוה דמן חברייא הוא, וכל שכן בעונותינו הרבים שהתורה משתכחת מישראל שיש לנו לחזר אחרי תלמידי חכמים ולאכרוזי עלייהו.

ויען שראיתי אחרי רואי בחור מעַם, והוא בן שלשים שנה, דשקיל וטרי וכריך ותני באורייתא, ולא פסיק פומיה מגרסיה, ממשפחת רם דרבינו, יוקרת שמו כמהח"ר יהודה בן הנעלה כמה"ר יצחק רבינו יצ"ו, בורח מן השררה, אמרתי אני אל לבי מה זו שתיקה, ואם עדיין לא הגיע לארבעים שנים, דאשכחן דרבא אורי (עבודה זרה יט, ב), וכל שכן לעת עתה שהשעה צריכה לכך, וסמיכה זו אינה מעולת בעלה, אלא כתר זו הולמתו, ומרוה גם הוא יורה (משלי יא, כה). ומכל מקום, יען כי הכרתיו צנוע ומעלי, לא מָצָתִי לפרסמו בקהל קדושים, ומסרתי הדבר בחיק הנעלה אביו יצ"ו הנ"ל.

אמנם עטרה זו שאני נותן על ראשו יתחיל מהיום הזה, ומעתה גוזר אני אל סגני וחזני הקהלות הקדושות, שמיום הזה והלאה אחרי שיוודעו דברי אלה, מדי עלותו בית השם זה שמו אשר יקראו לו, מורינו הרב ר' יהודה רבינו, כי שמו נאה לו מששת ימי בראשית. ומסדר אני עליו תחת ברכתי שלא יהיה סרבן באותה שעה, רק ישמע לקול מורים, כי חזקה יעשה פרי למעלה, ולא יוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ישמח הוא בשמו, וישמח שמו בו, ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. יהא רעוא דירום רישיה אכולה כרכא, ויפרה בתורה ויגדל במצות ויורה הוראות בישראל.

ואחרי שיפורסם מאת מעלת אביו הנ"ל, ובפרט מאת מעלת המורה זר"ק [=ז'רע ק'ודש], כמוהר"ר אליעזר נחמן פואה נר"ו, כי יהיה גם הוא כאחיו, יתיר יתיר, [יאסור] יאסור, יהיה לו עסק בטיב גיטין וקדושין כאחד מהרבנים הנסמכים שבדור הזה, כי הכל כאשר לכל יעשה פרי למינו בטוב ובישר, אל אלקי [...] יפקח עינינו העורות, להבין ולהורות, וימלא הארץ דיעה, להבין שמועה, בשמחה וששון ובשפתינו תרועה.

מודינא, יום ג' סדר בהעלותך את הנרות ... תי"ב גלי ונסיב בר מינך (על פי יבמות מה, א) לפ"ק, י"ג ימים לחדש סיון.

נאם הגבר אשר לא יצלח למלוכה, הכותב ברוח נמוכה, מכבד ומוקיר את האלוף החכם הנ"ל, וכבר מכבדהו, והוד והדר מעטרהו, ובשם מורינו הרב יקדמהו, יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, בחיי דאביי ורבא

נתנאל בכמה"ר בנימין טרבוט זצ"ל, מכתיב ומחתים
נערך לאחרונה על ידי הוד_והדר ב ג' מרץ 05, 2019 5:41 pm, נערך 6 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
צוות האוצר
מנהל האתר
הודעות: 1859
הצטרף: א' יוני 13, 2010 1:28 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי צוות האוצר » ב' מרץ 04, 2019 11:45 am

נראה לי שכב' צריך לתת בספר שיצא לאור בע"ה קרדית לחכמי ורבני פורום אוצר החכמה על עזרתם בפענוח כתב היד.

הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' מרץ 04, 2019 3:44 pm

עוד פיענוח

בליל שבת קודש בשנת תס"ד לפ"ק, ראיתי בחלום בחזיון לילה החסיד עליון, המקובל האלהי,
מרנא ורבנא, מרא דאתרא וריש מתיבתא, כמוהר"ר אליעזר נחמן פואה זצוק"ל
,
והיה שמח בשמחה רבה, ונתן לי ברכתו בעין יפה, ובידו אתרוג אחד [כמין לב]
אבל היה בו מעט כתם כמו גוון של עלה [..לֵה] נוטה לירוק, מפני שהכיר שהסתכלתי
באותו הכתם אמר אינו פגם. והדברים אחרים שאמר לי איני מזכיר.
ונעורתי משנתי עם שמחה רבה על דבריו, וברכתו [ז"ל/אלי] הנה כי כן יברך גבר
ירא ד' כמותו, וזכותו יגן עלינו, ויתפלל עלינו, אמן

464 - Copy.jpg
464 - Copy.jpg (99.3 KiB) נצפה 9284 פעמים

בריושמא
הודעות: 977
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי בריושמא » ב' מרץ 04, 2019 5:21 pm

הרב הוד והדר,

עד שאתה מביא לנו חדשות תוהה אני על הישנות.
שהרי קריאת כתב יד אינה מתמצית בזיהוי האותיות אלא בבדיקת התוכן.

א.
בשורת התאריך כתוב: גלי ונסיב בת מינך. על פי יבמות מה ע"ב.

ב.
התאריך הוא יום ג', י"ג בסיון שנת תי"ב.
כיצד מתאים בת מינך לפ"ק לשנת תי"ב?

ג.
ועד שנחשוב על חישוב הלפ"ק, תמיהה אתמה:
י"ג בסיון לא יחול לעולם ביום ג'. 14 לוחות ישנם, כידוע, וי"ג בסיון לא יחול לעולם ביום ג'.
הקריאה של יום ג' י"ג בסיון ברורה מאוד. אבל אין לה אחיזה במציאות.

אלא אם כן טעיתי לגמרי.

הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' מרץ 04, 2019 5:30 pm

קודם יש לזהות האותיות, ואח"כ אפשר לבדוק התוכן.

לדעתי כתוב גלי ונסיב בר מינך - ועדיין לא תואם לתי"ב

בתאריך לא טעית, ואכן יש בעיה רצינית, כי ג' בהעלותך אינו תואם לי"ג סיון - אבל זה מה שכתוב, י"ג סיון הי' ביום ב' בהעלתך - וצריך לדחוק ולומר שנחתם באור ליום י"ג.

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ג' מרץ 05, 2019 8:19 pm

לכבוד החכמים דהכא,
אני מצרף קטע לא קטן שהתקשיתי מאד בקריאתו, אך בהיות שהוא נחוץ לי ביותר העליתי אותו כמו שהוא, על אף אריכותו.
אודה לעזרתכם.
[והאם יש משמעות למעין קשקוש, או שמא סימון, הנמצא בסוף השורה הראשונה של הביאור, המתחילה במלים 'הנה לפי'?]
קבצים מצורפים
מגילת אסתר, כתב יד, א, ט.jpg
מגילת אסתר, כתב יד, א, ט.jpg (74.2 KiB) נצפה 9239 פעמים

שבענו מטובך
הודעות: 803
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ג' מרץ 05, 2019 8:33 pm

הקשקוש הוא רק כדי שהשורות תסתיימנה בשווה.

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ג' מרץ 05, 2019 8:59 pm

שבענו מטובך כתב:הקשקוש הוא רק כדי שהשורות תסתיימנה בשווה.

תודה!

שבענו מטובך
הודעות: 803
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ג' מרץ 05, 2019 9:42 pm

הנה לפי שמשתה
הימים הרבים הראשונים לא נעשה רק לפרתמים
ושרי המדינות כנז', והגבירות נשיהם לא היו שם
לא עשתה ושתי משתה כלל, אמנם משתה
שבעת ימים האחרונים אשר נעשה לכל העם
הנמצאים בשושן, עשתה גם היא שם את כל הגדולו'
אשר עשה המלך, כי די במה שיתכבד בעיני
האנשים אבל הגיד שעשתה משתה בבית המלכות
שכיון שיצא המלך ברוב עם הדרתו אל חצר גנת
הביתן נשאר הבית פנוי לפניה וכבר יכילם הבית,
כי הנמצאים יותר מהיושבים הפלא ופלא.

הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מרץ 05, 2019 9:42 pm

ארזי הלבנון כתב:לכבוד החכמים דהכא,
אני מצרף קטע לא קטן שהתקשיתי מאד בקריאתו, אך בהיות שהוא נחוץ לי ביותר העליתי אותו כמו שהוא, על אף אריכותו.
אודה לעזרתכם.
[והאם יש משמעות למעין קשקוש, או שמא סימון, הנמצא בסוף השורה הראשונה של הביאור, המתחילה במלים 'הנה לפי'?]כבר התחלת לפענח? אם כן מה שכבר עלתה במצודתך, יותר קל כך [עכ"פ לדידי]

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ג' מרץ 05, 2019 10:07 pm

שבענו מטובך כתב:הנה לפי שמשתה
הימים הרבים הראשונים לא נעשה רק לפרתמים
ושרי המדינות כנז', והגבירות נשיהם לא היו שם
לא עשתה ושתי משתה כלל, אמנם משתה
שבעת ימים האחרונים אשר נעשה לכל העם
הנמצאים בשושן, עשתה גם היא שם את כל הגדולו'
אשר עשה המלך, כי די במה שיתכבד בעיני
האנשים אבל הגיד שעשתה משתה בבית המלכות
שכיון שיצא המלך ברוב עם הדרתו אל חצר גנת
הביתן נשאר הבית פנוי לפניה וכבר יכילם הבית,
כי הנמצאים יותר מהיושבים הפלא ופלא.

אני מודה לך מאד מאד!!!

אהרן תאומים
הודעות: 1072
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' מרץ 06, 2019 6:29 am

הוד_והדר כתב:קודם יש לזהות האותיות, ואח"כ אפשר לבדוק התוכן.

לדעתי כתוב גלי ונסיב בר מינך - ועדיין לא תואם לתי"ב

בתאריך לא טעית, ואכן יש בעיה רצינית, כי ג' בהעלותך אינו תואם לי"ג סיון - אבל זה מה שכתוב, י"ג סיון הי' ביום ב' בהעלתך - וצריך לדחוק ולומר שנחתם באור ליום י"ג.

לגבי הכתב יד אינני יודע אבל לשון הגמ' ונסיב בת מינך, על פי זה חשבתי ס"ת גלי ונסיב בת = תי"ב , ונסיב = בסיון , גלי = [אור] לי"ג

הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' מרץ 06, 2019 2:36 pm

אהרן תאומים כתב:
הוד_והדר כתב:קודם יש לזהות האותיות, ואח"כ אפשר לבדוק התוכן.

לדעתי כתוב גלי ונסיב בר מינך - ועדיין לא תואם לתי"ב

בתאריך לא טעית, ואכן יש בעיה רצינית, כי ג' בהעלותך אינו תואם לי"ג סיון - אבל זה מה שכתוב, י"ג סיון הי' ביום ב' בהעלתך - וצריך לדחוק ולומר שנחתם באור ליום י"ג.

לגבי הכתב יד אינני יודע אבל לשון הגמ' ונסיב בת מינך, על פי זה חשבתי ס"ת גלי ונסיב בת = תי"ב , ונסיב = בסיון , גלי = [אור] לי"ג


א שיין שטיקל דרוש, ותשוח"ח

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ה' מרץ 07, 2019 7:40 pm

אשמח לעזרתכם, מהמילה 'עד', ועד סוף הקטע.
קבצים מצורפים
אסתר א, א א.jpg
אסתר א, א א.jpg (31.32 KiB) נצפה 9137 פעמים

הוד_והדר
הודעות: 1846
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' מרץ 07, 2019 8:06 pm

ארזי הלבנון כתב:אשמח לעזרתכם, מהמילה 'עד', ועד סוף הקטע.עד [.]ש שבע ועשרים [.] מדינה מדינה
ככ[...] [] בימים ההם כשבת המלך [.]
[... ... ] ויהי בימי שפוט [...] השופטים

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ה' מרץ 07, 2019 8:10 pm

הוד_והדר כתב:
ארזי הלבנון כתב:אשמח לעזרתכם, מהמילה 'עד', ועד סוף הקטע.עד [.]ש שבע ועשרים [.] מדינה מדינה
ככ[...] [] בימים ההם כשבת המלך [.]
[... ... ] ויהי בימי שפוט [...] השופטים

תודה
נראה שכתוב 'ככתבה'. אך הסימון ההוא שמופיע גם לאחר 'ועשרים' וגם לאחר 'ככתבה', שנראה כמו ק', אינו ברור מה עניינו

מרדכי וינטרויב
הודעות: 375
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » ה' מרץ 07, 2019 9:33 pm

עד כוש שבע ועשרים כו' מדינה ומדינה ככתבה כו': בימים ההם כשבת המלך כו'. הוא כמו ויהי בימי שפוט (המ) השופטים כו'.
נערך לאחרונה על ידי מרדכי וינטרויב ב ה' מרץ 07, 2019 9:36 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שבענו מטובך
הודעות: 803
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ה' מרץ 07, 2019 9:36 pm

ארזי הלבנון כתב:אשמח לעזרתכם, מהמילה 'עד', ועד סוף הקטע.

מהדו ועד כוש שבע ועשרים כו' מדינה ומדינה
ככתבה כו'. בימים ההם כשבת המלך כו'.
הוא כמו ויהי בימי שפוט ה"מ [=הגרשיים לסימן מחיקה] השופטים כו'.

שבענו מטובך
הודעות: 803
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ה' מרץ 07, 2019 9:37 pm

ברגע קט קדמני ר' מרדכי.

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ה' מרץ 07, 2019 10:21 pm

תודה לכולכם!

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ג' מרץ 12, 2019 2:31 pm

שוב אבקש את עזרתכם וטוב לבכם.

זה מה עלה בחכתי:
שיכוה הגדול וירעץ וכו'. ר"ל שבא לתרץ למה אמרו ש??? צדיק יכוה ??? שהרי הצדיק הגמור ???? ???? ????? גמור ???? שיכוה וירעץ ?????
ר"ל שהצדיק הגמור נרתע לאחור המדרגה הקטנה ???? יש לו מדרגה גדולה ???? הקטן יכוה ????? כי אין לו להלוך בגדולות ???? ??? ????
קבצים מצורפים
שער לג שניטך.jpg
שער לג שניטך.jpg (76.76 KiB) נצפה 9057 פעמים

דוד4
הודעות: 53
הצטרף: א' מרץ 03, 2013 10:56 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי דוד4 » ג' מרץ 12, 2019 2:48 pm

שיכוה הגדול וירעץ וכו'. ר"ל שבא לתרץ למה אמרו שכל צדיק יכוה ??? שהרי הצדיק הגמור אינו נכוה משאינו גמור ??? שיכוה וירעץ ?????
ר"ל שהצדיק הגמור נרתע לאחור מהמדרגה הקטנה ומ"מ יש לו מדרגה גדולה אבל הקטן יכוה ???שאינו כי אין לו להלוך בגדולות ובנפלאות

בריושמא
הודעות: 977
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי בריושמא » ג' מרץ 12, 2019 3:34 pm

שיכוה הגדול וירעץ וכו'. ר"ל שבא לתרץ למה אמרו שכל צדיק יכוה וכו' שהרי הצדיק הגמור אינו נכוה מאינו גמור לז"א שיכוה וירעץ וכו'
ר"ל שהצדיק הגמור נרתע לאחור מהמדרגה הקטנה ומ"מ יש לו מדרגה גדולה אבל הקטן יכוה כמשמעו שאינו כי אין לו להלוך בגדולות ובנפלאו'

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ג' מרץ 12, 2019 4:16 pm

תודה רבה!!

סמל אישי של המשתמש
הכל בכתב
הודעות: 86
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2016 7:48 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי הכל בכתב » ג' מרץ 12, 2019 6:16 pm

בריושמא כתב:שיכוה הגדול וירעץ וכו'. ר"ל שבא לתרץ למה אמרו שכל צדיק יכוה וכו' שהרי הצדיק הגמור אינו נכוה מאינו גמור לז"א שיכוה וירעץ וכו'
ר"ל שהצדיק הגמור נרתע לאחור מהמדרגה הקטנה ומ"מ יש לו מדרגה גדולה אבל הקטן יכוה כמשמעו שאינו כי אין לו להלוך בגדולות ובנפלאו'


בסוף שורה ב', כמשמעו "שאינו" כי, מילת "שאינו הוא טעות המקליד, ומיותרת, שאינו בכת"י

בריושמא
הודעות: 977
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי בריושמא » ג' מרץ 12, 2019 6:39 pm

תודה על התיקון. המלה 'שאינו' היא פליטת מקלדת, והרי היא כאילו אינה.

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ד' מרץ 13, 2019 10:56 am

ורות המואביה ??? ??? באו בית לחם
קבצים מצורפים
Screenshot_2019-03-13-10-54-14_1.jpg
Screenshot_2019-03-13-10-54-14_1.jpg (31.74 KiB) נצפה 8996 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9816
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מרץ 13, 2019 10:58 am

וכו' והמה.

ארזי הלבנון
הודעות: 1141
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » ד' מרץ 13, 2019 10:59 am

מה שנכון נכון כתב:וכו' והמה.

תודה!!

ושא_נס
הודעות: 1287
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

סיוע בפענוח כ"י ופענוח ר"ת

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' מרץ 26, 2019 2:59 pm

בס"ד
רצו"ב קטע מספר מרחיב גד כ"י, אשמח לסיוע בזיהוי התיבה המסופקת ופתרונה, ועם פתרונה יתחוור אם נסובה אדלעיל או אדלקמן.

"פסוק כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ירמוז שהאדם כלול מארבע עולמות אצילות בריאה יצירה עשייה, וכמו שכתב מה"ר משה אלשיך על פסוק נעשה אדם, שכל ארבע עולמות סייעו מחלקם בבריאת האדם ???? זה אומרו כל הנקרא בשמי - שם רמז לעולם האצילות ??? זה אומרו כל הנקרא בשמי - שם רמז לעולם האצילות, שהיא עולם היחוד והאלהות שמיוחדת לשמו יתברך דוקא, מה שאין כן עולמות בריאה יצירה עשייה שנקראים עולם הפירוד...".

ייש"כ רב
קבצים מצורפים
מרחיב גד.png
מרחיב גד.png (527.27 KiB) נצפה 8895 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9816
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: סיוע בפענוח כ"י ופענוח ר"ת

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 26, 2019 3:09 pm

לכאו': ע'יין ע'ל ד'בריו.

ושא_נס
הודעות: 1287
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: סיוע בפענוח כ"י ופענוח ר"ת

הודעהעל ידי ושא_נס » ג' מרץ 26, 2019 11:42 pm

מה שנכון נכון כתב:לכאו': ע'יין ע'ל ד'בריו.


יישר כוח מרובה.
חכם אחר פתר אף הוא "עע"ד", אלא שבפענוח ראשי התיבות פענח "עיין עוד דבריו".

בהתאם לפתרון הנכון יש לפסק התיבות מסביב, ולדעת על מה חוזר ר"ת זה כנ"ל.

בריושמא
הודעות: 977
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי בריושמא » ד' מרץ 27, 2019 8:35 am

דומני שכוונת ראשי התיבות עע"ד היא: עוד על דרך.
ולכן:
סייעו מחלקם בבריאת האדם. עע"ד [= עוד על דרך] זה אומרו כל הנקרא בשמי - שם רמז לעולם האצילות שהיא עולם היחוד...

יהודה בן יעקב
הודעות: 1839
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' אפריל 29, 2019 12:41 pm

אשמח לקבל עזרה בפיענוח כתב היד:
גידות כתי.png
גידות כתי.png (43.08 KiB) נצפה 8075 פעמים

מקור: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 92&hilite= האם ידוע מי הכותב??

י. אברהם
הודעות: 1834
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' אפריל 29, 2019 12:53 pm

עי' שו"ת מים רבים י"ד סי' ל"ה שמישב קושייתו ומביא כל הסברות בענין זה

מקורות
הודעות: 283
הצטרף: ה' אוגוסט 22, 2013 11:30 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי מקורות » ב' אפריל 29, 2019 1:03 pm

עיין שו"ת מים רבים ס"ב סי' ל"ה [צ"ל ל"ד] שמישב קושיתו ומביא כל הסברות בענין זה

יהודה בן יעקב
הודעות: 1839
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' אפריל 29, 2019 1:07 pm

יישר כח רב.

ישראליק
הודעות: 1243
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי ישראליק » ו' מאי 10, 2019 2:06 pm

מישהו העלה תמונה מכמה מילים שנכתבה באידיש במחזור וורמס במאה הי"ג, לפיו זהו הכתב הכי קדומה שנמצא באידיש (!)

הכיתוב הוא ברכה למי שמביא המחזור מבית הסופר לבית המדרש, אך לא יכולתי לזהות הכיתוב, מי יכול לעזור?

D6IgS80W0AAI67-.jpg
ברכה באידיש
D6IgS80W0AAI67-.jpg (28.55 KiB) נצפה 7194 פעמים


D6Ie391XsAAdXi4.jpg
ברכה להשמש באידיש
D6Ie391XsAAdXi4.jpg (51.32 KiB) נצפה 7194 פעמים

כרמי שלי
הודעות: 658
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הודעהעל ידי כרמי שלי » ו' מאי 10, 2019 2:18 pm

מכאן:

. . כתב היד מהמאה ה-13 מכיל גם את הטקסט הנודע הקדום ביותר ביידיש: סופר המחזור כתב ברכה למי שנושא את המחזור הכבד לבית הכנסת. בתוך האותיות המרכיבות את מילת הפתיחה לתפילת טל, שנאמרת באופן מסורתי בפסח, מצויה הברכה המחורזת ביידיש:

גוּט טַק
אִים בְּטַגְֿא
שְ וַיר
דִּיש מַחֲזֹור
אִין בֵּיתֿ הַכְּנֶסֶתֿ
טְרַגְֿא

פירוש הברכה שתרגם חנא שמרוק: "הוא יום טוב יזומן (או יואר) למי שיישא מחזור זה לבית הכנסת" והיא מיועדת למי שעשה את דרכו אל בית הכנסת ונשא איתו את המחזור הכבד מאוד בדרכי העפר הלא סלולות של וורמס בימי הביניים.


חזור אל “לשכת הסופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים