מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

מפתחות לכלל הפורומים למצוא דברי חפץ
חוקי הפורום
מפתחות בלבד ולא הודעות
סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 102
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ב' נובמבר 07, 2016 7:38 am

מעודכן ל-07/11/2016

תנ"ך ומפרשיו
ספר מעט צרי – ביאור על תרגום אונקלס
זעיר קטף – מו"מ בדברי ס' מעט צרי על תרגם אונקלס
פירוש יונתן על תרגום יונתן
פירוש יונתן – מי המחבר
פירוש הרס"ג
אבן עזרא
פירוש אבי עזר על אבן עזרא
רבינו אפרים
דרשות ופירושי רבינו יונה
הוספות זרות בפירש"י על נ"ך
תוספות השלם על התורה
-----
תנ"ך מהדורת הכתר
תנ"ך אבן ישראל
פירוש דעת מקרא
מקרא מפורש של עוז והדר
אוצר מפרשי התורה – בראשית – מכון ירושלים
-----
שפתי חכמים
עיקר שפתי חכמים
חומש העמק דבר עוד עוד

משנה ותלמוד בבלי
משניות - משנת ארץ ישראל (ספראי)
תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
מהדורת מתיבתא של עוז והדר
ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

ראשונים על הש"ס
מועד
קבצי תוס' ומחבריהם - בירור וזיהוי
זיהוי תוספות עמ"ס ברכות
רבינו יונה על הרי"ף מס' ברכות
רבינו חננאל עמ"ס ברכות – מהד' וגשל
חידושי המאירי עמ"ס עירובין (מהדורת רש"ז ברוידא)
ספר המכתם –ברכות, פסחים ור"ה – מהד' חדשה
רש"י ורשב"ם בערבי פסחים (רשב"ם ע"ז)
רש"י ליומא, מהדו"ק?
שיטה לחכמי איבר"א עמ"ס ביצה
תוספות הרא"ש עמ"ס מגילה

נשים נזיקין קדשים
מבוא לפירושי ראשונים עמ"ס נדרים (ג' מאמרים להורדה)
לטיב פירוש רש''י על ב''ק
חידושי הר"ן לסנהדרין, או המיוחסים להר"ן
תוספות שאנץ עמ"ס ע"ז – זהותם
רבינו יונה עמ"ס חולין
רשב"א מנחות – זיהוי

כללי
רבינו חננאל (תיקונים)
תוס' רי"ד – מהד' מוסד ה"ק
פסקי תוספות
תוספות הרא"ש
פסקי הרא"ש - התלות בהלכות הרי"ף
קיצור פסקי הרא''ש

מדרש
אגדת שיר השירים - מדרש זוטא

פוסקים ועוד
אלדד הדני – הלכות א"י
איסור והיתר – ראה רבינו ירוחם
אשכול - מהדורת הצב"א
הגהות מיימוניות דפוס קושטא
ס' החינוך - מחברו
ס' הישר לר''ת חלק החידושים – לקראת מהד' מחודשת
הערוך
'טוב להודות' חיבור בדיני סעודה לא' מן הראשונים
ס' יראים - מהד' חדשה
ליקוטי הפרדס
מרדכי
הלכות קטנות שבס' מרדכי, למי?
מהר"ם מרוטנברג - תשובות חדשות (מאת ר' שמחה עמנואל)
מחזור ויטרי – זהותו של הכותב והעורך של ההוספות בכת"י לונדון
משמרת הבית
ראב''ד - פירוש על ספרי המיוחס אליו
ראב"ן - מהדורה חדשה
רבינו ירוחם - 'תוספות' הנזכר בו
רבינו ירוחם – 'רבינו מאיר' הנזכר בו
רוקח - מהד' חדשה
ריקאנטי - שיבושים ותיקונים
שו''ת הרמב''ם - מהדרות מכון ירושלים
שבלי הלקט - מהד' חדשה
שערי דורא (והחיבורים הנלווים אליו) – מהד' חדשה (ר"ד דבליצקי)
שערי דורא - מאמרי בקורת על המהד' החדשה (ר"פ)
תורת הבית להרשב''א (היחס בין הקצר לארוך)
תשב"ץ מהד' חדשה

מוסר מדות יראה ועוד
ספר היראה לרבינו יונה
אמונת חכמים – לר' אביעד ש"ש מבאזיליה
ארחות צדיקים – מי מחברו?
דרך חיים למהר''ם די לונזאנו – מהד' חדשה
ס' הכוזרי - תרגומים וביאורים
חובת הלבבות - תרגומו
חובת הלבבות - מקורותיו
מרפא לשון לר' רפאל הכהן – ציונים ותיקונים במהד' החדשה

טור ושלחן ערוך
טור – המאור או שירת דבורה איזה עדיף
שלחן ערוך – הבהיר מול צורת הדף
שו"ע אבן העזר – 'ראש פינה' או 'מורשה להנחיל'?

שונות
פירושי רבי ידעיה הפניני
ר"ש סיריליאו עמ"ס עדיות (ליקוט דברי חז"ל עם פירוש)
ס' שרי האלף – השלמות
ס' גד החוזה
יפה ללב – מהד' חדשה
שו''ת שואל ומשיב - מהד' חדשה
שו"ת משיב דבר (זיהוי השואלים ותיקונים)
דרושי הצל''ח (תיקונים)
דברי יחזקאל (עיונים בספר וסביבו)
משנה ברורה חלק ג' בהוצאת דרשו
חידושי ר"ש שקופ לברכות?
חזון איש – חלק חדש
רמב"ם פרנקל זמנים - השלמות ותיקונים
ספר הליקוטים ברמב''ם פרנקל
מכתב מאליהו
שו"ת נצר מטעי להגרנ"צ פרידמן
פסקי תשובות - הערות עליו
מי המחבר האמיתי של ספר זכרון יהודה ויוסף?
הערות על ס' ויואל משה
-----
ספר הברית
ס' יוסיפון - מי כתבו ומתי, דעות הראשונים
חמדת ימים - מהד' הרב קוסובסקי
ד' מאות שקל כסף (נחשף מחבר הס' הבדוי)
ספר המשכיל
קול התור
ראשית למודים – ספרו של משכיל
אלפא ביתא תניתא דשמואל זעירא

ספרי תולדות, ועוד
ספר הישר - תולדות אנשי המקרא
ס' שלשלת הקבלה והערעורים אודותיו
תולדות אדם (מאור עינים)
מגילת ספר מהיעב"ץ
נודע בשיעורים – תולדות הגר''ח נאה
בן איש חי – תולדותיו קורותיו ומורשתו לדורות
איש צדיק היה (דייקנותו)
יסודי עולם על אדמור"י זוויהל
החכמה מאי"ן
עשן הכבשן (השואה באספקלריא של תורה)
עלי זכרון – מכון יזכור – (להורדה)

קבצים תורניים
חצי גבורים פליטת סופרים - חלק ח
חצי גבורים פליטת סופרים – חלק ט
תבונות – א
------
בית אהרן וישראל - להורדה
המעין - להורדה


זמירות שבת – מוגהות עפ"י כת''י ודפו"ר

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆

הודעהעל ידי אבן זועקת » ב' נובמבר 07, 2016 7:55 am

היה פעם אשכול מעניין על הגהות איסור והיתר הארוך

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆ <אשכול בהתהוות>

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 07, 2016 8:33 am

אפר"נ לחכם המופלא, המכונה גבאי האוצר על רוב טרחתו במלאכה שיש עמה חכמה. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו!

הגהמ
הודעות: 1356
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆ <אשכול בהתהוות>

הודעהעל ידי הגהמ » ב' נובמבר 07, 2016 2:57 pm

הרב גבא"י, חילך לאורייתא! הלואי ממך ילמדו וכן יעשו אחרים לתרום מכוחותיהם הברוכים לתועלת שוחרי תושיה די בכל אתר ואתר.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆ <אשכול בהתהוות>

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ש' נובמבר 12, 2016 9:58 pm

כבודו, אתה טוב!!!!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' דצמבר 13, 2016 3:18 pm

יש"כ ורוח לרב הגבאי, על השלמת המלאכה בחריצות, בתבונה ובכשרון.

נוטר הכרמים
הודעות: 8265
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' דצמבר 13, 2016 8:08 pm

איש_ספר כתב:יש"כ ורוח לרב הגבאי, על השלמת המלאכה בחריצות, בתבונה ובכשרון.

ראשית, גם אנא זעירא אפריון אמטייה לגבאי המסור והחרוץ, רב הכשרון.
אבל באמת המלאכה לא נשלמה עדיין, ואציין אי-אלו ספרים שבעניי כתבתי אודותם (בהרחבה שיש בה כדי שיעור עיון וענין).

האשכול הגדול על 'תורה תמימה'
שולחן ערוך מתוקן - מפיצי השכלה
'מראה לקשט הנשמה' – חיבור קטן לחכם קדמון
גנזים ושו"ת חזון איש [פעמיים על ב' הכרכים]
פניני הימים - פסח
שלמי מועד
ציון תעוררי לרח"י גינזבורג
'סגולה' ספר ראשון לרי"י סטל
מאחורי הפרגוד [על הגראי"ל והגרח"ק].

ועוד כיוצא בזה:
סתירות במשנת רבינו הגר"א בין ביאורו לשו"ע להנהגותיו המובאים ב'מעשה רב'
בעקבי תודה - ר"י אידלשטיין

ולבטח ישנם עוד רבות כהנה וכנה.

נוטר הכרמים
הודעות: 8265
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' דצמבר 13, 2016 8:11 pm

ובהזדמנות זו אעיז להציג שוב את המשאלה הרווחת לתת - פורום או למצער מפתח דיונים מהסוג הניתן למעלה לעניני תפילה ופיוט, אנא!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' דצמבר 14, 2016 1:03 am

הצעתך נתקבלה.

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 102
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ד' דצמבר 14, 2016 7:44 am

לכבוד הרב נוטר שי'

לא כל דיון על ספר מקומו בהחלט במפתח.
יש מהם שאינם אלא בגדר 'בשורת ספרים חדשים'
או שיש בהם פולמוס וריב ולא דיון מהותי
ועוד
(וכשם שאין פרצופיהם דומים זל"ז וכו')

בכל אופן בל"נ אבדוק את כל מה שציינת.

בכבוד רב
עבדכם, הגבאי

עדיאל ברויאר
הודעות: 3340
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' אוקטובר 17, 2017 1:52 pm

שני אשכולות קצרים:

תוספות רי"ד ופסקי הרי"ד - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=34392
תוספות רי"ד (על תוספות רי"ד לכתובות בש"ס וילנא שהם פסקי הרי"ד) - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24302

חיים שאול
הודעות: 1080
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

הודעהעל ידי חיים שאול » ד' ינואר 29, 2020 9:02 pm

האם ראה רבינו פלוני ספר פלוני
viewtopic.php?f=7&t=49077


חזור אל “מפתחות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים