עמוד 7 מתוך 8

Re: ספרים כפולים

פורסם: ב' דצמבר 30, 2019 3:06 am
על ידי לבי במערב

Re: ספרים כפולים

פורסם: ב' דצמבר 30, 2019 11:39 pm
על ידי לענין
טראבלס של מעלה 16
נמצא באוצר 3 פעמים.

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' ינואר 05, 2020 3:06 am
על ידי לבי במערב

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' ינואר 05, 2020 12:27 pm
על ידי צוות האוצר


הושמטו הכפולים, יש"כ על המאמצים.
(אגב, כיצד כב' לא עלה שגם המחזור של ראש השנה עם פירוש משולב נכפל? - גם הוא הושמט...)

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' ינואר 05, 2020 12:31 pm
על ידי צוות האוצר

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' ינואר 05, 2020 9:24 pm
על ידי לבי במערב
צוות האוצר כתב:(אגב, כיצד כב' לא עלה שגם המחזור של ראש השנה עם פירוש משולב נכפל? - גם הוא הושמט...)

ב' הוצאות הן, ובמאוחרת - נוספו 15 עמודים.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 08, 2020 3:53 am
על ידי לבי במערב
'קונטרס החלצו' נכפל כ'קונטרס החלצו - מאה שנה'.
 [בדיסק (גר' 14) שווים הם בעמודיהם, אך ב'אוצר המקוון' נשמט עמודו האחרון של הראשון. לעומת זאת, שם-הראשון הוא הנכון והמתאים].

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 08, 2020 3:54 am
על ידי לבי במערב
לבי במערב כתב:
צוות האוצר כתב:(אגב, כיצד כב' לא עלה שגם המחזור של ראש השנה עם פירוש משולב נכפל? - גם הוא הושמט...)

ב' הוצאות הן, ובמאוחרת - נוספו 15 עמודים.

תקוותי שיוחזר המושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 08, 2020 8:59 am
על ידי צוות האוצר
לבי במערב כתב:
לבי במערב כתב:
צוות האוצר כתב:(אגב, כיצד כב' לא עלה שגם המחזור של ראש השנה עם פירוש משולב נכפל? - גם הוא הושמט...)

ב' הוצאות הן, ובמאוחרת - נוספו 15 עמודים.

תקוותי שיוחזר המושמט.

השארנו את המאוחרת יותר.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 08, 2020 9:03 am
על ידי צוות האוצר
לבי במערב כתב:'קונטרס החלצו' נכפל כ'קונטרס החלצו - מאה שנה'.
 [בדיסק (גר' 14) שווים הם בעמודיהם, אך ב'אוצר המקוון' נשמט עמודו האחרון של הראשון. לעומת זאת, שם-הראשון הוא הנכון והמתאים].

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 08, 2020 9:54 pm
על ידי לענין
מגילות קוצ'ין - כפול

Re: ספרים כפולים

פורסם: ה' ינואר 09, 2020 11:53 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:מגילות קוצ'ין - כפול

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ו' ינואר 10, 2020 5:15 am
על ידי לבי במערב
צוות האוצר כתב:השארנו את המאוחרת יותר.

נחמה פורתא... חששתי שנעשה להיפך.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ו' ינואר 10, 2020 5:16 am
על ידי לבי במערב

Re: ספרים כפולים

פורסם: ו' ינואר 10, 2020 10:05 am
על ידי צוות האוצר
לבי במערב כתב:'פניני אור - א' - נכפל

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 15, 2020 1:37 pm
על ידי לענין
אוצרות ירושלים פרושים יד. נמצא פעמים.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 15, 2020 3:23 pm
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:אוצרות ירושלים פרושים יד. נמצא פעמים.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ג' ינואר 28, 2020 12:51 am
על ידי לענין
פריי יצחק צבי - ספר זכרון עליו
כפול

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 11:20 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:פריי יצחק צבי - ספר זכרון עליו
כפול

לא הבנתי [וממילא לא מצאתי] על מה כב' מעיר.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 1:01 pm
על ידי באר בשדה
צוות האוצר כתב:
לענין כתב:פריי יצחק צבי - ספר זכרון עליו
כפול

לא הבנתי [וממילא לא מצאתי] על מה כב' מעיר.

יצחק ירנן <לר' יצחק צבי פריי>/ספר זכרון - קונטרס זכרון יצחק ירנן/לזכר רבי יצחק צבי פריי

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 5:10 pm
על ידי לבי במערב
קובץ 'רב הארמון' נכפל בעותק גרוע בשם המפורט 'תשורה - תשע"ה (לנדא) רב הארמון'.

'תשורה - תשע"ה (אייבר)' - כפול.

'תשורה - תשע"ה (בלוי)' - נכפל בעותק חסַר צבע.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ה' ינואר 30, 2020 12:57 am
על ידי לענין
עליות פיקודיך ב' - כפול

Re: ספרים כפולים

פורסם: ה' ינואר 30, 2020 10:02 am
על ידי צוות האוצר
באר בשדה כתב:
צוות האוצר כתב:
לענין כתב:פריי יצחק צבי - ספר זכרון עליו
כפול

לא הבנתי [וממילא לא מצאתי] על מה כב' מעיר.

יצחק ירנן <לר' יצחק צבי פריי>/ספר זכרון - קונטרס זכרון יצחק ירנן/לזכר רבי יצחק צבי פריי

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ה' ינואר 30, 2020 10:04 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:עליות פיקודיך ב' - כפול

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ה' ינואר 30, 2020 10:19 am
על ידי צוות האוצר
לבי במערב כתב:קובץ 'רב הארמון' נכפל בעותק גרוע בשם המפורט 'תשורה - תשע"ה (לנדא) רב הארמון'.

'תשורה - תשע"ה (אייבר)' - כפול.

'תשורה - תשע"ה (בלוי)' - נכפל בעותק חסַר צבע.

הושמטו.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ב' פברואר 10, 2020 8:22 pm
על ידי לענין
מעיין החיים - א - קובץ חידושי תורה (גארליץ - צאנז)
קובץ חידושי תורה מעיין החיים: בין המדרש גורליץ צאנז

זה אותו קובץ בשתי שמות

Re: ספרים כפולים

פורסם: ג' פברואר 11, 2020 9:15 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:מעיין החיים - א - קובץ חידושי תורה (גארליץ - צאנז)
קובץ חידושי תורה מעיין החיים: בין המדרש גורליץ צאנז
זה אותו קובץ בשתי שמות

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' פברואר 12, 2020 11:37 pm
על ידי לענין
רשימות במסכת ראש השנה - שרון נתנאל
כפול

Re: ספרים כפולים

פורסם: ה' פברואר 13, 2020 10:17 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:רשימות במסכת ראש השנה - שרון נתנאל
כפול

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ו' פברואר 14, 2020 12:56 am
על ידי לענין
הליכות מעילה - כפול

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' פברואר 16, 2020 10:08 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:הליכות מעילה - כפול

היה כפול 3...
הושמטו.
יש"כ.

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' פברואר 16, 2020 1:40 pm
על ידי לענין
ותשקט הארץ - הרב יואל שילה
כפול 3.

Re: ספרים כפולים

פורסם: א' פברואר 16, 2020 8:55 pm
על ידי לענין
עין הבדולח - כפול
[אחד בעילום שם, ואחד אשר לעמל בערגער. אחד מהם הוא 345 דפים והשני הוא 349 ולא בדקתי למה]

Re: ספרים כפולים

פורסם: ב' פברואר 17, 2020 10:32 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:ותשקט הארץ - הרב יואל שילה
כפול 3.

היכן 3?
גם ברישום הפנימי של המערכת לא מצאתי.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ב' פברואר 17, 2020 10:43 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:ותשקט הארץ - הרב יואל שילה
כפול 3.

הושמט המיותר.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ב' פברואר 17, 2020 10:46 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:עין הבדולח - כפול
[אחד בעילום שם, ואחד אשר לעמל בערגער. אחד מהם הוא 345 דפים והשני הוא 349 ולא בדקתי למה]

הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ג' פברואר 18, 2020 10:06 pm
על ידי לענין
צוות האוצר כתב:
לענין כתב:ותשקט הארץ - הרב יואל שילה
כפול 3.

היכן 3?
גם ברישום הפנימי של המערכת לא מצאתי.


רואים את זה כאשר עושים 'מיין לפי מחבר' (אולי עכשיו כבר לא יראו).

הנה עוד ספרים שראיתי זה עתה כי הם כפולים לכאורה, (ולא נתתי את לבי לדקדק לראות אם הם שוים ממש ממש).
אדני כסף - בלום אליעזר
איפת צדק - רבית - פיין אברהם ישעיהו בן ראובן
ביאורי סוגיות הוניגסברג ריבית
כליל תפארת - רבי ישעיהו בן משה שור
קונטרס נדונים ומראה מקומות - קונטרס נידונים ומראי מקומות (כולל נועם התורה)
קרני רא"ם - רבי רפאל בן מרדכי אנקאווא - כפול (אלא שבמהדורת אהבת שלום נוסף מבוא).
זמני ששון - פסח - צימנט עזריאל
מעוז חיי - בראשית שמות - פרלמוטר יהודה

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 10:53 am
על ידי צוות האוצר
לענין כתב:
צוות האוצר כתב:
לענין כתב:ותשקט הארץ - הרב יואל שילה
כפול 3.

היכן 3?
גם ברישום הפנימי של המערכת לא מצאתי.


רואים את זה כאשר עושים 'מיין לפי מחבר' (אולי עכשיו כבר לא יראו).

אפשר צילום מסך?
אין דבר כזה אצלנו.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 11:20 am
על ידי צוות האוצר
זה הפירוט:
אדני כסף - בלום אליעזר - הושמט.
איפת צדק - רבית - פיין אברהם ישעיהו בן ראובן - אחד על שו"ע והשני על סוגיות ב"מ.
ביאורי סוגיות הוניגסברג ריבית - הושמט.
כליל תפארת - רבי ישעיהו בן משה שור - שתי הוצאות שונות.
קונטרס נדונים ומראה מקומות - קונטרס נידונים ומראי מקומות (כולל נועם התורה) - הושמט.
קרני רא"ם - רבי רפאל בן מרדכי אנקאווא - כפול (אלא שבמהדורת אהבת שלום נוסף מבוא). - נו, אז ברור שלא נשמיט, גם שתי הוצאות שונות וגם אחת שייכת לחבילה
זמני ששון - פסח - צימנט עזריאל - שונים לחלוטין.
מעוז חיי - בראשית שמות - פרלמוטר יהודה - הושמט.

Re: ספרים כפולים

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 11:32 pm
על ידי לענין
צוות האוצר כתב:
לענין כתב:
צוות האוצר כתב:
לענין כתב:ותשקט הארץ - הרב יואל שילה
כפול 3.

היכן 3?
גם ברישום הפנימי של המערכת לא מצאתי.

רואים את זה כאשר עושים 'מיין לפי מחבר' (אולי עכשיו כבר לא יראו).

אפשר צילום מסך?
אין דבר כזה אצלנו.


ותשקט הארץ.PNG
ותשקט הארץ.PNG (39.14 KiB) נצפה 1138 פעמים