עמוד 1 מתוך 1

עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ו' נובמבר 01, 2019 11:31 am
על ידי ר_חיים_הקטן
נכון לשבוע שעבר, יש עלון חדש שיוצא לאור ע"י ידידי רב חביבי הרב זאב שטארק שליט"א מרא דאתרא בקהילות בני חו"ל בביתר עילית.
בעלון זה מרחיב הרב שליט"א בסוגיות בהלכה מתוך עניינים שבפרשת השבוע מבוארים ומורחבים בלשון לימודים השווה לכל נפש.
מצו"ב כאן העלון לפרשת בראשית ונח.
אפשר להירשם לקבל העלונים דרך המייל כל שבוע ע"י: minyanbeitar@gmail.com

גם ניתן להוריד את סדרת ספריו "ומתוקים מדבש" דרך אתר האינטרנט של הקהילה:
ומתוקים מדבש על חנוכה - https://www.kshbeitar.org/uploads/1/2/2 ... ukah_a.pdf
ומתוקים מדבש על פרשת זכור ופורים - https://www.kshbeitar.org/uploads/1/2/2 ... urim_a.pdf
ומתוקים מדבש על אלול וראש השנה - https://www.kshbeitar.org/uploads/1/2/2 ... hana_a.pdf
ומתוקים מדבש על ספירת העומר וחג השבועות - https://www.kshbeitar.org/uploads/1/2/2 ... vuos_a.pdf
ומתוקים מדבש על הלכות תענית, בין המצרים, ותשעה באב - https://www.kshbeitar.org/uploads/1/2/2 ... baav_a.pdf

Re: ומתוקים מדבש

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 9:27 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
מצו"ב פרשת לך לך (בעניני קללות).

Re: ומתוקים מדבש

פורסם: ג' נובמבר 12, 2019 9:47 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
מצו"ב פרשת וירא.
(בענין מצוות עשה שהזמן גרמא וחיוב האב למול את בנו).
וירא.pdf
(2.67 MiB) הורד 142 פעמים

Re: ומתוקים מדבש

פורסם: ג' נובמבר 19, 2019 9:02 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת חיי שרה (בעניני שידוכים):
א. האם מותר להשתדך משום עשירות משפחת המשודך?
ב. הא דאין לקדש אשה עד שיראנה הוא איסור או מצוה בעלמא?
ג. האם בת צעירה יכולה לדלג על אחותה הגדולה בשידוכים?
ד. האם יתכן מציאות של "בת ת"ח" ואביה עם הארץ?
ה. באיזה אופן יש עדיפות להשתדך עם גיורת מאשר עם בת ישראל?
חיי שרה.pdf
(2.64 MiB) הורד 126 פעמים

Re: ומתוקים מדבש

פורסם: ג' נובמבר 19, 2019 10:05 pm
על ידי נוטר הכרמים
משונה ביותר, הכותב מצטט על כל צעד ושעל את הוראות הגר"ח קניבסקי שליט"א,
הוא מציין מכמה מקורות את דעתו שאין מחוייבים לערוך בדיקות 'דור ישרים',
ואז טורח להדגיש: וכנראה שכיום כבר נתקבל הדבר ברוב תפוצות ישראל בלא שום פקפוק -
שמחוייבים לעשות בדיקה זו.


חדא, אין ספק שכולם עושים, וזה מומלץ,
מי אמר שנתקבל כ'חיוב' ולא כדרישה וצורך מהשטח?

ועוד, כבוד התורה במיטבו...

Re: ומתוקים מדבש

פורסם: ג' נובמבר 26, 2019 9:12 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת תולדות:
א. האם צבע אדום מבטא פריצות או שאיסורו הוא משום חוקות הגויים?
ב. האם בגד בצבע 'בורדו' נכלל באיסור לבישת צבע אדום?
ג. האיך פועלת סגולת ה'חוט האדום' נגד עין הרע?
ד. האם בדרך הטבע יכול דיין להתגבר על נטייה מחמת שוחד?
ה. הטעם ששומעים ל'דעת תורה' בענייני פוליטיקה וכדומה.
תולדות.pdf
(2.78 MiB) הורד 146 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ג' דצמבר 03, 2019 9:01 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת ויצא:
א. הוראת מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל איך להעיר בחור הישן בזמן קרי"ש.
ב. האם 'גזל שינה' הוא ענין הלכתי או ענין 'מוסרי'?
ג. בחור בפנימייה הרוצה להשכים מוקדם וגורם בזה גזל שינה לחביריו.
ד. כמה אחוזים מותר למאסף כספים לצדקה לקחת בשכרו?
ה. איזה איסור עובר הנותן צדקה ובלבו חושב שהמבקש הוא 'פרזיט'?
ויצא.pdf
(2.79 MiB) הורד 135 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' דצמבר 11, 2019 9:19 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת וישלח - גדר "טמטום הלב" באכילת מאכלות אסורות
מתוך הנושאים הנדונים בגליון:
א. האם עירוי דם מאוכל נבילות וטריפות עלול לגרום לטמטום הלב?
ב. מה העצה שאמר מרן הגרח"ק שליט"א לאחד שנכשל במאכלות אסורות?
ג. מינקת שאכלה בטעות זבוב האם עדיף שתאכיל את התינוק בתחליף חלב?
ד. האם מאכל שנתבטל בששים - עדיין תגרום האכילה לטמטום?
ה. האם ראוי להכניס ילד שוטה רח"ל למוסד שמאכילים נבילות וטריפות?
וישלח.pdf
(2.74 MiB) הורד 133 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' דצמבר 18, 2019 8:34 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת וישב (בעניני עין הרע):
א. האם עין הרע מזיקה לאדם שאינו מקפיד עליו?
ב. מדוע השמיט הרמב"ם את ענייני עין הרע מספריו?
ג. האם יש חשש עין הרע בקניית בגדים לתינוק לפני לידתו?
ד. האם אדם יכול להזיק את עצמו ע"י עין הרע?
ה. האם עין הרע שולטת בעיה"ת בני ברק?
וישב.pdf
(2.72 MiB) הורד 176 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' דצמבר 25, 2019 9:11 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת מקץ (עניני הלכות חנוכה)
מתוך הנושאים הנדונים בגליון:
א. איך אמרי' דהרגיל בנר הויין להו בנים ת"ח, הלא אין 'קיצורי דרך' ביהדות?
ב. היכן מדליק 'דייר רחוב' את נרות החנוכה?
ג. מה ענה הבחור בעל מידות רעות אמאי אין רואים שהתורה מחזירתו למוטב?
ד. האם חשוב לנו שיראו הגויים את נרות החנוכה?
מקץ - חנוכה.pdf
(2.7 MiB) הורד 128 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ה' ינואר 02, 2020 9:58 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת ויגש (גדרי הלכות פיוס ומחילה בעבירות שבין אדם לחברו):
א. האם אפשר לסמוך על מחילת חבירו בק"ש שעל המיטה או בתפילה זכה?
ב. האם ראוי עכ"פ לסלוח מן השפה ולחוץ על אף שעדיין כועס ופגוע?
ג. לאחר שביקש מחילה ג' פעמים ולא מחל האם יש למבקש כפרה גמורה?
ד. מה הייתה מטרת ה"פתחי תשובה" על השו"ע, לפסוק או ללקט?
פרשת ויגש.pdf
(2.69 MiB) הורד 109 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' ינואר 08, 2020 9:31 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת ויחי (לרגל סיום המחזור הי"ג בלימוד הדף היומי ופתיחת המחזור הי"ד, ראינו לנכון לכתוב
בעניינים הנלמדים בג' הפרקים הראשונים של מסכת ברכות, בענייני הלכות קריאת שמע):
א. דיני שומע כעונה במצוות קריאת שמע
ב. בענין פסוק ראשון של קרי"ש וקבלת עול מלכות שמים
ומתוקים מדבש פרשת ויחי.pdf
(2.44 MiB) הורד 135 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' ינואר 15, 2020 9:52 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת שמות:
א. הלכות שינוי השם לחולה רח"ל
ב. ה'כיפה' ('יארמולקע') בהלכה
ומתוקים מדבש פרשת שמות.pdf
(2.44 MiB) הורד 126 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ה' ינואר 23, 2020 8:30 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת וארא -בענין סמיכת גאולה לתפילה (פרשה זו ושאחריה עוסקות בגאולת כלל ישראל משעבוד מצרים, בעקבות זאת נדון בגליון זה בענין דין סמיכת גאולה לתפילה)
ומתוקים מדבש פרשת וארא.pdf
(2.45 MiB) הורד 128 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 9:45 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת בא: הלכות זכירת יציאת מצרים בכל יום וסיפור יצי"מ בליל הסדר
ומתוקים מדבש פרשת בא.pdf
(2.43 MiB) הורד 116 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' פברואר 05, 2020 9:25 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
א. שלשה דיוקים בדברי הרמב"ם לרגל ימי השובבי"ם
ב. ענייני 'הרופא' בהלכה
אנו עומדים לקראת סוף ימי השובבי"ם דשנת תש"פ, ולכן ראינו לנכון לצרף ולכתוב כמה דיוקים פשוטים
שדייקנו בעזהי"ת בדברי הרמב"ם - שהם שווים לכל נפש. חלק מהדברים הם ממה שנשאנו בשנה זו בימי
השובבי"ם בפני בני קהילתנו החשובה 'קהילת שמחת התורה' ביתר ב'.
בחלק השני של הגליון נדון בהלכות הנוגעים ל'רופא' ולרפואה, ומצאנו מקור לענין זה בפרשתן
ומתוקים מדבש פרשת בשלח.pdf
(2.44 MiB) הורד 96 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ה' פברואר 13, 2020 10:11 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת יתרו
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים, כי בדבר אשר זדו עליהם )יח, יא(. וברש"י: עתה ידעתי - מלמד שהיה מכיר בכל עבודת
כוכבים שבעולם, שלא הניח עבודת כוכבים שלא עבדה. ע"כ.
בנוסף לכך, בפרשתן מבואר שהבדיל הקב"ה לנצח את כלל ישראל - עם הנבחר ועם ה' - מהטועים, ונתן לנו את תורתו הקדושה,
אמנם לדאבון לבנו יש רבים שנתרחקו מדעת ומדת האמת, וטובעים במים מכוערים רח"ל, לכן מצאנו לנכון ללבן הלכות
התפילה על רשעים שישובו בתשובה, והאם ואיך מסייעת התפילה שישובו, והאם ראוי להתפלל על רשעים שיחזרו בתשובה.
בחלק השני של הגליון נדון במהות מעשה הגירות, ובגירות של מתן תורה.
ומתוקים מדבש פרשת יתרו.pdf
(2.41 MiB) הורד 100 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 10:28 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
לכבוד פרשת משפטים העוסקת בענייני דינא ודיינא, נדון בגליון
זה בכמה יסודות הנוגעים לדיינים ומורי הוראה בישראל.
בחלק השני נדון בסוגיא שזכינו ללבן לאחרונה בענייני אמירת "ברוך שם" לאחר ברכה לבטלה.
א. יסודות חשובים ונחוצים לדיינים ומורי הוראה בישראל
ב. גדר אמירת ברוך שם וכו' לאחרי ברכה לבטלה
ומתוקים מדבש פרשת משפטים.pdf
(2.44 MiB) הורד 100 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' פברואר 26, 2020 10:06 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
עם פרוס ימי הפורים הבעל"ט נביא כמה מהנדונים היסודיים בהלכות פורים, בגדרי מקרא מגילה ומתנות לאביונים.
עוד הוספנו בסוף הגליון בירור בענין הלוואה בלא עדים – שזכינו לברר וללבן בעת האחרונה בסייעתא דשמיא.
א( מגילה ומתנות לאביונים
ב( בירור הלכה בהלוואה בלא עדים ושטר
ומתוקים מדבש פרשת תרומה.pdf
(2.45 MiB) הורד 133 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 9:37 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
עם פרוס ימי הפורים הבעל"ט נמשיך לעסוק בב' המצוות הנוספות של ימי הפורים.
א( דיני משלוח מנות. ב( דיני משתה ושמחה.
ומתוקים מדבש פרשת תצוה.pdf
(2.44 MiB) הורד 119 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ו' מרץ 13, 2020 10:50 am
על ידי ר_חיים_הקטן
"ארורים כל הרשעים ברוכים כל הצדיקים"
בענין שנאת הרשעים - אותם או רק את מעשיהם
ומתוקים מדבש פרשת כי תשא.pdf
(2.45 MiB) הורד 113 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 9:08 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
לרגל פרשת החודש, שבת מברכים ניסן, נביא כאן פסקי הלכות בעניינים השייכים לחודש ניסן.
א( שלשים יום קודם החג. ב( ברכת האילנות. ג( ענייני הספד וכו'. ד( קמחא דפסחא.

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 9:50 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
בגליון זה נביא עוד פסקי הלכה מענייני הפסח, עניינים הנוגעים להנהגות וחומרות בקהילות ישראל לשבטיהם.
א( דין אכילת קטניות. ב( חומרות והנהגות מיוחדות בפסח.
ומתוקים מדבש פרשת ויקרא.pdf
(2.44 MiB) הורד 100 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ש' מרץ 28, 2020 9:54 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
פרקי השקפה – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה רח"ל
הקדמה: בגליונות השבועיים בדרך כלל אנו עוסקים רק בעניינים הנוגעים 'להלכה
למעשה', אמנם הפעם יצאנו מגדרנו לרגל גודל חשיבות ונחיצות העניין, אשר
המבוכה גדולה בין בני התורה מה היא ההשקפה הראויה בעת הזאת, ואמנם גם
יש הרבה סוגיות להלכה למעשה שיש לדון בהם בעקבות מגיפה זו - בכל ד' חלקי
שו"עא, אמנם לעת עתה לא זו מטרתנו בכתיבת שורות אלו.
רוב הדברים שנכתבו כאן נאמרו בליל ש"ק פרשת ויקהל-פקודי השתא, בפני בני
קהילתנו, קהל של מבקשי ה' ותורתו, קהילת 'שמחת התורה' - גבעה ב' ביתר עילית.
בראשית הדברים רציתי להביא כאן ולכתוב כעין 'חזרה' מתגובות והדרכות שרבנים
חשובים ומנהיגי ציבור העבירו לרגל המצב שאנו נמצאים בה כעת. וכמו שכשלומדים
'סוגיא' ומסיימים אותה עושים 'חזרה' על הנקודות העיקריות שיש בה, ומה יוצא
'למעשה' מזה, גם כאן בענייננו רציתי 'ללקט' את עיקרי הרעיונות והמושגים
ש'מסתובבים', וכן להעלות את המסרים העיקריים, ומה שאנו יכולים לשאוב ולקחת
מזה 'למעשה'. ודבר זה יהיה לעזר להרבה אנשים שרוצים ליטול חיזוק ממצבינו
אנו, אמנם בגלל שנשמעים כ"כ הרבה דברים ומושגים, אגם שכל אלו הם מפי רבנים
חשובים וכו', אבל לפעמים לבסוף מתבלבלים והכל נהיה מעורפל, ואין יודעים מה
לשאוב ולקחת ל'הלכה למעשה'.
והנה בתחילה לא רציתי לפרסם כל זאת, אמנם לאחר שכמה מאלו ששמעו את
הדברים אמרו לי שהיו להם הדברים לחיזוק גדול, ושכדאי לפרסם זאת לרבים,
גמרתי אומר לפרסם זאת ברבים, ואם אפילו עוד אחד יקבל חיזוק מזה, והיה זה שכרי.
וחשוב להדגיש שבכדי לתת 'סיבות' למצבים המיוחדים צריך להיות 'גדול בישראל'
להעיז ולגשת לומר למה דברים קורים ואיזה מסר אנו צריכים להוציא מזה, ואין לנו
מושג כלל ב'דרכי ה'', וזה כלל לא בכלל כוונת דברים אלו, וכתבתי אותם רק בגלל
שהדברים הם דברים אמתיים לעצמם, שצריכים להתחזק בהם 'תמיד' בלי קשר
למצבינו כעת, ולכן מצאתי לנכון לכותבם, וה' יהיה בעזרי.
חיזוק - קורונה.pdf
(2.44 MiB) הורד 81 פעמים
חיזוק - קורונה.pdf
(2.44 MiB) הורד 81 פעמים

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פורסם: ו' אוקטובר 23, 2020 11:40 am
על ידי ר_חיים_הקטן
פרשת בראשית
עכו"ם בלימוד תורה ובקיום המצוות
ומתוקים מדבש פרשת בראשית.pdf
(2.42 MiB) הורד 7 פעמים

פרשת נח
עניינים בתלמוד תורה - בגדרי ההלכה
ומתוקים מדבש פרשת נח.pdf
(2.44 MiB) הורד 17 פעמים