מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רעיונות לכבוד סיום הש"ס

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
משה כהן
הודעות: 4
הצטרף: ב' אוקטובר 31, 2011 12:34 am

רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי משה כהן » ב' יולי 16, 2012 2:14 am

מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח.
----------------------------------------
א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.
ג.מעלת סיום הש"ס והמסתעף.
------------
ע"כ בינתיים.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי אליהוא » ב' יולי 16, 2012 2:32 am

מסתמא הרבה מהדרשות יהיו על הקשר לט"ו באב, הנימוק"י והרבינו גרשום וכו'.

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ב' יולי 16, 2012 3:33 pm

משה כהן כתב:.
א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.
ג.מעלת סיום הש"ס והמסתעף.


אם סיום המסכת הוא קודם תנא דבי אליהו הרי מוזכר שם הלילה, וזמן הטהרה,

א. בדרך אפשר בשעת מעשה זמרי כתב תרגום יונתן שקראו קריאת שמע
ומשמע שקריאת שמע מעוררת מצות קידוש ה' שעשה פינחס - הוא אליהו
וזה תחילת מסכת ברכות בקריאת שמע -וכוונת קידוש ה'- שזה עיקר מעשי האדם בעולמו
ובזה זוכה לעולם הבא [כמ"ש בשערי תשובה]

וגם פינחס נתכהן לאחר מעשהו, וכן מצינו שהמתפלל נחשב ככהן [שלחן ערוך סימן צ"ח]

[גם אצל פינחס מצינו שאמר הלכה, ואמר לו משה רבינו הלכה ואין מורין כן
וכן בחומרא דרבי זירא הלכה שהתחילה מחומרת בנות ישראל
וכן בזמן קריאת שמע תלוי בזמן הרגיל אצל האנשים להחשיבו כזמן שכיבה]

ארי במסתרים
הודעות: 611
הצטרף: ג' נובמבר 29, 2011 10:25 am

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי ארי במסתרים » ב' יולי 16, 2012 3:47 pm

כאן דברו קצת מענייני סיום מסכת
viewtopic.php?f=17&t=10244&p=95174&hilit=

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ב' יולי 16, 2012 3:59 pm

משה כהן כתב:א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.
ג.מעלת סיום הש"ס והמסתעף.

במסכת מגילה נאמר תנא דבי אליהו סמוך לחומרא דרבי זירא
והנה קשה הרי בדף ל"א: אמר סמוך לטבילתה
וכיצד החמירו
אלא הליכות עולם לו [עיין רש"י בחבקוק] שתורת ישראל שולטת על הטבע
וכיון שכעת ההלכה אומרת לטבול, כעת הוא סמוך לטבילתה

ובזה שכל מעשיו הם על פי התורה, הרי הוא בן עולם הבא
[כי בן עולם הזה אינו יכול לשנות בענייני עולם הזה]

ובתחילת ברכות ויהי ערב ויהי בוקר נעשה כדי שזמן קריאת שמע יהיה בערב
[ובזה יש מעלת לימוד תורה]

---
בספר בלבבי משכן אבנה [ד] ביאר הליכות עולם לו
שתמיד הולך בדרך ההלכה
וזה ענין קריאת שמע [עיין ברכות ס"ג: לא קרא יום אחד כאילו וכו' וכן לא למד יום אחד - [דף יומי]]

מה שנכתב כאן, ולמעלה שם
ניתן רשות למי שרוצה לומר וא"צ בשם אמרו

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ב' אוגוסט 06, 2012 2:21 am

מתוך דרכי נועם ( מה שכתבתי כאן שאפשר לפרסם שלא בשמי , לא כולל דברים אלו)
אומרים הדרן, מה זה הדרן, בפשטות ללמוד עוד פעם, עיקר כוונות לימוד הגמרא, הוא להיות עסוק תמיד, המדרש אומר שה' נתן לנו תלמוד בבלי שקשה להבין אותו, כדי שנצטרך להתייגע, לעבוד על המדות. ללמוד מסכת, לוקח חודש, להבין טוב לוקח שנה שנתיים, ש"ס לוקח ז' שנים, כי צריך להיות תמיד עסוק בלימוד, תמיד לחשוב מהלימוד, כשאדם לוקח על עצמו ללמוד דף היומי, למה יש שלא הצליחו, כי לא קיבל על עצמו שזה החיים שלי, התפילה והדף, מיד אחרי מעריב, אני מוכרח ללמוד היום תורה, זה ענין של שעבוד.

... להיות משועבד כל יום להציל את הנשמה, לתת לה מזון, אפשר לתת לה מזון, כמו גוף צריך לאכול ולשתות, ככה צריך ללמוד משהו, ר' מאיר שפירא לא חשב שכל יהודי בעולם מסוגל להבין דף גמ' ביום, בפרט בימים ההם היה עניות, שמונים אחוז מפולין לא היה להם לחם לאכול, עבדו מאד קשה, אלא שלומדים כדי שלא תשתכח תורה מישראל, אומרים דף גמ'. ... כשאדם מתאמץ ומשתעבד לתורה וחושב מתורה, זה כבר חשוב כמו לימוד דף גמ', להיות חולה מזה, ולהיות שבור שלא למדתי, ולקום בלילה ולומר את הדף גמ' עם אנחה, ככה צריך להיות לזה התכוונו בתקנת דף היומי.

... ענין הלימוד הוא לחייב את עצמו ללמוד, מוכרח להיות התחייבות, להיות עסוק כל כך כדי שלא יהיה לו זמן, למה שלא יהיה לו זמן, כי יש ליהודי לעשות הרבה עבודות, ואנשים חלשים אנחנו, כשיש התחייבות ללמוד משהו, זה ענין אחר, כשיש שיעור עם חבר, ...

... כמו ד' שורות של רש"י ותוס', עשו ד' שורות למעלה, כי הגויים רצו להתערב בגמ', עשו רמז לזכור שזה מסור מסיני, ורק מי שיחפש כראוי יוכל להבין, לכן עשו ד' שורות שזה הסדר שמשה רבינו שמע מפי הגבורה ואמר לאהרן, אח"כ נכנסו הזקנים וכלל ישראל, לכן צריך מאד לחפש לחזור לד' אותיות שם הויה, לחזור מפי הגבורה,

מאימתי קוראין את שמע בערבית, איך נזכה לאמונה בלילה, ה' רוצה שיהיה לנו אמונה בלילה, איך נזכה, הרי תפילת ערבית רשות ולא חובה, ואותו תלמיד היה רשב"י ששאל אם תפילת ערבית רשות, היינו האם אפשר גם בחשכת לילה לזכור את ה'. ע"פ הלכה תפילת ערבית רשות, כשאין אמונה בלילה אי אפשר לחייב, אבל התורה מחייבת שתאמר דברי אמונה, תקרא קריאת שמע, לילה - חושך, וחורבן בית המקדש, חשכות ושברון לב, אי אפשר לחייב ליהודי להתפלל, זה זמן קשה, אין פרנסה, אלי אלי למה עזבתני, קשה לאדם לשפוך לבו לפני ה', מה שכן מבקשים הוא לצעוק שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, תצעק אין עוד מלבדו.

ויש מחלוקת בגמ' בשכבך אם זה בלילה, יש מחלוקת אם זמן ק"ש זה דאורייתא או דרבנן, שאגת אריה מאריך בזה, מ"ב מביא שרוב ראשונים סברו שזה דאורייתא, באמת זה לא כ"כ ברור, הסוגיא הראשונה בש"ס לא נשאר ממנה דבר ברור, מתחילים לדבר מזמני ק"ש, ויש שש זמנים, וכו' כנגד ו' מדות האדם, והרי"ף פוסק צאת הכוכבים וכן הרא"ש, אבל רש"י ותוס' ורבינו יונה, , אדם כשר שרוצה להתפלל במנין, האם להתפלל במנין וכו', כי הציבור לא נהגו כך, למה לא צעקו לחכות עד רבינו תם ולהתפלל במנין בזמן, [זה ראיה לר"ת, כי אם כהגאונים למה לא חיכו עוד רבע שעה להתפלל מעריב בזמן במנין] ויש בזה כמה דעות, אפי' ר"ת זה קולא, יש פני מזרח וכו'. למעשה לא יודעים מה זה צאת הכוכבים, למה מתחילים ש"ס בספיקות.
כי הגמ' רוצה ללמד אותנו שיקול הדעת איך צריך להבין הלכה, לצאת עם הציבור ואתה לבדך תעשה את שלך, יש קולות להקל בציבור, ולך תעשה מה שצריך, והפנימיות, מאימתי קוראים, מתי אדם צריך לאחוז עצמו בדברי אמונה, והוא כשנעשה לו חושך, יש זמן שאדם חזק בעצמו והוא שמח ואין חורבן בית המקדש, יש אנשים שמחים בעולם, הוא מצליח בחיים, כשמגיע לו איזה מכה ח"ו, מה יעשה כשעובר עליו, צריך להתחזק קודם לכן עם אמונה, מיד בהתחלה, זהו בשכבך, בזמן שהולכים לישון, הינו לפני שאתה הולך ליפול....
בכל הש"ס יש רק שני סוגיות כאלה, מדובר בדאורייתא, ולא יודעים בירור, , וכל זה לרמז, מאימתי קוראים, הרי צריך אימה ויראה, מאימתי לשון יראה, כמ"ש בהגהות הריא"ז על הרי"ף [יש שם הרבה דברים מחיים בעבודת ה'] המשנה מתחיל בענין קבלת עול מלכות שמים, לקבל יראתו, מוכרח להתחיל ש"ס בזה.
... מאימתי, ק"ש הולך יחד עם תפילה, מאמונה באים לתפילה, מאימתי, כשיש ירידה, כהנים טובלים, כבר טבלתי ועדיין צריך לחכות, , עוד לא הערב שמש, כבר עמדתי בנסיון, למה עדיין עובר. זה הנסיון הראשון ברוגז למה עובר עליו... ואח"כ יש ענין אכילת העני, יש לו טענות פרנסה, זה הנסיון השני, הנסיון שלישי שנכנס שבת ולא מרגיש שבת, עניים נכנסים לאכול סעודתן בערבי שבתות, רוצה לצאת מיגון ואנחה. וזהו צאת הכוכבים,,,
הגמ' נכתבה באופן כזה כמה שתלמד לא תבין עד הסוף, רק ר' עקיבא איגר ידע ש"ס, גדולי עולם ידעו ש"ס, הנה סיימו י"ב פעמים ש"ס, פעם כל ישיבה למדו עשרים שלושים פעמים ש"ס, הרב אלישיב שאלו אותו כמה פעמים למדת ש"ס, ענה, יותר ממה שאתה חושב,,,
זו שמע בערבית, כי לא הכוונה דווקא לפסוק שמע וברוך שם, הכוונה לכל התורה כולה, מתי צריך להתחיל ללמוד, לפני שנהיה חושך.
זה נס שיש דף היומי, בלי זה לא היה היום קיום לדור, בפרט הסיומי ש"ס, זה מכניס הרבה אנשים לזה, ראו שזה דבר יפה ללמוד, לכן מצטרפים, וזה מביא אותו אח"כ להתקדם ביהדות. בודאי תורה זה דבר גדול.
..התפילה שלנו צריך ישועה גדולה, בקושי יודעים ביטויי האותיות, ו' ב', וכו', ואמר הדוקלער רב שאנו מתפללים כדי שלא תשתכח תפילה מישראל ...

הדרן, הכונה, לא למדתי, רק לימדו אותי ללמוד דף ביום, סדר הקהילות שזה תחילת היהדות, כמו ילד בחידר, או אברך בכולל, אותו דבר, רבינו מכניס אותנו לתורה, כדי לדעת שאני לא יודע כלום, והדרן, אני אלמד עוד פעם, ברוך השם לא הסתובבתי ברחוב כמו שבבניק, הגמ' הצילה אותי, הייתי עסוק, אבל העצה להיות איש כשר, הוא הדרן, אני אחזור ללמוד.

הסוגיא האחרונה שיש בש"ס, ימי זיבה, י"א יום שבין וכו', ובאמת זה היה צריך להיות סוגיא הראשונה במסכת הזאת להבין החילוק בין זיבה וכו', וכל המסכת מתחילה אחרת, למה לא התחילו בסוגיא הזאת לבדוק מה כתוב בפסוק. והגמ' גם לא מסכמת את הסוגי', רק ר' עקיבא וכו' יש מחלוקת אם זה פסוק או הלכה למשה מסיני, ור' אלעזר בן עזריה לומד מהלכה, ור' עקיבא דורש מדרשא. מה הפירוש. כי הלכה למשה מסיני, למה נקרא קבלה קבלה, כי זה הלכה למשה מסיני ולא מבינים את זה, מישהו יכול להבין הענין של י"א יום בין זיבה וכו', מי יכול להבין, זה הלכה למשה מסיני, הינו סודות הפנימיות.
וזהו סוף הש"ס, למדת ש"ס עכשיו תבין פנימיות התורה, שיש כח הטומאה בעולם, עיקר כח הטומאה, יש דרך של יום אחד, ושל ז' ימים, והדרך להעביר הטומאה, כמה טבילות תטבול ואלפי ספיקות נוראות כמה תטבול, מ"ב טבילות, ותוס' מוסיף עוד, כי זהו ההדרן, שכל מציאות עולם הזה, ...

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, ביום חתונתו זה מתן תורה, וכלול בזה יום כיפור, מתן תורה שני, וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש לעתיד לבא, ט"ו באב היינו שנשלמו מתי מדבר, רואים רחמי ה', קברו מתי ביתר, ושמחת עצים חדשים לבית המקדש, התחדשנו להקריב קרבנות, הכח של יום הכיפורים, הוא התקוה, שאתה מתחיל לכסוף לזה, כשמתחילים לרצות, מתחיל הקדושה...

כל השונה הלכות בכל יום, שני סעיפים שו"ע, היינו אלו השנים, קרא והלכה, נגלה וספרי צדיקים, מובטח לו שהוא בן עולם הבא שיכנס לנועם פנימיות התורה, שבעולם הזה יהיה לו גן עדן בלב. כשאדם הוא בגלות, יש לו גן עדן בפנים, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אל הלכות, הרי כתוב הליכות, העיקר זה ללכת, הליכת האדם, לאן אתה הולך, איפה אתה מסתובב, מה הרצונות שלך. עולם לו, היינו עולם הבא, היינו שהולך לעולם הבא, כמבואר במהרל בנתיבות, אני הולך לצדיקים הנותנים לו עולם הבא בזה העולם.
ה' יזכנו ללמוד כראוי.
...
נערך לאחרונה על ידי צביב ב א' דצמבר 08, 2019 3:14 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ארי במסתרים
הודעות: 611
הצטרף: ג' נובמבר 29, 2011 10:25 am

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי ארי במסתרים » ב' אוגוסט 06, 2012 2:44 am

צביב כתב:מתוך דרכי נועם יום ה' פרשת ואתחנן נחמו עב [הזכויות שמורות לדרכי נעם]
...
מהו אותו "דרכי נועם"?

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ב' אוגוסט 06, 2012 12:59 pm

קונטרס זה
קבצים מצורפים
ואתחנן.zip
דרכי נעם - עם סיום הש"ס
(55.38 KiB) הורד 271 פעמים

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » א' דצמבר 08, 2019 1:32 pm

גם אצלנו בקהילה הולכים לערוך מעמד סיום הש"ס בס"ד,
ולצורך זה מוציאים עלון בנושאי סיומים, כבוד התורה ולומדיה, ועוד.
כל מי שיכול להעלות כאן חומר מעניין ומגוון בענינים אלו, שגם הבעלי בתים ייהנו מזה, תבוא עליו הברכה.
מחכה, מוקיר ומודה לכל המסייעים.

כחול הים
הודעות: 129
הצטרף: ב' יוני 24, 2019 4:28 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי כחול הים » א' דצמבר 08, 2019 2:10 pm

משה כהן כתב:מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח.
----------------------------------------
א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.
ג.מעלת סיום הש"ס והמסתעף.
------------
ע"כ בינתיים.


א. יסוד חיוב קריאת שמע חקירה באחרונים אם דאורייתא או דרבנן דהיינו שמדאורייתא החיוב הוא לקרוא וללמוד בוקר וערב וחזל חייבו דוקא קריאת שמע, והיינו כל השונה הלכות וכו..
אפשר לעשות מזה דרשה שלימה.

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » א' דצמבר 08, 2019 2:50 pm

בשלשת הימים הקשים בטבת, מתחיל הסדר החדש, של תורה שבעל פה,
ובזה לתקן כתיבת התורה ליונית, ופטירת עזרא הסופר,

יון ענינו להשלים-להשליט ענייני החומר,
וכנגד זה שונה הלכות בכל יום,

התחיל המצור על ירושלים,
הענין במצור שכדי לכבוש נשאר במקומו, ומנסה כל יום מחדש
( כמ''ש אצל נבוכדנאצר)
וכנגד זה, בלימוד דף היומי, לעמוד על המשמר,
וזה ק''ש ערבית ושחרית, להתמיד כל יום מחדש בקבלת עול מלכות שמים ע''י התורה.

עזריאל ברגר
הודעות: 8039
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' דצמבר 08, 2019 3:32 pm

משה כהן כתב:מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח.
----------------------------------------
א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.
ג.מעלת סיום הש"ס והמסתעף.
------------
ע"כ בינתיים.

א-ב - הרבי מליובאוויטש אמר פעם "הדרן על מסכתות בני"ך" - הסבר ארוך ומרתק על ארבע המסכתות שהסיום שלהן הוא במארז"ל זה, ור"ת שלהן בני"ך (ברכות נזיר יבמות כריתות, מלבד מסכת תמיד שבה זה סיום הגמרא אבל יש אחריו כמה פרקי משנה), וביאר מה הקשר של מאמר זה לכל מסכת, ובפרט לנושא שדובר לפני סיומה.

עזריאל ברגר
הודעות: 8039
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' דצמבר 08, 2019 3:38 pm

מצו"ב ההדרן בשלימותו.

תקציר ההדרן (כפי שמצאתיו באתר https://www.rebbedrive.com/hadranim ):
דברי המהרש״א שיש טעם בדבר שד' מסכתות אלו מסתיימות במאמר ר׳ אלעזר בשם ר' חנינא: ת״ח מרבים שלום בעולם וכו׳, וביאורו בטעם הדבר. ביאורו של הערוך לנר. טעמו של הערוך לנר לפרש באופן אחר ממהרש״א. מקשה שגם ביאור זה אינו מספיק לגמרי. השייכות דהמאמר דאמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא להמאמר שלפניו ולתוכן המסכת — בכל אחת ממסכתות אלו.

ענין השלום — ״ביני (בין הקב״ה) ובין עולמי״, והוא נפעל ע״י התורה וישראל. בשלום זה ד' אופנים - דרגות, שנתבארו בד׳ המסכתות. ד׳ האופנים הנ״ל מתאימים לד׳ הכיתות שהיו בישראל כשהיו על הים. ד׳ אופנים אלו בנוגע לתורה, מצד הנותן, מצד המקבל (ובזה ב' אופנים), מצד הנותן והמקבל ביחד.

מס' ברכות — ק״ש, קבלת עול ומסירות נפש. הרמז בשם המסכת. ברכות שעל המזון. מס׳ יבמות — ביאור ענין החליצה והיבום ברוחניות. מפני מה אמרו (חכמים) דיני ממונות אין צריכין דרישה וחקירה כו'. דין תורה ותקנת חכמים ביבום וחליצה מי קודם. דרישה וחקירה בעדי נשים. מס' נזיר — נזירות ופרישות וכו'. גדול העונה אמן יותר מן המברך. מעלת השלום בעולם שבמס׳ נזיר לגבי מסכת ברכות. מס׳ כריתות — ביאור ענין הכרת, ועבודת התשובה. גדיא יאי ואימרי יאי.

סדר המסכתות כמו שהוא בש״ס — מצד התורה. הסדר ד״בני״ך״ — מצד עבודת בנ״י. ביאור ענין ״השלום בריבוי״ שבמאמר זה — ״מרבים שלום . . ורב שלום כו'״.
קבצים מצורפים
069_hadran vchol bonayich.pdf
(1.35 MiB) הורד 130 פעמים

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » א' דצמבר 08, 2019 7:08 pm

משה כהן כתב:מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח.
א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.
ג. מעלת סיום הש"ס והמסתעף.
------------
ע"כ בינתיים.

מי יכול להרחיב בענין אות ג' לטובת הכלל???

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ב' דצמבר 09, 2019 5:39 pm

הא לחמא עניא כתב:גם אצלנו בקהילה הולכים לערוך מעמד סיום הש"ס בס"ד,
ולצורך זה מוציאים עלון בנושאי סיומים, כבוד התורה ולומדיה, ועוד.
כל מי שיכול להעלות כאן חומר מעניין ומגוון בענינים אלו, שגם הבעלי בתים ייהנו מזה, תבוא עליו הברכה.
מחכה, מוקיר ומודה לכל המסייעים.

בקשה נוספת!!!
רבותי, זהו זיכוי הרבים וכבוד התורה!!!

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ב' דצמבר 09, 2019 8:50 pm

( עכשיו רק בקיצור, )
בסיום מקרא מתקן עולם העשיה,
בסיום משנה מתקן עולם היצירה
בסיום גמרא מתקן עולם הבריאה עולם הכסא
נהיה כסא לשכינתו ית'

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ב' דצמבר 09, 2019 9:52 pm

בתנא דבי אליהו, למד אדם מקרא נותנים לו מלאך אחד לשומרו, משנה נותנים לו שני מלאכים,
למד תלמוד ( אין הספר תחת ידי) נותנים לו ד' מלאכים לשומרו,
לתלמיד חכם הקב-'ה שומרו בעצמו,

בספר (רחמי האב) הכיר אחד שהיה מסיים כל שנה את הש''ס ללא הבנה, ותואר פניו כאחד הגדולים.

בש''ס בבלי כללו רבינא ורב אשי ''סוף הוראה'' את כללי תורה שבע''פ,
שזה כולל שורש כל התורה כולה .

( דרך משל אכתוב מה ששמעתי, בבקשה לא להתייחס למשל, לא מצאתי אופן אחר לכתוב)
פגשתי יהודי שאמר שילדתו הקטנה יודעת בעל פה את ''סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב''
ופעם כשדיבר איתה וסיפרה לו כמה סובלת,
אמר לה אינך יודעת איזה אוצר יש לך, וכמה יש לך לשמוח באוצר זה , וכמה יש לקנא בך
הרי את כל שרשי התורה יש לך בזכרון)

החפץ חיים כתב משל ( אכתוב רק מקצת מהמשל)
אחד פרסבם שיש לו אוצר ספרים גדול למכירה,
ובאו לראות וראו שיש גם כמה שסי''ם,
אבל בדקו וראו שיש שסי''ם שחסר מסכתות, יש שחסר דפים,
יש שנקרעו שורות ומילים ( המתנמנם בלימודו תורתו נעשית קרעים קרעים)
ובשמים יבדקו אצל כל אחד את שלימות לימודו.

בברסלב ידוע שמי שסיים ש''ס זוכה לצלם אלקים.
( מוהר''ן מברסלב כתב לחתנו ''גם יראה להודיע לי ,,, כמה דפים גמרא הוא לומד בכל יום כי באלה חפצתי שיתמיד בלימודו וזה כל מגמותי ודי למבין'' עלים לתרופה - מכתבי מוהר''ן ז')

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' דצמבר 10, 2019 10:10 am

מי יש לו סיפורים יפים [של גדולי ישראל וכדו'] בכל מה שקשור לסיום הש"ס???
אנא ואנא, זה יעזור לנו מאוד בס"ד

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' דצמבר 10, 2019 5:49 pm

הא לחמא עניא כתב:מי יש לו סיפורים יפים [של גדולי ישראל וכדו'] בכל מה שקשור לסיום הש"ס? אנא ואנא, זה יעזור לנו מאוד בס"ד

כמדומה שאלתך טובה גם לכאן.

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' דצמבר 12, 2019 1:01 pm

משה כהן כתב:מתוקף תפקידי אצטרך בעז"ה להכין דרשות לכבוד סיום הש"ס, בהסכמת ההנהלה החשובה אולי נפתח באשכול זה אשכול לכבוד סיום הש"ס אשכול שיהיה נטו תורה בלי הקנטות ותינוקיות, בו יכתבו הלומדים ובעלי האגדות והמשלים מטוב לבם להרנין לב צמאי דעת ותאבי ידע ויזכו את הרבים, וחפץ ה' בידכם יצלח.
----------------------------------------
א.אני מחפש רעיון על קישור ענין תנא דבי אליהו וכו' מובטח לו שהוא בן עוה"ב לתחילת מסכת ברכות.
ב.למה סיימה הגמרא במאמר הנ"ל תנא דבי אליהו וכו'.


בנוגע לסיום תנא דבי אליהו שמסתיים במילת "בשלום" באות מ' ותחילת הגמ' והמשניות ג"כ באות מ' "מאימתי", יש לשייכו עפ"י דברי הרה"ק בעל זרע קודש פר' תרומה.

צביב
הודעות: 1872
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

הודעהעל ידי צביב » ה' דצמבר 12, 2019 3:25 pm

גם בתחילת ברכות ( ד:) כתוב ענין בן העוה''ב בזכות ק''ש וכו'
( ונדמה לי שגם עולם הבריאה מכונה כך, בסידור תהילת ה' בק''ש שעל המטה ק''ש ותפילין באות י' ואות ה')

המשל שהזכרתי מהחפץ חיים,
בספרו לקוטי אמרים פרק ו ( אעתיק בלשונו, בקיצור)
עשיר מופלג תשוקתו היה לעשות בית עקד ספרים, ואחד שהיה לו בית עקד ספרים גדול חפץ למכרו,
וישלח לראות את ספריו...
ואחר כך הראו לו שסי''ן מדפוסין שונים ומכולם לא מצא רק שסי''ן אחדים שלמים,,,
בש''ס זה חסרה מסכת פלונית, ובזה חצי מסכת, ובזה חסאים במסכת פלונית כמה פרקים וכמה דפים,,,
מפני שנסע מביתו איזה ימים ולא השלימם ונשארו חסרים,,,
ואיזה פנים יהיה לו אז , כי יתפרסם עניותו לפני כל םמליא של מעלה,,,

שאל בעל בית עקד הספרים סיבת הדבר של ריבוי החסרים שנמצאו בכל ספרי הן במקרא הן במשנה
( בהרבה היו האותיות מטושטשות, ובהרבה הדפוס לא תואר לו ולא הדר)
מה שלאננמצא כן כמדומני בשום בית עקד,
ויענהו, הסעבה העיקרית בזה
מפני שהיו הספרים מונחים אצלך ,, כדבר הפקר ונפל עליהם ריקבון ודריסת הרגל וגניבה,
ולא נהגת בו כבית עקד חשוב שחיהיה הכל בסדר יפה ומתוקן...
ולפי דעתי שאפילו הבפרים מעט שנמצאו שלמים, המה רק בדרך נס נשארו.

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

סיפורים בנושאי סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' דצמבר 17, 2019 4:55 pm

אשמח לקבל מידע או הפניה היכן ניתן למצוא סיפורים יפים ומרתקים וכן עובדות מגדולי ישראל בכל הקשור לעניני סיום הש"ס.
לזיכוי הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה בע"ה.
בתודה מראש.

משוש דורים
הודעות: 516
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: סיפורים בנושאי סיום הש"ס

הודעהעל ידי משוש דורים » ג' דצמבר 17, 2019 5:31 pm

הגאון רבי ראובן זעליג בנגיס זצ"ל, רבה של ירושלים, למד את כל הש"ס במשך ימי חייו מאה ואחת פעמים, וכיון שהיה רגיל ללמוד כל דף מיד ארבע פעמים נמצא שלמד את הש"ס ד"ת פעמים, פעם אחת הזמין את מקורביו לסעודה שערך לכבוד סיום הש"סשאלוהו המזומנים מה יום מיומיים הלא פעמים רבות סיימת את הש"ס ולא הזמנתנו לסעודה, ומה ראית היום לחרוג ממנהגך, השיב להם: הפעם הזאת מדובר בסיום מיוחד במינו סיום ש"ס שנלמד בחמש דקות, סיום זה למדתי בזמנים שהצלחתי לגזול משעות הפנאי, למשל כאשר נאלצתי להמתין בתור במקומות שונים, כשהמתנתי לפני סידור קידושין או סנדקאות, וכן בהזדמנויות דומות, הייתי מנצל את הזמן ללמוד עוד הפעם את הש"ס, ובכל פעם הייתי ממשיך מאותו מקום שהפסקתי בהזדמנות קודמת, וכך הצטרפו חמש דקות לחמש דקות עד שנלמד ש"ס שלם, על כן גדולה שמחתי היום במיוחד על שהצלחתי לנצל את הרגעים האבודים ולארוג מהם ש"ס שלם.

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: סיפורים בנושאי סיום הש"ס

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' דצמבר 19, 2019 5:18 pm

שכויח גדול.
יש לך עוד???

על קצה הקולמוס
הודעות: 59
הצטרף: ד' אוקטובר 30, 2019 12:00 am

Re: סיפורים בנושאי סיום הש"ס

הודעהעל ידי על קצה הקולמוס » ה' דצמבר 19, 2019 7:14 pm

לא סיפור אבל גוט ווארט ששמעתי מפי הגאון הגדול ר' מיכל זילבר שליט"א:

בהדרן על סיום הש"ס אומרים כשם שזכיתי לסיים כן נזכה להתחיל ולסיים, מה הכוונה "להתחיל", אלא הפשט שהפעם זכיתי להיות רק בסיום, ובפעם הבאה נקווה להיות מהתחלה ועד הסיום, ודפח"ח.

על קצה הקולמוס
הודעות: 59
הצטרף: ד' אוקטובר 30, 2019 12:00 am

Re: טיול ברחבי ים התלמוד - מאמר מאלף לרגל סיום הש"ס

הודעהעל ידי על קצה הקולמוס » ה' דצמבר 26, 2019 1:27 pm

לתועלת הקוראים, מצורף בקובץ פי.די.אף לקריאה ברורה יותר.
מאמר מאלף.pdf
(6.49 MiB) הורד 280 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 103 אורחים