מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אשבורן
הודעות: 35
הצטרף: ו' יוני 01, 2012 9:21 pm

למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אשבורן » ש' ספטמבר 08, 2012 12:25 am

כתב בספר 'יביע אומר' (ח"ז או"ח סי' י"ט):
ה) איברא דחזי הוית בשואל ומשיב חמישאה (יוסף דעת סימן ט) שכתב, מעשה אירע בשבת פרשת בהר - בחקותי בשנת תר"ב, שהשמש לא זימן איש שיהיה מוכן לעלות לפרשת התוכחה, ושאלו את פי מה לעשות, והורתי לקרות התוכחה בלא גברא ובלא ברכה, ולדעתי זה יותר נכון מלשכור בשבת איש שיעלה לתוכחה, שנראה כשכר שבת, וקראו כך בלא גברא ובלא ברכה, והנה אף שהקורא פרשת התוכחה היה ראוי להיות חמישי, מ"מ כאן שלא בירכו לפניה ולאחריה, וקראוה בלא גברא ובלא ברכה, לא נחשבת קריאה זו למנין שבעה עולים, ולכן הזהרתי אותם שהעולה ששי יחשב לחמישי, ולא שמעו בקולי, והשלימו אחריו שביעי שקרא עד סוף הסידרא ואמר קדיש. ואח"כ באו לשאול אותי מה יעשו, וחרה אפי בהם על שלא שמעו בקולי, ועניתי להם עשו ככל העולה על רוחכם, והיה שם זקן אחד יודע ספר קצת, והורה להם לקרוא עוד אחד שיהיה אחרון, ויקרא סוף הסידרא פעם נוספת, וכן עשו, ואמר קדיש, ואח"כ קראו למפטיר, ואמרתי אשימה עיני מה משפט הדבר מכאן ולהבא וכו'. עכת"ד. נמצא שהגאון ז"ל הורה שיקראו לתוכחה בלא גברא ובלא ברכה, מפני שלא זימנו איש עתי מערב שבת לקריאת התוכחה. (וע' בשואל ומשיב תנינא ח"א סימן מח, שאם סיים העולה שלפניו עד קוממיות, יוכל העולה לתוכחה להתחיל בפסוק אחד לפניה, ואין לחוש בזה מפני הנכנסים, שהכל יודעים שהוא מפני התוכחה. וע' תוס' מגילה (לא ב) ד"ה מתחיל וכו'. ע"ש. ודו"ק) ונראה ללמד זכות להוראה זו, לפי שבמקומו לא רצה אף אחד מן הקהל לעלות לתוכחה, ולא היה יכול לשנות מנהגם, ובאין ברירה הורה להם כך, ואף על פי שהיה יכול לעלות בעצמו ולברך לפניה ולאחריה, כמנהג האר"י וחכמי קהלות ספרד, מ"מ כיון שבעיני ההמון במקומו, היתה קריאה זו פחותה בעיניהם, אם היה הרב עולה, היה בזה פגיעה בכבוד תורתו. ומכל מקום לא יעשה כן במקומנו, והוא המנהג המיוסד על אדני ההלכה, ואדרבה החכם בכבודו ובעצמו עולה לפרשת התוכחה, בברכותיה, ומשמש דוגמא לצבור שלא ימאסו במוסר ה'. וכנ"ל.


והנה נעלמה ממנו ידיעה פשוטה: בעל השואל ומשיב היה לוי, ולא יכל לעלות לעליית התוכחה!!

אברהם
הודעות: 1334
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אברהם » ש' ספטמבר 08, 2012 11:19 pm

נעלמה ממך ידיעה פשוטה:
במשנ"ב סימן תכ"ח כתב שאם הבעל קורא לוי, יקראו פרשת התוכחה כאחרון, (כלומר יעלו ז' קרואים עד לפני הקללות), ויעלה הלוי באחרון.

וכך יכל לעשות גם בעל השואל ומשיב.

הקיק
הודעות: 344
הצטרף: ד' אפריל 27, 2011 11:51 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי הקיק » ש' ספטמבר 08, 2012 11:48 pm

מפשטות הדברים משמע שזה לא היה בית הכנסת שבו התפלל, ראשית מפני שקשה להניח שמול פני המרא דאתרא הגבאי יעשה אחרת מכפי שהורה, ושנית מפני שכתוב שם שאח"כ באו ואמרו לו וחרה אפו וכו', ואם כן זה היה במנין אחר. מש"ל...

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי היא שיחתי » א' ספטמבר 09, 2012 12:35 am

היכן באמת נוהגים היום שלא יעלו לתוכחה? בויז'ניץ כך נוהגים, יש עוד מקום?

בברכה המשולשת
הודעות: 12317
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' ספטמבר 09, 2012 10:59 am

הקיק כתב:מפשטות הדברים משמע שזה לא היה בית הכנסת שבו התפלל, ראשית מפני שקשה להניח שמול פני המרא דאתרא הגבאי יעשה אחרת מכפי שהורה, ושנית מפני שכתוב שם שאח"כ באו ואמרו לו וחרה אפו וכו', ואם כן זה היה במנין אחר. מש"ל...


מרנא השו"מ היה המרא דאתרא של כל העיר, לא רק של מנין אחד.

אברהם
הודעות: 1334
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אברהם » א' ספטמבר 09, 2012 12:44 pm

אגב, אכתוב דבר חידוש שהיה לי בענין זה

דהביאוה"ל בסימן תכ"ח הביא מנהג כמה מקומות שלא לקרוא בתורה בפרשות בחוקותי וכי תבוא, וטען עליהם איך מבטלים תקנת משה רבינו, ועוד הלא מוסר ה' אל תמאס, ועוד מה הועילו בזה וכי העוצם עיניו לא יפול בבורות, עכ"ד בקיצור.

וזה עידן נפלאתי, למה לא טען עליהם עדיפא מיניה, דאדרבה כל ענין הקללות קודם עצרת ור"ה הוא משום תכלה שנה וקללותיה, וא"כ אם פוחדים הם מן הקללות יש להם לחזר אחר הקריאה ולהנצל מן הקללות!!
[וכן למה טען משום תקנת משה רבינו, דזה אפשר לקיים ע"י קריאת איזה פרשה אחרת, ולא טען משום תקנת עזרא לקרוא קודם עצרת ור"ה פרשת קללות דוקא].

וכן היה קשה לי מהו דחשש מהרי"ל שלא לעלות בפרשת הקללות, הלא אדרבה מתקיים בזה תכלה שנה וקללותיה וכנ"ל.


ובהאי שתא פגשתי ת"ח אחד, וכששאלתיו כנ"ל, ענה לי בפשיטות דעניין תכלה שנה וקללותיה הוא שאנו מקבלים עלינו את הקללות בשלהי השנה, כדי שעם כילוי השנה יכלו עמה גם כל קללותיה, ותתחיל שנה חדשה ומבורכת. - אבל אין ר"ל שקריאת הפרשה מסירה מאיתנו את הקללות, אלא אדרבה יש כאן קבלת קללות בסוף השנה, כדי 'לצאת בזה ידי חובתנו' בזמן הקצר שנותר עד סוף השנה.
[ובזה נתיישב כל הקושיות הנ"ל, כי אותם האנשים לא חפצו לקבל על עצמם שום קללה אפילו לא בשלהי שייטא, וחששו על נפשם לקיים תקנת עזרא. ולכן הזהירם מצד אחר, דאין מועילים בזה כלום וכו'].

וכשראה שנשוממתי על המראה, תמה עלי ושאלני וכי איך הבנת עד כה ענין תכלה שנה, למה ע"י קריאת הקללות תכלה השנה וקללותיה. ולא היה מענה בפי.


האם הדברים מחודשים גם באזני החברים דכאן?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ספטמבר 09, 2012 12:57 pm

וודאי מחודש ואפילו מוזר, ולענ"ד ההבנה הפשוטה היא כמו שהבנת אתה שאנו אומרים כביכול שיצאנו ידי חובת התוכחה בצרות שהיו בשנה שעברה ומקווים שלשנה הבאה יהיו רק ברכות, ולא שמקבלים עלינו ח"ו שבכמה ימים שנשארו בשנה הזאת יבואו עלינו קללות.

ולעצם הקושיה איני מבין מה כ"כ קשה לך על המ"ב הלא זה רק סימנא בעלמא, ואם מישהו חושש יותר מהסימן של עצם קריאת התוכחה, ולא מתיישב ליבו בסימן זה, מה תוכל לומר לו, אבל טענות הבאוה"ל הן טענות הלכתיות שמחייבות את האדם להתעלם מכל מיני חששות שלו ולעשות את ציווי הבורא.

אברהם
הודעות: 1334
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אברהם » א' ספטמבר 09, 2012 1:02 pm

א. לא הבנתי איך אנו אומרים ע"י קריאת התוכחה שיצאנו ידי חובה בצרות שהיו שנה שעברה.

יש להוסיף, שלמנהגינו שקוראים את כל התורה פעם אחת, היה מקום להבין שאנו מזדרזים 'לסיים' את ענייני הקללות בשנה שעברה, כדי להתחיל השנה החדשה בלא קללות.
אבל כבר כתבו דה"ה בני א"י שקוראים את כל התורה בג' שנים אפ"ה מקיימים התקנה לקרות קודם ר"ה את הקללות, לסימן שתכלה שנה וקללותיה, וזה טעון אצלי תוספת ביאור.


ב. אם מישהו חושש שקריאת התוכחה הוא סימן לקללה, לא מתבקש לציין לו שבגמרא מבואר שהוא סימן בדיוק הפוך! סגולה גדולה מעזרא הסופר להנצל מהקללות!
ומה נענה על המהרי"ל שחשש לזה?

ראשית חכמה
הודעות: 53
הצטרף: ה' נובמבר 25, 2010 11:55 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי ראשית חכמה » א' ספטמבר 09, 2012 1:07 pm

אברהם כתב:אגב, אכתוב דבר חידוש שהיה לי בענין זה

דהביאוה"ל בסימן תכ"ח הביא מנהג כמה מקומות שלא לקרוא בתורה בפרשות בחוקותי וכי תבוא, וטען עליהם איך מבטלים תקנת משה רבינו, ועוד הלא מוסר ה' אל תמאס, ועוד מה הועילו בזה וכי העוצם עיניו לא יפול בבורות, עכ"ד בקיצור.

וזה עידן נפלאתי, למה לא טען עליהם עדיפא מיניה, דאדרבה כל ענין הקללות קודם עצרת ור"ה הוא משום תכלה שנה וקללותיה, וא"כ אם פוחדים הם מן הקללות יש להם לחזר אחר הקריאה ולהנצל מן הקללות!!
[וכן למה טען משום תקנת משה רבינו, דזה אפשר לקיים ע"י קריאת איזה פרשה אחרת, ולא טען משום תקנת עזרא לקרוא קודם עצרת ור"ה פרשת קללות דוקא].

וכן היה קשה לי מהו דחשש מהרי"ל שלא לעלות בפרשת הקללות, הלא אדרבה מתקיים בזה תכלה שנה וקללותיה וכנ"ל.


ובהאי שתא פגשתי ת"ח אחד, וכששאלתיו כנ"ל, ענה לי בפשיטות דעניין תכלה שנה וקללותיה הוא שאנו מקבלים עלינו את הקללות בשלהי השנה, כדי שעם כילוי השנה יכלו עמה גם כל קללותיה, ותתחיל שנה חדשה ומבורכת. - אבל אין ר"ל שקריאת הפרשה מסירה מאיתנו את הקללות, אלא אדרבה יש כאן קבלת קללות בסוף השנה, כדי 'לצאת בזה ידי חובתנו' בזמן הקצר שנותר עד סוף השנה.
[ובזה נתיישב כל הקושיות הנ"ל, כי אותם האנשים לא חפצו לקבל על עצמם שום קללה אפילו לא בשלהי שייטא, וחששו על נפשם לקיים תקנת עזרא. ולכן הזהירם מצד אחר, דאין מועילים בזה כלום וכו'].

וכשראה שנשוממתי על המראה, תמה עלי ושאלני וכי איך הבנת עד כה ענין תכלה שנה, למה ע"י קריאת הקללות תכלה השנה וקללותיה. ולא היה מענה בפי.


האם הדברים מחודשים גם באזני החברים דכאן?

לא שהקריאה מצילה ולא שמקבלים עלינו קללות. איזה דברים משונים!
בפשטות הכוונה לסמל בזה שהקללות שייכות לשנה שעברה ומכאן ואילך רק ברכות. והדברים כ"כ פשוטים שהראשונים לא טרחו לבאר אותם. ובספרי חסידות ומוסר ביארו שע"י ההכנעה של השומעים מקריאת התוכחה, יוצאים בזה יד"ח, משום שזו תכלית הקללות.

אברהם
הודעות: 1334
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אברהם » א' ספטמבר 09, 2012 1:13 pm

ראשית חכמה כתב:בפשטות הכוונה לסמל בזה שהקללות שייכות לשנה שעברה ומכאן ואילך רק ברכות.


איך בדיוק מסמלים בזה שקוראים קודם ר"ה קללות?
[וכאמור, אם בלא"ה עלינו לקרות הקללות מתי שהוא ומקדימים לשנה הקודמת, ניחא, אבל לקרוא במיוחד קללות קודם ר"ה, מה רמז יש בזה?]

אך עכ"פ, אם הרמז הוא שמכאן ואילך רק ברכות כלשונך,
מה מקום יש לחשוש מזה?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ספטמבר 09, 2012 1:13 pm

א. ואני לא הבנתי איך אנחנו אומרים שבקריאת התוכחה אנו קובעים שאנו מקבלים את התוכחה לימים שנשארו ולא לאח"כ.
אלא הכל סימנא בעלמא, והוא סימן שאנו מקפידים לקרא את זה השנה ולא לשנה הבאה כעין בקשה שתוכחות אלו לא יהיו לנו בשנה הבאה. וזה הכוונה תכלה שנה וקללותיה כי אין לך שנה שאין בה צרות ואנו כאומרים ייחשבו צרות אלו בחובתינו, ולשנה הבאה לא תהיינה צרות.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ספטמבר 09, 2012 1:18 pm

ומה שאתה שואל על אלו שחוששים הוא משום שאתה בעצם לא מקבל בכלל שקריאת התוכחה יש בה איזה עניין רע, ואז אתה שואל אדרבה יש בזה סימן טוב, אבל אם תסתכל ע"ז להיפך, שלפי הבנתם, עצם קריאת התוכחה הוא דבר שמעורר חשש, ויש לזה איזה תיקון שאם קוראים את זה בסוף השנה זה מתקן את החשש ואומר לא יהיו קללות בשנה הבאה, אבל אם לא יקראו את הקללות כלל אלא רק ענייני ברכה וטוב, הרי לפי הבנתם זה עדיף, וע"ז כותב במ"ב שאינו כן כי לא הקריאה עיקר העניין אלא עצם החטא, ועצימת עיניים מן הפחתים לא תעזור וכולי.

אברהם
הודעות: 1334
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אברהם » א' ספטמבר 09, 2012 1:19 pm

אוצר החכמה כתב:א. ואני לא הבנתי איך אנחנו אומרים שבקריאת התוכחה אנו קובעים שאנו מקבלים את התוכחה לימים שנשארו ולא לאח"כ.


אנו לא קובעים כלום. אלא כיון שחוששים אנו שמא נגזר עלינו לקבל הקללות, אנו מבקשים לקבל אותם בשלהי השנה, כי כאשר מתחדשת השנה מתחדשים גזירותיה, כנודע, ומתחיל התחלה חדשה של ברכה וטוב. [זהו בלא"ה המובן של 'תכלה שנה וקללותיה' - גם לפי איך שאתה ביארת, לא?].


אוצר החכמה כתב: והוא סימן שאנו מקפידים לקרא את זה השנה ולא לשנה הבאה


למה היינו אמורים לקרוא את זה כלל עכשיו או בשנה הבאה, הלא אנו אוחזים כעת, למשל, בשנה א' לחלוקת התורה.

שוב כתבת:

"עצם קריאת התוכחה הוא דבר שמעורר חשש, ויש לזה איזה תיקון שאם קוראים את זה בסוף השנה זה מתקן את החשש ואומר לא יהיו קללות בשנה הבאה"

אם זהו הכונה, למה לנו לקרוא אותה כלל??

ראשית חכמה
הודעות: 53
הצטרף: ה' נובמבר 25, 2010 11:55 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי ראשית חכמה » א' ספטמבר 09, 2012 1:20 pm

אברהם כתב:
ראשית חכמה כתב:בפשטות הכוונה לסמל בזה שהקללות שייכות לשנה שעברה ומכאן ואילך רק ברכות.


איך בדיוק מסמלים בזה שקוראים קודם ר"ה קללות?
[וכאמור, אם בלא"ה עלינו לקרות הקללות מתי שהוא ומקדימים לשנה הקודמת, ניחא, אבל לקרוא במיוחד קללות קודם ר"ה, מה רמז יש בזה?]

אך עכ"פ, אם הרמז הוא שמכאן ואילך רק ברכות כלשונך,
מה מקום יש לחשוש מזה?

זה שקוראים את זה בסוף השנה, מסמל/מרמז את סוף עידן הקללות.
זה הפירוש בתכלה שנה.
מה הפירוש במה שחשו לעלות? קטונתי. אולי זה קשור לגמרא בשבועות לו ע"א יתיב ההוא מרבנן וכו'. עי"ש.

אברהם
הודעות: 1334
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אברהם » א' ספטמבר 09, 2012 1:22 pm

ראשית חכמה כתב:מה הפירוש במה שחשו לעלות? קטונתי. אולי זה קשור לגמרא בשבועות לו ע"א יתיב ההוא מרבנן וכו'. עי"ש.


תואיל לפרט?

ראשית חכמה
הודעות: 53
הצטרף: ה' נובמבר 25, 2010 11:55 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי ראשית חכמה » א' ספטמבר 09, 2012 1:30 pm

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף לו עמוד א

יכך ה' אלהים, וכן יככה אלהים - זו היא אלה הכתובה בתורה. יתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה, ויתיב וקאמר הא מתניתין כדתנן, א"ל: כנה.
יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב כהנא, ויתיב וקאמר: +תהלים נ"ב+ גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה, א"ל: כנה.
תרתי למה לי? מהו דתימא ה"מ מתניתין, אבל בקראי - אימא לא מכנינן, קמ"ל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ספטמבר 09, 2012 2:41 pm

אנו לא קובעים כלום. אלא כיון שחוששים אנו שמא נגזר עלינו לקבל הקללות, אנו מבקשים לקבל אותם בשלהי השנה, כי כאשר מתחדשת השנה מתחדשים גזירותיה, כנודע, ומתחיל התחלה חדשה של ברכה וטוב. [זהו בלא"ה המובן של 'תכלה שנה וקללותיה' - גם לפי איך שאתה ביארת, לא?].


כמובן שלא אין כאן התיחסות בכלל לגזירה של ראש השנה שעבר, אם לזה אתה מתייחס, אז ממילא זה יהיה בשנה הזו, ולא בשנה הבאה ומה בקשתינו קשורה לזה, זה עניין של ברכה שלשנה הבאה יהיו רק ברכות ולא כמו השנה הזו שהיו בה קללות, ואנו מבקשים שהקללות שבאו על ראשינו כבר יהיו לנו לכפרת עוון ולא יגזרו עוד קללות עלינו, אני לא חושב שיש מישהו שמכוון
כשאומר תכלה שנה וקללותיה שרוצה לקבל צרות בשארית השנה הזו.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי צביב » א' ספטמבר 09, 2012 4:36 pm

היא שיחתי כתב:היכן באמת נוהגים היום שלא יעלו לתוכחה? בויז'ניץ כך נוהגים, יש עוד מקום?

אולי גם בעלזא
ועיין בשו"ת הר הכרמל

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי 002 » ג' ספטמבר 20, 2016 4:42 pm

אברהם כתב:נעלמה ממך ידיעה פשוטה:
במשנ"ב סימן תכ"ח כתב שאם הבעל קורא לוי, יקראו פרשת התוכחה כאחרון, (כלומר יעלו ז' קרואים עד לפני הקללות), ויעלה הלוי באחרון.

וכך יכל לעשות גם בעל השואל ומשיב.

ואם לא היה באותו מקום עוד לוי, וא"כ השואל ומשיב כבר עלה לתורה לוי, וכי הוא יעלה שוב לתורה אחרון?
וזה שאלה שיש לי להלכה למעשה השבת הזאת פרשת כי תבא תשע"ו, אני מתפלל במנין מצומצם בו אני הכהן היחיד, ואין לוי, ואני גם הבעל קורא.
וא"כ אני עולה לתורה כהן ואח"כ במקום לוי, ומה אעשה בקריאת התוכחה וכי אעלה שוב לתורה אחרון?

ואמרו לי המתפללים שלדעתם עדיף שאני יעלה לתורה את הגבאי, שכן נוהגים בהרבה מקומות. האם אכן זה מה שראוי לעשות?

ידידיה
הודעות: 1179
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי ידידיה » ג' ספטמבר 20, 2016 6:17 pm

למה שלא תעלה שוב?

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי 002 » ד' ספטמבר 21, 2016 9:20 am

ידידיה כתב:למה שלא תעלה שוב?

האם מצינו כדבר הזה, שמעלים לתורה פעמיים את אותו אדם? [מלבד כהן שעולה במקום לוי, שזה בין כך אני גם עושה, אלא חוץ מזה לעלות שוב לתורה]?
והאם לא עדיף כבר להעלות את הגבאי לתוכחה, וכמו שהציעו בני המקום?

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי 002 » ד' ספטמבר 21, 2016 9:22 am

צביב כתב:
היא שיחתי כתב:היכן באמת נוהגים היום שלא יעלו לתוכחה? בויז'ניץ כך נוהגים, יש עוד מקום?

אולי גם בעלזא
ועיין בשו"ת הר הכרמל

כמדומני שכן נוהגים אצל הליטאים ברוב המקומות.

אורח
הודעות: 625
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי אורח » ד' ספטמבר 21, 2016 9:52 am

חס ושלום. אף לא מקום אחד.

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

פרשת התוכחה

הודעהעל ידי 002 » ד' ספטמבר 21, 2016 11:22 am

עלון מרתק בענין פרשת התוכחה, הדינים והמנהגים, שי"ל ע"י מסביב לשולחן.
קבצים מצורפים
13946-sFile.pdf
עלון מסביב לשולחן בענין התוכחה
(702.03 KiB) הורד 245 פעמים

ידידיה
הודעות: 1179
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי ידידיה » ד' ספטמבר 21, 2016 1:40 pm

קוגן כתב:
ידידיה כתב:למה שלא תעלה שוב?

האם מצינו כדבר הזה, שמעלים לתורה פעמיים את אותו אדם? [מלבד כהן שעולה במקום לוי, שזה בין כך אני גם עושה, אלא חוץ מזה לעלות שוב לתורה]?
והאם לא עדיף כבר להעלות את הגבאי לתוכחה, וכמו שהציעו בני המקום?

הסיבה שעולה הקורא, כיון שהקריאה נראית שחלה על ראש העולה, וכשהוא הוא הקורא, אין כאן יחיד שהקריאה מכוונת כלפיו, ואם כן, מה תועלת יש בהעלאת הגבאי?

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי 002 » ד' ספטמבר 21, 2016 4:07 pm

ידידיה כתב:
קוגן כתב:
ידידיה כתב:למה שלא תעלה שוב?

האם מצינו כדבר הזה, שמעלים לתורה פעמיים את אותו אדם? [מלבד כהן שעולה במקום לוי, שזה בין כך אני גם עושה, אלא חוץ מזה לעלות שוב לתורה]?
והאם לא עדיף כבר להעלות את הגבאי לתוכחה, וכמו שהציעו בני המקום?

הסיבה שעולה הקורא, כיון שהקריאה נראית שחלה על ראש העולה, וכשהוא הוא הקורא, אין כאן יחיד שהקריאה מכוונת כלפיו, ואם כן, מה תועלת יש בהעלאת הגבאי?

מקור הדברים מובא מובא במשנ"ב סי' תכ"ח בשם המהרי"ל שדווקא השמש [הגבאי] יכול לעלות לתורה, משום ששוכרין אותו לזה אין קפידא.
ואח"כ הוסיף המשנ"ב שבהרבה מקומות נוהגים שהש"ץ ההקורא עולה בעצמו, ונכון הוא. ע"כ דבריו.
א"כ מבואר בדבריו להדיא שיש תועלת בהעלאת הגבאי.

איש גלילי
הודעות: 2570
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי איש גלילי » ד' ספטמבר 21, 2016 4:51 pm

צביב כתב:
היא שיחתי כתב:היכן באמת נוהגים היום שלא יעלו לתוכחה? בויז'ניץ כך נוהגים, יש עוד מקום?

אולי גם בעלזא
ועיין בשו"ת הר הכרמל

בבעלזא נהגו כך בעבר, ועד כמה שידוע לי בטלו מנהג זה. המקום היחיד שידוע לי שנוהגים כך, זה בויז'ניץ.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1997
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ד' ספטמבר 21, 2016 7:08 pm

איש גלילי כתב:
צביב כתב:
היא שיחתי כתב:היכן באמת נוהגים היום שלא יעלו לתוכחה? בויז'ניץ כך נוהגים, יש עוד מקום?

אולי גם בעלזא
ועיין בשו"ת הר הכרמל

בבעלזא נהגו כך בעבר, ועד כמה שידוע לי בטלו מנהג זה. המקום היחיד שידוע לי שנוהגים כך, זה בויז'ניץ.

טעות בידך.
בבעלזא נוהגים כך כיום.
(אם בכל זאת הנך זוכר משהו, זה הפוך. כלומר בבעלזא שבאירופה נהגו שהשמש עולה לתוכחה. ואילו כאן בארץ, שלא היה 'שמש', החליפו את המנהג, שאין אף אחד עולה לקריאה זו).

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

סיכום המנהגים

הודעהעל ידי 002 » ד' יולי 11, 2018 9:49 pm

סיכום נפלא של המנהגים מי עולה לתוכחה ועוד, בעלון הנפלא "נר לשולחן שבת".
קבצים מצורפים
3-9.pdf
העלון נר לשולחן שבת - בענין המנהגים בפרשת התוכחה
(432.26 KiB) הורד 178 פעמים

002
הודעות: 366
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm
מיקום: ארץ הקודש סמוך לעיר הקודש

מאמר נפלא מהאתר של "דרשו" בעניין העליה לתוכחה.

הודעהעל ידי 002 » ש' ספטמבר 01, 2018 11:16 pm

"יעמוד… מי שירצה לעלות"
5 דברים שאולי לא ידעת על עליה לתורה בפרשת התוכחה

שילמו כסף לעני כדי שיסכים לעלות לתורה
מזה דורות רבים נשתרש החשש בקהילות ישראל מעליה לתורה בפרשת התוכחה. במקומות רבים נהגו לשלם לעני שיסכים לעלות, והגבאי היה מכריז: "יעמוד מי שירצה לעלות".
על העיר שפאלי מסופר, כי היה מקובל אצלם שהעולה לתורה בפרשת התוכחה, אם אין הוא צדיק גמור אינו מוציא את שנתו. וכשהיה השמש קורא את התוכחה, היו הרבה אנשים פוקקים את אזניהם באצבעותיהם כדי שלא ישמעו את הקריאה. הרבה בעלי בתים לא באו כלל לתפלה בשבתות האלה, ועל הרוב היו צריכים לטרוח הרבה כדי לקבץ מנין.
הקהילה שנחרבה בגלל ביזיון ספר תורה
החשש מעליה לתורה בפרשת התוכחה הביא לכך, שבמקרים רבים המתינו שעות ארוכות לבואו של עני שיסכים לעלות, והדבר גרם לביזיון ספר התורה.
אחיו של המהר"ל כתב ב'ספר החיים': "ושמעתי מפי זקן אחד, שראה בקהילת ענווערד, כי בשבת של פרשת תוכחה עמד ספר התורה פתוח בבזיון כמה שעות, שלא היה מי שרוצה לעלות. היה שם חכם זקן אחד שאמר: 'תמה אני אם לא תחרב ישיבת קהילה זו'. וכן היה, באותה שנה נתבטלה ישיבתה… וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות".
ה'מי שברך' המיוחד לעולה בפרשת התוכחה
בעקבות כך תקנו בקהילות אשכנז להתנות עם שמש בית הבנסת כששכרו אותו, שאם לא ימצא שום עולה לקרוא את התוכחה, אזי עליו לעלות לקריאתה. והמהרי"ל כתב על כך, שמאחר שהוא מושכר לכך, לא יזיק לו הדבר.
בחלק מהמקומות נהגו, שאין איש עולה לעליה זו, וכך גם אין מברכים לפניה ולאחריה. אולם הפוסקים יצאו נגד מנהג זה. ואחרים נהגו שהבעל קורא עולה לעליה זו.
ובעל 'תרומת הדשן' נהג לעשות 'מי שבירך' מיוחד לאדם שעלה לתורה בפרשת התוכחה, והיה אומר: "מי שבירך… הוא יברך את פלוני בעבור שקיבל עליו תוכחת התורה, בשכר זה יצליחהו הקב"ה" וכו'.
כל פסוק מהתוכחה ריפא אבר אחר בגוף
מסופר על רבי נחום מצ'רנוביל, שכאשר היה בימי עלומיו אצל הבעל שם טוב, נקרא לעלות לתורה בפרשת התוכחה. בתחילה היתה לו קצת חולשת הדעת שחלקו לו דוקא פרשה זו, והנה הבעל שם טוב עצמו היה הקורא בתורה, וכשהתחיל בקריאת הפרשה הרגיש רבי נחום, שהיה איש ידוע חולי וסובל ממיחושים שונים, שעם קריאת כל פסוק מהתוכחה מסתלקים והולכים המכאובים של אבר אחד, וכך הסתלקו מאבר אחר אבר, עד שכשנגמרה קריאת הפרשה נרפא כל גופו.
האדמו"ר שהפך את הקללות לברכות
האדמו"ר בעל 'שפע חיים' מצאנז זי"ע היה משמש כבעל קורא בבל שבתות השנה, ולעיתים היה מטעים באופנים שונים את הפסוקים כדי שיובנו ויתפרשו בדרך רמז ודרוש. וביותר נהג לעשות כן בפרשיות התוכחה, להמתיקם ולהפכם לברכות.
שנה אחת אמר: "ואכלתם בשר" – ווער וועט עסען? [מי יאכל?] – "בניכם ובנותיכם"… פירוש: שיאכלו בניכם ובנותיכם בשר שמן, וכהנה רבות, וכל זאת כדי לגלות את הברכות המוסתרות בפרשה זו.
חסידים בני בינה היו משתדלים לעלות לתורה בפרשת התוכחה שקרא הרבי מצאנז, ולא כמנהג העולם שמכבדים את הבעל קורא בקריאה זו ונמנעים מלעלות אז לתורה, וזאת מפני שהבינו את עומק הקללות הנקראות מפה קדשו של הרבי, שהכל נהפך לברכות, ועז היה רצונם לזכות לכך.

עושה חדשות
הודעות: 9777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 20, 2020 10:41 am

על הדיון בענין תכלה שנה וקללותיה ראה עוד כאן.
על קריאת הקללות בגמגום ראה כאן.


ודבר נפלא ראיתי כעת בספר הגיון הנפש לראב"ח,
(בתוך ביאור שיטתו שם על הקללות של פ' בחוקתי ופ' כי תבוא באריכות, מה אזיל על בית ראשון ומה על בית שני, וידועים דברי הרמב"ן והרלב"ג ותורת המנחה והעקידה וכו' וכו').

הנה -

ספר המוסר לראב''ח נשיא.png
ספר המוסר לראב''ח נשיא.png (126.62 KiB) נצפה 1353 פעמים

ושא_נס
הודעות: 1285
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי ושא_נס » ב' יולי 20, 2020 7:14 pm

בברכה המשולשת כתב:
הקיק כתב:מפשטות הדברים משמע שזה לא היה בית הכנסת שבו התפלל, ראשית מפני שקשה להניח שמול פני המרא דאתרא הגבאי יעשה אחרת מכפי שהורה, ושנית מפני שכתוב שם שאח"כ באו ואמרו לו וחרה אפו וכו', ואם כן זה היה במנין אחר. מש"ל...


מרנא השו"מ היה המרא דאתרא של כל העיר, לא רק של מנין אחד.לא בשנת תר"ב. בפשיטות הוא היה אז בגיל שלשים ושתים בלבד. לא מסתבר כי אי פעם ישב רב ראשי על כסא מלכותו בעיר גדולה וחשובה כלעמבערג (בירת גליציה המזרחית) בגיל כה צעיר.

לבי במערב
הודעות: 6242
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: למה לא עלה בעל השואל ומשיב לעליית התוכחה?

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 20, 2020 10:43 pm

נתמנה לרבנות לעמבערג בשנת תרי"ז.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 166 אורחים