מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מבקש אמונה
הודעות: 9
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 11:17 pm

יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי מבקש אמונה » ד' אוקטובר 13, 2010 2:53 pm

יומא דהילולא דימי מרחשון
וכל המוסיף - תבא עליו ברכה

1. א. רבי חיים הכהן, פאס תרפ"ה.
2. א. רבי דוד ומשה, מצדיקי מרוקו, קבור במרוקו
3. א. רבי יוסף ענגל, בעל גליוני הש"ס ואוצרות יוסף, תר"פ
4. א. רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש, מח"ס טהרת יום טוב, תשנ"ב
5. א. רבי נתן בורג'ל הראשון, מח"ס חק נתן, תקנ"ב
6. א. רבי יהודה אריה ליב מלאנצוט, מח"ס חומת אריאל
7. א. רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהייים, מח"ס דברי העם, תרע"ט
8. א. רבי יששכר דב בעריש הכהן טורנהיים, עבודת יששכר, תרל"ח
9. ב. האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בעל המקור ברוך, תשכ"ד
10. ב. רבי שמואל די מודינה
11. ב. רבי משה יהודה ליב שפירא ממונקאטש
12. ב. רבי יוסף בוסקילה, רבה של בית שמש, תדש"ם
13. ב. רבי אליעזר שמחה ווסרמן, ראש ישיבת אור אלחנן, תשנ"ג
14. ג. האדמו"ר רבי יהודה לייב בן אדמו"ר הצמח צדק מחב"ד (מהרי"ל מקאפוסט), תרכ"ז.
15. ג. רבי יצחק בן רבי חיים מולוז'ין
16. ג. רבי ישראל מרוז'ין, תרי"א
17. ג. רבי זונדל סלנט, רבו של ר' ישראל סלנטר
18. ג. רבי יעקב הכהן, מחו"ר פורת יוסף, ור"י צוף דבש, תשמ"ט
19. ד. רבי קלונימוס שפירא, מח"ס חובת התלמידים, תש"ד
20. ה. רבי משה בירדוגו, מח"ס ראש משביר
21. ה. רבי צבי קאלישער, מח"ס מאזנים למשפט
22. ה. רבי אברהם הלוי זיונס, ראש כנסת ישראל, ניו יורק, תשנ"ו
23. ו. רבי שאול דוד חי מועלם, תלמיד רבי יהודה פתיה, תשל"ט
24. ו. רבי שלמה קצין
25. ו. רבי יהודה החסיד, קבור ברודוס
26. ו. רבי שלמה דוד יהושע, האדמו"ר מסלונים הי"ד, תש"ב
27. ו. רבי שמואל זאב הלוי ראטה, חבר ביד"ץ מחזיקי הדת, תשמ"ט
28. ז. רבי מאיר שפירא מלובלין, מיסד הדף היומי, תרצ"ד
29. ז. רבי חזקיה דוד אבכולעפיה, מח"ס בן זקונים
30. ז. רבי מרדכי לבטון
31. ז. רבי ישראל וועלץ, מח"ס שו"ת דברי ישראל, תשל"ד
32. ז. רבי שמחה אלברג, עורך הפרד"ס, תשנ"ו
33. ח. רבי משה יוסף הכהן טוויל, זקן רבני ארם צובא
34. ח. רבי נחום מהורדנא
35. ח. רבי יעקב רוזנהיים, תשכ"ו
36. ח. רבי יעקב מועלם, תש"נ
37. ט. רבי דוד לניאדו, מח"ס לקדושים אשר בארץ, תש"ל
38. ט. רבי אשר בן יחיאל- הרא"ש, קבור בספרד
39. ט. רבי שמעון שקאפ, מח"ס שערי יושר, ת"ש
40. י. רבי יהודה קצין, מח"ס מחנה יהודה
41. י. גד בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן
42. י. רבי רפאל אהרן בן שמעון, מח"ס נהר מצרים
43. י. רבי דוד בעריש וידנעפלד מטשיבין, מח"ס דובב מישרים, תשכ"ו
44. י. רבי מאיר אב"ד לבוב, מח"ס מאיר נתיבים
45. יא. רחל אמנו, קבורה בבית לחם
46. יא. רבי אפרים מרקאדו אלקלעי, מיחידי ק"ק בית אל
47. יא. רבי נחום מצ'רנוביל, מח"ס מאור עינים
48. יא. רבי יהודה לייב חסמן, מח"ס אור יהל, תרצ"ו
49. יא. בנימין בן יעקב אבינו, קבור בכפר סבא
50. יא. רבי יוסף אלקובי ממקנס
51. יא. רבי אברהם מסלונים, בעל יסוד העבודה, תרמ"ד
52. יב. רבי יעקב חיים, בן הבן איש חי, תרפ"א
53. יב. רבי נחום משאדיק, תרכ"ו
54. יב. רבי יהודה צדקה, ר"י פורת יוסף, מח"ס קול יהודה, תשנ"ב
55. יב. רבי זאב וולף קיצעס, תלמיד הבעש"ט, תקמ"ט
56. יב. רבי מיכל שלפוברסקי, ראש ישיבת תפארת צבי
57. יג. רבי חיים יעקב ועקנין
58. יג. רחמים ברדה, אב"ד טריפולי, תרפ"ט
59. יג. רבי צבי שרגא גרוסברד, מנכ"ל החינוך העצמאי, תשנ"ד
60. יג. רבי ישעיה חנון, ראש ישיבת קרית ספר, תשנ"ד
61. יד. רבי אברהם אלימלך, האדמו"ר מסטולין קרלין, תש"ג
62. יד. רבי אברהם יצחק מחסלאויטש, מח"ס משכיל לאיתן
63. יד. רבי יונה אליהו, רב שכונת נוה עמל הרצליה, תש"נ
64. טו. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, החזון אי"ש, תשי"ד
65. טו. רבי לייב בעל יסורים, תקצ"ז, קבור בצפת
66. טו. רבי יהודה ליאון פטילון
67. טו. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, קבור במודיעין
68. טו. רבי אשר בן רבי יחיאל, הרא"ש
69. טו. רבי יצחק אלגאזי
70. טז. רבי בן ציון קואינקה, עורך המאסף
71. טז. רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאוניטי
72. טז. רבי חיים פינטו השני
73. טז. רבי יוסף טויסיד מירושלים, תשל"ט
74. יז. בעל אהבת שלום מקוסוב, תקפ"ו
75. יז. רבי משולם זוסיא טוורסקי, האדמו"ר מצ'רנוביל, תשמ"ח
76. יז. רבי ראובן כץ, רבה של פתח תקוה, מח"ס דגל ראובן, תשכ"ד
77. יז. רבי בנימין זאב חשין, מזקני החסידים בירושלים, תשמ"ט
78. יז. רבי יוסף פרבר, ראש ישיבת היכל התלמוד ת"א
79. יח. רבי ראובן ביתאן, דיין במוכנין
80. יח. רבי רפאל ברוך טולידאנו, מח"ס קיצור שלחן ערוך, תשל"א
81. יח. רבי אברהם רוזאניס הזקן, חמיו של המשנה למלך
82. יח. רבי יעקב פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין
83. יח. רבי ישועה ראזון, מחכמי ירושלים
84. יח. רבי מאיר דוד כהנא הי"ד, תשנ"א
85. יח. רבי ציון ביתאן, ראב"ד טריפולי, תשט"ז
86. יח. רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, תשמ"ז
87. יח. רבי משואל דיקמן, אב"ד חיפה
88. יט. רבי ישועה עטייה, תשמ"ח
89. יט. רבי שמשון ב"ר משולם מזברז', ת"ר
90. יט. רבי סאססי מעתוק כהן יהונתן, מג'רבא, מח"ס ברכת ה', תרס"ה
91. יט. רבי אהרן ברנשיין, ראש ישיבת חיי עולם, תשנ"ה
92. כ. רבי מרדכי שרעבי, זקן המקובלים בירושלים, תדש"ם
93. כ. רבי משה נתן נטע למברגר, אב"ד מאקווא קרית אתא, תשמ"ג
94. כ. רבי אבא יהודה חדאד, מחכמי ג'רבא, תרנ"ח
95. כ. רבי נסים כהן השני, ראב"ד ג'רבא, מח"ס מעשה נסים, תשכ"ג
96. כ. רבי אברהם סופר, מח"ס אברהם אוהבי
97. כ. רבי שלום מקמינקא
98. כא. רבי ודיאל בן וואליד בן הרב יצחק
99. כא. רבי דוד בן זמרא הרדב"ז
100. כא. רבי בצלאלא שטרן, מח"ס שו"ת בצל החמה, תשמ"ט
101. כא. רבי אריה לייב בינה, ראש ישיבת נתיב מאיר, תשנ"ה
102. כב. רבי אברהם בונאן
103. כב. רבי אברהם בן יקר
104. כב. רבי יששכר דוב רוקח, האדמו"ר מבלז, תרפ"ז
105. כב. רבי דוד שלמה איבשיץ, מח"ס לבושי שרד, תקע"ה
106. כב. רבי עמרם בן רבי מסעוד אנקווא
107. כב. רבי עזריאל מלובלין, בעל ראש הברזל
108. כג. רבי יוסף רפאל חזן, מח"ס חקרי לב, תקפ"א
109. כג. רבי עובדיה אברהם הלוי, חכם באשי דבבל
110. כג. רבי אהרן ב"ר מאיר קצנלבוגן
111. כג. רבי רפאל אלקובי ממקנס
112. כג. רבי משה מיידנר
113. כד. רבי אברהם אזולאי, מח"ס חסד לאברהם, ת"ד
114. כד. רבי משה גולדשיין, מח"ס משכנות לאביר יעקב
115. כד. רבי סעדיה לופס, תשל"ג
116. כד. רבי רפאל דוד אויערבאך, תשמ"ח
117. כד. רבי רפאל כהן מהמבורג, מח"ס תורת יקותיאל
118. כד. רבי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר מזוויעאל, תש"י
119. כה. רבי מרדכי רוקח בן ר' יששכר דוב מבילוגריי, תש"י
120. כה. רבי דוד כהן למג'רבי, מח"ס ליקוי בתר ליקוטי, תרצ"ד
121. כה. רבי ציון ביתאן, אב"ד בטרבלס
122. כה. רבי דוד כהן השני, מח"ס משגב לדך, תרל"א
123. כה. רבי מיכאל זריהן, מח"ס מעין חיים, תשנ"ד
124. כו. רבי רפאל חיים יצחק אלקבץ
125. כו. רבי מנשה חבה
126. כו. רבי אבא בן רבי יצחק אביחצירא, קבור בבודניב שבמרוקו
127. כו. רבי אליהו אבא שאל, תשל"ט
128. כו. רבי חנניה גבריאל יהושע, מח"ס מנחת החג
129. כו. רבי שלום לופס, רבה הראשי של עכו, תשנ"ה
130. כז. רבי משה נתן נטע צינוירט, תשמ"ב
131. כז. רבי יוסף הס, מח"ס בן פורת יוסף
132. כח. רבי שלמה אבן דנאן, מח"ס אשר לשלמה
133. כח. רבי שלמה אבודרהם השלישי
134. כח. רבי ארו שרגא, תקנ"ד
135. כח. רבי יונה גירונדי, מח"ס שערי תשובה, קבור בספרד
136. כח. רבי שלום אייזן, מו"צ, תשמ"ח
137. כט. רבי רחמים יוסף פראנקו החרי"ף
138. כט. רבי ידידיה מונסינגו, מח"ס דבר אמת
139. כט. רבי אברהם רוויגו, מח"ס אשל אברהם
140. כט. רבי חיים ב"ר דב בר רפפורט, מח"ס מים חיים
141. כט. רבי יצחק איזיק חבר, מח"ס שו"ת בנין עולם
142. כט. רבי צבי הירש מרימנוב, תר"ז
143. ל. רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים, תשמ"ג
144. ל. רבי מנשה הלוי, מבעלי התפילה והסליחות
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ו' נובמבר 06, 2020 8:29 am, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: תיקון במספר 14.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' אוקטובר 13, 2010 3:22 pm

ובקיצור, למנהג החסידים שלא לומר תחנון ביום יא"צ - הם פטורים ממנו בכל חודש חשוון...

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12882
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אוקטובר 13, 2010 3:28 pm

ריה"ח קבור ברודוס?
ולמה יפקד שמו של הרב שך?

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' אוקטובר 13, 2010 3:32 pm

איש_ספר כתב:ריה"ח קבור ברודוס?


אין הכוונה, כנראה, לריה"ח המפורסם בעל ספר חסידים,
כי הוא נפטר בי"ג אדר, כמפורש אצל בנו.
(וכנראה נקבר ברגנשבורג שבגרמניה; ולאחרונה נתגלה שם בית החיים העתיק שמתקופת הראשונים)

מאחורי הקלעים
הודעות: 132
הצטרף: ב' יולי 19, 2010 1:49 am

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי מאחורי הקלעים » ד' אוקטובר 13, 2010 4:43 pm

חכם באשי כתב:ובקיצור, למנהג החסידים שלא לומר תחנון ביום יא"צ - הם פטורים ממנו בכל חודש חשוון...


העוד שחסידים נהגו במנהג בזאת רק בימי היארצייט של רבותיהם וידוע גם מצדיקים שאמרו תחנון גם בים אלו והמנהג יש לו מקור בזוהר
[ולך תפתך שלחן ערוך ותראה כמה וכמה דינים מקורם בזוהר]\ הרי המתנגדים שככחו שיש ימים מיוחדים שלא אומרים תחנון וכל פעם מרימים גבה ושואלים למה לא אומרים תחנון

תולדות אדם
הודעות: 444
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:12 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי תולדות אדם » ד' אוקטובר 13, 2010 10:27 pm

חכם באשי כתב:ריה"ח המפורסם בעל ספר חסידים, נפטר בי"ג אדר, כמפורש אצל בנו.

אם כבר העלית זאת אשמח אם תציין היכן כותב זאת בנו, כי רציתי לברר את הנכתב כאן.

תולדות ריה''ח.png
תולדות ריה''ח.png (96.64 KiB) נצפה 2892 פעמים

לפי הנכתב שנפ' בד'תתקע"ז שב"ק תצוה, זה לא היה בי"ג אלא בט' אדר. ואילו בתתקע"ו אכן היה י"ג בשבת אך לא פר' תצוה כי היא היתה מעוברת. וזה יתכן רק אם זה היה בשנת תתקע"ה.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' אוקטובר 13, 2010 11:01 pm

אתה בטוח בחשבונך?
מעולם לא עלה על דעתי לבדוק זאת!
(במיוחד ש"לוח השנה" שבתוכנת בר אילן היא רק לכ300 שנה האחרונות)

בנו של ריה"ח כתב זאת בפירושו על התורה, מהדורת י"ש לנגה (היה באוצר, צונזר, והבטיחו להחזיר; איני יודע מה קרה בפועל), וכדומני שכתב זאת בסוף פרשת תצוה.

מרחביה
הודעות: 817
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי מרחביה » ד' אוקטובר 13, 2010 11:54 pm

מבקש אמונה כתב:45. יא. רחל אמנו, קבורה בבית לחם

ובמדרש רבה (פרשת וישלח פרשה פב) אמרו:
כברת ארץ, א"ר אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי, רבנן אמרי כבר הבר מצוי ועונת הגשמים עברה ועדיין השרב לא בא.

ובפסיקתא רבתי (פיסקא ג ביום השמיני):
בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה - בין פסח לעצרת היה בזמן שהארץ מנופה והולכת ובאה ככברה.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' אוקטובר 14, 2010 12:11 am

כבר הלכו הנמשות בענין תאריך פטירת רחל אימנו,
עי' בספר פרדס צבי (לר"צ מושקוביץ; איני יודע אם מצוי באוצר), בפרשת הפטירה ותמצא לפניך מקורות רבים ומגוונים.

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי אתנחתא » ה' אוקטובר 14, 2010 3:25 pm

פשוט שרבי יהודה החסיד שהיארצייט הוא היום הינו רבי יהודה החסיד משדליץ שעלה לארץ הקודש בשנת ת"ס ונפטר בימים ספורים אחרי בואו בעל חורבת רבי יהודה החסיד. (וי"א שהיה שבתאי)

תולדות אדם
הודעות: 444
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:12 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי תולדות אדם » ה' אוקטובר 14, 2010 4:23 pm

לגבי ההילולא דרחל אמנו, תאריך זה הוא ע"פ מדרש תדשא ח,א ומובא בילקוט שמות רמז קס"ב וברבינו בחיי פרשת שמות, שביום זה נולד בנימין וממילא יוצא שזה יום פטירת אמו, ולפי המשמע שם זה גם יום פטירת בנימין.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי אליהוא » ה' אוקטובר 14, 2010 4:26 pm

ומדוע נקבר ברודוס ולא בירושלים?

עזריאל ברגר
הודעות: 9556
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוקטובר 27, 2020 4:33 pm

תולדות אדם כתב:לגבי ההילולא דרחל אמנו, תאריך זה הוא ע"פ מדרש תדשא ח,א ומובא בילקוט שמות רמז קס"ב וברבינו בחיי פרשת שמות, שביום זה נולד בנימין וממילא יוצא שזה יום פטירת אמו, ולפי המשמע שם זה גם יום פטירת בנימין.

המשך הדיון באשכול viewtopic.php?t=6734

לבי במערב
הודעות: 6242
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אוקטובר 27, 2020 5:54 pm

אליהוא כתב:ומדוע נקבר ברודוס ולא בירושלים?
מערכו ב'המכלול':
בספרות התקופה מתוארת הלווייתו וקבורתו במערה בהר הזיתים. בספרו 'תולדות חכמי ירושלים' מתאר אריה לייב פרומקין מערה זו, הכוללת כוכים רבים ועליהם כתובות עם שמות העולים הקבורים שם.
בשנת ה'תשע"א (סביבות 2011) החל תהליך שיקום קברים בהר הזיתים והסרת עפר, בחלקה שכוסתה על ידי הירדנים במסגרת השחתת בית הקברות לאחר מלחמת העצמאות בתש"ח. בחלקה זו נתגלתה המערה המקורית שבה נקברו רבים מהעולים בעלייה זו.
וא"כ, לק"מ...

נחמת ארי
הודעות: 41
הצטרף: ב' מאי 04, 2020 3:17 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי נחמת ארי » ו' נובמבר 06, 2020 1:29 am

כיוון שעלה:
מבקש אמונה כתב:כח. רבי יונה גירונדי, מח"ס שערי תשובה, קבור בספרד

האם יש מקור לכך שפטירתו ביום כ"ח?
בכיתוב שעל מצבתו שבטולדו, שהדפיס שד"ל ב"אבני זכרון" (https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... pagenum=16) לא נאמר אלא ש"ביום נאסף פאר תורה ונזרה במרחשוון תכס עליו עננה, שנת עשרים וארבע וחמשת אלפים אל תהי בה רננה" אבל לא נזכר היום בחודש.
ניסיתי לבדוק בכתה"י ממנו נדפס הספר, אולם העמוד הרלוונטי (49א ככל הנראה) מטושטש באופן חריג (https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew ... FL69544876).
האם קיים מקור אחר המצביע על התאריך המדוייק?

שאראש-פאטאק
הודעות: 92
הצטרף: ו' ינואר 04, 2019 5:21 pm

Re: יומא דהילולא דימי חודש מרחשון

הודעהעל ידי שאראש-פאטאק » ו' נובמבר 06, 2020 7:08 pm

כז רבי יעקב בן רבי דוד יצחק תשנט מפשעווארסק


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 166 אורחים