מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
איש פלוני
הודעות: 441
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 11:50 pm

Re: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

הודעהעל ידי איש פלוני » ו' מרץ 08, 2019 1:45 am

ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחיו ועמדיו ואדניו (לט, לג).
ויביאו את המשכן אל משה, שלא היו יכולין להקימו. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו הקב"ה הקמתו שלא היה יכול שום אדם כו' א"ל עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו וכו' (רש"י).
צ"ב דפתח במשה הקימו וסיים דהוקם מאליו ועוד קשה אם הוקם מאליו לשם מה הובא למשה, וכי גניבת דעת היה שם שיהא נראה כאילו משה הקימו ובאמת הוקם מאליו. אתמהה.
אך הענין כדרך שארז"ל ג' שותפין באדם אביו נותן כו' והקב"ה נותן בו נשמה וכשמת הקב"ה נוטל חלקו וחלקם מוטל לפניהם, והיינו כי אע"פ שיש שם כל אברי הגוף כמקודם אבל חסרה בו הנשמה שהיא הדבר המעמיד וצורת האדם. וה"נ כאן ודאי עושי המשכן עשו כל אברי המשכן כולם ומשה לא עשה שום מלאכה אבל כ"ז היה כגוף בלא נשמה שאין האברים מתאחדים לשלמות אחת ושיעור קומה אחד, ואין ע"ז שם משכן כלל. ומי הקים את המשכן היינו שנתן בו הצורה ושיעור הקומה, משה. וז"ש שהוא נזקף וקם מאליו, כי נתינת הצורה אינה צריכה מעשה וסגי בעצם הבאתו אל משה ליהפך מאיברים וכלים נפרדים לשיעור קומה של משכן. [וכידוע מה שאמר מכך הגרח"ע ז"ל על הח"ח ז"ל בימי זקנותו, שאע"פ שאין בכחו שוב לעשות כל מעשה אבל כל זמן שהאב מיסב בראש השולחן הבית שלם על מתכונתו].
ובפשוטו י"ל כי הנה באמת כל מעשיו של אדם מאליהם הם נעשים והם נסים נסתרים, אלא שהאדם נראה כעושה, ולהיפך גם בנסים מצינו שהם צריכים הכנה ופעולה כלשהי וכמ"ש הרמב"ן (בראשית י"ב ו', מ"ח כ"ב) מפסוק (מלכים ב' י"ג י"ז) ירה ויור. נמצא שטבע ונס אינם אלא דברים יחסיים שהטבע יש בו משום נס והנס יש בו משום טבע. א"כ תו לא קשיא במה שיחסה תורה מעשה הקמת המשכן למשה אע"פ שהוקם מאליו ע"י נס אבל אעפ"כ משה הקימו, דשאר כל אדם לא היה יכול להקימו אפי' ע"י נס, שפעולתו לא היתה מספיקה, ואילו במשה הספיקה פעולה קלה. כי כל מה שהאדם גדול יותר סגי לו בהשתדלות קלה יותר, אבל שפיר מתיחס המעשה אליו לא פחות מאשר אצל ההדיוט הזקוק לעשיה רבה.

[מתוך ס' בית ישי על פרשיות התורה שיצא לאור בעז"ה בקרוב]

לייטנר
הודעות: 5124
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

הודעהעל ידי לייטנר » ב' דצמבר 16, 2019 12:39 am

הרב דוד פוקס סיפר שפעם נאלצה נכדתו הקטנה לעבור ניתוח מסובך בחו"ל, הערכת עלות הניתוח היתה גבוהה, והרב פוקס אמר לבתו-אם הילדה שימכור את דירתו כדי לממן זאת, אך התברר שהעלויות גבוהות גם מכך. היה מי שהציע לראיין את הילדה בטלויזיה ולהציג את המקרה, אלא שהתוכנית היתה משודרת בשבת. ההפקה כמובן הבטיחה שהצילומים ייערכו ביום חול, ואף יוסיפו כיתוב "צולם ביום חול". אך הרב פוקס רצה להתייעץ עם הגרש"ז.
הימים היו סמוכים לפטירתו, ולא נותר זמן רב כדי להשיב לעורך התכנית. נסעתי לביתו של ר' שלמה זלמן, בידיעה שהוא חולה וכנראה נמצא שם, דפקתי בדלת, ובאורח פלא (המאפיין את כל הקשר שלי איתו), איש לא היה איתו בבית. השאירו אותו לבד - מן הסתם לפרק זמן קצר מאוד עד שיגיע מישהו אחר לסעוד אותו. שיערתי שהוא נח. למרות ההפרעה שתיגרם למנוחתו, דפקתי במשך דקות ארוכות. אלמלא עסקה שאלתי בפיקוח נפש, לא הייתי נוהג כך. כעבור זמן שמעתי אותו הולך בכבדות לדלת. הרגשתי שלא בנוח והתחלתי להתנצל, אך ר' שלמה זלמן אמר: "אין זמן לזה". הצגתי לו את השאלה, והוא ענה לי: "אסור להשתתף בתכנית הזאת, אבל הקב"ה ידאג לכך שתקבלו את הסכום בדרך אחרת".לאחר מכן, כדרכו, הוא התחיל להסביר לי את הנימוס לפסיקה, אך לאור מצבו לא רציתי להטריחו. אמרתי לו: "אבוא פעם אחרת לשמוע את ההסבר",, וזו היתה השאלה האחרונה ששאלתי אותו אי פעם.
למחרת כשפסעתי בשכונת שערי חסד, פגשתי את ר' שלמה פישר, שייבדל לחיים ארוכים, סיפרתי לו על המקרה, על השאלה ועל תשובת ר' שלמה זלמן. ר' שלמה פישר הגיב בתמיהה ובביקורת: ר' שלמה זלמן טועה", אמר, "הבה נלך אליו כעת ונסביר לו שמדובר בפיקוח נפש".הוא ניסה לאחוז בידי ולקחת אותי לר' שלמה זלמן. התנגדתי: "אם אתה רוצה, תדבר איתו. אני שמעתי פסק הלכה, אינני ממשיך להפריע לר' שלמה זלמן". ר' שלמה פישר סחב אותי לבנו של ר' שלמה זלמן, הרב שמואל אוירבך, שאמר לי: " לא יכול להיות שכך פסק אבא".
ניסיתי להסביר: "אולי אביך פסק כך מפני חילול השם?", אבל ר' שמואל אמר שפיקוח נפש ידחה גם את זה.

(הרב דוד פוקס, לנטוע שמים, עמ' 160-1)

חלמישצור
הודעות: 2471
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' דצמבר 16, 2019 1:20 am


שומר
הודעות: 820
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

דרשת יום ירושלים הגרש פישר

הודעהעל ידי שומר » ה' מאי 21, 2020 3:24 pm

דרשתו משנת תשן . אחרי הדרשה שאלו אותו אם להגיד הלל השיב לא שכך דעת גדולי הדור
שוכתב מקלטת
בבית ישי סימן נו יש דברים דומים
קבצים מצורפים
בית ישי.PDF
(1.53 MiB) הורד 14 פעמים
דרשת הגרש פישר.odt
(26.51 KiB) הורד 39 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1334
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: דרשת יום ירושלים הגרש פישר

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ו' מאי 22, 2020 1:17 am

קיבלתי כעת גליון שמחת שלמה (183), פרשת במדבר, והובא שם מהגר"ש פישר, לא בדקתי אם זה מה שכבר הובא לעיל

והנה, עומדים אנו בתקופת יום כ"ח אייר, יום הילולא דשמואל הנביא ויום חזרתנו לירושלים עיה"ק. וראיתי בשם הגר"ש פישר שליט"א לבאר השייכות בין ב' העניינים הללו. (א"ה, עיין בגליון הקודם מה שביאר סבא באופן נוסף ע"ש)
דהנה, המדרש מבאר בצורה נפלאה את מקורו של השם "ירושלים", שם בן נוח קרא אותו "שלם", שנאמר 'ומלכי צדק מלך שלם', ואברהם קרא אותו "יראה" שנאמר 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה', אמר הקב"ה 'אם קורא אני אותו "יראה" כשם שקרא אותו אברהם, שם בן נוח מתרעם, ואם אני קורא אותו 'שלם' הרי אברהם מתרעם, אלא הריני קורא אותו "ירושלים" כמו שקראו שניהם, "יראה" "שלם" – ירושלים.
מבואר כאן שירושלים הינה כנגד ב' תכונות ההפכיות שהזכרנו של "אש" ו"מים", "יראה" – אש, "שלם" – מים. והנה, אברהם ומלכי צדק הינם כנגד משה ואהרן. שהרי מלכי צדק היה כהן לאל עליון, ולכן מתאים מאד שהוא קרא את העיר 'שלם' כמו אהרן שמידתו 'אוהב שלום ורודף שלום'. ואילו אברהם הוא כנגד משה, כמו שאמרו חז"ל שהקב"ה עשה קלסתר של משה דומה לאברהם, ולכן קרא את העיר "יראה", כי עניינו של משה הוא "דין", כדאיתא בסנהדרין שמשה היה אומר "יקוב הדין את ההר" אבל אהרן "אוהב שלום ורודף שלום", ולכן אברהם שהוא כנגד משה קרא אותה 'יראה' ואילו מלכי צדק שהוא כנגד אהרן קרא אותה 'שלם', והקב"ה מיזג בה שתי המעלות הללו של משה ואהרן וקרא אותה 'ירושלים', וככתוב 'והאמת והשלום אהבו'.
מה מאד נפלא הדבר, שגם על שמואל נאמר שהוא שקול כנגד משה ואהרן, כדכתיב 'משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו', וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק 'ונתת לאמתך זרע אנשים', הרי ששמואל מאגד בתוכו את שתי המדות הללו גם יחד, יראה ושלום, וכמו שכתוב 'והנער שמואל הולך וגדל עם אלקים ועם אנשים', עם אלקים – בחינת יראה כמשה, ועם אנשים – בחינת שלום כאהרן. וממילא מתאים מאד שביום פטירת שמואל זכינו לשוב לירושלים שנכללו בה מידותיו. עכ"ד הגר"ש פישר שליט"א.

שומר
הודעות: 820
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: דרשת יום ירושלים הגרש פישר

הודעהעל ידי שומר » ו' מאי 22, 2020 8:49 am

מן החדש ולא מוזכר בלעיל

הדרשה רק מסבירה תהליך אבל מצידנו היחס זה ענין אחר לגמרי

בלי קשר לאמור . סתם ידיעה מענינית הרב יצחק יוסף סיפר באחד השיעורים האחרונים שהוא למד חצי שנה חברותא עם הגרש . אבל הפסקנו. משום שדרכו של הגאון ללמוד בעמידה ולא היה לי כח .


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 31 אורחים