מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' מאי 26, 2020 2:57 am

מביאים בשם האר"י שבחטא עץ הדעת נפלה נשמת דוד המלך במקום נמוך מאד, איה מקומו?

דוב גרין
הודעות: 139
הצטרף: א' דצמבר 28, 2014 9:24 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דוב גרין » ג' מאי 26, 2020 4:26 am

שברי לוחות כתב:מביאים בשם האר"י שבחטא עץ הדעת נפלה נשמת דוד המלך במקום נמוך מאד, איה מקומו?

https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=182570&width=-17&scroll=0&udid=0&pagenum=147

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' מאי 26, 2020 4:35 am

דוב גרין כתב:
שברי לוחות כתב:מביאים בשם האר"י שבחטא עץ הדעת נפלה נשמת דוד המלך במקום נמוך מאד, איה מקומו?

https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=182570&width=-17&scroll=0&udid=0&pagenum=147

תודה רבה!!!

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2641
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' מאי 27, 2020 4:07 am

האם ספר זה נדפס
אוצר החכמה_159116.jpg
מתוך הקדמה לספר מלון אורחים ליינר
אוצר החכמה_159116.jpg (59.71 KiB) נצפה 1260 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1447
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ד' מאי 27, 2020 3:53 pm

מגן אברהם סימן תנא ס"ק לז
ונ"ל דכל זה מיירי במצה שנתחמצה חמץ גמור, אבל מצה כפולה ונפוח' כיון שהיא גופא חומרא היא כמ"ש סס"י תס"א די לאסור הרחת לכתחלה אבל לא לאסור המצות האחרות וכ"מ בהגמ"נ ובשל"ה:

היכן הגהות מנהגים והשל"ה??

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' מאי 28, 2020 12:11 am

בית מאיר יורה דעה סימן קעב סעיף ד
שם אלא לי כשוי'. נ"ב הא דקשיא לשיטת הפוסקים דבעל משכנתא מסלק אפילו להמצרן א"כ מה התועלת בתנאי זה תירץ הרשב"א בספר השטה שהתנאי הוא אף אם ימכור לאחר הפירעון:

אשמח לדעת מקום מוצא הדברים.

בקרו טלה
הודעות: 3213
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 28, 2020 4:21 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' מאי 28, 2020 11:14 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

בקרו טלה
הודעות: 3213
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 28, 2020 5:01 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' מאי 28, 2020 1:06 pm, נערך 5 פעמים בסך הכל.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' מאי 28, 2020 5:21 am

נהר שלום כתב:האם ספר זה נדפס
אוצר החכמה_159116.jpg

לא

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' מאי 28, 2020 8:56 am

בקרו טלה כתב:
יהודה בן יעקב כתב:אשמח לדעת מקום מוצא הדברים.

שיטה מקובצת בבא מציעא דף סח.
וזה לשון שיטה, למאי נפקא מינה משום דינא דבר מצרא. פירש רש"י אין לך שכן קרוב ממנו ואם בא הלוה למכרה אין בבעלי מצרים שכן טוב לקנותה כזה. נראה מדבריו שאם מכרה לאחד מן המצרנים בעל המשכונא מסלקו ולא ניחא לי דהא אמרן לעיל משכן לו בית וכו' בשווייה מותר ואם איתא הכי מאי נפקא ליה מינה בתנאי זה אפילו שימכרנה למצרן יכול לסלקו כל שכן לאחר. לכך נראה לפרש שאין המצרן יכול לסלקו אם מכרה לו או אם מכרה לאחר שאינו מצרן בעל המשכונא מסלקו. ואפשר שזה הוא דעת רש"י. עד כאן. ובמה שכתב הרשב"א לעיל (סה: ד"ה לא תמכרם) דהתם היינו שהלוהו על תנאי שכל זמן שימכרנה ואפילו לאחר שיפרענו וכו' יתורץ זה. עד כאן.

יישר כח
כעת ראיתי דברי הרשב"א בדף סו, א ד"ה ורב נחמן (מהדו' מוה"ק עמ' תקיא), ולא במקום המצויין.
[קודם לכן חיפשתי במקום המצויין, ולא ראיתי, ולכן שאלתי].

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' מאי 28, 2020 1:42 pm

מגן גיבורים שלטי גיבורים סימן קעח ס"ק ג
ולכאורה רצינו להביא ראי' לדעת הט"ז דאף מבית לבית נמי מהני דעתו מהא דהקשו התו' שם לדעת הרשב"ם ודעימי' דיין נמי הוא מדברים הטעינן ברכה א"כ מאי איתותב ר"י הא מיירי ביין ועוד דא"כ פליג ר"ח על רב ושמואל דס"ל ידי יין לא יצאו, והדבר תמוה לפי מ"ש המ"א סי' ר"י ס"ק א' דאם אכל פחות מכשיעור והלך לחוץ וחזר למקומו צריך לברך שנית מתחלה אף בפת דהא אינו טעון ברכה אחרונה ודינו כשאר דברים ע"ש וכיון דרב ושמואל ור"י מיירי בלא שתה כשיעור דאל"כ היו צריכין לברך במקומן וע"כ דלא שתו כשיעור ובזה כיון דלא צריכו ברכה אחרונה א"כ דינו כשאר דברים וכבר נתקשה בזה בב"מ ולפי מ"ש הט"ז א"ש

אשמח לדעת למי הכוונה.
בספר בית מאיר סי' קעח לפו"ר לא מצאתי

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1447
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' יוני 02, 2020 6:11 pm

בשו"ת חקרי לב יו"ד ח"א סי' קז דקנ"א ע"ג, הביא דברי
"הראב"ד בספר תמים דעים סי' רל"ט, שדקדק מלישנא דמתני' דפ"ק דערלה דנטיעה אינה בטילה במאתים, והקשה אמאי אינה בטילה, ותירץ ומתהוי לה טעמא דמילתא משום דנטיעת דבר חשוב ולא בטיל ע"ש"

בתמים דעים התשובה האחרונה היא סי' רלח.

וצ"ע

[ובענין זה ראיתי מציינים למרדכי פ"ק דקידושין שכ"כ כהנ"ל, ול"מ לפו"ר]

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' יוני 02, 2020 6:55 pm

יד דוד מסכת גיטין הקדמה - השגת הראב"ד להרי"ף בתמים דעים סימן רל"ט. ומופיעה כאן

דברי הראב"ד הנ"ל הם על הגמ' בדף נד, ב בגליון הרי"ף (דף כו, ב) ומופיעים כאן בסוף העמוד.
כפי הנראה מחמת שהכניסו את הדברים בגליון הרי"ף לא הדפיסום שוב בתמים דעים.
נערך לאחרונה על ידי יהודה בן יעקב ב ג' יוני 02, 2020 7:28 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' יוני 02, 2020 7:07 pm

יהודה בן יעקב כתב:מגן גיבורים שלטי גיבורים סימן קעח ס"ק ג
ולכאורה רצינו להביא ראי' לדעת הט"ז דאף מבית לבית נמי מהני דעתו מהא דהקשו התו' שם לדעת הרשב"ם ודעימי' דיין נמי הוא מדברים הטעינן ברכה א"כ מאי איתותב ר"י הא מיירי ביין ועוד דא"כ פליג ר"ח על רב ושמואל דס"ל ידי יין לא יצאו, והדבר תמוה לפי מ"ש המ"א סי' ר"י ס"ק א' דאם אכל פחות מכשיעור והלך לחוץ וחזר למקומו צריך לברך שנית מתחלה אף בפת דהא אינו טעון ברכה אחרונה ודינו כשאר דברים ע"ש וכיון דרב ושמואל ור"י מיירי בלא שתה כשיעור דאל"כ היו צריכין לברך במקומן וע"כ דלא שתו כשיעור ובזה כיון דלא צריכו ברכה אחרונה א"כ דינו כשאר דברים וכבר נתקשה בזה בב"מ ולפי מ"ש הט"ז א"ש

אשמח לדעת למי הכוונה.
בספר בית מאיר סי' קעח לפו"ר לא מצאתי

יש בענין זה גם בבית מאיר בחי' לפסחים, אבל לפו"ר לא מצאתי נקודה זו, אבל מדבר שם מהמג"א

יוצר אור
הודעות: 76
הצטרף: ב' אפריל 20, 2020 8:28 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוצר אור » ג' יוני 02, 2020 7:12 pm

באיזה חז"ל מדובר?
נזר התורה [גולדברג].PNG
נזר התורה [גולדברג].PNG (32.02 KiB) נצפה 1090 פעמים


נראה שהחליף במאי דאיתא בילקוט [במדבר תרפ"ד] "בשעה שקיבלו ישראל את התורה" כו'

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' יוני 02, 2020 7:26 pm

יוצר אור כתב:באיזה חז"ל מדובר?
נזר התורה [גולדברג].PNG


נראה שהחליף במאי דאיתא בילקוט [במדבר תרפ"ד] "בשעה שקיבלו ישראל את התורה" כו'

ראה תנחומא במדבר י; יג כעין זה

יוצר אור
הודעות: 76
הצטרף: ב' אפריל 20, 2020 8:28 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוצר אור » ג' יוני 02, 2020 8:16 pm

יהודה בן יעקב כתב:
יוצר אור כתב:באיזה חז"ל מדובר?
נזר התורה [גולדברג].PNG


נראה שהחליף במאי דאיתא בילקוט [במדבר תרפ"ד] "בשעה שקיבלו ישראל את התורה" כו'

ראה תנחומא במדבר י; יג כעין זה

יש"כ, אך כוונתי לחלק שהביא "אמר להם הביאו לפני ספרי יחוסין שלכם", שחפשתי רבות ולא נמצא כן בשו"מ.

י. אברהם
הודעות: 1749
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' יוני 02, 2020 8:18 pm

מי יודע פשר דבר?
מספר מר קשישא

אחי.PNG
אחי.PNG (35.41 KiB) נצפה 1066 פעמים

שבענו מטובך
הודעות: 768
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' יוני 03, 2020 6:21 am

י. אברהם כתב:מי יודע פשר דבר?
מספר מר קשישא

אחי.PNG

אולי הכוונה כדוגמת מה שכתב בעמ' פד: "עיי"ש אחי וראה כמה נדחק על לא דבר". כמו כן כתב כאן: "עיין אחי פרשת תצוה", שיש לעיין בפסוקים בענין איל המילואים.

י. אברהם
הודעות: 1749
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' יוני 03, 2020 6:24 am

אולי
יישר כח

דוב גרין
הודעות: 139
הצטרף: א' דצמבר 28, 2014 9:24 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי דוב גרין » ד' יוני 03, 2020 6:40 am

יהודה בן יעקב כתב:מגן גיבורים שלטי גיבורים סימן קעח ס"ק ג
ולכאורה רצינו להביא ראי' לדעת הט"ז דאף מבית לבית נמי מהני דעתו מהא דהקשו התו' שם לדעת הרשב"ם ודעימי' דיין נמי הוא מדברים הטעינן ברכה א"כ מאי איתותב ר"י הא מיירי ביין ועוד דא"כ פליג ר"ח על רב ושמואל דס"ל ידי יין לא יצאו, והדבר תמוה לפי מ"ש המ"א סי' ר"י ס"ק א' דאם אכל פחות מכשיעור והלך לחוץ וחזר למקומו צריך לברך שנית מתחלה אף בפת דהא אינו טעון ברכה אחרונה ודינו כשאר דברים ע"ש וכיון דרב ושמואל ור"י מיירי בלא שתה כשיעור דאל"כ היו צריכין לברך במקומן וע"כ דלא שתו כשיעור ובזה כיון דלא צריכו ברכה אחרונה א"כ דינו כשאר דברים וכבר נתקשה בזה בב"מ ולפי מ"ש הט"ז א"ש

אשמח לדעת למי הכוונה.
בספר בית מאיר סי' קעח לפו"ר לא מצאתי


הכוונה לספר ביאור מרדכי למהר"ם בנעט.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' יוני 03, 2020 8:57 am

יישר כח רב

צולניק
הודעות: 1035
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי צולניק » ה' יוני 04, 2020 12:27 pm

מהו ספר 'הר הבית' המוזכר בהערה?
קבצים מצורפים
לכידה.JPG
לכידה.JPG (82.12 KiB) נצפה 975 פעמים

לארץ ולדרים
הודעות: 50
הצטרף: א' מאי 10, 2020 3:35 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי לארץ ולדרים » ה' יוני 04, 2020 12:55 pm

הוא חלק מספר פנות הבית
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... pagenum=88

צולניק
הודעות: 1035
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי צולניק » ה' יוני 04, 2020 1:34 pm

לארץ ולדרים כתב:הוא חלק מספר פנות הבית
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... pagenum=88

יש"כ.
הייתי ממליץ לאוצה"ח להוסיף לשם הספר גם 'הר הבית'. זהו חיבור העומד בפ"ע.

לבי במערב
הודעות: 3168
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' יוני 04, 2020 4:44 pm

שייך (גם) לאשכול זה.

וונדרבר
הודעות: 934
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי וונדרבר » ה' יוני 04, 2020 6:21 pm

יהודה בן יעקב כתב:בגמ' בבא מציעא מהדו' וגשל (החדשה) ערכו את פסקי הרא"ש והגהות אשר"י.
ישנם מקומות שהם מציינים מס' סימן של דברי מהרי"ח המובאים בהגהות אשר"י. היכן ניתן לראותם?

אולי כוונתם לכת"י פסקי מהרי"ח הנמצא בספריית פראג מס' 20.
ראה שיטה מקובצת (מכון אופק) חולין ג', עמ' תצ"א, שמפרט את תוכן הכת"י, (וראה שם שכותב באיזה דפים הוא על בבא מציעא).

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ה' יוני 04, 2020 7:51 pm

וונדרבר כתב:
יהודה בן יעקב כתב:בגמ' בבא מציעא מהדו' וגשל (החדשה) ערכו את פסקי הרא"ש והגהות אשר"י.
ישנם מקומות שהם מציינים מס' סימן של דברי מהרי"ח המובאים בהגהות אשר"י. היכן ניתן לראותם?

אולי כוונתם לכת"י פסקי מהרי"ח הנמצא בספריית פראג מס' 20.
ראה שיטה מקובצת (מכון אופק) חולין ג', עמ' תצ"א, שמפרט את תוכן הכת"י, (וראה שם שכותב באיזה דפים הוא על בבא מציעא).

יישר כח, אכן א' מהחכמים כאן שלח לי את צילום הכת"י עם הסימן המבוקש.

נוטר הכרמים
הודעות: 6981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' יוני 07, 2020 10:27 pm

שברי לוחות כתב:
י. אברהם כתב:איך התוי"ט מביא מי שמלקט ממנו?

התוי"ט מביא מכף נחת הספרדי

התוי"ט מביא את ה'כף נחת' בהרבה מאוד מקומות,
המקום הידוע ביותר הוא בהקדמתו לפי' לששה סדרי משנה,
בדבריו שם הוא חולק בתוקף על הסדר החדש שנתן ה'כף נחת' לששה סדרי משנה, שלא כמקובל 'זמ"ן נק"ט'.
וראה עוד בדבריו בהקדמתו לסדר נזיקין, ובהקדמת התפא"י לפירושו.
היה מעניין מאוד לקרוא אודות החיבור ומחברו.
היכן?


(אגב, רצ"י לייטנר זצ"ל במחזור הגר"א העתיק את הפירוש,
שביסודו הוא תקציר וליקוט).

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1465
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' יוני 07, 2020 10:31 pm

הוא יצא מחדש עמ"ס מגילה ע"י מכון נהר שלום.
https://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/h ... 7530_2.pdf

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1465
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' יוני 07, 2020 11:33 pm

בית יוסף אורח חיים סימן קלא
וכן כתב בארחות חיים בשם הגאונים שאין לדבר בין תפילה לתחינה דכולה כעין תפילה אריכתא היא. וכן כתוב בספר אהל מועד.
היכן זה באו"ח?

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' יוני 08, 2020 12:17 am

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בית יוסף אורח חיים סימן קלא
וכן כתב בארחות חיים בשם הגאונים שאין לדבר בין תפילה לתחינה דכולה כעין תפילה אריכתא היא. וכן כתוב בספר אהל מועד.
היכן זה באו"ח?

במהדו"ח כאן: https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=422
וראה שם בשינויי נוסחאות מס' 5

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1465
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ב' יוני 08, 2020 12:48 am

יהודה בן יעקב כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:בית יוסף אורח חיים סימן קלא
וכן כתב בארחות חיים בשם הגאונים שאין לדבר בין תפילה לתחינה דכולה כעין תפילה אריכתא היא. וכן כתוב בספר אהל מועד.
היכן זה באו"ח?

במהדו"ח כאן: https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=422
וראה שם בשינויי נוסחאות מס' 5

תודה מרובה.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1626
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' יוני 10, 2020 6:48 pm

כתב בשו"ת מכתם לדוד חלק חושן משפט סימן כו
ובר מן דין הרי מפורש יוצא בדברי הפו' דבמלתיה דאית בה איסור ודאי אלא דמספקא לן אי הוי איסור דאורייתא או דרבנן לאו כל כמיניה דמוחזק לטעון קי"ל וכמ"ש הרב הגדול מהרשד"ם בחלק יו"ד סי' ס"ב דבפלוגתא אי הוי רבית קצוצה או אבק רבית דיינינן ליה בספק דאו' לחומרא ומפקינן מן המוחזק. וכ"כ הרב המבי"ט ז"ל בח"ג סי' פ' ע"ש

עיינתי במקום המצויין, אך לא ראיתי שהזכיר כן.
אשמח אם יאירו את עיני בזה

פלוני אלמוני
הודעות: 75
הצטרף: ב' אפריל 30, 2012 1:26 am

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

הודעהעל ידי פלוני אלמוני » ד' יוני 10, 2020 11:31 pm

לאיזה ספר מכוין המג"א באו"ח סי' רס"ז 'קשת יהודה' פירוש על הריקאנטי?
לא מצאתי עדיין ספר כזה.
בסדר הדורת מובא שבעל מחבר ספר 'מכבי יהודה' לרבי יהודה בן רבי אברהם יעקב מפוזנא [נמצא באוצר, דרושים על התורה, בהסכמת גדולי הדור, ובראשם התוס' יו"ט], חיבור גם ספר 'קשת יהודה', ואיני יודע אם המג"א מכוין לזה הספר, ואם נדפס, או שראוהו המג"א בכת"י.

ושא_נס
הודעות: 1227
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ה' יוני 11, 2020 2:44 pm

בס"ד.
בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר:
"... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגורתך. ופירוש כמו ענק מחבר זה בצד זה, עין בת"י דכלים פרק י"א".

מה כונתו בציון "ת"י דכלים פרק י"א"?
תוס' יום טוב? דבריו שם במשנה ג מועתקים מרע"ב. איני מצליח להבין פשר ציונו כראוי, אודה לכל סיוע.
ייש"כ

אליהו חיים
הודעות: 254
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי אליהו חיים » ה' יוני 11, 2020 3:44 pm

ושא_נס כתב:בס"ד.
בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר:
"... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגורתך. ופירוש כמו ענק מחבר זה בצד זה, עין בת"י דכלים פרק י"א".

מה כונתו בציון "ת"י דכלים פרק י"א"?
תוס' יום טוב? דבריו שם במשנה ג מועתקים מרע"ב. איני מצליח להבין פשר ציונו כראוי, אודה לכל סיוע.
ייש"כ

נראה כוונתו למסקנת דבריו בתוי"ט שם בשם הערוך דמוסיף לפרש שמסובב הכלי וגם כעין מסגרת של הכלי ומסיק דכולן ענין אחד הם, והובא בתוי"ט כתוספת לדברי הרע"ב ולא לחלוק עליו ולפי זה ה'ענק' של הכלי הוא היקף שלם סביב הצואר באורכו וברחבו.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1465
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ה' יוני 11, 2020 5:29 pm

והראבי"ה [חלק א ברכות סימן צו] כתב, שיש לומר "עושה שלום במרומיו" כשמשתחוה לשמאלו, וכשאומר "והוא יעשה שלום עלינו" משתחוה לימינו, ומסיים "ועל כל ישראל". ע"כ. וכן כתבו שבלי הלקט [תפילה סימן יח], וספר תשב"ץ [סימן רלח]. ומה שלא הזכירו השתחויה לאמצע, יובן על־פי דברי חידושי הריבב"ן שאין נכון ליתן שלום למקום שהתפלל תחילה. ע"כ.
מה המקור המדוייק בחידושי הריבב"ן?

פרנצויז
הודעות: 908
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' יוני 15, 2020 2:21 am

יוסף חיים אוהב ציון כתב:והראבי"ה [חלק א ברכות סימן צו] כתב, שיש לומר "עושה שלום במרומיו" כשמשתחוה לשמאלו, וכשאומר "והוא יעשה שלום עלינו" משתחוה לימינו, ומסיים "ועל כל ישראל". ע"כ. וכן כתבו שבלי הלקט [תפילה סימן יח], וספר תשב"ץ [סימן רלח]. ומה שלא הזכירו השתחויה לאמצע, יובן על־פי דברי חידושי הריבב"ן שאין נכון ליתן שלום למקום שהתפלל תחילה. ע"כ.
מה המקור המדוייק בחידושי הריבב"ן?

ראה גנזי ראשונים, ברכות עמ' קס"ג, סוף פרק אין עומדין, (ד"ה להני ג' פסיעות בכריעה אחת).

פרנצויז
הודעות: 908
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' יוני 15, 2020 2:23 am

במס' שבת דף ס"ג ע"א: סימן זרות.
בש"ס עוז והדר בהגהות וציונים אות י', כתבו לעיין בכמה ספרים, ואחד מהם: מרא דארעא ישראל ח"ג עמ' ש"מ.
חיפשתי באוצר החכמה, ולא מצאתי כלום בעמוד ההוא.
אולי יש טעות במספר העמוד, או שמדובר במהדורה אחרת?


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 23 אורחים