עמוד 1 מתוך 2

מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:14 am
על ידי נהר שלום
מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה? הרי בכל אופן לא יצא מהתיבה עד שה' ציווהו

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:16 am
על ידי יאיר
בהלצה (ברציניות) אולי "בער" לו לפתוח את מכסה התיבה בגלל הריח...

"ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה"

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:21 am
על ידי נהר שלום
יאיר כתב:בהלצה (ברציניות) אולי "בער" לו לפתוח את מכסה התיבה בגלל הריח...

"ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה"

אבל למה היה צריך לשלוח ציפור? (כמדומני שברמב"ן כתב שהיה פותח את החלון כאשר יחפוץ מאז שהפסיק הגשמים]

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:26 am
על ידי מה שנכון נכון
אולי הקפיד רק על עצמו שלא לצאת עד שיורשה, אבל את החיות יכל להוציא, ולהפטר מטורח מזונותיהן.

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:39 am
על ידי נהר שלום
מה שנכון נכון כתב:אולי הקפיד רק על עצמו שלא לצאת עד שיורשה, אבל את החיות יכל להוציא, ולהפטר מטורח מזונותיהן.

כשה' ציוה עליו לצאת צוה לו גם להוציא את החיות

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:41 am
על ידי שברי לוחות
וכי ידע שיצווהו ה'?

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:41 am
על ידי מה שנכון נכון
נהר שלום כתב:
מה שנכון נכון כתב:אולי הקפיד רק על עצמו שלא לצאת עד שיורשה, אבל את החיות יכל להוציא, ולהפטר מטורח מזונותיהן.

כשה' ציוה עליו לצאת צוה לו גם להוציא את החיות

את אלו שלא רצו לצאת. לא מבואר שם שהיו מנועים מלצאת קודם. (והרי סוכ"ס שילח את העורב והיונה ללא רשות, והיונה לא שבה).

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:51 am
על ידי נהר שלום
מה שנכון נכון כתב:
נהר שלום כתב:
מה שנכון נכון כתב:אולי הקפיד רק על עצמו שלא לצאת עד שיורשה, אבל את החיות יכל להוציא, ולהפטר מטורח מזונותיהן.

כשה' ציוה עליו לצאת צוה לו גם להוציא את החיות

את אלו שלא רצו לצאת. לא מבואר שם שהיו מנועים מלצאת קודם. (והרי סוכ"ס שילח את העורב והיונה ללא רשות, והיונה לא שבה).

א"כ למה לא שילח את שאר החיות? וכי נהנה מהגן חיות? [על העורב י"א ששילחה כעונש על ששימשה בתיבה]
אולי יש לתרץ שחשש שלא לכל החיות יהיה אוכל מחוץ לתיבה, ולכן חיכה שיצוהו ה'

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:51 am
על ידי נהר שלום
שברי לוחות כתב:וכי ידע שיצווהו ה'?

א"כ למה חיכה בעצמו מלצאת

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:53 am
על ידי נהר שלום
מצאתי כתוב בשם ר' יהודה החסיד: למה שלח נח את היונה ואת העורב לראות הקלו המים, בעבור שנח היה רחמני והיה נותן בצמצום לאכול לבהמות, כי לא ידע מתי יפסוק שתתראה הקרקע, הוא שלח לראות הקלו המים אולי ימצאון חציר וחיה סוס וגו' או עלים באילנות, ויחיו מהם הבהמות.

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 2:54 am
על ידי שברי לוחות
נהר שלום כתב:
שברי לוחות כתב:וכי ידע שיצווהו ה'?

א"כ למה חיכה בעצמו מלצאת

המתין עד שתתייבש הארץ, וכשיבשה הארץ קיבל הציווי לצאת
ובלאו הכי היה קשה לי למה היה צריך לציווי לצאץ מן התיבה, וכי למה ישאר שם, וכן לגבי החיות

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 3:05 am
על ידי נהר שלום
לא כתוב במפורש שהציווי לצאת היה בו ביום שיבשה הארץ.
ראיתי בספורנו שכתב "ויסר נח את מכסה התיבה. חשב שכבר יבש לחות האויר המותריי. והנה חרבו פני האדמה. אבל לא יבשו באופן שיוכל לצאת". באמת משמע שנח התכוון לצאת אבל אז ראה שאין הקרקע מספיק יבשה. ובכמה מפרשים משמע שכל הציווי על היציאה היה רק להתיר התשמיש.

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ב' נובמבר 04, 2019 3:23 am
על ידי נהר שלום
שו"ר מובא מתנחומא קדמון "ולמה נזקק הקב"ה לומר לנח צא מן התיבה? זה שאמר הכתוב אני פי מלך שמור ממי למדו מנח, כשנכנס לתבה ברשותו של הקב"ה נכנס, שנאמר ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך וגו'. וכיון שיבשה הארץ ונחה התבה אמרו לו בניו נצא מכאן, אמר להם חס ושלום ברשותו של הקב"ה נכנסנו וברשותו אנו יוצאין. כיון ששמע הקב"ה כך מיד וידבר ה' אל נח צא מן התבה".
ובבראשית רבה (לד, ו) איתא שלא רצה נח לצאת מן התבה עד שנשבע לו ה' שלא יביא עוד מבול לעולם.

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 1:06 am
על ידי נהר שלום
IMG_3815.jpg
IMG_3815.jpg (1.58 MiB) נצפה 1838 פעמים
IMG_3816.jpg
IMG_3816.jpg (1.41 MiB) נצפה 1838 פעמים

מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ו' אוקטובר 23, 2020 2:25 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
האם יש מ"הקדמונים" ששואל את זה?

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 2:56 am
על ידי שאראש-פאטאק
מפני מה היה צריך בכלל לשאול היה חלון לפירוש אחד ברש״י על צהר תעשה לתיבה היה יכול לראות מן החלון מפני מה צריך בכלל לשלח יונה?

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 3:23 am
על ידי עובדיה חן
יוסף חיים אוהב ציון כתב:האם יש מ"הקדמונים" ששואל את זה?

הרב ברוך רוזנבלום האריך בתשובות בעניין.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 3:26 am
על ידי ישראליק
מה שם ספרו?
לכאורה, הראשון ששואל שאלה הנ'"ל הוא הרד"ל בפירושו על פרדר"א

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 3:57 am
על ידי שאראש-פאטאק
איזה פרק?

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 4:49 am
על ידי ישראליק
עוג.PNG
עוג.PNG (163.74 KiB) נצפה 1265 פעמים

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 4:51 am
על ידי ישראליק
שאראש-פאטאק כתב:מפני מה היה צריך בכלל לשאול היה חלון לפירוש אחד ברש״י על צהר תעשה לתיבה היה יכול לראות מן החלון מפני מה צריך בכלל לשלח יונה?

ראה בדברי הרד"ל שהצרפתי לעיל

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 5:03 am
על ידי ישראליק
לעצם הדיון חשבתי [בדרך דרוש], שאולי לא רצה נח להנות ממעשה נסים; וזה שעוג נשאר בחיים הי' נס

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 5:58 am
על ידי נהר שלום
ישראליק כתב:לעצם הדיון חשבתי [בדרך דרוש], שאולי לא רצה נח להנות ממעשה נסים; וזה שעוג נשאר בחיים הי' נס

זה שנח וכל אשר איתו בתיבה ניצלו זה גם נס...

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 6:24 am
על ידי ישראליק
ראה רמב"ן בראשית ו, יט
וכלפי עוג כתיב בגמ' בפירוש, זבחים קי"ג ע"ב שנס נעשה לו וכו'.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 8:41 am
על ידי רציני
בשו"ת ודרשת וחקרת (חלק ג, סימן טז) שלח מכתב לגר"י פישר ראב"ד ירושלים שהקשה כן בספרו אבן ישראל על התורה (פרשת נח, דף ז, עמוד ב, ד"ה ויפתח) וציין לו את הרד"ל שהובא למעלה.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: א' אוקטובר 25, 2020 10:59 am
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
יש"כ לכל המשיבים.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 11:21 am
על ידי מה שנכון נכון
התיבה היתה במקום גבוה - על הרי אררט, וכנר' לא היה אפשר לראות משם אם יבשה האדמה בעמק.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 11:31 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
עוד שמעתי ליישב מחכ"א די"ל שלא רצה להוסיף בזכויותיו, כדחזינן שזכה על מה שהגיד לאאע"ה שנשבה לוט.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 11:31 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
מה שנכון נכון כתב:התיבה היתה במקום גבוה - על הרי אררט, וכנר' לא היה אפשר לראות משם אם יבשה האדמה בעמק.


עוג מלך הבשן שהיה ענק שבענקים, לא יכול היה לירד מן התיבה ולירד למטה לראות היבשו המים או לא?!

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 11:33 am
על ידי מה שנכון נכון
אשרי יושבי ביתך כתב:
מה שנכון נכון כתב:התיבה היתה במקום גבוה - על הרי אררט, וכנר' לא היה אפשר לראות משם אם יבשה האדמה בעמק.


עוג מלך הבשן שהיה ענק שבענקים, לא יכול היה לירד מן התיבה ולירד למטה לראות היבשו המים או לא?!

א. לרדת ברגל את כל ההר, ושוב לטפס עד למעלה? אולי עוג היה עצלן. אפי' העורב לא שמע לנח.

ב. גם נח לא יצא מן התיבה לאחר שיבשו המים עד שקבל רשות מה'.

ואת"ל שעוג לא חכה להיתר, א"כ תאמר בפשטות שעוג ירד מהתיבה כשראה שלמעלה בהר יבש, ולא היה לנח עם מי לדבר.

וחוץ מזה אשר פיהם דבר שוא וגו'. [אמנם גם העורב שקרא הוא גיטין מה, א, ואיך ס"ד דנח לסמוך עליו].

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 12:10 pm
על ידי אבני גזית
מה שנכון נכון כתב:
א. לרדת ברגל את כל ההר, ושוב לטפס עד למעלה? אולי עוג היה עצלן. אפי' העורב לא שמע לנח.אז תשאר עם התירוץ הזה לבדו ודי בכך. נח לא שלח את עוג כי היה עצלן / כי לא נוח לו לבקש טובות ממנו / עוג פרש מהתיבה לפני שקלו המים ולא היה עם מי לדבר (כמו שכתבת להלן).

מה שנכון נכון כתב:
[אמנם גם העורב שקרא הוא גיטין מה, א, ואיך ס"ד דנח לסמוך עליו].כאן נוכל להשתמש בשיטת המלבי"ם ודעימיה ששילוח העורב לא היה שליחות אלא גירוש. וממילא לא התכוון לסמוך על דבריו.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 12:16 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
אבני גזית כתב:
מה שנכון נכון כתב:
א. לרדת ברגל את כל ההר, ושוב לטפס עד למעלה? אולי עוג היה עצלן. אפי' העורב לא שמע לנח.אז תשאר עם התירוץ הזה לבדו ודי בכך. נח לא שלח את עוג כי היה עצלן / כי לא נוח לו לבקש טובות ממנו / עוג פרש מהתיבה לפני שקלו המים ולא היה עם מי לדבר (כמו שכתבת להלן).

מה שנכון נכון כתב:
[אמנם גם העורב שקרא הוא גיטין מה, א, ואיך ס"ד דנח לסמוך עליו].כאן נוכל להשתמש בשיטת המלבי"ם ודעימיה ששילוח העורב לא היה שליחות אלא גירוש. וממילא לא התכוון לסמוך על דבריו.

וכן סובר רבינו האוחה"ק.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 12:48 pm
על ידי מה שנכון נכון
אבני גזית כתב:אז תשאר עם התירוץ הזה לבדו ודי בכך. נח לא שלח את עוג...

מה שכתבתי לעיל שלא היה אפשר לראות מהרי אררט את הנעשה בעמק בא ליישב גם את השאלה למה נח לא הביט מחלון התיבה.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 12:50 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
אתמול שאלתי זאת קמיה רבינו הגר"ד קוק שליט"א ואמר לי שכל עניני התיבה היו ענינים רוחניים ולעוג אין תפיסה בהם. והוסיף שלכן גם העורב שהוא טמא לא השיב, רק היונה שיש בזה סוד מדוע היא גילתה, וקיצר טובא בדברים נשגבים.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 1:08 pm
על ידי עובדיה חן
יוסף חיים אוהב ציון כתב:אתמול שאלתי זאת קמיה רבינו הגר"ד קוק שליט"א ואמר לי שכל עניני התיבה היו ענינים רוחניים ולעוג אין תפיסה בהם. והוסיף שלכן גם העורב שהוא טמא לא השיב, רק היונה שיש בזה סוד מדוע היא גילתה, וקיצר טובא בדברים נשגבים.

בקיצור: לא זכינו לדעת סתרי תורה

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 3:59 pm
על ידי עזריאל ברגר
יוסף חיים אוהב ציון כתב:
אבני גזית כתב:כאן נוכל להשתמש בשיטת המלבי"ם ודעימיה ששילוח העורב לא היה שליחות אלא גירוש. וממילא לא התכוון לסמוך על דבריו.

וכן סובר רבינו האוחה"ק.

וכן משמע די ברור מרש"י.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 7:32 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
שמעתי מהגרי"ח סופר שליט"א, שיש לתמוה בכלל מדוע הוצרך נח לשלוח את היונה, והרי יכול היה לפתוח את הצוהר, וכמו שבאמת עשה לבסוף. וצ"ע.

ולגבי שאלת הרד"ל הנ"ל, מדוע לא שאל את עוג, אמר די"ל שלא סמך נח על עוג, דלמא שקרן הוא, שהרי מדור המבול הוא עליו נאמר ותמלא הארץ חמס. עוד י"ל, ששפת הדיבור של נח ושל עוג לא הייתה שווה.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 7:40 pm
על ידי לבי במערב
גבי עוג - הא דהוה מוחזק לשקרן כבר תי' כן לעיל הרב 'מה שנכון נכון'.
אך לא זכיתי להבין איך שייך לומר דשפת דבורם לא הי' שוה, הא קודם דור הפלגה הוה, ו'כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים' הי' בפיהם.

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 8:16 pm
על ידי עליך עיננו
דרופתקי דאורייתא כתב:שמעתי מהגרי"ח סופר שליט"א, שיש לתמוה בכלל מדוע הוצרך נח לשלוח את היונה, והרי יכול היה לפתוח את הצוהר, וכמו שבאמת עשה לבסוף. וצ"ע.

ולגבי שאלת הרד"ל הנ"ל, מדוע לא שאל את עוג, אמר די"ל שלא סמך נח על עוג, דלמא שקרן הוא, שהרי מדור המבול הוא עליו נאמר ותמלא הארץ חמס. עוד י"ל, ששפת הדיבור של נח ושל עוג לא הייתה שווה.

לכא' בפעם הראשונה ששלח עדין היה מים בארץ וזה יכל לראות בעצמו רק רצה לראות האם הקלו המים הרי נראו ראשי ההרים..וזה רק ע"י היונה אם תמצא מקום..

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

פורסם: ב' אוקטובר 26, 2020 9:10 pm
על ידי רציני
על התירוץ שאי אפשר להאמין לעוג. לכאורה זה מילתא דעבידא לגלויי. אם לא שנאמר שאם היה פותח את הדלת היה מת אז לא יכל אחר כך לתבוע אותו. ואם כן צריך עיון למה שינסה להרוג את נח.
בלשון אחר: מה היה צריך לבדוק נח? למה לא פתח את הדלת ובדק?
ועל עצם השאלה עוד אפשר לתרץ שעוג כבר לא היה שם שהרי מסתמא כשכבר המים היו מגיעים לו לקרסוליים כבר הלך לראות מה קורה בעולם.
עוד אפשר לומר שנח לא ידע שעוג היה שמה.