מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
יהודה בן יעקב
הודעות: 1707
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » א' פברואר 16, 2020 7:54 pm

האם מצוי בדברי האחרונים דיון אודות דברי הרמ"א שהוסיף בהגהתו דינים, על אף שמרן הב"י עצמו כתבם בשו"ע במקום אחר [בהלכות אלו או בהלכות אחרות], האם כוונת הרמ"א לחדש דין שונה שלא התחדש בדברי השו"ע, או להוסיף הבנה וכדו', או שאין כאן אלא שגגה שלא שם ליבו כי אף השו"ע כתב דין זה.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1707
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' פברואר 18, 2020 10:56 am

העירוני שבפרי תואר [לבעל האוה"ח, יו"ד סי' פז, ה] כתב
צריך לדקדק מאי קמ"ל רמ"א בזה, כיון שנאמר בדברי המחבר בהדיא בסעיף ג, ונראה כי בא לומר וכו',

וכ"כ הפמ"ג [שם משב"ז ס"ק א]
וסבור הייתי לומר שמה שכתב הר"ב כל בב"ח דאין אסור מן התורה מותר בהנאה והא מבואר הוא בהמחבר סעיף ג' אלא דאי מהתם וכו',

אך יתכן שדוקא התם דהמחבר הזכיר דין זה באותו סימן תמהו למה כפל הרמ"א את דבריו, אך לא במקום שהרמ"א הזכיר כן בסימן אחר.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1707
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' פברואר 19, 2020 7:56 pm

כעת ראיתי ביחס לכפילות בדברי השו"ע עצמו.

בספר מאמר מרדכי [או"ח סי' תרצ, ד] כתב
ובשו"ע נראה שהוא דין כפול, כמו שמצינו לו ז"ל בדוכתי אחריני שנמצאו איזה סעיפים כפולים בשו"ע, עיין ביו"ד סוף סימן ק"צ [סעיפים מד, מה, נב, ועיי"ש בש"ך ס"ק נט] ובמקומות אחרים.


וכתב בספר יוקח נא [או"ח סי' צה ס"ק ו]
סעיף ד' טוב לכוין רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם ש"ץ. דין זה כפול לקמן סי' קכ"ה, והרב נוה שלום [שולאל] הרגיש בזה וכתב דלא ידע למה, ואין מי שירגיש בזה, ע"כ. ולא זכר ש'ר שכבר המאמ"ר לקמן סימן תר"ץ סק"ד נרגש כ"כ ע"ד השו"ע דלשם, וכתב דדרך מרן לכפול סעיף א' בשני מקומות, ורבותא מזה כתב הרב הנזכר שם דאפילו בסימן אחד דרכו של מרן לכפול סעיף א', יע"ש דכתב דהכי אשכחן בדוכתי טובא, אלא דהרב הנזכר כתב שם דהרב הלבוש נרגש מזה שם והשמיט אותו סעיף יע"ש, והרי הכא אנו רואים להרב הלבוש דכתב סעיף זה בר"ס זה וכפלו לקמן סימן קכ"ה. והאמת הוא דמרן והרב הלבוש כתבו הכא בסי' זה דין זה דרך אגב שכתבו דינא שיכוין רגליו בתפילה, משו"ה כתבו נמי דטוב שיכוין רגליו בקדושה, ובסימן קכ"ה חזרו לכותבו משום דלשם הוא מקומו הראוי לו דעסיק ותני דיני קדושה, וכגון דא אשכחן בכמה דוכתי, ואחד מהם לקמן סימן צ"ח שכפל כמה דינין שנאמרו בסימנים אלו הקודמות, ואחד מהם דין הנזכר שם ס"ד שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, דכ"כ דין זה לעיל סי' צ' סכ"א, וממילא דטעם החזרה הוא משום דלשם אסף וקבץ כל דינין הגורמים לכוין בתפילה, דין גרמ'א דחזר וכפל הדינין, הילכך ה"ה דנימא הכא כה"ג, והוא פשוט.


אך באמת בדברי השו"ע [או"ח סי' תרצ] הקשו כן האחרונים: ליקוטי פר"ח סעיף ז, עולת שבת ס"ק ה, מג"א ס"ק ח, ברכ"י ס"ק ז הו"ד במשנ"ב ס"ק כד, בגדי ישע ד"ה ס"ק ח', חמד משה ס"ק ה, מטה יהודה ס"ק ז, שולחן גבוה ס"ק טו.
אלא דשם הכפילות היא באותו סימן ויתכן שלכך טרחו ליישב, וכמו שכתבתי בהודעתי הקודמת ביחס לדברי הפרי תואר והפמ"ג ביו"ד.

יוסף בניהו
הודעות: 82
הצטרף: ב' אוקטובר 28, 2019 3:36 pm

Re: הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

הודעהעל ידי יוסף בניהו » ה' פברואר 20, 2020 3:23 pm

ראה באו"ח סי' תקפו סעי' יב שהזכיר הרמ"א דין שהזכיר הש"ע בסוף סי' תקצ סעי' ט,
ובאמת הרב באר הגולה העיר ע"ז בסי' תקפו, ועי' מה שתירץ מרן הרב מאזוז בהערות איש מצליח שם.

אור החכמה
הודעות: 50
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 11:50 pm
שם מלא: דוד סופר

Re: הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

הודעהעל ידי אור החכמה » ו' פברואר 21, 2020 10:04 am

לתועלת המעיינים הנני להביא דברי מו"א הגרי"ח סופר שליט"א מספרו ברית יעקב  סימן מא עמ' שיד ושטו בענין סעיפים כפולים בשלחן ערוך
111.PNG
111.PNG (212.25 KiB) נצפה 374 פעמים
222.PNG
222.PNG (157.88 KiB) נצפה 374 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 90 אורחים