עמוד 1 מתוך 1

מאמר על האגדות והדרשות | מוגה ומתוקן עם הערות וביאורים

פורסם: ו' יולי 10, 2020 6:00 pm
על ידי י. אברהם
2.PNG
2.PNG (38.57 KiB) נצפה 1279 פעמיםRe: מאמר על האגדות והדרשות - לרבנו אברהם בן הרמב"ם

פורסם: ו' יולי 10, 2020 6:24 pm
על ידי איתן
מעיין יהיה לשמוע את השוואה הין המהדורה הזאת למהדורת הרב ראובן מרגליות בהוצאת מוה"ק ומהדורת אלעזר הורוויץ בהוצאת ישיבה יוניברסיטי.

Re: מאמר על האגדות והדרשות - לרבנו אברהם בן הרמב"ם

פורסם: ש' יולי 11, 2020 9:19 pm
על ידי עדיאל ברויאר
קרא במבוא עמ' יג ואילך על המהדורה הזאת ועל אחרות (כולל אלו שנדפסו לאחר הורביץ)

Re: מאמר על האגדות והדרשות - לרבנו אברהם בן הרמב"ם

פורסם: ש' יולי 11, 2020 9:36 pm
על ידי בברכה המשולשת
ברוך ה'.
אני הקטן מייחל כבר שנים להוצאה מדוייקת ומוערת של מאמר חשוב זה.
ברכות לרה"ג משה מיימון שליט"א
ויהי רצון שיזכה להמשיך במלאכת הקודש לאורך ימים ושנים בבריות גופא ובנהורא מעליא.
ויזכה לעלות לא"י בשמחה במהרה.

בברכת כהנים באהבה

Re: מאמר על האגדות והדרשות | נוסח מוגה ומתוקן עם הערות וביאורים

פורסם: א' יולי 12, 2020 8:34 am
על ידי נוטר הכרמים
גם אני מצטרף לברכות לידידנו שליט"א ומצפה לראות המאמר בשלימותו.

אגב, תמהתי על מה שכתב בהקדמה למעתיקי שמועה הערה 10, כאילו הסיפור המובא ב'אהל רחל' על השואל ומשיב נוגע לעיסוק בתולדות והיסטוריה,
בזמן שהמדובר הוא במלחמה פולמוסית נגד המשכילים. גם כאן בפורום באיזה מקום וגם בהקדמה לספרי 'בלבת אש' הבאתי מקור אוטנטי לרוח הדברים
מ'קול סופר' על המשניות, יעו"ש.

Re: מאמר על האגדות והדרשות | מוגה ומתוקן עם הערות וביאורים

פורסם: ב' יולי 20, 2020 11:38 am
על ידי ממזרח שמש
יישר חיליה הרב המחבר ומוציא לאור הספר הנפלא מאמר על האגדות
ומחובר לטהור קונטרס 'מעתיקי שמועה' אשר כל חיך אוכל יטעם צוף דבש אמריו.
השכיל הרב החכם המפולא הגאון הרב מיימון שליט"א להאיר מטוב הצפון.
תשואות חן חן לו.

Re: מאמר על האגדות והדרשות | מוגה ומתוקן עם הערות וביאורים

פורסם: ד' אוקטובר 07, 2020 11:08 pm
על ידי י. אברהם
עמ' עה-ו
קם רבה ושחטי' לר' זירא, בעי רחמי עליה ואחייה. ופירוש אחייה מל' ויחי מחליו, ובלשון חכמים ז"ל עד שתחיה המכה.
הביא מלשון הכתוב ולשון חכמים במשנה
ומצינו גם בלשון התלמוד ביומא מט, א אימא וחיית, וברש"י אימא וחיית. המכה:

אך יתכן שהיה לפניו כנוסחאות אחרות שם, עי' דק"ס והכי גרסינן.