מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
י. אברהם
הודעות: 1796
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' מאי 11, 2017 3:17 pm

מתוך משונצינו ועד ווילנא
לישנא אחרינא.PDF
(593.15 KiB) הורד 290 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אפריל 20, 2018 5:27 pm

בימי בחרותי שאלתי את הגאון האדיר בכל מכמני התורה הגרא"י צוקר שליט"א ה' ירפאהו בקרוב, האם לשיטת הגרי"ס שמותר לבקש בקשות פרטיות בר"ה, האם בר"ה שחל בשבת גם מותר לבקש בקשות פרטיות. [היינו, דהגם שבשבת אסור לבקש על צרכיו שלו].
והשיב לי שבר"ה שחל בשבת, מותר להתפלל בקשות פרטיות.

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אפריל 20, 2018 5:28 pm

עומד בזכרוני, בעמידתי ליד חדרו, תוך כדי שיחה עם אדם אחר, שאלו על מסכת זבחים, והשיב לו שכאשר למד מסכת זבחים, מכל עמוד הוציא פסק הלכה לאורח חיים.

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אפריל 20, 2018 5:30 pm

שאלתיו פעם על סוגיית מעילה בקונמות בנדרים.
השיב לי שלא הבין את הסוגיא הזו.

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אפריל 20, 2018 5:31 pm

האם דובר כאן, על ירידתו לחדר אוכל של הישיבה באיזור 14:30 לאסוף את שיירי המאכלים של ארוחת הצהריים,
ולשוב לישיבה באיזור 15:00 בכסא הנוסטלגי ליד העמוד?

יהודה בן יעקב
הודעות: 1708
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ש' אפריל 21, 2018 9:21 pm

ההוא דאמר כתב:עומד בזכרוני, בעמידתי ליד חדרו, תוך כדי שיחה עם אדם אחר, שאלו על מסכת זבחים, והשיב לו שכאשר למד מסכת זבחים, מכל עמוד הוציא פסק הלכה לאורח חיים.

ראה עוד: viewtopic.php?f=7&t=6873#p60833
עם תוספת [גם חו"מ].

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קונטרס חכימא דיהודאי, פרט ועוללות מפי הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' אפריל 21, 2018 10:38 pm

הולשטיין כתב:באות ח' כתוב שלקח ק' דף בקדשים והוציא מכל דף הוראה למעשה לאו"ח והוראה למעשה לחו"מ.
יש כאן מי שיוכל לתת דוגמאות להוראות אלו?


דוגמא אחת, בזבחים דף ה' רמי ריש לקיש על מעוהי בבית המדרש. נפק"מ לנידון בפרקדן, בשינה ארעית והמסתעף.

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' אפריל 21, 2018 10:39 pm

כידוע ידיעתו המבהילה והמופלגת בכל חדרי תורה, וגירסאותיהם של קדמונינו.
בהיותי נער שאלתיו, כיצד היא הדרך להגיע לזיכרון וידיעת התורה.
השיב על אתר, כמה שפחות היסח הדעת מלימוד.

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' אפריל 22, 2018 12:01 am

ישנו קונטרס מהגרא"י צוקר שליט"א, שכתב חתנו, - "ניצוצות מאש התורה", ויש בהם דברים מאלפים ופנינים מופלאים, מתורתו של הגאון ה' ירפאהו בקרוב.
רצוי מאד להעלותו לתועלת הלומדים למי שיש באפשרותו.
ואעתיק ממה שרשמתי לעצמי בעבר משא ומתן שהיה בין הגאון להגר"ח שמולאביץ, ביסודו הידוע שבן אדם לחבירו זה "פייר".
ב"ק קיז,א חזא דפרטיה שפוותיה סבר אחוך קמחייך ביה, חלש דעתיה ונח נפשיה.
הגאון רבי חיים שמואלביץ (שיחות מוסר א, פא) האיר בענין זה, כמה מבהיל הדבר, שהרי רב כהנא לא עשה מאומה, ומה פשעו ומה חטאתו על שהיתה שפתו שסועה שנדמית לר' יוחנן כלועגת ומחייכת ובגלל כן חלשה דעתו, האם על כך מגיע עונש לרב כהנא, פשיטא שחף הוא מכל פשע אלא כיון שעל ידו נגרמה חלישות הדעת לר' יוחנן נכוה רב כהנא.
העולה מן הדברים, שלא רק הפוגע בחבירו בידים, אלא אפילו גרמא דגרמא ושוגג גמור, כל שעל ידו באה הפגיעה נכוה באש ההיא.
יש להוסיף שבמכתב מאליהו [אלול ח"א] מבאר את עניין עין הרע שפוגע בצורה זו, דהיות וחבירו נגרם חלישות הדעת על ידו, זה גופא פועל את עונש והיזק עין הרע.
ויש להוסיף, בחוברת ניצוצות מאש התורה מהגרא"י צוקר שליט"א [אות כג],
"שאל מקמיה מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, במה שידוע בשמו דבן אדם לחבירו זה פאייער ושאל מה נתכוון האם זה כמו קיר נטוי, ואמר לו מרן זצ"ל זה כמו קיר נופל ממש.
וכוונת הקושיא דלכאו' ודאי אם לא מגיע לו עונש על מה שעשה כיון שאינו בגדרי מעשי עבירה של כל התורה [דאל"ה בין כך הוי עבירה גמורה ומדוע צ"ל דהוי אש הרי עשה עבירה] מדוע נענש, וכי בבן אדם לחבירו הקב"ה דן דינא בלא דינא, אלא הוי כקיר נטוי דע"י צער חבירו נזכרין לו שאר עוונותיו ואז נענש על שאר עוונותיו, וענה הגר"ח זצ"ל דאה"נ אבל הוי יותר נזכרים דממש כקיר נופל.

פייביש אופטובסקי
הודעות: 700
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 1:40 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי פייביש אופטובסקי » א' אפריל 22, 2018 1:09 am

בעבר דובר בא' האשכולות על סריקה של אוצר הספרים של הרב צוקר, אשר בשולי ספריו כתב הערות.
האם יודע מאן דהו מה עלה בענין זה?

בסתר המדריגה
הודעות: 32
הצטרף: ה' יוני 08, 2017 8:40 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א ו

הודעהעל ידי בסתר המדריגה » ג' אפריל 24, 2018 9:12 pm

מחולת המחנים כתב:אגב העלאת משפחתו של הגרא"י צוקר, רציתי לברר את ששמעתי פעם מיהודי יליד וויליאמסבורג, שהגרא"י הוא בנו של חד משרידי תלמידי ישיבת מיר בשנחאי החיים עמנו היום, הלא הוא המתמיד הישיש רבי בנימין צוקער (שוגער) לאיוט"א, מותיקי המתפללים ב"מירער מנין" בוויליאמסבורג, (הקיים עדיין כמדומני בראדני סטריט).
חברי הפורום מארה"ב בודאי יוכלו לאשר או להכחיש את זה.

אם נכון הדברים שהוא בנו של הגאון רבי בנימין צוקער שליט"א אז רבי בנימין הדר בעיר וויליאמסבורג נערץ ונקדש בעיני כל העיר ונקשרו עליו סיפורי מופת וכדומה
היה מלמד דרדקי רבות בשנים בת"ת (ר"ש קלוגער וכיו"ב). ואומרים עליו הפלגות בגדלותו בתורה.
מגיד שיעור בכל יום גפ"ת לבע"ב ב'מירער מנין' אשר ברחוב מארסי [לשעבר הנהגת הביהמ"ד היה ע"י הרה"צ רבי אלחנן יוסף הערצמאן ז"ל] במתיקות נפלאה ובכלל כל הנהגותיו ושיחותיו הוא בענות חן.
בכללו הנו איש צנוע אין שומעים ממנו דבר בקול רם. בא לביהמ"ד רק כשמגיע זמן תפילה ומתפלל בזוית בית הכנסת ויצא תיכף אחר התפילה. אחר השיעור יש תור של אנשים הבאים לעצה ולברכה.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: קונטרס חכימא דיהודאי, פרט ועוללות מפי הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי קראקובער » ג' אפריל 24, 2018 9:38 pm

ההוא דאמר כתב:
הולשטיין כתב:באות ח' כתוב שלקח ק' דף בקדשים והוציא מכל דף הוראה למעשה לאו"ח והוראה למעשה לחו"מ.
יש כאן מי שיוכל לתת דוגמאות להוראות אלו?


דוגמא אחת, בזבחים דף ה' רמי ריש לקיש על מעוהי בבית המדרש. נפק"מ לנידון בפרקדן, בשינה ארעית והמסתעף.

החכמה היא להביא נפק"מ מנושא שהוא מקיבעא דקדשים ולא ממשהו צדדי.

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קונטרס חכימא דיהודאי, פרט ועוללות מפי הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אפריל 25, 2018 12:31 am

קראקובער כתב:
ההוא דאמר כתב:
הולשטיין כתב:באות ח' כתוב שלקח ק' דף בקדשים והוציא מכל דף הוראה למעשה לאו"ח והוראה למעשה לחו"מ.
יש כאן מי שיוכל לתת דוגמאות להוראות אלו?


דוגמא אחת, בזבחים דף ה' רמי ריש לקיש על מעוהי בבית המדרש. נפק"מ לנידון בפרקדן, בשינה ארעית והמסתעף.

החכמה היא להביא נפק"מ מנושא שהוא מקיבעא דקדשים ולא ממשהו צדדי.


עוד נידונים מסתעפים הקשורים ישירות לאו"ח, בענין תדיר ומקודש [פרק כל התדיר בזבחים].
נידון נוסף, בריש זבחים בסתמא לשמה, ובחיי אדם הוכיח כשיטתו שמעשה שבדר"כ נעשה לשם מצוה, הגם שלא כיוון בפועל סגי לענין מצוות צריכות כוונה ומתבטא הוא בלשון דסתמא לשמה. ועיין עוד באחרונים שדנו מאי שנא סתמה לשמה ממצוות צריכות כוונה, ובאתי רק לעורר.

פייביש אופטובסקי
הודעות: 700
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 1:40 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי פייביש אופטובסקי » ד' אפריל 25, 2018 6:24 am

א' שלח אלי דברים אלו:

אכן הרב צוקר מפונוביז ה' ישלח דברו וירפאהו הינו בנו של הצדיק רבי בנימין צוקר שליט"א מויליאמסבורג וחתנו של ראש ישיבת סלבודקה הגאון ר ברוך רוזנברג זצ"ל

אני הקטן זכיתי ללמוד בשעות אחה"צ עם הגאון רבי בנימין צוקר בביתו כשהייתי ילד ולמדתי ב"חדר" בוויליאמסבורג, היות ובחדר למדו אחה"צ לימודי חול "ליבה" ואאמ"ר זצ"ל התנגד לזה, אז הוא שכר את ר' בנימין שילמד איתי באופן פרטי בביתו וב"ה זכיתי ללמוד אצלו בעל פה כל משניות מועד,
לא ידעתי שר' בנימין היה בשנחאי אתה בטוח בזה

הוגה ומעיין
הודעות: 1719
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: קונטרס חכימא דיהודאי, פרט ועוללות מפי הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ד' אפריל 25, 2018 1:20 pm

הולשטיין כתב:באות ח' כתוב שלקח ק' דף בקדשים והוציא מכל דף הוראה למעשה לאו"ח והוראה למעשה לחו"מ.
יש כאן מי שיוכל לתת דוגמאות להוראות אלו?


ב"מתיבתא" של עוז והדר, מדור פניני הלכה, יש נושאים כאלו דף אחרי דף.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: קונטרס חכימא דיהודאי, פרט ועוללות מפי הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי קראקובער » א' יולי 29, 2018 6:49 pm

הולשטיין כתב:באות ח' כתוב שלקח ק' דף בקדשים והוציא מכל דף הוראה למעשה לאו"ח והוראה למעשה לחו"מ.
יש כאן מי שיוכל לתת דוגמאות להוראות אלו?

IMG_20180729_184411168.jpg
IMG_20180729_184411168.jpg (30.13 KiB) נצפה 3096 פעמים

קלונימוס הזקן
הודעות: 959
הצטרף: ג' דצמבר 28, 2010 7:22 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי קלונימוס הזקן » ב' יולי 30, 2018 3:19 pm

ההוא דאמר כתב:האם דובר כאן, על ירידתו לחדר אוכל של הישיבה באיזור 14:30 לאסוף את שיירי המאכלים של ארוחת הצהריים,
ולשוב לישיבה באיזור 15:00 בכסא הנוסטלגי ליד העמוד?


לא יודע אם דובר. אבל פשר האיסוף ידעת?

הוא היה אוסף רק כדי חצי קערת פלסטיק כתומה ודיו. לא להציל את השאריות התכוון. אולי אכל מהן בסוף הצום? (היה צם בכל הימים שמותר לצום בהם).

ההוא דאמר
הודעות: 1438
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' יולי 30, 2018 5:04 pm

קלונימוס הזקן כתב:
ההוא דאמר כתב:האם דובר כאן, על ירידתו לחדר אוכל של הישיבה באיזור 14:30 לאסוף את שיירי המאכלים של ארוחת הצהריים,
ולשוב לישיבה באיזור 15:00 בכסא הנוסטלגי ליד העמוד?


לא יודע אם דובר. אבל פשר האיסוף ידעת?

הוא היה אוסף רק כדי חצי קערת פלסטיק כתומה ודיו. לא להציל את השאריות התכוון. אולי אכל מהן בסוף הצום? (היה צם בכל הימים שמותר לצום בהם).


יישר כח, גם כוונתי היתה שהיה זה בכדי קיום גופו, ואכילת צדיקים כמזבח [עי' מס"י, קדושה].

סמל אישי של המשתמש
איש בן פרצי
הודעות: 38
הצטרף: א' מאי 31, 2020 9:50 pm
שם מלא: אי''ש צ.

◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי איש בן פרצי » א' יוני 21, 2020 9:31 am

שמעתי פעם מקרובו שמאז חתונתו (או משהו כזה) לא ביקר אצל אביו, מפני חשש כיבוד או"א!
נערך לאחרונה על ידי איש בן פרצי ב א' יוני 21, 2020 5:38 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ווידער
הודעות: 84
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: ◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי ווידער » א' יוני 21, 2020 2:19 pm

איש בן פרצי כתב:
שמעתי פעם מקרובו שמאז חתונתו (או משהו כזה) לא ביקר אצל אביו, מפני חשש כיבוד או"א!

????

איש גבעות
הודעות: 289
הצטרף: ה' מאי 07, 2020 1:20 am

Re: ◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי איש גבעות » א' יוני 21, 2020 2:22 pm

חשש שמא לא יכבדו בכבוד הראוי לו.
אמנם קשה ללמוד מזה הלכה למעשה, אך כמובן שזה מעיד על יראת השמים המופלגת שלו.

ווידער
הודעות: 84
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: ◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי ווידער » א' יוני 21, 2020 2:27 pm

המינימום של כיבוד אב זה לבקר אצלו.

איש גבעות
הודעות: 289
הצטרף: ה' מאי 07, 2020 1:20 am

Re: ◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי איש גבעות » א' יוני 21, 2020 2:34 pm

ולכן כמובן אין ללמוד ממנו הלכה למעשה.

אמנם עכ"פ ללמוד ממנו על מידת יראת השמים שלו אפשר וכדאי.
מן הסתם גם בלב הבן בער הרצון לפגוש את אביו ואמו, ובכ"ז כבש רצונו מפחד שמא לא יכבדם כראוי להם. מבהיל.

ווידער
הודעות: 84
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: ◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי ווידער » א' יוני 21, 2020 2:44 pm

בוודאי שזה מבהיל. כי רצה לכבד אך לא עלתה בידו.

לבי במערב
הודעות: 3651
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ◆ אלון בכות ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » א' יוני 21, 2020 2:47 pm

והלא מעשה רב (מהר"ם מרוטנבורג) הוא!

סגי נהור
הודעות: 4303
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי סגי נהור » א' יוני 21, 2020 2:50 pm

אכן תמוה ומוזר (ומה חטאו ההורים?).
נערך לאחרונה על ידי סגי נהור ב א' יוני 21, 2020 2:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לבי במערב
הודעות: 3651
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי לבי במערב » א' יוני 21, 2020 2:51 pm

לבי במערב כתב:והלא מעשה רב (מהר"ם מרוטנבורג) הוא!
ושבחו הרא"ש (פ"ק דקדושין סי' נז).

פנחסויפלל
הודעות: 81
הצטרף: ג' מאי 01, 2012 1:32 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי פנחסויפלל » א' יוני 21, 2020 2:54 pm

השמועה הנ"ל הסתובבה בזמני בישיבה ולא חושב שמישהו יודע אם היא נכונה.
אבל ניכר שכל המדברים כאן למעלה, לא מכירים את האיש הנזכר, ואילו היו מכירים לא היו מדברים. לא מחמת כבודו. אלא מחמת שאין איש דומה לו ביקום. ורק בוגרי פוניבז' שבינינו יבינו את כוונתי.

מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' יוני 21, 2020 2:55 pm

אשרי מי שלא חמאן... קדושין לא, ב.

אב בבינה
הודעות: 764
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי אב בבינה » א' יוני 21, 2020 3:12 pm

מה שנכון נכון כתב:אשרי מי שלא חמאן... קדושין לא, ב.

viewtopic.php?f=7&t=3723&p=27879

סגי נהור
הודעות: 4303
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי סגי נהור » א' יוני 21, 2020 3:19 pm

בענין זה אין כ"כ נפק"מ מיהו הבן אלא מיהם ההורים. וכל שההורים הם אנשים מן הישוב שהמפגש עם ילדיהם גורם להם שמחה וקורת רוח (להוציא אנשים חריגים לגמרי, או מסוג שגם הם נזהרים שלא לפגוש בבניהם מחשש לפנ"ע), פשוט שמי שנמנע שלא לפגוש בהוריו שמא לא יכבדם כראוי גורם להיפך המכוון ועבירה בידו ולא מצוה.
יתכן שבתקופות אחרות כל היחס בין הורים לילדיהם היה באופן אחר ומכאן המעשה הנזכר במהר"ם מרוטנבורג.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1194
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' יוני 21, 2020 3:21 pm

איש בן פרצי כתב:שמעתי פעם מקרובו שמאז חתונתו (או משהו כזה) לא ביקר אצל אביו, מפני חשש כיבוד או"א!

ואני שמעתי הטעם משום איסור יציאה מארץ ישראל. (דווקא אביו היה אמור לבוא לבקרו כו"כ פעמים ולא אסתייעא מילתא).

בסדר
הודעות: 441
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 1:32 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי בסדר » א' יוני 21, 2020 4:05 pm

פלא שלא הוזכר כאן בפורום שאביו הגדול והצדיק רבי בנימין זצ"ל נסתלק ערש"ק העעל"ט בגיל 90. היה צדיק וגאון נשגב. רבו המובהק רבי יעקב קמנצקי אמר עליו שכשיבוא לבי"ד של מעלה יתגאה עם תלמיד זה. היה מלמד תיקונות, לתלמידים כתה א', בת"ת תפארת ירושלים ברובע איסט סייד במנהטן. היה גם מקורב להגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ויש כמה תשובות באגרות משה אליו.
החידוש הוא שבנו רבי אהרן יודא מאז החתונה לא ביקר אצל אביו משום ביטול תורה.

בסדר
הודעות: 441
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 1:32 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי בסדר » א' יוני 21, 2020 4:22 pm

פייביש אופטובסקי כתב:א' שלח אלי דברים אלו:

אכן הרב צוקר מפונוביז ה' ישלח דברו וירפאהו הינו בנו של הצדיק רבי בנימין צוקר שליט"א מויליאמסבורג וחתנו של ראש ישיבת סלבודקה הגאון ר ברוך רוזנברג זצ"ל

אני הקטן זכיתי ללמוד בשעות אחה"צ עם הגאון רבי בנימין צוקר בביתו כשהייתי ילד ולמדתי ב"חדר" בוויליאמסבורג, היות ובחדר למדו אחה"צ לימודי חול "ליבה" ואאמ"ר זצ"ל התנגד לזה, אז הוא שכר את ר' בנימין שילמד איתי באופן פרטי בביתו וב"ה זכיתי ללמוד אצלו בעל פה כל משניות מועד,
לא ידעתי שר' בנימין היה בשנחאי אתה בטוח בזה

לכאו' מעולם לא היה בשנחאי. הוא נולד בארה"ב, ולמד בישיבת תורה ודעת.

איש גבעות
הודעות: 289
הצטרף: ה' מאי 07, 2020 1:20 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי איש גבעות » א' יוני 21, 2020 4:25 pm

פנחסויפלל כתב:השמועה הנ"ל הסתובבה בזמני בישיבה ולא חושב שמישהו יודע אם היא נכונה.
אבל ניכר שכל המדברים כאן למעלה, לא מכירים את האיש הנזכר, ואילו היו מכירים לא היו מדברים. לא מחמת כבודו. אלא מחמת שאין איש דומה לו ביקום. ורק בוגרי פוניבז' שבינינו יבינו את כוונתי.

אכן ואכן.
לית דין בר נש.
אף אני זכיתי לנקוט בשיפולי גלימתו, והדברים מבהילים.

איש גבעות
הודעות: 289
הצטרף: ה' מאי 07, 2020 1:20 am

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי איש גבעות » א' יוני 21, 2020 4:31 pm

פנחסויפלל כתב:השמועה הנ"ל הסתובבה בזמני בישיבה ולא חושב שמישהו יודע אם היא נכונה.
אבל ניכר שכל המדברים כאן למעלה, לא מכירים את האיש הנזכר, ואילו היו מכירים לא היו מדברים. לא מחמת כבודו. אלא מחמת שאין איש דומה לו ביקום. ורק בוגרי פוניבז' שבינינו יבינו את כוונתי.

אכן ואכן.
לית דין בר נש
אף אני זכיתי לנקוט בשיפולי גלימתו.
פעם שהעזתי לדון לפניו בקרקע והוא סבר ששאלתי שלא ממן הענין, הרים עלי בקולו הנורא בחיבה מסותרה וגערה גלויה, והדברים מבהילים.

.השוחט
הודעות: 610
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי .השוחט » א' יוני 21, 2020 4:43 pm

בסדר כתב:פלא שלא הוזכר כאן בפורום שאביו הגדול והצדיק רבי בנימין זצ"ל נסתלק ערש"ק העעל"ט בגיל 90. היה צדיק וגאון נשגב. רבו המובהק רבי יעקב קמנצקי אמר עליו שכשיבוא לבי"ד של מעלה יתגאה עם תלמיד זה. היה מלמד תינוקות, לתלמידים כתה א', בת"ת תפארת ירושלים ברובע איסט סייד במנהטן. היה גם מקורב להגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ויש כמה תשובות באגרות משה אליו.
החידוש הוא שבנו רבי אהרן יודא מאז החתונה לא ביקר אצל אביו משום ביטול תורה.


מה כל כך פלא? אביו נפטר ביום ששי, וזה נודע רק אמש במוצ"ש, ואף אחד עדיין לא הספיק להוסיף כאן. ב"אלון בכות" כבר נידון.
השם של בנו הגאון שליט"א הוא רבי אהרן "יהושע".

בנימה אישית. רק אמש ראיתי את האשכול המופלא הזה, ואף אני הקטן זכיתי להכירו היטב.
[ישבתי כמה שנים בספסל מאחוריו בסדר שלישי, כשלמד עם ר' חיים פריימן זצ"ל בסדר זרעים, וממילא דיברתי עמו הרבה מאד בכמה תחומים].
ולמרות שרק אמש נודעתי על קיומו של אשכול זה, אבל בכל זאת "כתבתי" כאן בעקיפין לפני 9 שנים... [הקטע הששי בעמוד הראשון הועתק בלשוני ממקום אחר שכתבתי עליו].
מסתבר שיש לי עוד מה להוסיף, אבל למי יש כח לקרוא 6 דפים כדי לראות מה כבר נכתב...

בקשר לביקור אביו.
אני שמעתי בשעתו שאביו הגיע לארץ. הוא שאל את הגראי"ל אם מחוייב לבטל תורה כדי להקביל פניו וענהו שכן.
ואז, אמנם לא נסע לנתב"ג, רק הלך להמתין לו בתחנת האוטובוס.... [לא יודע איזה].

ארשום כאן חצי סיפור. שראיתי במו עיניי.
בוקר אחד [תש"מ בערך], בחזרת הש"ץ דשחרית, הוא קרס והתעלף.
לקח קצת זמן עד שהתעורר. אפילו ד"ר רוטשילד זצ"ל כבר הספיק להגיע למקום.
כשהתעורר, לקח לו שניה לקלוט מה ארע, ואז הוא ראה את הבחור דאז חיים פרץ ברמן שעמד מודאג לידו, ושאל אותו: אם היו כלים תחתיי כשנפלתי והייתי משברם ההיה זה "אונס גמור" [דפליגי בו תוס' והרמב"ן אם אדם חייב עליו]?
הד"ר ציוה עליו לנוח, ולכן באותו סדר א' נשאר בבית...

החצי השני היה למחרת בבוקר. אולי יותר מאוחר ארשמנו.
נערך לאחרונה על ידי .השוחט ב א' יוני 21, 2020 5:06 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1867
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' יוני 21, 2020 4:44 pm

איש גבעות כתב:
פנחסויפלל כתב:השמועה הנ"ל הסתובבה בזמני בישיבה ולא חושב שמישהו יודע אם היא נכונה.
אבל ניכר שכל המדברים כאן למעלה, לא מכירים את האיש הנזכר, ואילו היו מכירים לא היו מדברים. לא מחמת כבודו. אלא מחמת שאין איש דומה לו ביקום. ורק בוגרי פוניבז' שבינינו יבינו את כוונתי.

אכן ואכן.
לית דין בר נש
אף אני זכיתי לנקוט בשיפולי גלימתו.
פעם שהעזתי לדון לפניו בקרקע והוא סבר ששאלתי שלא ממן הענין, הרים עלי בקולו הנורא בחיבה מסותרה וגערה גלויה, והדברים מבהילים.

סליחה שאני מקלקל את החגיגה.
מדוע כל הלשונות הסופרלטיבים הללו?
(לא מתאים לפי סגנון הודעותיך באשכלות אחרים...)
האם גם בשעתו הרגשת כך? [שיש כאן 'חיבה מסותרה']. ומדובר במדריגה נעלית של 'דברים מבהילים'.
או שפשוט הרגשת שהוא צועק על טרדן נודניק שמדבר לא לענין.


מעלות הם מעלות, וחסרונות הם חסרונות. כאשר מנסים להדביק כל מיני 'הילות' של קדושה, לכל מיני הנהגות משונות, זה מבחיל.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1867
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' יוני 21, 2020 4:54 pm

בסדר כתב:פלא שלא הוזכר כאן בפורום שאביו הגדול והצדיק רבי בנימין זצ"ל נסתלק ערש"ק העעל"ט בגיל 90. היה צדיק וגאון נשגב. רבו המובהק רבי יעקב קמנצקי אמר עליו שכשיבוא לבי"ד של מעלה יתגאה עם תלמיד זה. היה מלמד תיקונות, לתלמידים כתה א', בת"ת תפארת ירושלים ברובע איסט סייד במנהטן. היה גם מקורב להגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ויש כמה תשובות באגרות משה אליו.

אם כבר הוזכר אביו זצ"ל.
אזכיר איזה עובדה הלכתית, אשר אולי אפשר ללמוד ממנו.
פעם נשלח לאאמו"ר ע"ה חבילה מארץ ישראל לארה"ב לקראת חג הפסח (קפה כשר לפסח). לא זוכר כיצד נתגלגלו הדברים. עכ"פ החבילה נשלחה והגיעה לביתו של ר' בנימין למעשה לא עלה בידו של אבי לדרשו לפני החג, ובא לקחתו ממנו בחוה"מ פסח, כאשר נתלותי אליו. כאשר לקח את החבילה, התנצל ר' בנימין שהחבילה פתוחה, מפני שהוא פתח אותה לבדקה מחמץ בערב פסח. (ע"פ מה שהבין בהלכה, או"ח תמג, ב).
אאמו"ר לא הגיב כלום. אולם בדרך אמר לי אבי שלכאורה לא נהג כדין. א' שיכל להתקשר בטלפון ולבקש רשות, או לשאול על מהות הפקדון. ב' וגם בלא"ה, מצד הדין היה לסמוך על הסברא שאף אחד אינו שולח בערב פסח חבילה של חמץ לארה"ב.

יש מקום לדון בהלכה בזה לכאן ולכאן. ויביעו החבירים דעתם, ויהיה הלימוד לע"נ המנוחים.

עקביה
הודעות: 3629
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

הודעהעל ידי עקביה » א' יוני 21, 2020 4:57 pm

אני שמעתי, לפני מעט יותר מ20 שנה, שאביו הודיע לו שרצונו לבוא לביקור בארץ, והוא, היות וחשש שלא יעמוד כראוי בחומר מצוות כיבוד-אב, שילם כסף לבחורים ע"מ שיתפללו שהביקור לא יצא לפועל. ואכן תכניתו של אביו התבטלה.

איני יכול להתחייב על אמיתות הסיפור, וגם איני מכיר את הנפשות הפועלות, אבל מה אעשה שסיפור זה וכיוצא בו מותירים אצלי את התחושה ש"משהו דפוק בממלכת דנמרק".


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 244 אורחים