מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי נאשער » ג' נובמבר 22, 2011 8:26 pm

שמתי לב לדבר מעניין, האמוראים והתנאים יש להם עפ"י רוב שם אחד ואנו יש לנו כמה שמות, מה הסיבה והצדדים לכאן או לכאן.
כמו"כ אין אצל התנאים/אמוראים שמות כגון משה, דוד, ראובן וכו' רוב השמות המצויין אצלינו לעומת שמותיהם אינן נמצאות בינינו כגון אביי ורבא וכדו'.

-----------------
ל"מ בחיפוש משהו משמעותי, אם כבר נדון ענין זה כאן נא להפנות לשם.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12292
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' נובמבר 22, 2011 8:33 pm

שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא - אורח חיים סימן קיג

ואני לחולשת זכרוני אינני זוכר בשום מקום בש"ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמות ושניהם שם העצם זולתי אבא שאול ואבא יוסי וגם זה אינו שני שמות כי אבא לדעתי אינו שם העצם רק שם התואר לשון חשיבות. ועיין ברכות ט"ז ע"ב. וכמדומה שלא היו רגילין להקרא בשני שמות ואף במקרא לא היו רגילים כל כך בשני שמות. ועיין פסחים דף קי"ז ע"א ובחולין ס"ה ע"א. אבל בימי התנאים ואמוראים לדעתי לא היו רגילים כלל: +/הגהות שכר טוב/ נ"ב עי' כתובות ק"ג ע"א יוסף חפני ובשבת ס"ו ע"ב רב אדא מרי וכן אבא שאול. ועי' ב"ק קמ"ט ע"ב ועוד מקומות אבא דיילא. ובכל סיום מסכת אנו מזכירים אבא מרי בר פפא. ועי' עוד כתובות ח' וקידושין ל"ב ע"ב.+


שו"ת חתם סופר חלק ד (אבן העזר ב) סימן יח

עוד נ"ל דלפנים לא היו נהגין לקרות בשני שמות בבת א' כי חדשים מקרוב באו ואפי' יעקב אבינו ע"ה לא מצינו שנקרא יעקב ישראל בפ"א ולא מצינו בכל השמות שבתנ"ך וש"ס ופוסקים שיקרא א' בב"א ב' שמות ביחד ושלהי יבמות כך קורין אותי בעירי יוחנן בן יונתן ארי' ונראה דהאי ארי' אינינו שם עצם כלל כ"א תואר משפחה על שם גבורתם ונקרא כן האב וגם הבן ע"ש זולת אבא שאול אבא יודן אבא גורין דאבא הוא שם בפ"ע ואינך הוה שם בפ"ע והיו נקראים מ"מ נ"ל מדלא מצאתי כן אלא עם צירוף אבא יראה שהוא שם א' כמו פדה צור גמליאל אבל יודן רב של יהודים וכדומה וכן משמע ביש"ש שכ' מעשה שהאב רוצה לקרות הבן בשם אביו מאיר והאם רצתה לקרותו בשם אביה יאיר ומזה נולד שם חדש שניאור ר"ל שני מיני אור מאיר ויאיר וקשה ה"ל לקרותו מאיר יאיר אע"כ לא נהגו כן בזמנו עדיין וכן בספר נחלת שבעה העיד ע"ד הפלא שהוא ראה אנשים שהיו נקראים בב' שמות יחד ש"מ דלפנים לא הוו שכיחי ועיין רמ"א /אה"ע/ סי' קכ"ט סעי' י"ד ובס' גט פשוט ס"ק ס"ג כ' דשם טוב הוא מצורף משם בן נח וטוב גואל של רות ע"ש

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ג' נובמבר 22, 2011 9:21 pm

שמעתי פעם מרבי מיכל זילבר שהוא נכנס להגרח"ק ושאל אותו מה הוא אומר על החת"ס שבזמנים הקדמונים לא היה מקובל לקרוא ב שמות כבזמנינו, אמר לו ר' חיים מיד "דברי הימים א כה לא לרוממתי עזר" וגו', היינו אדם עם ב' שמות. ור' מיכל מאוד התפעל מידיעת התורה שלו.


תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' נובמבר 22, 2011 11:48 pm

הן אמת שכן כתבו רבותינו החת"ס והנוב"י, כמו שהובא כאן, שבתקופת הראשונים ואחורה לא היו נותנים שני שמות. אבל מאז שדן בכך רבי ראובן מרגליות בסוף קונטרסו 'לחקר שמות וכינויים בתלמוד', והראה בבירור גמור ביותר שגם בזמן חז"ל היה מציאות של שני שמות לאדם אחד, וקל וחומר בתקופת הראשונים, שהלך ומנה כעשרים (!) אישים מן הראשונים או הנזכרים בספריהם שהיו להם שני שמות (והמפורסם שבהם: רבנו חיים אליעזר ב"ר יצחק אור זרוע) - כבר א"א יותר לאחוז בדעה זו (שגם אני בעבר סברתי לתומי כמוה). והדיון מפורום סמוך שקישרו אליו זה עתה, מרפס איגרא במחילה.

זקן ששכח
הודעות: 2711
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי זקן ששכח » ג' נובמבר 22, 2011 11:51 pm

עשוי לנחת כתב:שמעתי פעם מרבי מיכל זילבר שהוא נכנס להגרח"ק ושאל אותו מה הוא אומר על החת"ס שבזמנים הקדמונים לא היה מקובל לקרוא ב שמות כבזמנינו, אמר לו ר' חיים מיד "דברי הימים א כה לא ל[b]רוממתי עזר"[/b] וגו', היינו אדם עם ב' שמות. ור' מיכל מאוד התפעל מידיעת התורה שלו.


משם ראיה?!
לכאורה מעשה לסתור הוא, שכיון שהגרח"ק בגאונותו לא מצא אלא אדם זה בלבד שנקרא בשני שמות, פשיטא וברירא כדברי החתם סופר שאכן לא היה זה חזון נפרץ להיקרא אדם בשני שמות.

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי נאשער » ד' נובמבר 23, 2011 12:19 am

אבקש במחילתכם להתייחס לנושא השני שהעלתיה בראשית דברי, אם יש איזשהו סיבה מיוחדת לכך שבזמנינו אין נותנים שמות כבתקופת האמוראים ותנאים וכן להיפך, לא מצינו שמות הנפוצים בזמנינו על שמות אבות העולם כאברהם , משה, [אהרן מופיע אמורא ר' אהרן ב"פ בש"ס] וכדו' שיקראו כן אמוראים ותנאים.

חוקר
הודעות: 282
הצטרף: א' יולי 24, 2011 3:44 pm

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי חוקר » ד' נובמבר 23, 2011 9:45 am

ראה שם הגדולים לרחיד"א ערך ר' אברהם גאון וערך ר' משה גאון שמדבר על כך שלא מצינו בחז"ל שם אברהם ומשה.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי מורה צדק » ד' נובמבר 23, 2011 7:05 pm

עשוי לנחת כתב:שמעתי פעם מרבי מיכל זילבר שהוא נכנס להגרח"ק ושאל אותו מה הוא אומר על החת"ס שבזמנים הקדמונים לא היה מקובל לקרוא ב שמות כבזמנינו, אמר לו ר' חיים מיד "דברי הימים א כה לא לרוממתי עזר" וגו', היינו אדם עם ב' שמות. ור' מיכל מאוד התפעל מידיעת התורה שלו.


רוממתי עזר, הוא שם אחד, כמ"ש רש"י שם.
גם אנכי שמעתי מר' מיכל זילבר כה"ג, ושעברו על כל המקומות המוזכרים בדברי התלמוד, ירושלמי ובבלי וכל התוספתות והברייתות ומדרשים, ודנו בכל אחד שאפשר שזה שני שמות וכמדומני שהעלו במסקנה שלא נמצא אדם בעל ב' שמות.
פעם אחרת שאלתיו ע"ז, וענה לי מאי נפק"מ למעשה?

הגהמ
הודעות: 1311
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי הגהמ » ו' נובמבר 25, 2011 8:27 am

לגבי שאלתך השניה לך נא ראה הגהת מהרצ"ח גיטין נ. בענין האמורא אברם חוזאה

יצא מפי
הודעות: 58
הצטרף: ג' נובמבר 15, 2011 2:21 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי יצא מפי » ו' נובמבר 25, 2011 12:44 pm

ידידנו האריך בזה ב'אוצר לב' (ח"א, ישנו באוצר) והביא לכך הרבה דוגמאות.

בריושמא
הודעות: 916
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי בריושמא » ש' נובמבר 26, 2011 6:47 pm

אם הראשונים כמלאכים וכו'. אבותינו הראשונים היו אוהבים זה לזה, והמחותנים היו מיודדים זה עם זה,
ובמשך תשעת ירחי לידה הסכימו זה עם זה על שם אחד, וההורים הצעירים היו נענים להם בשמחה, וכך
נולד לו הוולד ושם אחד ויחיד לו.
אבל הראשונים כמלאכים, ואנו מה נאמר מפני ירידת הדורות, וכדי לפייס את שני הצדדים הניצבים כסלע
ולמען שלום בית עלו לנו שני שמות וגם שלושה, ולעת זקנה לסגולת רפואה יתווסף גם שם רביעי,
והמצבה צרה מהכיל, והגבאי מרסק את שיניו בקוראו לתורה ר' שלושה שמות בן ר' שלמה שמות,
כמעשה שהיה בבית מדרשנו בשבת קודש, ובעל שלושת השמות הכפולים והגבאי חוזרים עליהם שוב ושוב, וטרחא דציבורא יסגי.
ואם תיקנו שלושה ספרי תורה מפני טרחא דציבורא מן הראוי היה לתקן שיקרא הגבאי ר' שם אחד בן ר' שם אחד בלבד.

סוקר
הודעות: 161
הצטרף: ה' אפריל 21, 2011 9:40 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי סוקר » ש' נובמבר 26, 2011 6:55 pm

בריושמא כתב:אם הראשונים כמלאכים וכו'. אבותינו הראשונים היו אוהבים זה לזה, והמחותנים היו מיודדים זה עם זה,
ובמשך תשעת ירחי לידה הסכימו זה עם זה על שם אחד, וההורים הצעירים היו נענים להם בשמחה, וכך
נולד לו הוולד ושם אחד ויחיד לו.
אבל הראשונים כמלאכים, ואנו מה נאמר מפני ירידת הדורות, וכדי לפייס את שני הצדדים הניצבים כסלע
ולמען שלום בית עלו לנו שני שמות וגם שלושה, ולעת זקנה לסגולת רפואה יתווסף גם שם רביעי,
והמצבה צרה מהכיל, והגבאי מרסק את שיניו בקוראו לתורה ר' שלושה שמות בן ר' שלמה שמות,
כמעשה שהיה בבית מדרשנו בשבת קודש, ובעל שלושת השמות הכפולים והגבאי חוזרים עליהם שוב ושוב, וטרחא דציבורא יסגי.
ואם תיקנו שלושה ספרי תורה מפני טרחא דציבורא מן הראוי היה לתקן שיקרא הגבאי ר' שם אחד בן ר' שם אחד בלבד.

וְהֵם לא יָדְעוּ כִּי שׁמֵעַ יוֹסֵף כִּי הַמֵּלִיץ בֵּינתָם

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » א' נובמבר 27, 2011 7:37 pm

תובל קין

נוטר הכרמים
הודעות: 6981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' נובמבר 27, 2011 9:06 pm

תוס' כתובות צח,ב ד"ה אמר: שאל ר' יעקב ישראל את ר"ת וכו'.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » א' נובמבר 27, 2011 11:06 pm

רבותי, שמא קשה עליכם העיון, או מה שנראה יותר שלא כולם זמינים לאוצר שמעבר לעמוד הארבעים ואחד. ועל כן עיינו נא במטותא, מכאן ואילך (ובפרט לקראת סופו): http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=33639&st=&pgnum=56
אני באמת לא חושב שיש עוד מה לדון בנושא זה אחר דברי הר"ר מרגליות. ודאי לא במה שנוגע לתקופת הראשונים ואילך.

בריושמא
הודעות: 916
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי בריושמא » ב' נובמבר 28, 2011 12:27 am

ומשום שאין לדון וכו', אפנה לחכמים יושבי על מדין שאלה שמציקה לי בסוגיה חשובה זו.
אמנם כבר היה נהוג לקרוא שני שמות, אבל רק בשם הראשון קראו בפועל לילד ולנער וגם לאברך.
אימתי נודע שמו השני? בהזמנה לבר מצווה, לחתונה, בעליה לתורה, ובוודאי בשעת שידוך
כדי להציל את ההצעה ממורא גזירתו של ספר חסידים.
אבל בחיי יום יום - קראו לאיש בשמו הראשון בלבד.
והנה חדשים מקרוב באו, והם מרחוק יבואו מקהילות קודש ניו יורק ובנותיה יע"א, או גם מק"ק מעטירות נוספות מן הגולה,
והם יקראו לילד ולילדה עודם בעגלותיהם בשני שמותיהם בצוותא, ואם יסרחו הילד או הילדה ולא ישמעו בקול אביהם או אמם -
ידביקו הם את שני השמות לשם אחד והוא יהדהד מקצה הרחוב ועד קצהו.
ושאלתי: האם הורה להם זקן כי חובה היא לקרוא כל העת את שני השמות כאחד? האם קריאת שם אחד מן השניים
יש בה משום 'ונרגן מפריד אלוף'?
או אולי 'מנהג ניו יורק' הוא שלעולם לא תדע טעמו ולעולם לא יתפרש מקורו
כ'מנהג ירושלים' וכ'על פי קבלה' שמתרצים הם כל תמיהה ומעלימים כל שאלה תחת כנפיהם המסתוריות.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12292
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 28, 2011 12:39 am

הכל בכל מכל כל כאן
שמות.PDF
(1.94 MiB) הורד 266 פעמים
ושאלת הרב ברי"ש באות ט)

בריושמא
הודעות: 916
הצטרף: ה' אוקטובר 07, 2010 1:32 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי בריושמא » ב' נובמבר 28, 2011 1:07 am

אכן, כתר שם טוב עולה על כולם, והכל בכל כלול ובלול בו, שם אחד ושני שמות ושני שמות שנעשים אחד.
ועל כך רמזו רבותינו: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם - תלמידי חכמים מרבים שמות כדי שיהיה שלום בית בעולם.

שמואל דוד
הודעות: 5245
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' נובמבר 25, 2016 8:27 am

אימא שלום ב"מ נט ופירש"י כך שמה

תוכן
הודעות: 5095
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי תוכן » ו' נובמבר 25, 2016 10:00 am

טוב אדוניה בדברי הימים ב' י"ז' ח', ועיין מצודת ציון שם.

בן ירושלים
הודעות: 566
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 1:55 am

Re: שינוי בין שמות האמוראים והתנאים לשמותינו

הודעהעל ידי בן ירושלים » ו' נובמבר 25, 2016 2:27 pm

חוקר כתב:ראה שם הגדולים לרחיד"א ערך ר' אברהם גאון וערך ר' משה גאון שמדבר על כך שלא מצינו בחז"ל שם אברהם ומשה.

ברמב"ם הלכות ממרים (פ"ו ה"ג) בדין שלא לקרוא לאחר בשם אביו מחלק בין השמות הפלאיים (הלא מצויים) לשמות המקובלים. הוא מונה שם בין המצויים את אברהם יצחק ויעקב ומשה.
מענין איך חל השינוי מתקופת התלמוד לזמן הגאונים והראשונים.

ואגב המקור לדברי הרמב"ם הוא בערוך לענין אביי ששמו היה נחמני כשמו של אביו של רבה (ועיין למשל גלהש"ס גיטין לד, ב). וא"כ לפי הרמב"ם שם זה היה פלאי, וצ"ב ואולי נחלק בין נחמן שהיה מצוי לנחמני , וצ"ת.

אבןטובה

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי אבןטובה » ו' נובמבר 25, 2016 8:27 pm

בת שבע
אבל הוא שם א' כרש"י סנהדרין כב. ד"ה קנחה
ובברכת שלמה סי' יג העיר מחולין סה: אם הוא בתרי תיבות הוא תרי שמות

שמואל דוד
הודעות: 5245
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' נובמבר 27, 2016 2:19 am

בן-עמי

נעמן
הודעות: 136
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 3:40 am

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי נעמן » א' נובמבר 27, 2016 5:15 pm

פוכרת הצביים בדברי הימים,
אם כי שם נראה ככינוי ע"ש מעשיה.

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי הכהן » א' נובמבר 27, 2016 10:50 pm

נעמן כתב:פוכרת הצביים בדברי הימים,
אם כי שם נראה ככינוי ע"ש מעשיה.

מי אמר שזה שם אשה?

שמואל דוד
הודעות: 5245
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ינואר 04, 2017 10:10 am

אבא כהן ברדלא (ב"מ דף י)

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי אפשר » ד' ינואר 04, 2017 2:12 pm

אשכול ארוך, ועדיין לא הזכירו דברי המדרש, בראשית רבה פס"ד סי' ט עה"פ בראשית פכ"ו פכ"ו אחוזת מרעהו הוא שם של בן אדם אחד, היינו היה לו שתי שמות הנ"ל. [אינו כפשטיה דקרא כמובן, אבל המדרש לא חשש לשתי השמות.].

שמן
הודעות: 31
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 6:57 pm

אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום

הודעהעל ידי שמן » ד' ינואר 04, 2017 7:04 pm

בקובץ שערי ציון - באבוב שי'"ל לכבוד חנוכה יש מאמר מאת החוקר הרב יוסף נחמי' הכהן קוואדראט נ"י בענין כלה וחמותה ובתוך המאמר מבאר ענין זה באריכות מתי התחילו לקראות בב' שמות לאדם

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי מנצפך » ד' ינואר 04, 2017 7:14 pm

נו, אדרבא, נשמח אם יעלהו מר להכא

שמן
הודעות: 31
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 6:57 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי שמן » ד' ינואר 04, 2017 7:27 pm

אשתדל להעלות, צריך פנאי לעשות צילומים

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי אפשר » ה' ינואר 05, 2017 4:59 pm

שמואל דוד כתב:אבא כהן ברדלא (ב"מ דף י)

כידוע שאבא כהן ברדלא הוא מרא דשמעתתא דפרשת ויגש, אוי לנו מיום הדין וכו', והנה רש"י על המדרש באמת כתב שכך שמו. אבל במתנו"כ כתב שברדלא היינו בר - דלא, כלומר שאביו היה שמו דלא, וא"כ היה לו שם אחד אבא, והוא היה בן של דלא.
ובעץ יוסף הוסיף עוד פירוש, ברדלא היינו שם מקום. והיינו מירושלמי עירובין דהוא מקום. ואמנם זה ברור שברדלא הוא גם שם, וכמבואר במכות יד, ב וברש"י שם.

כלבאשבוע
הודעות: 402
הצטרף: ה' יוני 10, 2010 5:24 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי כלבאשבוע » ו' ינואר 06, 2017 12:23 am

מתוך הספר 'הגדול ממינסק' עמוד 8 הערה 3
קבצים מצורפים
שמות.jpg
מתוך הספר 'הגדול ממינסק' עמוד 8
שמות.jpg (381.88 KiB) נצפה 3770 פעמים

טור תלגא
הודעות: 186
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' ינואר 06, 2017 3:55 am

ויתור מעונה (ירושלמי כתובות פ"א ה"ב)

קאצ'קלה
הודעות: 1386
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' ינואר 08, 2017 4:27 am

טור תלגא כתב:ויתור מעונה (ירושלמי כתובות פ"א ה"ב)

'ויתור מעונה' אינו שם חכם, על אף שכמה מן המפרשים פירשו כן, בעקבות הפירוש הקצר שבירושלמי דפוס קראקא שס"ט. [ר' יעקב בכרך, ואחריו כמה חכמים אחרים, הוסיפו לשער ששמו 'אביתר' ובלישנא קלילא שבירושלמי נקרא' ויתר'...]
הפירוש הנכון הוא: "רבי אבודמא דציפורי בשם רב חונה [אומר:] משם ויתור [=שהיא ויתרה כתובתה; או כגירסת הרמב"ן: משום התניי]. מעונה [צ"ל: מעתה], אשה שהיתה כתובתה פחותה ממאתים תטמין כתובתה...".
וכבר העירו על כך נועם ירושלמי; נחל עדן; תועפות ראם; תולדות תנו"א; שערי תורת א"י, ואחרים.

טור תלגא
הודעות: 186
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי טור תלגא » א' ינואר 08, 2017 9:13 am

קאצ'קלה כתב:
טור תלגא כתב:ויתור מעונה (ירושלמי כתובות פ"א ה"ב)

'ויתור מעונה' אינו שם חכם, על אף שכמה מן המפרשים פירשו כן, בעקבות הפירוש הקצר שבירושלמי דפוס קראקא שס"ט. [ר' יעקב בכרך, ואחריו כמה חכמים אחרים, הוסיפו לשער ששמו 'אביתר' ובלישנא קלילא שבירושלמי נקרא' ויתר'...]
הפירוש הנכון הוא: "רבי אבודמא דציפורי בשם רב חונה [אומר:] משם ויתור [=שהיא ויתרה כתובתה; או כגירסת הרמב"ן: משום התניי]. מעונה [צ"ל: מעתה], אשה שהיתה כתובתה פחותה ממאתים תטמין כתובתה...".
וכבר העירו על כך נועם ירושלמי; נחל עדן; תועפות ראם; תולדות תנו"א; שערי תורת א"י, ואחרים.


נכון, וכן הביא ר' ראובן מרגליות בלחקר שמות וכנויים. וראיתי בהמאסף שנה ט"ו שצ"ל ויתור מהונה (שהיא ויתרה מהונה).

וראה מה שכתוב בתולדות יעקב סי' י"א:
תמונה

שמן
הודעות: 31
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 6:57 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי שמן » ב' ינואר 09, 2017 5:52 pm

מנצפך כתב:נו, אדרבא, נשמח אם יעלהו מר להכא

פה מצורף הקובץ סליחה המאמר הוא באידיש
קבצים מצורפים
שערי ציון.pdf
(3.06 MiB) הורד 111 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' ינואר 17, 2017 11:33 am

מספר מנוחת שלום ח"י וכו' כנ"ל להגרי"ח סופר שליט"א נדפס בשנת תשס"ב
111.PNG
111.PNG (85.53 KiB) נצפה 3568 פעמים
333.PNG
333.PNG (85.99 KiB) נצפה 3568 פעמים
222.PNG
222.PNG (89.51 KiB) נצפה 3568 פעמים
444.PNG
444.PNG (80.29 KiB) נצפה 3568 פעמים

טור תלגא
הודעות: 186
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי טור תלגא » א' ינואר 22, 2017 1:50 am

ר' טיופה סמוקא בעי קומי רבי יוסי (ירושלמי יבמות פ"ח ה"א)

טור תלגא
הודעות: 186
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

הודעהעל ידי טור תלגא » ג' ינואר 24, 2017 5:42 pm

טור תלגא כתב:ר' טיופה סמוקא בעי קומי רבי יוסי (ירושלמי יבמות פ"ח ה"א)


בתולדות תנאים ואמוראים ערך ר' אבא סמוקה, הביא בשם ר' שלמה בובר שר' אבא האדמוני הנזכר בתנחומא הוא ר' אבא סמוקה, כי סמוק הוא אדום. וכן הוא באינצקלופדיה לתארי כבוד בישראל ערך סומקא, והוסיף שיש סוברים שיצחק סומקא נקרא כך על שם שהיה סוחר ביין אדום. ולכאורה ה"נ י"ל בשם טיופה סמוקא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 22 אורחים