עמוד 1 מתוך 1

לדעת להורות כדעת תורה

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 1:44 pm
על ידי צעיר הלויים
אולי בשם הגר"א?
שאם אדם רוצה להתייעץ עם התורה, ילמד במשך XXX שעות ואז יחשוב בדעתו, ומה שיעלה לו היא דעת תורה

מוכר?

Re: לדעת להורות כדעת תורה

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 1:52 pm
על ידי מה שנכון נכון
הוא מר"ח מוואלוזין בכתר ראש אות סט. וראה בהערה שם מביאור הגר"א למשלי.

Re: לדעת להורות כדעת תורה

פורסם: ד' פברואר 19, 2020 1:53 pm
על ידי שמואל שלומוביץ
כתר ראש אות סט, כנראה מהגר"ח מוולאזי'ן.