מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

סוד הריטב"א הנעלם - ב"י סי' רב"ע

חיפושי מקורות וכדומה
חגי פאהן
הודעות: 279
הצטרף: ה' ינואר 25, 2018 4:10 pm

סוד הריטב"א הנעלם - ב"י סי' רב"ע

הודעהעל ידי חגי פאהן » ה' אפריל 30, 2020 10:11 am

כ' ב"י או"ח סי' רב"ע:
והריטב"א כתב בפ' המוכר פירות לענין הא דאמרינן הכא דיין לבן אין מקדשין עליו י"ל דאפי' דיעבד נמי קאמר אבל בירושלמי משמע דדוקא לכתחילה אבל בדיעבד יצא דגרסי' התם א"ר ירמיה מצוה לצאת ביין אדום וכו' ומשמע דוקא מצוה דהיינו מצוה מן המובחר אבל דיעבד או אפילו לכתחילה היכא שאין לו יין אחר מותר וכ"נ ומיהו אם חמר מדינה הוא מקדש וכדמשמע התם עכ"ל.
והדרכי משה הארוך הגדיל לעשות וכתב באיזה עמוד הריטב"א נמצא! ר"ד עמוד ב'.
שירת דבורה כבר מעירים שהריטב"א הזה אינו בחידושי הריטב"א, והלשון המובאת בב"י לא נמצאת בשום מקום, אך כן יש בנמוקי יוסף (שמצטט המון מהריטב"א) פ' המוכר פירות בשם הריטב"א משפט אחר וקצר - "חיווריין הוא לבן כשלג, ויין בורק כיין לבן שלנו ולפיכך אם הביא כשר, הריטב"א ז"ל".
ובהגהות על דרכי משה הם כתבו שדף ר"ד ע"ב כוונתו לדפוס ראשון של רי"ף עם נמוקי יוסף, שם הציטוט הקצר הנ"ל נמצא בדף ר"ה ע"ב (אם אינני טועה, קרוב מספיק).

אז קשה על הב"י, שכתב "עד כאן לשונו", ומשמע שציטט מילה במילה, והנה אנו רואים, או יותר נכון לא רואים, לא מיניה ולא מקצתיה.
ועוד קשה שהדרכי משה כתב לפני זה בסמוך ממש על דברי הר"ן בהמוכר פירות דף ר"ד ע"ב, והדברים נמצאו בנמו"י. ניתן לטעון שהתחלפו לו שני פרשני הרי"ף, אבל אם בסמוך כ"כ הוא מצטט את דברי הריטב"א - כנראה זה לא שם! וזה באמת לא שם!
ואם נפשך לומר שהדרכי משה לא טרח לפתוח אלא סמך על הב"י שהדברים אכן מופיעים בפנים, עוד קושיה: ה"מור וקציעה" מגיה שם: "אם חמר מדינה הוא מקדש עליו וכדמשמע התם כצ"ל". אז נראה שגם המור וקציעה הכיר את הציטוט הזה, אחרת למה ומהיכן הגיה? אמנם י"ל בדוחק שהגיה מסברא ועפ"י הד"מ עצמו, שהוסיף את המילה 'עליו' על דברי הב"י, וסבר המ"ו שאם הד"מ כתב את מספר הדף כנראה לשונו מדוייקת יותר.

חיפשתי באוצר הפתוח כעת ולא מצאתי לשון זו בשום מקום. אשמח אם למישהו יש מידע בעניין.

סופר-סתם
הודעות: 190
הצטרף: א' יוני 11, 2017 6:51 pm

Re: סוד הריטב"א הנעלם - ב"י סי' רב"ע

הודעהעל ידי סופר-סתם » ה' אפריל 30, 2020 1:00 pm

מה שהבאת בשם הנימוק"י ישנו בריטב"א (ב"ב צז ב):
חמור חוורין מהו. נראין דברים דלענין נסכים מיבעיא ליה, דאילו לענין קידוש וברכת המזון חמרא מעליא הוא, אבל לענין מגע גוי צריך תלמוד דאפשר דלא חמיר ממבושל, או אפשר דשאני התם שנשתנה, וראוי להחמיר, ומ"מ אין זה היין הלבן שלנו דהאי חוורין הוא לבן כשלג, תדע דהא לעיל אמרינן יין בורק אם הביא כשר, ופירשו בו יין לבן, אלא ודאי כדאמרן, ויין לבן שלנו דיו שיהא כיין בורק שאמרו למעלה שמקדשין עליו ואומר עליו בפה"ג, וה"ה שנאסר במגע גוי וכן המנהג פשוט, ובירושלמי (פסחים פ"י) אמרו כי לענין ארבעה כוסות מצוה מן המובחר ביין אדום זכר לדם שונאינו שנשפך, ומשום דכתיב (תהלים ע"ה) על כוס של פורענות של אומות של עתיד כי כוס ביד ה' ויין חמר מלא מסך וגו', וכיון שכן ראוי לחוש לדבר לכתחילה.

וראה בר"ן על הרי"ף פסחים כב: מדפי הרי"ף ד"ה גרסינן.

חגי פאהן
הודעות: 279
הצטרף: ה' ינואר 25, 2018 4:10 pm

Re: סוד הריטב"א הנעלם - ב"י סי' רב"ע

הודעהעל ידי חגי פאהן » ה' אפריל 30, 2020 5:11 pm

סופר-סתם כתב:מה שהבאת בשם הנימוק"י ישנו בריטב"א (ב"ב צז ב):
חמור חוורין מהו. נראין דברים דלענין נסכים מיבעיא ליה, דאילו לענין קידוש וברכת המזון חמרא מעליא הוא, אבל לענין מגע גוי צריך תלמוד דאפשר דלא חמיר ממבושל, או אפשר דשאני התם שנשתנה, וראוי להחמיר, ומ"מ אין זה היין הלבן שלנו דהאי חוורין הוא לבן כשלג, תדע דהא לעיל אמרינן יין בורק אם הביא כשר, ופירשו בו יין לבן, אלא ודאי כדאמרן, ויין לבן שלנו דיו שיהא כיין בורק שאמרו למעלה שמקדשין עליו ואומר עליו בפה"ג, וה"ה שנאסר במגע גוי וכן המנהג פשוט, ובירושלמי (פסחים פ"י) אמרו כי לענין ארבעה כוסות מצוה מן המובחר ביין אדום זכר לדם שונאינו שנשפך, ומשום דכתיב (תהלים ע"ה) על כוס של פורענות של אומות של עתיד כי כוס ביד ה' ויין חמר מלא מסך וגו', וכיון שכן ראוי לחוש לדבר לכתחילה.

וראה בר"ן על הרי"ף פסחים כב: מדפי הרי"ף ד"ה גרסינן.

כנראה לא הייתי ברור: אני מחפש היכן כתב הריטב"א (או מישהו אחר) לשון זו:
י"ל דאפי' דיעבד נמי קאמר אבל בירושלמי משמע דדוקא לכתחילה אבל בדיעבד יצא דגרסי' התם א"ר ירמיה מצוה לצאת ביין אדום וכו' ומשמע דוקא מצוה דהיינו מצוה מן המובחר אבל דיעבד או אפילו לכתחילה היכא שאין לו יין אחר מותר וכ"נ ומיהו אם חמר מדינה הוא מקדש וכדמשמע התם עכ"ל.
האם זה כתב יד של הריטב"א שאינו מוכר או שהב"י ציטט מישהו אחר וכיו"ב.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 30 אורחים