מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

חיפושי מקורות וכדומה
חד ברנש
הודעות: 3520
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי חד ברנש » ב' יוני 08, 2020 9:58 pm

דרוש לי מקור מדברי חז"ל, לכך שבית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים.
ואני מדגיש, מקור מחז"ל.
הגאון משנ"נ הפנה אותי באישי לתנחומא, כי תשא, יג: "אמר הקב"ה: בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה, ולעתיד אני אבנה את בית המקדש...". אבל זה לא ממש כדרוש לי.
מצאתי גם בבראשית רבתי, פרשת ויצא, עמ' 136: "כי הבית שיבנה הקב"ה בידו בשמים, ובאבנים טובות ובמרגליות ובזיו השכינה, הוא הבית אשר יעמוד לישראל לעולם ולעולמי עולמים עד סוף כל הדורות". בהנחה שנשתמר כאן חומר מדרשי קדום.
ועל ירושלים מצאנו במדרש מה נאוו (בתוך: פסיקתא דר"כ, נספח ה, עמ' 466): "שעתיד הקב"ה להוריד ירושלם בנויה מן השמים".
אודה לכל עזרה.

עזריאל ברגר
הודעות: 7970
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 08, 2020 10:08 pm

כמדומני שיש גם בזוהר, שביהמ"ק השלישי יהיה בנינא דקודשא בריך הוא, ולא כבתי המקדש הראשונים שהיו בנינא דבר נש.

בקרו טלה
הודעות: 3250
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יוני 08, 2020 10:17 pm

עזריאל ברגר כתב:כמדומני שיש גם בזוהר, שביהמ"ק השלישי יהיה בנינא דקודשא בריך הוא, ולא כבתי המקדש הראשונים שהיו בנינא דבר נש.
קבצים מצורפים
אוצר הזוהר.PDF
(320.42 KiB) הורד 33 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9538
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 08, 2020 10:24 pm

יעוי' ביחי יוסף לריח"ס סט"ו אות ז', ובשערי זהר סוכה מא, א.

עזריאל ברגר
הודעות: 7970
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 08, 2020 10:29 pm

בקרו טלה כתב:
עזריאל ברגר כתב:כמדומני שיש גם בזוהר, שביהמ"ק השלישי יהיה בנינא דקודשא בריך הוא, ולא כבתי המקדש הראשונים שהיו בנינא דבר נש.

יישר כח

גל של אגוזים
הודעות: 613
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ב' יוני 08, 2020 11:29 pm

חד ברנש כתב:דרוש לי מקור מדברי חז"ל, לכך שבית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים.
ואני מדגיש, מקור מחז"ל.
הגאון משנ"נ הפנה אותי באישי לתנחומא, כי תשא, יג: "אמר הקב"ה: בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה, ולעתיד אני אבנה את בית המקדש...". אבל זה לא ממש כדרוש לי.
מצאתי גם בבראשית רבתי, פרשת ויצא, עמ' 136: "כי הבית שיבנה הקב"ה בידו בשמים, ובאבנים טובות ובמרגליות ובזיו השכינה, הוא הבית אשר יעמוד לישראל לעולם ולעולמי עולמים עד סוף כל הדורות". בהנחה שנשתמר כאן חומר מדרשי קדום.
ועל ירושלים מצאנו במדרש מה נאוו (בתוך: פסיקתא דר"כ, נספח ה, עמ' 466): "שעתיד הקב"ה להוריד ירושלם בנויה מן השמים".
אודה לכל עזרה.


שואל טוב. כולם יודעים את זה מרש"י סוכה דף מ"א ע"א (ור"ה דף ל' ע"א) ושם מציינים לתוס' שבועות דף ט"ו ע"ב שהביאו כן בשם התנחומא ע"פ מקדש ה' כוננו ידיך ולפנינו בתנחומא ליתא, ושם מציינים שכך נמצא במכילתא.

וז"ל המכילתא
מקדש ה' כוננו ידיך, חביב בית המקדש לפני הקדוש ברוך הוא שכשברא הב"ה את עולמו לא בראו אלא בידו אחת שנ' אף ידי יסדה ארץ (ישעיה מח יג) וכשבא לבנות בית המקדש כביכול בשתי ידיו שנ' מקדש ה' כוננו ידיך אימתי תבנהו בשתי ידיך. משל ללסטים שנכנסו לפלטרין של מלך בזזו נכסיו והרגו פמליא של מלך והחריבו פלטרין של מלך לאחר זמן ישב המלך עליהם בדין תפש מהם הרג מהם צלב מהן וישב בפלטרין שלו ואחר כך נתודעה מלכותו בעולם לכך נאמר מקדש ה' כוננו ידיך


וכמובן שאין משם כל מקור לדברי רש"י.

ובדרך אגב, ידועין דברי מהרי"ל דיסקין [וראיתי פעם בספר אחד שהביאוהו בשם האמרי אמת מגור, ומן הסתם אמרוהו האמר"א בשם המהריל"ד] על רש"י זה והיא לו נדפסה בספרו בפרשתן (בחו"ל) - בהעלותך.
וכמובן אם לומדים ה'מאמר חז"ל' כפשוטו אז הרמב"ם בר"פ י"א מהל' מלכים לא פסק כוותייהו.

ולהעיר מלשון התפלה [שמקורה בירושלמי ברכות ועי' ב"ק דף ס' ע"ב] ובאש אתה עתיד לבנותה (אולם שם איירי בבניית ירושלם), ומרש"י סוכה דף נ"ב ע"ב שכתב שמשיח (ב"י וב"ד) יבנה את ביהמ"ק.
נערך לאחרונה על ידי גל של אגוזים ב ג' יוני 09, 2020 3:35 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1725
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' יוני 09, 2020 12:50 am


יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1725
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' יוני 09, 2020 12:54 am

שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן ריג
ונראה דיש עוד איכא בנייהו בין קץ של אחישנה לקץ בעתו דהנה הרמב"ם בפי"א מהלכות מלכים כ' שמלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות ב"ד ליושנה ויבנה ביהמ"ק ויקבץ נדחי ישראל ושם בפי"ב דין ג' כ' בימי מלך המשיח כשתתיישב מלכותו והתקבצו אליו כל ישראל יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שעליו מכל הדברים האלה נראה שלא יהי' ברגע אחד כל זה או בשעה אחת ובאמת קשה על זה מהא שאמרו בר"ה דף ל"א דיום הנף כולו אסור דחיישינן מהרה יבנה ביהמ"ק ופרש"י שבנין דלעתיד יבנה ע"י שמים והרמב"ם כ' דיבנה ע"י משיח מיהו לזה אפשר לומר דהרמב"ם סובר דרנב"י שם דמתרץ תי' אחר פליג ע"ז מיהו עדיין קשה עליו מדברי הירושלמי פ"ה דמע"ש והובא בתוס' יום טוב שם מ"ב דבנין ביהמ"ק יהי' קודם מלכות בית דוד ואז עדיין לא יהיו גדולי ישראל כאן ואיך קאמר הרמב"ם דמלך המשיח יבנה ביהמ"ק ויש לישב זה עפ"י מ"ש הרמב"ם שם בפי"ב דין י"ב שאין לחכז"ל קבלה ע"ז איך יהי' ולפי משמעות דקרא דרשו ופליגו בהו ולכך יש לחוש לכל החששות ואולי יהי' כך או כך:
ויותר נראה דזה עצמו תליא בב' קיצין הנ"ל דאם יהי' קץ של בעתו יהי' הכל כסדר וכמו"ש הרמב"ם בהלכות מלכים הנ"ל אבל אם יהי' קץ של אחישנה אז יהא הכל במהירות ומהרה יבנה בית המקדש ביד"ש ויבוא משיח צדקינו והנה החשש לאסור לכהנים לשתות יין הוא רק אי מהרה יבנה בית המקדש אבל אם יהי' ע"י מלך המשיח כנ"ל צריך לזה שהי' וזמן וכבר יצא יינם מהן וא"כ שני הגמרות א"ש דשם בתענית דע"כ החשש הוא על מהרה יבנה ביהמ"ק והיינו ע"י קץ של אחישנה וע"ז שפיר אמר רבי דתקנתו קלקלתו דקלקול הדור הוא תקנתם דלא צריך לחוש ע"ז דהוא נגד חזקה הנ"ל

יוֹסֵפֶר
הודעות: 223
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ג' יוני 09, 2020 1:30 am

ב"ק ס:
יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא מר א''ל לימא מר שמעתתא ומר א''ל לימא מר אגדתא פתח למימר אגדתא ולא שביק מר פתח למימר שמעתתא ולא שביק מר אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקינה ילדה מלקטת לו לבנות זקינה מלקטת לו שחורות נמצא קרח מכאן ומכאן אמר להן אי הכי אימא לכו מלתא דשויא לתרוייכו {שמות כב-ה} כי תצא אש ומצאה קוצים תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הבערה אמר הקב''ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון שנאמר {איכה ד-יא} ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר {זכריה ב-ט} ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה שמעתתא פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו לומר לך אשו משום חציו

אורח
הודעות: 618
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי אורח » ג' יוני 09, 2020 10:34 am

יוסף חיים אוהב ציון כתב:http://olamot.net/shiur/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99


בקישור הנ"ל צוין למאמר מר"א סגל שנתפרסם בקובץ תחומין בענין זה האם אפשרי להעלותו לכאן תודה

חד ברנש
הודעות: 3520
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' יוני 09, 2020 11:01 am

תודה רבה לכולם, עזרתם לי מאוד.
ואחרי ככלות הכל, דברי הגריח"ס ב'יחי יוסף' (שציין אליו הגאון משנ"נ) - כוללים את הכל.

אור החכמה
הודעות: 50
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 11:50 pm
שם מלא: דוד סופר

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי אור החכמה » ג' יוני 09, 2020 11:19 am

דברי אאמו"ר שליט"א בספרו יחי יוסף סימן ט"ו אות ז'
11111.PNG
11111.PNG (60.79 KiB) נצפה 869 פעמים

22222.PNG
22222.PNG (169.85 KiB) נצפה 869 פעמים
[[attachment=4]5555.PNG[/attachment
קבצים מצורפים
33333.PNG
33333.PNG (172.37 KiB) נצפה 869 פעמים
4444.PNG
4444.PNG (173.53 KiB) נצפה 869 פעמים
5555.PNG
5555.PNG (13.79 KiB) נצפה 869 פעמים

חד ברנש
הודעות: 3520
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' יוני 09, 2020 12:46 pm

הדברים נפלאים ומקיפים ביותר, וכמו שכתבתי לעיל.

ווידער
הודעות: 80
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי ווידער » ד' יוני 10, 2020 3:12 am

גל של אגוזים כתב:
ולהעיר מלשון התפלה [שמקורה בירושלמי ברכות ועי' ב"ק דף ס' ע"ב] ובאש אתה עתיד לבנותה (אולם שם איירי בבניית ירושלם), ומרש"י סוכה דף נ"ב ע"ב שכתב שמשיח (ב"י וב"ד) יבנה את ביהמ"ק.

יוֹסֵפֶר כתב:ב"ק ס:
יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא מר א''ל לימא מר שמעתתא ומר א''ל לימא מר אגדתא פתח למימר אגדתא ולא שביק מר פתח למימר שמעתתא ולא שביק מר אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקינה ילדה מלקטת לו לבנות זקינה מלקטת לו שחורות נמצא קרח מכאן ומכאן אמר להן אי הכי אימא לכו מלתא דשויא לתרוייכו {שמות כב-ה} כי תצא אש ומצאה קוצים תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הבערה אמר הקב''ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון שנאמר {איכה ד-יא} ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר {זכריה ב-ט} ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה שמעתתא פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו לומר לך אשו משום חציו

ראיה זו ניתנת להפרכה מיניה וביה: "כי אתה ה' באש הצתה" - על ידי אנשים; "ובאש אתה עתיד לבנותה" - על ידי אנשים.

יאיר אתמר
הודעות: 371
הצטרף: ד' יולי 24, 2019 8:19 pm

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי יאיר אתמר » ד' יוני 10, 2020 4:23 am

אורח כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:http://olamot.net/shiur/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99


בקישור הנ"ל צוין למאמר מר"א סגל שנתפרסם בקובץ תחומין בענין זה האם אפשרי להעלותו לכאן תודה

חובת בנין ביהמ''ק בדורנו.pdf
(206.74 KiB) הורד 38 פעמים

הרב יהודה דוד בלייך כתב מאמר בנושא באחד מכרכי תורה שבעל פה. וע"ע טעמא דקרא ישעיה מ ט.

גל של אגוזים
הודעות: 613
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ד' יוני 10, 2020 4:41 pm

ווידער כתב:ראיה זו ניתנת להפרכה מיניה וביה: "כי אתה ה' באש הצתה" - על ידי אנשים; "ובאש אתה עתיד לבנותה" - על ידי אנשים.


נכון

[שו"ר מש"כ (בהמשך) הרב ונתנו ידידים בטוטו"ד]
נערך לאחרונה על ידי גל של אגוזים ב ג' יוני 16, 2020 12:25 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ונתנו ידידים
הודעות: 741
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ב' יוני 15, 2020 8:52 pm

אלשיך ירמיה ל יח:
כה אמר ה' כו'. הנה ארז"ל כי אהלי יעקב הוא על שם היות יעקב יושב אוהלים, ולפי זה יהיה פירוש אהלי יעקב בתי מדרשות, ויתכן לפי זה, כי אומרו ומשכנותיו ארחם הם בתי כנסיות, כמאמרם ז"ל על פסוק אוהב ה' שערי ציון כו', שאוהב ה' שערים המצויינים בהלכה מכל משכנות יעקב הם בתי כנסיות, ונבנתה עיר על תלה פירש המתרגם שהיא ירושלים, וארמון הוא בית המקדש. ועל פי הדברים האלה נבא אל ענין הכתובים, והוא, כי הנה מסורת בידנו כי ירושלם תבנה ותכונן באיכות אש רוחני, וכאשר סידרו לנו אבות ראשונים גדולי עולם בנוסח תפלתנו, כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, וכמפורש אצלינו בפסוק עיר עז לנו ישועה ישית כו', וכן מסורת בידינו כי המקדש העתיד אינו מעשה ידי אדם, כי אם מקדש ה' כוננו ידיו למעלה ויביאנו ויטענו במקום מקדשנו:

ונתנו ידידים
הודעות: 741
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ב' יוני 15, 2020 11:08 pm

גל של אגוזים כתב:
ווידער כתב:ראיה זו ניתנת להפרכה מיניה וביה: "כי אתה ה' באש הצתה" - על ידי אנשים; "ובאש אתה עתיד לבנותה" - על ידי אנשים.


נכון

עי' שיר השירים רבה פר' ג'
כך אמרה ירושלים לבת בבל אילולי ממרום עשו מלחמה עמי את היית יכולה לי, אילולי שלח אש בעצמותי את היית יכולה לי, הוי קמחא טחינא טחנת ואריא קטילא קטילת ודרא יקידא יקדת

וכן בסנהדרין צו:
אדליק ביה נורא גבה היכלא דרכו ביה מן שמיא שנאמר גת דרך ה' לבתולת בת יהודה קא זיחא דעתיה נפקא בת קלא ואמרה ליה עמא קטילא קטלת היכלא קליא קלית

ועי' עוד בתנחומא תזריע ט
ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר בוא אל בינות לגלגל, א"ל הקדוש ברוך הוא לגבריאל מלא חפניך גחלי אש מבינות לכרובים וזרוק על העיר


וכלפי עיקר השאלה מנלן שהקב"ה בעצמו יבנה המקדש, גמ' הוא בהכונס, אני הצתי אש בציון ואני הוא שעתיד לבנותה באש שנא' ואהיה כחומת אש סביב, ומדאמר שבונהו באש מבואר דאין הכונה שיבנהו ע"י שליח אלא שירד מן השמים.
וז"ל הראב"ן בר"ה
ושיהא יום הנף כולו אסור מאי טעמא מהרה יבנה בהמ"ק, כלומר לפי שעה יהיה בנוי כהרף עין לפי שהקב"ה בעצמו יבנהו, כאשר דרשו חכמים [ב"ק ס' ב] שלם ישלם המבעיר את הבעירה, אמר הקדוש ברוך הוא אני הצתי אש בציון כדכתיב ויצת אש בציון וכתיב ממרום שלח אש בעצמותי, ואני עתיד לבנותה באש דכתיב ואני אהיה לה נאם י"י חומת אש סביב,


ווידער
הודעות: 80
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי ווידער » ד' יוני 17, 2020 4:14 am

ונתנו ידידים כתב:
גל של אגוזים כתב:
ווידער כתב:ראיה זו ניתנת להפרכה מיניה וביה: "כי אתה ה' באש הצתה" - על ידי אנשים; "ובאש אתה עתיד לבנותה" - על ידי אנשים.


נכון

עי' שיר השירים רבה פר' ג'
כך אמרה ירושלים לבת בבל אילולי ממרום עשו מלחמה עמי את היית יכולה לי, אילולי שלח אש בעצמותי את היית יכולה לי, הוי קמחא טחינא טחנת ואריא קטילא קטילת ודרא יקידא יקדת

וכן בסנהדרין צו:
אדליק ביה נורא גבה היכלא דרכו ביה מן שמיא שנאמר גת דרך ה' לבתולת בת יהודה קא זיחא דעתיה נפקא בת קלא ואמרה ליה עמא קטילא קטלת היכלא קליא קלית

ועי' עוד בתנחומא תזריע ט
ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר בוא אל בינות לגלגל, א"ל הקדוש ברוך הוא לגבריאל מלא חפניך גחלי אש מבינות לכרובים וזרוק על העיר


וכלפי עיקר השאלה מנלן שהקב"ה בעצמו יבנה המקדש, גמ' הוא בהכונס, אני הצתי אש בציון ואני הוא שעתיד לבנותה באש שנא' ואהיה כחומת אש סביב, ומדאמר שבונהו באש מבואר דאין הכונה שיבנהו ע"י שליח אלא שירד מן השמים.
וז"ל הראב"ן בר"ה
ושיהא יום הנף כולו אסור מאי טעמא מהרה יבנה בהמ"ק, כלומר לפי שעה יהיה בנוי כהרף עין לפי שהקב"ה בעצמו יבנהו, כאשר דרשו חכמים [ב"ק ס' ב] שלם ישלם המבעיר את הבעירה, אמר הקדוש ברוך הוא אני הצתי אש בציון כדכתיב ויצת אש בציון וכתיב ממרום שלח אש בעצמותי, ואני עתיד לבנותה באש דכתיב ואני אהיה לה נאם י"י חומת אש סביב,


כל המקורות שהבאת אומרים שהקב"ה בעצמו שרף את בית מקדשו, אם כך מדוע בכל זאת היה טיטוס או מי שלא יהיה צריך להטיל את לפידי האש לתוך הבית?! דרא יקידא יקדת?
התשובה פשוטה, לעיני המתבונן נראה שהרשעים החריבו ושרפו את הבית בידיהם הטמאות, אך המדרשים מגלים לנו שאליבא דאמת המלאך גבריאל בעצמו זרק גחלי אש מבינות לכרובים. אנו מתפללים לבניין המקדש, שייבנה כיוצא בזה, כלומר - שלעיני אדם ייראה כאילו אנו בונים אבל אליבא דאמת יהיה זה בניין שהוא מעשה ידי הקב"ה בעצמו, ויבואו המגידים והדרשנים ויגידו: נראה לכם שפלוני בנה את הבית?! לא כי, אלא הקב"ה בעצמו ציווה למלאך גבריאל שיבנה וכו'.

ולפי"ז אין ראיה גם מהגמ' בהכונס, שכן גם שם יש השוואה בין החורבן לבניין.

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ה' יוני 18, 2020 9:27 pm

עיין גם במאמרו של הגר"א נבנצל שליט"א, וכן בקונטרס הנפלא של הרחש"פ פרנק זצ"ל.
קבצים מצורפים
בנין בית המקדש קודם למלכות בית דוד - הרב שרגא פייבל פרנק.pdf
(958.8 KiB) הורד 13 פעמים
ביצחק יקרא.pdf
(3.35 MiB) הורד 16 פעמים


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים