מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גזירת מרחצאות <טהרה בהעדר מקווה>

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עתניאל בן קנז
הודעות: 1960
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' מרץ 24, 2020 9:13 pm

מה שנכון נכון כתב:ד' הרימ"ה נדפסו גם בא' מכרכי וישב הים. לדעתו מקור הענין ככה"נ שבתאי.

האם אוכל להטריח את מעכ"ת לציין מקום מדויק יותר? (לפום ריהטא לא מצאתי).

באר בשדה
הודעות: 218
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 10:39 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי באר בשדה » ג' מרץ 24, 2020 9:20 pm

מקדש מלך כתב:נשאלתי האם עניין ט' קבין קיים רק למי שצריך טבילת עזרא, או מועיל גם כתוספת טהרה. אפשר לדייק מכל מיני נידונים באשכול לכאן ולכאן (לא עברתי על הכל בעיון). אודה מאוד למי שיביא דברים מפורשים בנידון.

ראה מה שליקט בזה בקובץ 'מגדל דוד' ח"ו ע' 546 ואילך (ה"ב).

תורה מפוארת
הודעות: 573
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ג' מרץ 24, 2020 9:59 pm

יש מכתב מפורט לדיני ט"ק הנוהגים בימים האלו מהגרש"ד גרוס מאשדוד, נשמח אם מישהו יעלם לטובת הציבור ובכך יפטרו שאלות רבות.

מה שנכון נכון
הודעות: 10095
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מרץ 25, 2020 7:53 am

עתניאל בן קנז כתב:
מה שנכון נכון כתב:ד' הרימ"ה נדפסו גם בא' מכרכי וישב הים. לדעתו מקור הענין ככה"נ שבתאי.

האם אוכל להטריח את מעכ"ת לציין מקום מדויק יותר? (לפום ריהטא לא מצאתי).

ח"ג עמ' שע"ו. ומציין למש"כ באליבא דהלכתא גליון י'. מצו"ב.
רימה.pdf
(239.35 KiB) הורד 136 פעמים

עתניאל בן קנז
הודעות: 1960
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ד' מרץ 25, 2020 11:26 am

מה שנכון נכון כתב:ח"ג עמ' שע"ו. ומציין למש"כ באליבא דהלכתא גליון י'. מצו"ב.
רימה.pdf


יישר כוחך, תזכה למצוות ולכל טוב.


לאחר קריאת הדברים, כאשר אנו מעמידים את דברי הבא"ח (שידע את המקור - המפוקפק, ובחר להעלימו בכדי שיתקבלו הדברים), מול דברי הרימ"ה (שהחליט שכל מה שמובא בחמד"י הוא בגדר 'דברי עתק', - כיון שלא מצאנו לו מקור בדברי האר"י והרש"ש; ומשער - ללא שום סמך - שהמקור הוא שבתאי...).
דומני שההעדפה הוא לשיטת הבא"ח.
ובמיוחד שהמקובלים הספרדים (שכללוהו בסידור הרש"ש) אמצו זאת, וכן גדולי החסידות, יש לשער שעצם הדבר נכון הוא, גם אם מקורו הוא מחדה"י...


[לא כל מה שכתוב בחמדה"י מקורו שבתאי. רי"י אלגאזי, היו לו כתבים רבים...
אכן הלשון 'מורי' נועד להטעות כביכול יצא מן האר"י, כפי שכל הספר נכתב בצורה מטעה זו. והמקור הוא כנראה מאוחר יותר, ממקובלים בדור שני-שלישי. אבל בהחלט סביר להניח שמקורו טהור, ולאו דוקא דברי עתק].

עושה חדשות
הודעות: 9706
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מרץ 27, 2020 4:23 pm

שש ושמח כתב:
כולל יונגערמאן כתב:האם המים של הט' קבין צריכים להגיע על כל הגוף או עכ"פ רובו? והאם יש אבר מסוים (הראש, למשל) שעליו בוודאי חייב המים לבוא?

(להסבורים שחציצה לא מעכב [בטבילת עזרא, וממילא ה"ה בט' קבין?] אבל רובו (המקפיד דייקא?) כן, רואים לכאורה שאין קפידא בזה כל שמגיע על רובו [שהרי טעם חציצה במקוה ביאר הסד"ט שזה כאילו לא באו המים על אותו חלק הגוף שמכוסה בחציצה]

לא מובן מה ענין חציצה למיעוטו חוץ למים, הרי פשוט שמדאו' שמיעוט אינו חוצץ מ"מ אם קצה שערו מחוץ למים כאילו לא טבל.
לעיקר הנידון:
משנה ברורה סימן פח סק"ד
כתב בספר מטה אפרים דבעת שפיכת הט' קבין על האדם יש לו לעמוד זקוף ושתי ידיו מונחים נגד לבו ולא ידחק אותם בחיבוק הרבה רק בריווח קצת כדי שיבואו המים גם שם ויזהיר לשופכים עליו שישפכו כנגד גופו ממש.

ואם צריך שלא ידחוק ידיו בודאי שצריך שיגיעו המים לכל גופו.
ועי' פמ"ג שם משב"ז סק"א וז"ל
הני ט' קבין מבואר בר"מ פרק ד' מתפלה הלכה (כ') [ו] מנהג פשוט בספרד שרוחצין כל בשרו משום הכון, משמע ט' קבין בעינן כל גופו שלא יהא מקום שלא יבואו שם המים כטבילה, ואיני יודע עכשיו מטילין ט' קבין וכמעט מקצת גופו לא נגעו כלל המים בו. וכפות רגליו צריך להטפיח במים מקודם,


לענין חציצה בט' קבין -

ערכי תנאים ואמוראים.jpg
ערכי תנאים ואמוראים.jpg (194.35 KiB) נצפה 4036 פעמים

תורה בטהרה
הודעות: 54
הצטרף: ב' אוקטובר 10, 2016 10:49 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי תורה בטהרה » ש' מרץ 28, 2020 11:22 pm

תורה מפוארת כתב:יש מכתב מפורט לדיני ט"ק הנוהגים בימים האלו מהגרש"ד גרוס מאשדוד, נשמח אם מישהו יעלם לטובת הציבור ובכך יפטרו שאלות רבות.
קבצים מצורפים
הלכות קורונה הרב גרוס.pdf
(338.99 KiB) הורד 183 פעמים

תורה בטהרה
הודעות: 54
הצטרף: ב' אוקטובר 10, 2016 10:49 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי תורה בטהרה » ש' מרץ 28, 2020 11:36 pm

נוטר הכרמים כתב:
לענין כתב:יש לעיין אם ראוי להמנע ממצות עונה כדי שלא יהיה שרוי בטומאה. והנה המגן אברהם (ריש סימן ר"מ) מביא שנשאל האריז"ל 'אם יפטור מן העונה להיות זמן הקור (פירוש וצריך לטבול לקריו) וגם בהיות בימי עיבור ויניקה, והשיב אם האשה מוחלת פטור, מכל מקום טוב לקיימה' (פרי עץ חיים). והיו שהבינו מזה שכוונתו היא שטוב לקיים מצות עונה אע"פ שאינו טובל ויהיה שוכן בטומאתו. אך לענ"ד ברור שכוונת האריז"ל היא לומר שאם האשה מוחלת פטור, ואעפ"כ טוב יותר להתאמץ ולקיים את המצוה אע"פ שבגלל זה יצטרך לטבול בקור. אבל פשוט שאין כוונתו לומר שלקיים את המצוה ולהשאר טמא זה יותר טוב מאשר לסמוך על מחילת האשה.

ועד"ז נראה שמה שכתב בשער רוח הקדש (י"א ב') 'ואמנם אני ראיתי למורי ז"ל שששה חדשים של החורף רובם לא טבל, מפני שהיה חולני והיה שבור ואמו לא היתה מניחתו לטבול, וזה אמת וברור אצלי, ולא מפני כך נסתלקה אז השגתו ממנו כלל'. היה נראה לי הקטן שגם כאן פשוט וברור שלא קיים אז את המצוה (אם שסמך על המחילה, וכ"ש אם היתה מעוברת).

מיהו במשנת חסידים (מסכת יום הששי פרק ז' משנה ו') כתב 'ואם הוא טמא יטבול טבילה אחת להסיר הטומאה, ואפילו היה לו חולי השבר, אם אין הקור גדול מאד ויהיה שלא כרצון הוריו, לא ימנע עצמו מלטהר מטומאה זו כי עיקר השגת הקדושה בטהרה זו תלויה'.
והרואה יראה שמקורו של המ"ח הוא משער רוה"ק הנ"ל, וחזינן דהוה פשיטא ליה שטבילה זו שנמנע ממנה האריז"ל מחמת ציווי אמו לא היתה טבילה לתוספת טהרה בעלמא, אלא טבילה של טומאת קרי. וחזינן שבמקום שיודע שלא יוכל לטבול אין לו להמנע מקיום המצוה.

מעניין מאוד. ייש"כ.

מסברא הייתי מחלק בין החיוב עונה הבסיסי לבין תוספות שעליהם בודאי מהניא מחילה,
וכמו שגם בגלל סיבות אחרות מצוי שדוחים או מבטלים.

האם לא רובם כאן טיילים ?

תורה בטהרה
הודעות: 54
הצטרף: ב' אוקטובר 10, 2016 10:49 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי תורה בטהרה » ש' מרץ 28, 2020 11:38 pm

חבר פורום אוצר החכמה כתב:שמעתי שיש מכתב מהגרמ"ש קליין שליט"א בענין מקלחת במקום מקוה בימים אלו
האם יש למישהו?
קבצים מצורפים
הל' מהגרמ''ש.pdf
(180.13 KiB) הורד 183 פעמים

יוסף פ
הודעות: 72
הצטרף: ו' יוני 26, 2015 9:08 am

נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

הודעהעל ידי יוסף פ » ב' מרץ 30, 2020 12:59 pm

מאחד מתלמידי הרב יצחק גינזבורג שליט"א. נכתב עפ"י כתביו
קבצים מצורפים
נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס.doc
(95.5 KiB) הורד 99 פעמים

בקרו טלה
הודעות: 3419
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' מרץ 30, 2020 1:32 pm

עלים לתרופה  -  ויקרא  תש''פ.png
עלים לתרופה - ויקרא תש''פ.png (174.53 KiB) נצפה 3892 פעמים

עתניאל בן קנז
הודעות: 1960
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' מרץ 30, 2020 2:02 pm

בקרו טלה כתב:
עלים לתרופה - ויקרא תש''פ.png

דא עקא שהמקור בשם מהר"א מבעלזא מפוקפק מאד.
ואין מקור מוסמך לכך, רק שמועות פורחות.

והמקור העיקרי - בנו חורגו האדמו"ר מבערגסאז, שאליו כביכול נאמרו דברים אלו, הכחיש זאת.
ולכן כנראה מדובר במשהו לא אמין...

לענין
הודעות: 3393
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לענין » ב' מרץ 30, 2020 2:22 pm

בכל מקרה, יש להדגיש שלא מדובר כאן במי שחייב מקוה אלא מקוה של סלסול בעלמא.

בקרו טלה
הודעות: 3419
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' מרץ 30, 2020 3:12 pm

-
קבצים מצורפים
עץ חיים יז.pdf
(3.82 MiB) הורד 292 פעמים

גם זה יעבור
הודעות: 264
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ג' מרץ 31, 2020 7:35 am

קיבלתי מאחד המוצי"ם.

ד. תנוחת הגוף בעת שפיכת המים: להרטיב כפות הרגליים. לעמוד זקוף. הידים בתנוחה של 'כאילו הידים שלובות' אבל ברפיון ממש. ויש להזהר להיות בתנוחה כזאת שהמים נשפכים על הגוף כשעומדים במצב אחד, ולא באופן שצריך להזיז את הגוף בכדי לקבל את המים.

שאלתי על החלק השני 'יש להזהר להיות בתנוחה כזאת שהמים נשפכים על הגוף כשעומדים במצב אחד, ולא באופן שצריך להזיז את הגוף בכדי לקבל את המים'.
כך ההלכה? כי שמעתי מאחרים שמספיק שיהיו ברצף אחד, אך לא חייבים לעמוד באותה תנוחה.
ומישהו אחר שמעתי, שמותר לזוז, אך תחילת ירידת המיפ צריכים להגיע קודם לראש ורק אח"כ לשאר הגוף.

אודה מאוד למי שיביא מקורות ברורים לנושא.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1960
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' מרץ 31, 2020 10:44 am

משנה ברורה סימן פח
(ד) המנהג - ומ"מ יש אנשי מעשה שנוהגין בתקנה זו וטובלין א"ע לקריין ואם קשה עליהם הטבילה רוחצין א"ע בט' קבין. וכתבו האחרונים שארבעים סאה מים שאובים כשרים לטבילה זו וכן הט' קבין הוא ג"כ במים שאובים ואפילו משלשה כלים. ובאופן שלא יפסיק משפיכת כלי א' עד שיתחיל השני אבל יותר מג' כלים אין מצטרפין לשיעור ט' קבין. והנך ט' קבין צריך שישפוך עליו אבל לא לטבול בתוכם בין אם הם בכלי או בקרקע דכל שהוא דרך טבילה בעינן דוקא ארבעים סאה ובקרקע כשאר טבילות ומ"מ אם נכנס חציו למקוה ולא הרכין ראשו לטבול חצי גופו אשר בחוץ רק שפכו עליו מלמעלה ט' קבין מועיל לטהר. כתב בספר מטה אפרים דבעת שפיכת הט' קבין על האדם יש לו לעמוד זקוף ושתי ידיו מונחים נגד לבו ולא ידחק אותם בחיבוק הרבה רק בריווח קצת כדי שיבואו המים גם שם ויזהיר לשופכים עליו שישפכו כנגד גופו ממש. ושיעור ט' קבין עיין בבה"ט שהוא שיעור ט"ו קווארט פוליש עיין בספר מטה אפרים הנ"ל שכתב דבקווארט שלנו צריך כ"ד קווארט לשפיכת ט"ק ובשעת הדחק שאין הכלים מחזיקין כ"כ יש להקל בי"ח קווארט. וכן יש ליזהר בכל זה אותם שנוהגים להטהר בער"ה ועיו"כ ע"י ט' קבין.

שמואל שלומוביץ
הודעות: 597
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ג' מרץ 31, 2020 11:42 am

קיבלתי
קבצים מצורפים
מכתב הרבי מירוסלב והרבנים החסידים במודיעין עילית בענין הליכה למקוה.pdf
(202.95 KiB) הורד 148 פעמים

גם זה יעבור
הודעות: 264
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ג' מרץ 31, 2020 12:48 pm

עתניאל בן קנז כתב:משנה ברורה סימן פח
(ד) המנהג - ומ"מ יש אנשי מעשה...


ישר כח גדול

צורת העמידה כתובה שם, אך שם מדובר בשפיכה ע"י כלי גדול, כך שזה נשפך בכמה שניות.
משא"כ ע"י מקלחת, מאן יימר.
וכמו שמשמע ממה שהביאו הודעה אחת למעלה סעיף ז'.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1971
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ג' מרץ 31, 2020 5:07 pm

יש הרבה פרסומים על מקוואות ניידים בבית.
להאיר מצוואת ריה"ח לאסור בזה.

גם אינני יודע איך זה בדיוק אפשרי, וצ"ב.

בעיקר הנושא, יש תשובה של הבא"ח בתורה לשמה, מצו"ב

שו"ת תורה לשמה סימן שעה
+מקוה של מים שאובין אם מטהר בעל קרי.+ שאלה ארבעים סאה מים שאובים אם יועילו לטומאת קרי ולמחות המזיק שנברא מן הקרי וכן אם יועילו לטבול בהם בע"ש ובעיו"ט להמשיך על ידי טבילה זו הארה כפי כוונות רבינו האר"י זיע"א. יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה.
תשובה אף על פי שהשאובים פסולים לטבילת אשה נדה מ"מ כשרים הם לבעל קרי וטבילה מעלייא זו לבעל קרי וכמ"ש במשנה דמקואות פרק ח' מקואות העמים שבחוצה לארץ כשרין לבעלי קריין וכו' ע"ש ועיין בהשגות הראב"ד ז"ל בה' ברכות פרק ששי ה"ה דס"ל דמהנו שאובין בטבילה לטהרת הידים ג"כ דחשיב להו טבילה גמורה ואעפ"י דשאר טמאין אין טובלין בהם ע"ש.
ועי' להר"מ והר"ש בפי' המשנה דמקואות הנז' שכתבו לבעל קרי אפי' אם כל הארבעים סאה שאובים הם כשרים וכ"כ בב"י א"ח סי' פ"ח ועי' בב"י יו"ד סי' ר"א וע"ש בגמרא דברכות דף כ"ב א"ל ר"ח וכי יש טבילה בחמין עיין הרדב"ז בתשובה סי' צ"ה ומ"ש רש"י ז"ל א"ל רבי אבא קאי כוותך דבעי טבילה זו במקוה כשאר טבילות דלפי פירושו קאי על טבילה זו דבעל קרי כבר עמדו גדולים על דברי רש"י ז"ל הללו ואין מקום להאריך וא"כ ה"ה נמי דמהנו גם לטבילת שבת וי"ט ע"ד הסוד מאחר דמטהרין מטומאת קרי ה"ה דיש בהם כח להמשיך הארה ג"כ מלמעלה.
מיהו אמרתי אם ירצה אדם לעשות שאובין ולטבול בהם לקריו ולע"ש וי"ט טוב שלא ישפוך השאובין להדיא למקוה אלא ישפכם חוץ למקוה והם יורדים למקוה ואז הוי שאובה שהמשיכוה כולה דיש מתירים זה גם לנדה ושאר טמאים וכנז' בהרמב"ם ז"ל ה' מקואות ע"ש ואני נתתי עצה לאחד שרוצה לטבול בחורף תמיד בשבת ואחר תשמיש ויש לו בביתו באר מים חיים והוא קר מאוד וא"א לו לחממו ולא יכול לטבול בו כך שיעשה בביתו מקום מקוה וישפוך שאובין חוצה לו והם יורדים למקוה וזה יוכל לחממו בנקל גם יוכל להוסיף עליו כל פעם מים חמים עד"ז גם בלא"ה יהיה חם מצד עצמו ואז יטבול בימי הקור כאות נפשו. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי. כ"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2632
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' מרץ 31, 2020 6:29 pm

אם באנו לחוש לצואת ריה"ח י"א שאסר גם מקלחת עיין באחרונים.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2632
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' מרץ 31, 2020 6:32 pm


גל של אגוזים
הודעות: 975
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

מקוה בבית, מומלץ?

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ג' מרץ 31, 2020 6:58 pm

כמדומני שכתוב בצוואת רבי יהודה החסיד שמותר לעשות מקוה בבית רק אם מוסרים מפתח לאיש אחר (או יותר?).
ידוע לכם?

אני חושב שפחדו מזה בגלל המכשולות העלולות לצאת ע"י טבילות נשים במקואות אלו בלי מי שתשגיח וכו'.
קבצים מצורפים
image.png
image.png (1.05 MiB) נצפה 3657 פעמים

לענין
הודעות: 3393
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

הודעהעל ידי לענין » ו' אפריל 03, 2020 1:48 am

בקרו טלה כתב:-


להשלמת היריעה
במאמר הנפלא (שהובא לעיל על ידי הרב בקרו טלה מהרבנים רוזנשטיין ובלוי) הביאו שר"ש מירוסלב הזהיר מאד שחובה להאמין בתועלתו של סדר הנטילה במקום המקוה.
המעיין בגוף הדברים יראה שהמדובר הוא בחסיד שהיה חלש והיה אסור לו ללכת למקוה משום סכנה. ולהאי גברא הוא שאמר לו הרה"ק מיעריסלאב שאסור לו ללכת למקוה ובמקום זה יעשה סדר הרחיצה, והוסיף ואמר 'ואם אינך מאמין בזה אינך יוצא ממדת אפיקורסות'. והדעת נותנת כי המכוון באזהרה זו אינו שייך כלל לענין נטילת הידים אלא לענין איסור ההליכה למקוה. היינו, הרב חשש שהחסיד לא יקבל את דבריו, אלא ימשיך ללכת למקוה אע"פ שזה מסוכן לו, ולכן הזהיר אותו שאם לא ישמע בקולו אלא ילך למקוה יש בו חשש אפיקורסות, וכמובן. מעניין שבדיוק עתה התפרסם מכתבו של הרב מירוסלב קרית ספר שסגר את המקוה משום ונשמרתם, והזהיר שם באריכות שלא יהיה חסיד שוטה, והביא ע"ז מעשה מהרה"ק מבעלזא.

יואל שילה
הודעות: 1494
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » א' אפריל 05, 2020 7:51 pm

שלום וברכה
מו"ר הגרז"מ קורן שליט"א טען שאין להחשיב אמבטיה ככלי נקוב, כי הוא עשוי להיות כך, וכל שהתירו הוא כשניקבו כלי, וגם הוסיף שגם אם מי העיר אינם שאובים - אבל המים שבאים מדוד שמש הם בודאי שאובים.
ועוד קובץ מהרב משה יהודה שניידר על מקוואות פלסטיק לטבילת עזרא.
קבצים מצורפים
מקואות פלסטיק - הרב שניידר.pdf
(40.35 KiB) הורד 118 פעמים

יואל שילה
הודעות: 1494
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » א' אפריל 05, 2020 10:13 pm

כעת שמעתי משהו שצמרר אותי
יש לי ידיד שעוסק במקוואות, ברמת ביקורת על מקוואות רבים, ושיפוץ הנצרך לשפץ.
הוא טוען שבמקוואות רבות הבלניות לא שמות כלור במים, גם בעידן הקורונה, וממילא לא היה שולח את אשתו לטבול ללא שתברר עם הבלנית האם שמו כעת כלור, ואם לא - שתביא בעצמה, תשים ותמתין רבע שעה, ותטבול. ניתן לרכוש כלור באופן עצמאי, ולכל הפחות ניתן לשפוך אקונומיקה במים.
ועוד אמר, שמאחר ויש לכלור תפוגה, ובאוצרות ההשקה כלל לא שמים כלור מפני הטורח להרים את המכסה - יש לעורר את מי שמסוגל להתעורר שיש לשים כלור גם באוצר בעידן הקורונה.
מצוה להפיץ

חיימשה
הודעות: 1944
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי חיימשה » ב' אפריל 06, 2020 3:48 pm

חשבתי שאחת הדרכים המובחרות היא להתקין ניגארה בגובה...

יואל שילה
הודעות: 1494
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' אפריל 07, 2020 10:15 am

הנתונים שהבאתי כאן - בדוקים
על ההלכה היוצאת מהם אשמח לשמוע ביקורת
קבצים מצורפים
כשרות מי הברז למקוואות.pdf
(492.71 KiB) הורד 133 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 897
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ב' אפריל 13, 2020 2:10 pm

בענין נטילת ידיים ארבעים פעם, מביאים שלא רק גדולי החסידות נהגו כן, אלא גם מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל,
האם ידוע למישהו מקור ידיעה זו - אם מוסמכת היא אם לאו?

שומע ומשמיע
הודעות: 2863
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' אפריל 13, 2020 3:29 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:בענין נטילת ידיים ארבעים פעם, מביאים שלא רק גדולי החסידות נהגו כן, אלא גם מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל,
האם ידוע למישהו מקור ידיעה זו - אם מוסמכת היא אם לאו?

מה מקור ה'מביאים' שלך?

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 897
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ב' אפריל 13, 2020 11:56 pm

שומע ומשמיע כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:בענין נטילת ידיים ארבעים פעם, מביאים שלא רק גדולי החסידות נהגו כן, אלא גם מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל,
האם ידוע למישהו מקור ידיעה זו - אם מוסמכת היא אם לאו?

מה מקור ה'מביאים' שלך?


אני הקטן מצאצאי ר' ברוך בער זיע"א, וכך מקובל במשפחתנו (הוי אומר, גם הת"ח הגדולים במשפחתנו אומרים שכך מקובל).
רק שחפישתי מקור או עדות באחד מן הספרים על כך.

יואל שילה
הודעות: 1494
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' אפריל 14, 2020 11:25 am

כמה נקודות על היתרו של הרב משאש, והרב אמסלם לטבול באמבטיה
קבצים מצורפים
השימוש באמבטיה כמקוה.pdf
(333.75 KiB) הורד 168 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 12276
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אפריל 14, 2020 11:29 am

יואל שילה כתב:כמה נקודות על היתרו של הרב משאש, והרב אמסלם לטבול באמבטיה


לפי מה שהסביר לי ת"ח חשוב שליט"א, המציאות עליה מדבר רבה של ירושת"ו, הגר"ש משאש זצ"ל, היא של בריכת שחיה (הוא קורא לזה אמבטיה, אך זה לא מכוון לאמבטיה ביתית שלנו).

יואל שילה
הודעות: 1494
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' אפריל 14, 2020 1:10 pm

הוא מדבר על נפח 375 ליטר, ועל פקק גומי בתחתית
קבצים מצורפים
טבילה באמבטיה - הרב משאש.pdf
(515.69 KiB) הורד 91 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 12276
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' אפריל 19, 2020 8:16 am

וכעת פורסם:

עוד תותר יציאה למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם מעל ל- 3 אנשים.

לענין
הודעות: 3393
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לענין » א' אפריל 19, 2020 9:44 am

אשמח מאד אם מישהו יסביר לי את ההבנה והגיון שמאחורי התקנות.
הרי בשעה שסגרו בבהילות את הכל הרי היה רק כ-20 חולים חדשים ליום, ואעפ"כ היה החשש שאותם 20 מאומתים מעידים על מאתים נוספים שיכולים להדביק הלאה והלאה ח"ו.
ואם כן, הרי ביממה האחרונה היו קרוב למאה חולים חדשים, וא"כ לאן נעלם החשש הנ"ל?
הן אמת שרואים את מגמת הירידה, אבל הא גופא קשיא, הרי הוירוס עצמו אינו יודע אם אוחזים בחודש אייר או בחדש אדר, וא"כ אם בשעה שיש 20 חדשים חוששים שהם ידביקו את כל הארץ, אם כן במאה חדשים עאכו"כ. ואם כן מה ההגיון להקל בדברים שבתחילת העסק החמירו בהם בתוקף.

נוטר הכרמים
הודעות: 7713
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 19, 2020 9:49 am

לענין כתב:אשמח מאד אם מישהו יסביר לי את ההבנה והגיון שמאחורי התקנות.
הרי בשעה שסגרו בבהילות את הכל הרי היה רק כ-20 חולים חדשים ליום, ואעפ"כ היה החשש שאותם 20 מאומתים מעידים על מאתים נוספים שיכולים להדביק הלאה והלאה ח"ו.
ואם כן, הרי ביממה האחרונה היו קרוב למאה חולים חדשים, וא"כ לאן נעלם החשש הנ"ל?
הן אמת שרואים את מגמת הירידה, אבל הא גופא קשיא, הרי הוירוס עצמו אינו יודע אם אוחזים בחודש אייר או בחדש אדר, וא"כ אם בשעה שיש 20 חדשים חוששים שהם ידביקו את כל הארץ, אם כן במאה חדשים עאכו"כ. ואם כן מה ההגיון להקל בדברים שבתחילת העסק החמירו בהם בתוקף.

חושבני שהרעיון שעומד מאחורי ההקלות הוא די פשוט,

א' אם לא היו מקילים, זה היה קורה מעצמו,
כמה זמן אתה יכול להחזיק את הציבור ככה.

ב' אחרי שהחמירו, אחרי הכל, רוב האנשים הפנימו את כללי הזהירות,
אני רואה את זה בשטח. חד משמעי. רובם עם מסכות, וגם אלו שלא, שומרים מרחק. נזהרים.

גל של אגוזים
הודעות: 975
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

שורש גדול (בעבדות) [בעבודת] ה'

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ד' אפריל 22, 2020 2:21 am

ראיתי היום דבר נפלא בס' נועם מגדים פ' תשא בשם הרבי מלובלין ז"ל והנה הוא,
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_102037.jpg
אוצר החכמה_102037.jpg (99.81 KiB) נצפה 2436 פעמים
אוצר החכמה_102037 (1).jpg
אוצר החכמה_102037 (1).jpg (130.43 KiB) נצפה 2436 פעמים

אראל
הודעות: 1809
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: שורש גדול (בעבדות) [בעבודת] ה'

הודעהעל ידי אראל » ד' אפריל 22, 2020 3:02 am

גל של אגוזים כתב:ראיתי היום דבר נפלא בס' נועם מגדים פ' תשא בשם הרבי מלובלין ז"ל והנה הוא,

דברי הנועמ"ג הללו ידועים
אך באמת הערתי ע"ז שמודגש בדבה"ק 'טבילה בכל יום', לא מדבר על טבילה בעת הצורך

גל של אגוזים
הודעות: 975
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: שורש גדול (בעבדות) [בעבודת] ה'

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ד' אפריל 22, 2020 3:06 am

אראל כתב:דברי הנועמ"ג הללו ידועים
אך באמת הערתי ע"ז שמודגש בדבה"ק 'טבילה בכל יום', לא מדבר על טבילה בעת הצורך


לי עכ"פ לא היו הדברים ידועין.
דבר פשוט היא שאינו מדבר על ט"ע, אבל איני רואה שום נפק"מ למעשה בשורש העניין, ודו"ק.

מחולת המחנים
הודעות: 2956
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' אפריל 22, 2020 3:12 am

יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 68 אורחים