מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גזירת מרחצאות

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לרחם ועלינו ועל פליטתינו ולמנוע משחית ומגפה - מעלינו ומעל כל בית ישראל ונאמר אמן
אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, המקום ירחם עליהם ועלינו ויוציאם ויוציאנו מצרה לרווחה השתא בעגלא ובזמן קריב
גל של אגוזים
הודעות: 703
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ד' אפריל 22, 2020 3:38 am

מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.


א] בשם הבעש"ט ז"ל?? תביא מקור בבקשה.

ב] בפולין אמרו [והובא בספרים] עה"פ וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים... ויצעק אל ה'.. שלשת ימים בלי מקוה אי אפשר.

ג] השיניווא רב זצ"ל היה מלגלג על אלו (אולי דוקא בחורים) שהלכו במקוה בכל יום, וקראם 'קאטשקע"ס' (-ברווזים) (כן סיפר האדמו"ר מפשעווארסק זצ"ל).

כנראה שהקפידא לא ללכת בכל יום היה דא"כ מה הועיל עזרא בתקנתו (כן שח האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל בהקשר לקפידת ויז'ניץ בזה).

אולם לגופו של עניין, אין כל זה שייך לדברי הנועם מגדים שעוסק בה'גישה' להעניין של טבילה בכל יום, ודו"ק. (ולכאו' כמו שתענית 'בכל יום' לאו דוקא קאמר כן במקוה ל"ד 'בכל יום', אלא לכללות ה'עניין' כיון וז"פ).

שומע
הודעות: 103
הצטרף: ה' אפריל 21, 2011 12:34 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי שומע » ד' אפריל 22, 2020 7:56 am

לענין כתב:יש לעיין אם ראוי להמנע ממצות עונה כדי שלא יהיה שרוי בטומאה. והנה המגן אברהם (ריש סימן ר"מ) מביא שנשאל האריז"ל 'אם יפטור מן העונה להיות זמן הקור (פירוש וצריך לטבול לקריו) וגם בהיות בימי עיבור ויניקה, והשיב אם האשה מוחלת פטור, מכל מקום טוב לקיימה' (פרי עץ חיים). והיו שהבינו מזה שכוונתו היא שטוב לקיים מצות עונה אע"פ שאינו טובל ויהיה שוכן בטומאתו. אך לענ"ד ברור שכוונת האריז"ל היא לומר שאם האשה מוחלת פטור, ואעפ"כ טוב יותר להתאמץ ולקיים את המצוה אע"פ שבגלל זה יצטרך לטבול בקור. אבל פשוט שאין כוונתו לומר שלקיים את המצוה ולהשאר טמא זה יותר טוב מאשר לסמוך על מחילת האשה.

ועד"ז נראה שמה שכתב בשער רוח הקדש (י"א ב') 'ואמנם אני ראיתי למורי ז"ל שששה חדשים של החורף רובם לא טבל, מפני שהיה חולני והיה שבור ואמו לא היתה מניחתו לטבול, וזה אמת וברור אצלי, ולא מפני כך נסתלקה אז השגתו ממנו כלל'. היה נראה לי הקטן שגם כאן פשוט וברור שלא קיים אז את המצוה (אם שסמך על המחילה, וכ"ש אם היתה מעוברת).

מיהו במשנת חסידים (מסכת יום הששי פרק ז' משנה ו') כתב 'ואם הוא טמא יטבול טבילה אחת להסיר הטומאה, ואפילו היה לו חולי השבר, אם אין הקור גדול מאד ויהיה שלא כרצון הוריו, לא ימנע עצמו מלטהר מטומאה זו כי עיקר השגת הקדושה בטהרה זו תלויה'.
והרואה יראה שמקורו של המ"ח הוא משער רוה"ק הנ"ל, וחזינן דהוה פשיטא ליה שטבילה זו שנמנע ממנה האריז"ל מחמת ציווי אמו לא היתה טבילה לתוספת טהרה בעלמא, אלא טבילה של טומאת קרי. וחזינן שבמקום שיודע שלא יוכל לטבול אין לו להמנע מקיום המצוה.המעיין בפע"ח שמובא במג"א יראה ברור ש'אי אפשר לטבול'. וגם במקו"א כ' מהרח"ו ששמע שמורו היה קורא ק"ש שעל המטה לאחר הזיווג. כלומר: במקום שא"א, פשוט שאין לבטל עונה.

מחולת המחנים
הודעות: 2919
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' אפריל 22, 2020 8:33 am

גל של אגוזים כתב:
מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.


א] בשם הבעש"ט ז"ל?? תביא מקור בבקשה.

כך שמעתי פעם בע"פ שכך מקובל אצל חסידים בשם הבעש"ט.
וראה עוד במאמרו של הרב חיים זוסקינד בקובץ היכל הבעש"ט קובץ י"ד עמ' מ"ח, האם נהגו בטבילה במקוה בכל יום בשנותיה הראשונות של תנועת החסידות ומנהג חב"ד.

י. בנימין
הודעות: 239
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:40 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי י. בנימין » ד' אפריל 22, 2020 12:37 pm

אשמח אם מישהו יידע לענות:
דוד עגול בקוטר של 110 ס"מ, בגובה 100 ס"מ, כמה ליטר הוא מכיל?
וכמה ליטר זה 40 סאה?

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 22, 2020 12:42 pm

י. בנימין כתב:אשמח אם מישהו יידע לענות:
דוד עגול בקוטר של 110 ס"מ, בגובה 100 ס"מ, כמה ליטר הוא מכיל?
וכמה ליטר זה 40 סאה?

א. שמעתי פעם: מי שאינו יודע בטיב מקוואות - אל יהי לו עסק עמהן, כי בקלות עלולים לטעות ולהכשיר מקווה פסול.
ב. אין טבילה בכלים.
ג. בדוד כזה יש כ950 ליטר.
ד. 40 סאה להחזו"א זה כ576 ליטר, ולהגרא"ח נאה כ331 ליטר.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 22, 2020 12:44 pm

טיפ קטן לחישוב 40 סאה:
שיעור 40 סאה הוא אמה על אמה ברום ג אמות, דהיינו מקום שאדם יכול להיכנס לתוכו (בכפיפת הראש).

גל של אגוזים
הודעות: 703
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ד' אפריל 22, 2020 1:09 pm

מחולת המחנים כתב:
גל של אגוזים כתב:
מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.


א] בשם הבעש"ט ז"ל?? תביא מקור בבקשה.

כך שמעתי פעם בע"פ שכך מקובל אצל חסידים בשם הבעש"ט.
וראה עוד במאמרו של הרב חיים זוסקינד בקובץ היכל הבעש"ט קובץ י"ד עמ' מ"ח, האם נהגו בטבילה במקוה בכל יום בשנותיה הראשונות של תנועת החסידות ומנהג חב"ד.


מעניין אם 'קבלה' זו שמקובל אצל 'חסידים' בשם הבעש"ט ז"ל בא בדפוס באיזשהו מקום

לבי במערב
הודעות: 4026
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אפריל 22, 2020 2:35 pm

מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.

הטענה כי 'הקפדה חב"דית' היא זו אינה נכונה כלל וכלל:
בעבר, הקפידו בחב"ד לטבול בכל עש"ק וש"ק, ויש שהוסיפו לילך אף בב' וה'; בודדים נהגו בטבילה יום-יומית.
עם השנים, הפכה הנהגת הבודדים לנחלת הכלל (כמעט) כולו.
[כנראה תרמה לכך גם הנחת תפילין דר"ת, שהפכה לנפוצה, כנודע כי על הנוהגים בה לטהר גופם ולנקותו באופן מיוחד. ואכהמ"ל].

ולהעיר מ'היכל מנחם' ח"א ס"ע רכ.
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב ד' אפריל 22, 2020 2:47 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סעדיה
הודעות: 1484
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי סעדיה » ד' אפריל 22, 2020 2:41 pm

לבי במערב כתב:
מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.

הטענה כי 'הקפדה חב"דית' היא זו אינה נכונה כלל וכלל:
בעבר, הקפידו בחב"ד לטבול בכל עש"ק וש"ק (וכמדומה שֶׁמִשֵׁם הבעש"ט ז"ל קא מטו לה), ויש שהוסיפו לילך אף בב' וה'; בודדים נהגו בטבילה יום-יומית.
עם השנים, הפכה הנהגת הבודדים לנחלת הכלל (כמעט) כולו.
[כנראה תרמה לכך גם הנחת תפילין דר"ת, שהפכה לנפוצה, כנודע כי על הנוהגים בה לטהר גופם ולנקותו באופן מיוחד. ואכהמ"ל].

ולהעיר מ'היכל מנחם' ח"א ס"ע רכ.

יעויין בהיכל הבעש"ט י"ד עמ' מ"ד והלאה [ולענין חב"ד מעמ' מ"ט].

לבי במערב
הודעות: 4026
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אפריל 22, 2020 2:48 pm

רוב המובאות ב'היכל הבעש"ט' - הכרתי קודם ראותי זאת שם, ולפיכך לא חשתי לציין.
בד' כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בזה - נתעלם הימנו (לפי שעה?) 'היכל מנחם' הנסמן לעיל, ועוד.
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב ד' אפריל 22, 2020 7:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

נקדש את שמך בעולם
הודעות: 169
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2016 3:47 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי נקדש את שמך בעולם » ד' אפריל 22, 2020 4:53 pm

ציטוט מתוספתא סוף מסכת ידיים, (הגירסא מויקיטקסט, יש גירסאות נוספות קרובות).
אוֹמְרִים טוֹבְלֵי שְׁחָרִין: <כת שנהגה לטבול כל בוקר>
קוֹבְלִין אָנוּ עֲלֵיכֶם, פָּרוּשִׁים,
שֶׁאַתֶּם מַזְכִּירִים אֶת הַשֵּׁם בַּשַּׁחְרִית בְּלִי טְבִילה.
אוֹמְרִין פְּרוּשִׁין:
קוֹבְלִין אָנוּ עֲלֵיכֶם, טוֹבְלֵי שְׁחָרִין,
שֶׁאַתֶּם מַזְכִּירִים אֶת הַשֵּׁם מִן הַגּוּף,
שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טֻמְאָה.

סליק מסכת ידיים

Chortkov
הודעות: 97
הצטרף: ו' אפריל 17, 2020 5:05 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: משה דוד ישראל הלפרן

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי Chortkov » ה' אפריל 23, 2020 3:36 am

מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.

אדרבה! מקובל מהבעש"ט הק' (כמדומה לי הו"ד בספרי קארמרנא) שצריכין למסי"נ עבור המקוה בכל יום... ושטבילה אחת אינו מזיק.

Chortkov
הודעות: 97
הצטרף: ו' אפריל 17, 2020 5:05 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: משה דוד ישראל הלפרן

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי Chortkov » ה' אפריל 23, 2020 3:43 am

מכתב ממו"ר הגה"צ רבי בנימין אייזנבערגער שליט"א אב"ד היכל התפלה בב"פ - סדר רחיצת ידים במקום מקוה.
קבצים מצורפים
סדר רחיצת ידים במקום מקוה.pdf
סדר רחיצת ידים במקום מקוה - מאת הרב שליט"א‎
(43.96 KiB) הורד 80 פעמים

מחולת המחנים
הודעות: 2919
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ה' אפריל 23, 2020 6:45 am

Chortkov כתב:
מחולת המחנים כתב:יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.

אדרבה! מקובל מהבעש"ט הק' (כמדומה לי הו"ד בספרי קארמרנא) שצריכין למסי"נ עבור המקוה בכל יום... ושטבילה אחת אינו מזיק.

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא בהזכירו את שבחי וגדולת הבעש"ט הק' בזוהר חי פרשת תרומה דף ס"ב ע"ג כתב: וכל זה זכה ע"י עסק התורה לשמה, ותפלה בציבור, וטהרה במקוה כמעט בכל יום ויום", הרי משמע שלא טבל כל יום.

הקבלה מהבעש"ט שטבילה אחת אינו מזיק היא דוקא כשצריך למקוה, עיין משמרת שלום סימן ב אות א.

יקים
הודעות: 484
הצטרף: ה' יולי 02, 2015 9:55 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יקים » ב' אפריל 27, 2020 2:16 am

בענין הקבלה שהוזכרה (שלא לטבול בעל יום) בשם הבעש"ט
כנראה הכוונה למה שמובא בכמה ספרים קבלה שטבילה בכל יום ממש הוא קשה לעצבות ולכן ידלג פ"א בשבוע.
לא ברור מה המקור לזה.
מצאתיה ב2 מקורות:
1. בהקדמת ספר אמרי המזג מביא כן מאביו הרה"צ ר' יצחק מנאנאש זצ"ל, וז"ל: "ושמעתי ממנו ששמע בשם הגה"ק רב שר שלום מבעלז זי"ע, דאם מקפידין שלא יחסור אפי' מקוה אחת זה מזיק לעצבות, ע"כ בחר לו להחסיר הטבילה של יום שישי בבוקר דאז בלא"ה הולך למקוה אחה"צ"
2. בהיכל נבעש"ט כרך טו עמ' קפ"ה, בכתבו של ר' משה ווייס, כותב כך: "עוד שמעתי מרב וגאון אחד מנושאי כליו של הגה"ק מקיוויאשד זצ"ל, שאצל משפחתם (בני"ש דינוב מונקאטש) מקובל לא ללכת למקוה שבוע שלם בלי הפסק יום, כי זה גורם לעצבות, וזאת בוודאי היתה הסיבה להנהגת הגה"ק ה"שם שלמה" ממונקאטש שלא הלך למקוה ביום ראשון בבוקר בשום פעם"
מעניין למצוא מקורות נוספים לענין. והאם אכן זה מגיע מהבעש"ט.

Chortkov
הודעות: 97
הצטרף: ו' אפריל 17, 2020 5:05 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: משה דוד ישראל הלפרן

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי Chortkov » ב' אפריל 27, 2020 3:34 am

בשב"ק העעל"ט ראיתי בגליון באר בשדה - שטעפינשט כדלהלן:
ובכתבי הרה"ח ר' יוסף ב"ר יואל הורנשטיין ז"ל מוותיקי חסידי באיאן כותב: שמעתי בבאיאן [הגה"ח] מהו"ר דודיא [אורטינברג] זלל"ה [בעל תהלה לדוד] אשר המלאך הקדוש זי"ע ועכ"י, שלח בימי הספירה את הרב רבי שניאור זלמן בעל השו"ע ז"ל, לילך לטבול בכל יום במקוה עבורו ובשליחותו, ואמר "הרב" זי"ע ועכ"י, למדתי מזה שני דברים שהספירה יש לה שייכות עם מקוה, שיכולים לעשות שליח למקוה.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » ג' אפריל 28, 2020 12:05 am

אמרו שזה גמרא בברכות כב ע''ב שאפשר לטבול בשביל אחרים.
רב חמא הוי טביל.. לאפוקי רבים ידי חובתן.
אבל רש''י לא פירש כך.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2345
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' אפריל 28, 2020 12:55 pm

לא רק רש"י. אין מפרש אחד ממפרשי הש"ס שפירש כך.

יבנה
הודעות: 2089
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יבנה » ג' אפריל 28, 2020 1:36 pm

Chortkov כתב:בשב"ק העעל"ט ראיתי בגליון באר בשדה - שטעפינשט כדלהלן:
ובכתבי הרה"ח ר' יוסף ב"ר יואל הורנשטיין ז"ל מוותיקי חסידי באיאן כותב: שמעתי בבאיאן [הגה"ח] מהו"ר דודיא [אורטינברג] זלל"ה [בעל תהלה לדוד] אשר המלאך הקדוש זי"ע ועכ"י, שלח בימי הספירה את הרב רבי שניאור זלמן בעל השו"ע ז"ל, לילך לטבול בכל יום במקוה עבורו ובשליחותו, ואמר "הרב" זי"ע ועכ"י, למדתי מזה שני דברים שהספירה יש לה שייכות עם מקוה, שיכולים לעשות שליח למקוה.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=33159

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » ה' אפריל 30, 2020 4:32 pm

מחמת ריבוי השאלות על ייצור מקוואות פרטים - כתבתי מדריך עם עיקרי דיני מקוואות, שבסופו התייחסות למקוואות בחביות.
קבצים מצורפים
מקוואות בחביות.pdf
(605.31 KiB) הורד 127 פעמים

מקדש מלך
הודעות: 3110
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מקדש מלך » ה' אפריל 30, 2020 4:52 pm

יואל שילה כתב:מחמת ריבוי השאלות על ייצור מקוואות פרטים - כתבתי מדריך עם עיקרי דיני מקוואות, שבסופו התייחסות למקוואות בחביות.

אני מתחיל לקרוא ולפני הכל מרגיש צורך לציין את הקטע הראשון הפותח במילים "חשש סכנת נפשות".
כמובן נכנסים מיד לכוננות קורונה... מן הסתם עוד הרצאה נדושה בנושא. אך לא, אזהרה נחוצה מאין כמותה על חשש טביעת ילדים. ובלשון המחבר "מוטב ישאר בלי טבילה כל ימיו ולא יגרום לסכנת נפשות!".
כל הכבוד!

ועל של תורה:
אך אם בית הקיבול של הצינור לא נעשה כדי לקבל את הצרורות אלא הוא רק נמצא שם ממילא כחלק
מצורתו הטבעית של הצנור - אינו פוסל (מקואות ד' ג'), והראב"ד פוסלו למקוה כי יש לו תורת כלי קיבול,
וההגהות מרדכי אף פסל את המים העוברים בצינור עץ שנוצר בו חקק כלשהו מחמת רקבון, אף שלא
עשוי לכך

האם יש חילוק בין דעת הראב"ד להגהות מרדכי?

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » ה' אפריל 30, 2020 8:59 pm

מקדש מלך כתב:
יואל שילה כתב:מחמת ריבוי השאלות על ייצור מקוואות פרטים - כתבתי מדריך עם עיקרי דיני מקוואות, שבסופו התייחסות למקוואות בחביות.

אני מתחיל לקרוא ולפני הכל מרגיש צורך לציין את הקטע הראשון הפותח במילים "חשש סכנת נפשות".
כמובן נכנסים מיד לכוננות קורונה... מן הסתם עוד הרצאה נדושה בנושא. אך לא, אזהרה נחוצה מאין כמותה על חשש טביעת ילדים. ובלשון המחבר "מוטב ישאר בלי טבילה כל ימיו ולא יגרום לסכנת נפשות!".
כל הכבוד!

ועל של תורה:
אך אם בית הקיבול של הצינור לא נעשה כדי לקבל את הצרורות אלא הוא רק נמצא שם ממילא כחלק
מצורתו הטבעית של הצנור - אינו פוסל (מקואות ד' ג'), והראב"ד פוסלו למקוה כי יש לו תורת כלי קיבול,
וההגהות מרדכי אף פסל את המים העוברים בצינור עץ שנוצר בו חקק כלשהו מחמת רקבון, אף שלא
עשוי לכך

האם יש חילוק בין דעת הראב"ד להגהות מרדכי?

תודה רבה
את החשש הדגיש לי מו"ר הגרז"מ קורן שליט"א, והכבוד מגיע לו
אחד מהמכותבים שלי כתב לי שהתרגש מהקטע הזה - מאחר והוא בילדותו טבע במקוה...

מאמר זה הוא תמצית מזוקקת של חומר רב, ובין היתר של מאמר המבאר את השיטות בדין שאובין שלא לכוונת שאובין, וכאן קיצרתי ביותר רק כדי להכניס את הציבור לנושא.
הראב"ד (מקואות ח' ז') מיירי בסילון כפוף, שאף שהוא טהור אך הוא פסול למקוה כי יש לו תורת כלי קיבול, כמו כלי גללים, כלומר הוא מדבר על כלי גמור אלא שלא התכוונו שיקבל מים או צרורות, ואילו הג' מרדכי (קדושין תק"ס) פסל את המים העוברים בצינור עץ שנוצר בו חקק כלשהו מחמת רקבון, אף שלא עשוי לכך [וכתב החת"ם סופר (יו"ד ר"א) שהוא גרס במשנה 'ואם היו המים (ולא 'הצרורות') מתלחלחים בתוכו פסול בכל שהו' - כלומר שכלל לא מיירי בכלי אלא באיזשהו בית קיבול לא משמעותי.

בקרו טלה
הודעות: 3293
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מאי 07, 2020 2:59 am

עלים לתרופה - אמור.png
עלים לתרופה - אמור.png (108.32 KiB) נצפה 911 פעמים


חזור אל “מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים