מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גזירת מרחצאות

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לרחם ועלינו ועל פליטתינו ולמנוע משחית ומגפה - מעלינו ומעל כל בית ישראל ונאמר אמן
אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, המקום ירחם עליהם ועלינו ויוציאם ויוציאנו מצרה לרווחה השתא בעגלא ובזמן קריב
שומע ומשמיע
הודעות: 2600
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 22, 2020 12:16 pm

להבדיל גזירת מרחצאות גזרו חז"ל הקדושים, כך שלא באתי לגנות.

עובדיה חן
הודעות: 1337
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' מרץ 22, 2020 12:34 pm

תפילה ועצות עברית.pdf
(518.93 KiB) הורד 104 פעמים

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » א' מרץ 22, 2020 1:27 pm

אפרקסתא דעניא כתב:צינור מחובר לבניין נחשב כבניין ואין זה בכלל כלי.

ומה בכך שאינו כלי?
כמדומה שההגדרה לא ברורה
איתא בתוספתא שקסטילון המחלק מים שניקב וסתמוהו - כשר למקואות אם הסתימה בסיד או בגבסית [גבס] אך לא כשהיא בתערובת סיד וגבסית, ונחלקו הר"ש והרמב"ם האם הנידון כאן הוא חוזק הסתימה או צורת החיבור שלו לקרקע - אם הוא חיבור כבנין או לא.
לא כל דבר המוברג לצינור הוא אוטומטית קרקע, אם כי מצאנו מי שיחשיב כחיבור לקרקע אפילו חיבור כלי חשמל באמצעות חוט החשמל המחובר לשקע.
ומ"מ אינני רואה שום הכרח לפסול כלי המחובר לקרקע.

איש לוי
הודעות: 266
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי איש לוי » א' מרץ 22, 2020 2:35 pm

יואל שילה כתב:לא הבנתי את ההכרח של הגרי"ש
הוא דייק את לשון תר"י 'ורחיצת ט' קבין צריך להטילם עליו בכלי שיוכל להריקה ממנו בלא שום הפסקה', אך אין שום הכרח להבין שתר"י הדגישו שצריך הורקה מכלי לאפוקי מכלי המחובר לקרקע או ישירות מהקרקע, אלא ההדגשה שלהם הוא שצ"ל כלי שניתן להוריק ממנו בלא הפסקה, או שכוונתם שצ"ל כלי - כי ניתן להוריק ממנו ללא הפסקה, אך אין רמז בדבריהם שכוונתם לדייק כלי ולא מחובר לקרקע.
בספר מאיר עוז מביא מהגרח"ק שליט"א בשם החזו"א שלא הסכים לט' קבין במקלחת כי החורים שבשפופרת מחלקים, ואין ט' קבין בכל חור, אך לא הפריע לו שאין זה כלי תלוש.
צריך להבין את המציאות בזמנם, שלא היתה כמעט מציאות של שפיכת מים ברצף ללא הכנת כלי גדול, פשוט לא היו מים זורמים מהקיר כמו שאצלנו יש.
וגם 'מקלחת' לא היתה קיימת, אלא רק רחצה בתוך כלי גדול, או בשפיכה מכלים קטנים, ולכן היה צריך להתקין כלי מיוחד שמכיל כל כך הרבה מים שגם יוכלו לשפוך ממנו על האדם.

כותרת האשכול 'גזירת מרחצאות' מפריעה לי, מי גזר? ראש הממשלה? שר הבריאות? הקב"ה אומר לנו כעת, בני היקרים, אני כעת לא מעוניין בטבילת עזרא שלכם במקוואות, נא להסתדר באופן אחר.


עי' גם תשובות והנהגות ח"א קכ"ג, שלא ניחא לי'ה בדוש\ כי מן הסתם בעינן כלי וכח גברא. אינני יודע מקורו, רק ציינתי לדבריו

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » א' מרץ 22, 2020 2:43 pm

האריך בשו''ת משנה הלכות לאסור, ט''ק במקלחת
האריך בזה בספר טהרת יום טוב עם כעשרה מכתבי פוסקים להתיר..

דרומי כתב:מי שיש לו בביתו רק מקלחת שמחזיקים ביד (ואינה עומדת על הקיר ומתיזה מאליה) - האם יוכל בשעת הדחק גדול להיעזר באדם אחר שיחזיק המקלחת ויעמוד מתחתיה?


לא הבנתי מה התועלת באדם אחר, הרי אפשר גם שהיד השמאלית תתן מים על הימין, וכן הימנית.

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » א' מרץ 22, 2020 4:16 pm

כוונתו שהניח שהמים אמורים לזרום על כל הגוף כאחת, דומיא דטבילה שלא מועיל אבר אחד בחוץ, וממילא כשאחר שופך עליו - מהני כי ראוי שכל המים ילכו על כל גופו כאחת, ולא כשהוא שופך על עצמו.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » א' מרץ 22, 2020 4:18 pm

אבל אפשר ט''ק משני כלים כמ''ש בתמורה דף יב

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » א' מרץ 22, 2020 4:51 pm

בט' קבין משני כלים - עדיין כל כלי נשפך על כל הגוף, או עכ"פ ראוי לזה, אך כשיד אחת בחוץ - הרי חלק מהגוף לא ראוי לביאת מים.
וכי היית מתיר לשבת על האמבטיה כשהרגלים בחוץ תוך כדי שפיכת הכלים על החלק שבתוך האמבטיה.

אגב, אחד מחכמי הפורום שלח לי תמונת האמבטיה הביתית שהוא הכשיר כ'מקוה' לטבילת עזרא, ע"י הגבהת הדופן באמצעות לוח המודבק לדופן האמבטיה ע"י דבק 'סיקה'.
אמרתי לו שחמירא סכנתא, וחלילה מלהכין מקום כינוס מים ביתי שחלילה ילד עלול לטבוע שם.
והוא אמר שירוקן את האמבטיה מדי פעם.
שאלתיו איך יכנס לאמבטיה מוגבהת זו - ואמר שסולם בחוץ וכסא בפנים.
ואמרתי לו שעדיין יש חשש שיאבד את שיווי המשקל במעבר מהסולם לכסא מעל אותו לוח עומד.
ושגם אם עבר לשלום - יש מקום לומר שלא יטבול כשהוא יושב על הכסא [כמו בטבילה רגילה שאסור לטבול על כלים], אם כי יתכן שבטבילת עזרא קל יותר, שאין טעם לגזור שמא תטבול בכלי עצמו בטבילה שמעיקר הדין מותרת בכלי.
כמובן שכל כוונתי לטבילת עזרא, המותרת לכו"ע בשאובין [אמנם לגבי תוספת קדושה יש שפקפקו], וח"ו אין כוונתי לטבילת אשה אפילו בשעת הדחק נוראה!!!
לטבילת אשה הרי השו"ע הכריע שלא מועיל שאובין שהומשכו ברוב השיעור, וגם לדעת הרי"פ שמועיל - הרי זה רק כשהומשכו, ואף שלדעת הרמב"ם המשכה כשרה בצינור מחובר וא"צ קרקע בולעת - אך ביאר החת"ם סופר שזה תלוי בזה, והרי"פ המתיר בהומשכו בכל השיעור מצריך קרקע בולעת, ולכן השו"ע אסר בכל השיעור כי הוא מתיר בצינור שאינו קרקע בולעת, ונמצא שממ"נ יש לפסול בצינור שאינו בולע בכל השיעור לטבילת אשה וכלים.
וכל הנידון של אמבטיה מחוברת ביתית מעשי רק במים שאובין, וזה לא יתכן בלי בניה מכוונת של צנרת יעודית המנקזת את מי הגשם לתוך המקוה ללא חשש כלי קיבול.
נערך לאחרונה על ידי יואל שילה ב א' מרץ 22, 2020 6:24 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » א' מרץ 22, 2020 5:02 pm

בט' קבין נדמה לי שפשר לצרף שלשה כלים, באחד שני קבין, ובשני האחרים שלשה ומחצה קבין,
אע''פ שאין בכל כלי כדי לשטוף כולו.

כמובן שבאמבטי' אי אפשר לטבול. ( ואבאר במקום אחר)

ומש'כ הרב יואל שילה על טבילה בישיבה, לא הבנתי .
כמדומני שבטבילות מי שלא יכולה ללכת, טובלים בישיבה על כסא,
ורק בעמידה אוסרים.

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » א' מרץ 22, 2020 9:23 pm

המתקן שמכניס אשה נכה למקוה עשוי באופן שאין בו חשש כלי.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מרץ 23, 2020 1:55 pm

צביב כתב:
עזריאל ברגר כתב:
כולל יונגערמאן כתב:האם המים של הט' קבין צריכים להגיע על כל הגוף או עכ"פ רובו? והאם יש אבר מסוים (הראש, למשל) שעליו בוודאי חייב המים לבוא?

האם לא כתוב במקורות הראשוניים "ראשו ורובו"?!


בכף החיים סימן פח מפרט סדר נתינת ט' קבין באופן שיגע בכל גופו.

טעיתי. בגמרא לא כתוב ראשו ורובו. וגם בפמ"ג כתב דבעינן כולו.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מרץ 23, 2020 1:56 pm

דרומי כתב:מי שיש לו בביתו רק מקלחת שמחזיקים ביד (ואינה עומדת על הקיר ומתיזה מאליה) - האם יוכל בשעת הדחק גדול להיעזר באדם אחר שיחזיק המקלחת ויעמוד מתחתיה?

למה צריך להגיע ל"שעת דחק גדול"? ודאי שפיר דמי!
אא"כ כוונתך להיעזר באשתו, שאז נכנסים לשאלת "והיא תראה ... ונכרתו לעיני בני" כמבואר בבעל הטורים על הפסוק.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מרץ 23, 2020 1:58 pm

אגב, הרמב"ם (תפילה ד,ח) הזכיר רק רחיצת כל הגוף, ללא כל דיני "תשעה קבין". וזה דבר שבוודאי אפשר וראוי לעשות במידת האפשר.

עוד ראוי להאיר, שאם לא קשה - עדיף לרחוץ מיד, כדי לברך המפיל בנקיות וטהרה, ולא להמתין עד הבוקר.

גם זה יעבור
הודעות: 257
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ב' מרץ 23, 2020 1:59 pm

מה המקור הראשון של נטילת ידים באופן מסוים (לפי שם ע"ב), שמועיל כמו טבילה?
נמצא בצוואת הריב"ש בשם האריז"ל
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... =&pgnum=96
נמצא גם ב'שפת אמת' (מאחורי ספר אמת ליעקב) בשם ספר ח"י
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... 44&hilite=

מה זה הספר הזה?
ועוד, שם מופיע לומר 'יהי רצון'. וכן כתב רב פעלים https://www.sefaria.org.il/Responsa_Rav ... l&lang2=he
וב'בן איש חי' הביא את זה בלי התפילה.
https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.a ... 39&hilite=

עתניאל בן קנז
הודעות: 1882
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' מרץ 23, 2020 2:11 pm

חמדת ימים הידוע.

כן! הןא המקור הראשון הידוע (לי עכ"פ) של רחיצה זו, המיוחסת לאריז"ל ולבעש"ט...
(הערתי על כך באיזה קובץ, והעורכים מחקוהו, בכדי שלא לעורר דובים מרבצם...).

לענין
הודעות: 3142
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לענין » ב' מרץ 23, 2020 2:45 pm

בעיני כל זה יפלא, איך יתכן שאדם שאינו טהור יטול ידים בכוונות נסתרות?

עתניאל בן קנז
הודעות: 1882
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' מרץ 23, 2020 2:54 pm

לענין כתב:בעיני כל זה יפלא, איך יתכן שאדם שאינו טהור יטול ידים בכוונות נסתרות?

מדוע יפלא?
(לא שיש לי מושג בענינים אלו, אבל בכדי להקשות על דברי המקובלים הקודמים, כנראה שצריך להבין...)

א. מצד המקור בדברי חז"ל הלא מבואר במתניתין שטבילת עזרא היה רק לדיבור, אבל הרהור מותר.
ב. נקודה הלא כתבו המקובלים שבשעת תשמ'עצמו ראוי לקדש עצמו במחשבות קדושות של ד"ת וכדו'. הרי שאף לדעתם אין כל סתירה בין הרהור בד"ת לעצם הענין הגורם לטומאה היוצאה מגופו
ג. ככל הנראה - ליטול ידים לפי סדר מסוים - המכוון כנגד אותיות הוי"ה, אינו נחשב כ'כוונות נסתרות', ואינו כלימוד קבלה, שאודותיו נאמרו דברים חמורים ביותר, אם עושה כן לפני טהרת גופו בטבילה.

תכל'ס
אם גדולי המקובלים - הן הספרדיים והן החסידים, שענין טבילת עזרא לא היה קל בעינייהם - אמצו סדר רחיצה זו, אז כנראה שאין בעיה...

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' מרץ 23, 2020 2:56 pm

עתניאל בן קנז כתב:
גם זה יעבור כתב:מה המקור הראשון של נטילת ידים באופן מסוים (לפי שם ע"ב), שמועיל כמו טבילה?
נמצא בצוואת הריב"ש בשם האריז"ל
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... =&pgnum=96
נמצא גם ב'שפת אמת' (מאחורי ספר אמת ליעקב) בשם ספר ח"י
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... 44&hilite=

מה זה הספר הזה?
ועוד, שם מופיע לומר 'יהי רצון'. וכן כתב רב פעלים https://www.sefaria.org.il/Responsa_Rav ... l&lang2=he
וב'בן איש חי' הביא את זה בלי התפילה.
https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.a ... 39&hilite=


חמדת ימים הידוע.

כן! הןא המקור הראשון הידוע (לי עכ"פ) של רחיצה זו, המיוחסת לאריז"ל ולבעש"ט...
(הערתי על כך באיזה קובץ, והעורכים מחקוהו, בכדי שלא לעורר דובים מרבצם...).

הגר"י הלל כתב ע"ז לפני כמה שנים כמדומה במקבציאל או באליבא דהלכתא

גם זה יעבור
הודעות: 257
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ב' מרץ 23, 2020 3:47 pm

[/quote]
הגר"י הלל כתב ע"ז לפני כמה שנים כמדומה במקבציאל או באליבא דהלכתא[/quote]
לא זכיתי למוצאו.
הגם שעכשיו ה'אוצר' פתוח, אך רק ב40 הדפים הראשונים של 'אליבא דהילכתא'.
אודה למי שיוכל להעלות את מה שכותב בנידון.

לבי במערב
הודעות: 4026
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' מרץ 23, 2020 4:18 pm

עתניאל בן קנז כתב: . . אם גדולי המקובלים - הן הספרדיים והן החסידים, שענין טבילת עזרא לא היה קל בעינייהם - אמצו סדר רחיצה זו, אז כנראה שאין בעיה...

יש בנו"ט להעיר מ'שלחן מנחם' ח"א ס"ע קמג:
נט''י - לא במקום טב''ע.JPG
נט''י - לא במקום טב''ע.JPG (36.23 KiB) נצפה 2885 פעמים

עתניאל בן קנז
הודעות: 1882
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' מרץ 23, 2020 4:36 pm

נו נו.
אפשר לעיין במקורות שציונו לעיל, ובעוד אחרים שמהם לא משמע כן. (אלא נועד עכ"פ כתקנה פורתא, במקום שאין מקוה)

מה שנכון נכון
הודעות: 9696
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מרץ 23, 2020 4:46 pm

ד' הרימ"ה נדפסו גם בא' מכרכי וישב הים. לדעתו מקור הענין ככה"נ שבתאי.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » ב' מרץ 23, 2020 5:07 pm

לענין כתב:בעיני כל זה יפלא, איך יתכן שאדם שאינו טהור יטול ידים בכוונות נסתרות?

כך הקשה בשו''ת דברי יציב.

בשם אחד מרבני אשדוד שליט''א שמעתי שאמר ליטול מ' פעם ללא כוונות.

לבי במערב
הודעות: 4026
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' מרץ 23, 2020 5:31 pm

עתניאל בן קנז כתב: . . אפשר לעיין במקורות שצ[וי]נו לעיל, ובעוד אחרים שמהם לא משמע כן . .

אכן, מאז ראיתי המקורות בזה, הדבר צריך אצלי עיון.
ואולי הוא לפום שיעורי' דהשואל, שחשב לעשות כן גם שלא בשעת הדחק ואונס. וילע"ע.

איש גלילי
הודעות: 2478
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' מרץ 23, 2020 5:46 pm

לבי במערב כתב:
עתניאל בן קנז כתב: . . אפשר לעיין במקורות שצ[וי]נו לעיל, ובעוד אחרים שמהם לא משמע כן . .

אכן, מאז ראיתי המקורות בזה, הדבר צריך אצלי עיון.
ואולי הוא לפום שיעורי' דהשואל, שחשב לעשות כן גם שלא בשעת הדחק ואונס. וילע"ע.

אינני רואה כאן קושיא גדולה. מותר לאדמו"ר לקבל את דברי האומרים כן רק לגבי טבילה לתוספת קדושה ולא לגבי טבילה מטומאה לטהרה.

לבי במערב
הודעות: 4026
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' מרץ 23, 2020 5:49 pm

אדרבא.
ומ"מ, צע"ק הלשון.
בכ"מ, לא זהו מה שיפריעני מלישון...

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » ב' מרץ 23, 2020 6:24 pm

מ' נטילות השם האריז''ל,
והאריז''ל חצי שנה מחמת דברי אמו לא
וכתב מהרי''א מקאמרנא (חשבתי שבשלחן הטהור סי' פח ושם לא כתוב כן, ואולי במכתב בנו רבי אליעזר צבי)
שהאריז''ל תיקן בזה יותר מכהן וכו' וכו'
אבל אצלינו רק לתוספת קדושה.
נערך לאחרונה על ידי צביב ב ג' מרץ 24, 2020 3:50 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

דרומי
הודעות: 6564
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי דרומי » ג' מרץ 24, 2020 12:29 am

חיפשתי בספרים לענין ט' קבין, האם יש אפשרות שהאדם נותן על עצמו.

ונפק"מ למי שהמקלחת בביתו דורשת החזקת הצינור ואינה עומדת על הקיר.

ולע"ע מצאתי שמדבר בזה רק בספר 'טהרת מים' סוף סי' עז (מביא מהר"י מתמיד הי"ד ומ'ספר חסידים').

ואשמח מאוד למצוא עוד מי שדיבר בזה להדיא.

[וגם: במצב הנוכחי שנמנעים מקירוב לאנשים זרים - האם יש אפשרות שהאב יתן על בנו או הבן על אביו].

וה' יעזור שע"י הפלפול בהלכות אלו תחזור הטהרה לישראל בשלימותה.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי צביב » ג' מרץ 24, 2020 1:13 am

בכף החיים ( הרב סופר) סמן פח אות ז
אכן כתב שיתן אחר עליו,
או שניח במקום שיפלו עליו מעצמם.
( אם השיעור הוא 11-13 ליטר אפשר להניח דלי)

חרסון
הודעות: 865
הצטרף: ג' פברואר 28, 2017 12:33 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי חרסון » ג' מרץ 24, 2020 3:14 am

איש גלילי כתב:
לבי במערב כתב:
עתניאל בן קנז כתב: . . אפשר לעיין במקורות שצ[וי]נו לעיל, ובעוד אחרים שמהם לא משמע כן . .

אכן, מאז ראיתי המקורות בזה, הדבר צריך אצלי עיון.
ואולי הוא לפום שיעורי' דהשואל, שחשב לעשות כן גם שלא בשעת הדחק ואונס. וילע"ע.

אינני רואה כאן קושיא גדולה. מותר לאדמו"ר לקבל את דברי האומרים כן רק לגבי טבילה לתוספת קדושה ולא לגבי טבילה מטומאה לטהרה.


דומני שכ"ה, ע"פ הידוע בשם כ"ק אדמו"ר חותנו שהורה שלא לסמוך על שום תקנה בנוגע לטבילת עזרא, ומסתמא השואל שאל אותו בתור 'הרבי מליובאוויטש', ועל בסיס-זה ענה.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מרץ 24, 2020 8:32 am

דרומי כתב:ולע"ע מצאתי שמדבר בזה רק בספר 'טהרת מים' סוף סי' עז (מביא מהר"י מתמיד הי"ד ומ'ספר חסידים').

מה כתוב שם?

לענין
הודעות: 3142
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי לענין » ג' מרץ 24, 2020 8:51 am

חרסון כתב:
איש גלילי כתב:
לבי במערב כתב:
עתניאל בן קנז כתב: . . אפשר לעיין במקורות שצ[וי]נו לעיל, ובעוד אחרים שמהם לא משמע כן . .

אכן, מאז ראיתי המקורות בזה, הדבר צריך אצלי עיון.
ואולי הוא לפום שיעורי' דהשואל, שחשב לעשות כן גם שלא בשעת הדחק ואונס. וילע"ע.

אינני רואה כאן קושיא גדולה. מותר לאדמו"ר לקבל את דברי האומרים כן רק לגבי טבילה לתוספת קדושה ולא לגבי טבילה מטומאה לטהרה.


דומני שכ"ה, ע"פ הידוע בשם כ"ק אדמו"ר חותנו שהורה שלא לסמוך על שום תקנה בנוגע לטבילת עזרא, ומסתמא השואל שאל אותו בתור 'הרבי מליובאוויטש', ועל בסיס-זה ענה.


אשמח מאד לפירוט. תודה רבה.

באר בשדה
הודעות: 171
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 10:39 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי באר בשדה » ג' מרץ 24, 2020 10:14 am

עזריאל ברגר כתב:
דרומי כתב:ולע"ע מצאתי שמדבר בזה רק בספר 'טהרת מים' סוף סי' עז (מביא מהר"י מתמיד הי"ד ומ'ספר חסידים').

מה כתוב שם?

טהרת מים.JPG
טהרת מים.JPG (78.28 KiB) נצפה 2685 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12416
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 24, 2020 10:41 am

לסוברים שטב"ע אסורה בשבת משום מתקן (עי' בה"ל סי' שכו סכ"ח ד"ה אדם בד' הגר"א שם), מהו לשפוך ט"ק?

מצאתי כתוב:

יש שכתבו, שאף לסוברים שטבילה חשובה תיקון , שפיכה אינה חשובה תיקון, שאינה פועלת טהרה בגוף האדם [מנח"י ח"ט סי' לד, והיינו אף בזמן שלא בטלה תקנה, ע"פ בה"ל שם, שנר' מד' שעיקר הטעם שחשוב תיקון לפי שיש כאן טומאה מה"ת שהוסרה אע"פ שחובת הטבילה אינה מהתורה או אף אינה מדרבנן].


ויש מהאחרונים שנראה מדבריהם שלסוברים שטבילה אסורה בשבת אף שפיכה חשובה תיקון ואסורה [עי' מגן גבורים סי' פח שלטי גבורים ס"ק ג, שלא התיר אלא בזה"ז ואף לסוברים שלענין תפילה לא בטל חובת הטלת תשעה קבין, ע"ע הנ"ל ציון 271, שאינו חשוב תיקון לפי שאין היתרו אלא לתפילה, ובתורה מותר בלא"ה, ומ' שבזמן שלא בטלה אף לתורה, חשוב תיקון]

יוצא פוניבז'
הודעות: 1240
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' מרץ 24, 2020 11:30 am

עזריאל ברגר כתב:
דרומי כתב:מי שיש לו בביתו רק מקלחת שמחזיקים ביד (ואינה עומדת על הקיר ומתיזה מאליה) - האם יוכל בשעת הדחק גדול להיעזר באדם אחר שיחזיק המקלחת ויעמוד מתחתיה?

למה צריך להגיע ל"שעת דחק גדול"? ודאי שפיר דמי!
אא"כ כוונתך להיעזר באשתו, שאז נכנסים לשאלת "והיא תראה ... ונכרתו לעיני בני" כמבואר בבעל הטורים על הפסוק.

עיקר האיסור הוא באיש, ולא להיפך. ואיך שלא יהיה בודאי אין איסור באשה יותר מבכל אדם. ועכ"פ אין הכרח בניד"ד להגיע לזה.

יואל שילה
הודעות: 1308
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' מרץ 24, 2020 11:36 am

איש_ספר כתב:לסוברים שטב"ע אסורה בשבת משום מתקן מהו לשפוך ט"ק?

עצה טובה שלא לעשות זאת
עמידה שתי דקות תחת מים קרירים מסוגלת ביותר לגרום להתקררות, בדידי הוה עובדא פעמיים שחליתי ביותר לאחר מכן [ובאחת מהן פיספסתי את תפילות יום ב' של ר"ה בגלל זה].
זה לא טבילה לרגע במים קרים ומיד יוצאים, אלא הוצאת חום הגוף במשך שתי דקות.
ובפרט בימים אלו שחמירא סכנתא.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מרץ 24, 2020 12:40 pm

יוצא פוניבז' כתב:
עזריאל ברגר כתב:
דרומי כתב:מי שיש לו בביתו רק מקלחת שמחזיקים ביד (ואינה עומדת על הקיר ומתיזה מאליה) - האם יוכל בשעת הדחק גדול להיעזר באדם אחר שיחזיק המקלחת ויעמוד מתחתיה?

למה צריך להגיע ל"שעת דחק גדול"? ודאי שפיר דמי!
אא"כ כוונתך להיעזר באשתו, שאז נכנסים לשאלת "והיא תראה ... ונכרתו לעיני בני" כמבואר בבעל הטורים על הפסוק.

עיקר האיסור הוא באיש, ולא להיפך. ואיך שלא יהיה בודאי אין איסור באשה יותר מבכל אדם. ועכ"פ אין הכרח בניד"ד להגיע לזה.

מבין שורותיך עולה החשד שלא עיינת בבעל הטורים על הפסוק, שמפרש זאת באופן ברור על האשה.
זאת מלבד השאלה שמביא עצמו לידי הרהור וכו' ואין כאן מקומו.

שש ושמח
הודעות: 1311
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי שש ושמח » ג' מרץ 24, 2020 2:20 pm

לשון בעה"ט לא ברור כ"כ, שפותח בציטוט "והיא תראה" ומסיים "וזהו וראה כו' ", וכנ' לשונו בעיקר על הסתכלות הבעל, וכ"פ האדר"ת בקונטרס עטרות אדר. ומ"מ מסברא יש לומר דגם הסתכלות האשה אסורה.
ומ"מ ראיה לחוד והסתכלות לחוד כמבו' פ"ת קצ"ה סק"ב.
וכ"ז כשיש צורך, ובנידו"ד בד"כ אין צורך.

דרומי
הודעות: 6564
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי דרומי » ג' מרץ 24, 2020 8:52 pm

ובמקרה שכן יש צורך?

מקדש מלך
הודעות: 3110
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: גזירת מרחצאות

הודעהעל ידי מקדש מלך » ג' מרץ 24, 2020 9:08 pm

מי אמר שט' קבין לא מועילים כאשר לבוש בבגדים?
בעבר הסתפקתי בזה ולא עלה בידי דבר ברור.
אם מועיל, אפשר שאשתו תשפוך עליו ללא חשש לצניעות.


ובעניין אחר, נשאלתי האם עניין ט' קבין קיים רק למי שצריך טבילת עזרא, או מועיל גם כתוספת טהרה. אפשר לדייק מכל מיני נידונים באשכול לכאן ולכאן (לא עברתי על הכל בעיון). אודה מאוד למי שיביא דברים מפורשים בנידון.


חזור אל “מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 25 אורחים