עמוד 1 מתוך 3

עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ב' מרץ 16, 2020 4:58 pm
על ידי ש. ספראי
----

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ב' מרץ 16, 2020 5:03 pm
על ידי קו ירוק
יש לאדם ליזהר שלא יזיק יותר משלא יוזק,
וכבר התפרסם מכתבו של רע"א אודות זה, ולא מיירי בשעת שמד.

אלא שכאן הענין שיתכן והכל נעשה ע"י ראש הממשלה בשביל לזרוע פניקה לצרכיו האישיים,
אבל אם יש קונצנזוס גם פה וגם במקומות אחרים בעולם אודות זה, בודאי שיש להזהר!

והפלפולים בזה רחוקים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ב' מרץ 16, 2020 5:50 pm
על ידי יוֹסֵפֶר
מסכים עם קו ירוק. שוכחים כאן מהצד של חב לאחריני. אסור להזיק לאחרים כלל וכלל.

לענ"ד יש שלא קוראים את המפה נכון, הבידוד וההתרחקות נועדו בעיקרן שלא להדביק הלאה, ולא רק בכדי לא להידבק, כידוע החשש הוא שיש המונים הנושאים בגופים את הנגיף ומתהלכים בריאים כאחד האדם ורק שבועיים אחר כך זה מתגלה לאחר שהדביקו עוד הרבה אנשים... לכן יש ענין לעצור את המפגש עם הנשאים, וזריז.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ב' מרץ 16, 2020 5:59 pm
על ידי פלוריש
יש קשר בין הוראה זו לבין ההוראה לישיבות בזמן צוק איתן?

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ב' מרץ 16, 2020 8:45 pm
על ידי ש. ספראי
השאלה היא מה יגרום לפחות אסונות. לימוד בישיבות ובכוללים או התרחקות מרובה וכו'.
בזה המאמר עוסק.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ב' מרץ 16, 2020 10:25 pm
על ידי צ'אלמר
ש. ספראי כתב:השאלה היא מה יגרום לפחות אסונות. לימוד בישיבות ובכוללים או התרחקות מרובה וכו'.
בזה המאמר עוסק.

השאלה שאין עליה תשובה היא אם סגירת הישיבות זה פיקוח נפש וכו' וכו' ודוחה ונשמרתם איך בעוד שבוע שיצא לביה''ז זה כבר לא יהיה פקוח נפש???

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 12:19 am
על ידי הרואה
צ'אלמר כתב:
ש. ספראי כתב:השאלה היא מה יגרום לפחות אסונות. לימוד בישיבות ובכוללים או התרחקות מרובה וכו'.
בזה המאמר עוסק.

השאלה שאין עליה תשובה היא אם סגירת הישיבות זה פיקוח נפש וכו' וכו' ודוחה ונשמרתם איך בעוד שבוע שיצא לביה''ז זה כבר לא יהיה פקוח נפש???

דפח"ח

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 12:26 am
על ידי טברייני
הרב ספראי שליט"א כדרכך בקודש היטבת להגיש את הדברים עם הצדדים השונים, אך מסקנת דבריך היא שחיוב לימוד תורה גובר על הכל.

הערה אחת - הקב"ה ציווה אותנו ללמוד תורה, לא ללמוד בכולל או בישיבה. ממילא אם הישיבה היא מקום סכנה (בעיקר למבוגרים שבינינו, אבא שלי, סבא שלי, היהודי הקשיש החביב מבית הכנסת) אסור לנו ללמוד שם, ועדיין מוטלת עלינו חובה ללמוד בכל זמן ובכל מקום.

הן אמת, שאינו דומה לימוד בבית או ביית כנסת צדדי ללימוד בישיבה, אך כאן מדובר כבר על ביטול באיכות שהוא חמור פחות מבכמות ולמען השמירה מסכנה חייב לעשות זאת.

זאת ועוד, נער הייתי ונשארתי נער, בזמן מלחמת לבנון השנייה למדתי ביש"ק בצפון ואז הורו גדו"י ללמוד במקומות אחרים, וברור שלא הייתה האיכות של הלימוד בישיבה הרגילה.

דבר אחרון, לצערנו, בתקופות כאלו הנייעס מתרחב ומתרבה, ואולי היכלי הישיבות הם כרגע מקום מועד לנייעס, ומוטב שנלמד בבית?!

תודה על מאמרך המחכים, בידידות מרובה, עמוס.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 1:10 am
על ידי יואל שילה
מאז שפורסמה הסכנה - אני לומד בבית, ומגיח רק לזמן קצר לתפילות בכולל, שהוא איננו צפוף.
לא נראה לי שאיכות הלימוד נפגעה.
היום לאחר מעריב ראיתי אחד מתיישב ללמוד, וידעתי שהוא לאחר טיפולים לסרטן, ונזפתי בו - מה אתה עושה כאן, לך הביתה.
הוא אמר - אתה סבור שיש כאן מקום לשאלה? וכוונתו היתה שהמושכל ראשון הוא להמשיך ללמוד בערב בכולל, ועוררתי אצלו שיש בזה שאלה.
אמרתי לו - בשום אופן אין שום מקום לשאלה - עוף הביתה מיד.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 1:37 am
על ידי יקים
ש. ספראי כתב:עסק התורה בהיכלי התורה בשעת מחלת הקורונה
שמואל ברוך גנוט

עולם התורה המשיך השבוע ללמוד תורה ברבים, למרות מחלת הקורונה המתפשטת, ע"פ הוראתו של מרן רבינו שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א. הבה ונעסוק בסוגיא זו.

פורסם שמרן שליט"א אמר השבוע כי וירוס הקורונה אינו בגדר מגפה, שהרי נאמר במשנה בתענית פ"ג מ"ד: "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר".
ויש לדון בדברים אלו,

לענ"ד כל המאמר הזה (יש לציינו לשבח) הינו מיותר, כיון שיש הרבה לפלפל בזה בראיות לכאן ולכאן, גם יש להשיב על הראיות שאינו דומה לנידון כלל, כיון שאין התורה כ"כ בקדושה וברצינות ולשמה וכו', ואין פוסקין מתוך דברי אגדה ובפרט בדיני נפשות שהכלל הוא הלך אחר המחמיר אפי' יחיד כנגד רבים (ראשונים פסחים ט) וכו'. גם מה שטענו ע"ז מבין הזמנים ובין הסדרים וחתונות ואירועים וכו' וכו'.
אולם לענ"ד אם מותר להסביר את דברי מרנן שליט"א שדעתם להמשיך לימוד הישיבות והתתי"ם הוא מטעם אחר לגמרי (את חטאי אני מזכיר שכבר כמה ימים אני חוכך בזה שהיה קשה לי לקבל את דבריהם (אני בתפקיד ר"מ בישיבה) עד שהגעתי למסקנא זו), והוא:
שאין העולם מתקיים כלל ובודאי שאין קיום לעם ישראל כאן בארץ ובכלל, אלא בזכות הישיבות והתתי"ם שמחזיק את העולם, כמו מנוע שמקיים את הרכב, וכמו החבלים המחזיקים את הספינה, וע"ד שאמרו ז"ל אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל תינוקות של בית רבן, ואין זה רק כח של לימוד תורה דרבים כלל ועיקר, אלא זהו כח מסירת התורה והעמדת התורה לדור הזה ולבאים אחריו, ובכלל קיום הישיבות הוא כל סדרי הישיבה כולל בין הסדרים ובין הזמנים וכו' כנהוג, וכל זה פשיטא להו לרבנן קשישאי, ודלא כדעת בע"ב שלנו, ומה"ט לדעתם הרחבה סגירת הישיבות (והתתי"ם) הוא חורבן העולם ממש, ועכ"פ הצעד החמור ביותר שניתן לעשות, הילכך יש לדחות את הגזרה כמה שאפשר.
ויה"ר שאכן כח זה יעמוד לנו להינצל מכל מרעין בישין ופגעים רעים רח"ל ולישועת ה' כהרף עין בקרוב ממש.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 1:44 am
על ידי איש קריות
אם אנו אכן מאמינים בכל לב דתורה מגנא ומצלא וכו' יש לשקול להאריך את הזמן בכוללים או לכה"פ בישיבות בתחילת חודש ניסן כפי שכבר נעשה בעבר בזמני מלחמה

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 1:53 am
על ידי יקים
איש קריות כתב:אם אנו אכן מאמינים בכל לב דתורה מגנא ומצלא וכו' יש לשקול להאריך את הזמן בכוללים או לכה"פ בישיבות בתחילת חודש ניסן כפי שכבר נעשה בעבר בזמני מלחמה

אמנם לפי מה שביארתי לעיל בסמוך, אין סומכין כאן רק על תורה מגנא ומצלא, דלכא' זה לא שייך לכאן, ונשמרתם מאד לנפשותיכם עדיפא, אלא דאנו סומכין על כח הישיבות המעמיד את העולם שלא לבטל סדריהם הרגילים, והבו דלא לוסיף עלה וק"ל.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 4:10 am
על ידי חרסון
בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא: בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם. (שהש"ר ב ב)
בהשגח"פ מאחז"ל זה זכה לפרסום במנגינה פופולארית לפני כמה חודשים. אינני יודע אם 'הצלת העולם' עמדה אז על הפרק של מישהו. ודומני שאין זה מסוג מאחז"ל שרגילים לשורר אותם בסיומי הש"ס וכיו"ב, בשבח לומדי התורה ו'אשריכם תלמידי חכמים'. ואולי הי' בזה אות לבאות. מבלי להיכנס לעצם הדיון לגבי אופי ואופן ת"ת דרבים בימים אלו - ברור שמוטל עלינו, איש לפי מהללו, להוסיף ביתר עז ועיזוז בעסק התורה. והבוטח בה' חסד יסובבנו. כי כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 7:12 am
על ידי הפצת המעיינות
יואל שילה כתב:מאז שפורסמה הסכנה - אני לומד בבית, ומגיח רק לזמן קצר לתפילות בכולל, שהוא איננו צפוף.
לא נראה לי שאיכות הלימוד נפגעה.

מצויין אני יספר לבניי הבחורים והילדים את דבריך
דרך אגב מה הגיל של כבוד הרב?

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 7:54 am
על ידי דרופתקי דאורייתא
לא קראתי כעת כל הנכתב לעיל. רק הערה קטנה.
ידועים דברי המשך חכמה בזה ס"פ תרומה [זה השבוע שהתפרצה הקורונה בישראל?] שעל ת"ת דרבים יש למסו"נ.

השאלה היא מה זה גדר ביטול ת"ת דרבים. המשך חכמה מדבר על מלחמת יהושע, ששם אכן זה ביטול תורה לרבים שיושבים במלחמה. אבל לגבי כוללים וישיבות, הגם שאם יסגרו הרי בודאי יתבטלו רבים, מ"מ אי"ז ביטול בעצם, אלא ביטול מקום, וכ"א מחובתו ללמוד במקומו.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 8:45 am
על ידי החושב
ש. ספראי כתב:פורסם שמרן שליט"א אמר השבוע כי וירוס הקורונה אינו בגדר מגפה, שהרי נאמר במשנה בתענית פ"ג מ"ד: "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר".

בעיר של 200,000 איש, כמה צריכים למות תוך שלושה ימים בשביל שזה ייקרא מגיפה ולא מקרה ודרך העולם?

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 9:09 am
על ידי יואל שילה
הפצת המעיינות כתב:
יואל שילה כתב:מאז שפורסמה הסכנה - אני לומד בבית, ומגיח רק לזמן קצר לתפילות בכולל, שהוא איננו צפוף.
לא נראה לי שאיכות הלימוד נפגעה.

מצויין אני יספר לבניי הבחורים והילדים את דבריך
דרך אגב מה הגיל של כבוד הרב?

לא כבוד ולא הרב
בן 53
ואם בבחורים משועממים עסקינן - המלץ להם לשמוע את סיפורי האישי, בקול הלשון
https://www.kolhalashon.com/new/Media/P ... ame=951908
ואם חשקה נפשם להשתלם בעירובין, מקוואות ועוד נושאים - יש שם עוד שיעורים מעניינים

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 9:12 am
על ידי יואל שילה
החושב כתב:
ש. ספראי כתב:פורסם שמרן שליט"א אמר השבוע כי וירוס הקורונה אינו בגדר מגפה, שהרי נאמר במשנה בתענית פ"ג מ"ד: "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר".

בעיר של 200,000 איש, כמה צריכים למות תוך שלושה ימים בשביל שזה ייקרא מגיפה ולא מקרה ודרך העולם?

בכלל לא הבנתי אלו שהביאו את החשבון הזה
מהיכי תיתי למנות מנין שלשה מתים על כל 500 - ולהסתכל על המצב העכשוי.
הרי אם אותו נגיף באותה תפוקה במדינה אחרת כבר גורם לכמות המתים הזו - הרי שזו מגיפה גם במדינות שנמצאות בשלבה הראשוני של ההתפרצות ולכן בחמלת השם עדיין אין בהן מתים כלל.
כלומר, מספר זה הוא סימן ולא סיבה, ודי בהתגשמות הסימן אצל מחריבי בית המקדש, מגרשי ספרד, ובקרוב גם בארץ הנאצים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 2:42 pm
על ידי ש. ספראי
צ'אלמר כתב:
ש. ספראי כתב:השאלה היא מה יגרום לפחות אסונות. לימוד בישיבות ובכוללים או התרחקות מרובה וכו'.
בזה המאמר עוסק.

השאלה שאין עליה תשובה היא אם סגירת הישיבות זה פיקוח נפש וכו' וכו' ודוחה ונשמרתם איך בעוד שבוע שיצא לביה''ז זה כבר לא יהיה פקוח נפש???


יש כללים ברורים בעולם הישיבות מדורות מה נחוץ למנוחה ומתי. אם מוציאים את עולם הישיבות לחופשה כשצריך בזמנים קבועים, זאת לא פירכא על כך שבכוחה של כל ישיבה להציל את העולם מכל דבר רע. מישהו בפורום כאן חולק על כך שתורה מגנא ומצלא?

משל: קונסוליה של 100 מומחי קורונה מתכנסים יחדיו למצוא דרכים לפתרון המחלה.
מגיע כפרי ונזעק: אתם מאה אנשים!!! תתחלקו לעשר עשר!!!....
ואז מסבירים לו: הם צריכים לדון יחד. הם יפתרו יחד יותר טוב את הבעייה. הכינוס שלהם גופא הוא הפתרון. הם עוסקים בפיקוח נפש.
צוחק הכפרי: הם פיקוח נפש?? אני מכיר אותם, הם ייצאו לחופש עוד שבועיים, וגם לפני שנה הם יצאו לחופש...

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 2:48 pm
על ידי החושב
יואל שילה כתב:
החושב כתב:
ש. ספראי כתב:פורסם שמרן שליט"א אמר השבוע כי וירוס הקורונה אינו בגדר מגפה, שהרי נאמר במשנה בתענית פ"ג מ"ד: "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר".

בעיר של 200,000 איש, כמה צריכים למות תוך שלושה ימים בשביל שזה ייקרא מגיפה ולא מקרה ודרך העולם?

בכלל לא הבנתי אלו שהביאו את החשבון הזה
מהיכי תיתי למנות מנין שלשה מתים על כל 500 - ולהסתכל על המצב העכשוי.
הרי אם אותו נגיף באותה תפוקה במדינה אחרת כבר גורם לכמות המתים הזו - הרי שזו מגיפה גם במדינות שנמצאות בשלבה הראשוני של ההתפרצות ולכן בחמלת השם עדיין אין בהן מתים כלל.
כלומר, מספר זה הוא סימן ולא סיבה, ודי בהתגשמות הסימן אצל מחריבי בית המקדש, מגרשי ספרד, ובקרוב גם בארץ הנאצים.

נראה לי שבשום מדינה אחוז התמותה (ביחס לגודל האכלוסיה) לא מתקרב אפילו בערך לשיעור הנקוב במשנה ובפוסקים

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 3:02 pm
על ידי יקים
אתמול אמר לי אחד מהיוצב"ש שאני מתעסק איתם, בהאי לישנא: "אם יתברר בסופו של דבר שאצל החרדים בני הישיבות וכו' היה אחוז נמוך יותר של המחלה לעומת כלל הציבור, הרי שאני חוזר ושב בתשובה ומאמין כמו שלא האמנתי מעולם, אולם אם יתברר שהרבנים טעו במה שהמשיכו את הישיבות וכו' וכו' אז להיפך וכו'" עפ"ל.
לעומת זאת ואני היום ערכתי לתלמידים בישיבה (רק 10 בחדר) סיום מסכת ברכות בסוף השיעור, ולמדתי איתם את הגמ' בדף סא: על רבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ללמוד ברבים ובא אליו פפוס בן יהודה וכו' כל הגמ' עד הסיום המר שר"ע נהרג על זה במיתה משונה"
ונתתי לבחורים לשאול, הרי בסוף התברר שפפוס צדק, שהרי תפסוהו והרגוהו לר"ע, יש לדון הרבה בענין. אולם הדגשתי להם (לצורך הנחלת הערכים) שמעולם לא חשב ר"ע שזכות לימוד התורה ברבים תגן עליו שיינצל, אולם טענתו שבלי התורה זה יותר גרוע, כמו הדגים שרוצים לצוד אותם אולם חוץ למים ודאי ימותו" כלומר הוא הודה בסכנה, אך סבר שהסכנה ללא לימוד תורה ברבים היא סכנה גדולה יותר. (וראה מש"כ בהודעתי לעיל)
ולענין השאלה הרי מה קרה בסוף, ברי הוא נהרג ע"ז, אולם התשובה היא שר"ע אמנם נהרג, אולם בזכות מה שעשה נשארה התורה לדורות, כי לימד את תלמידיו איך צריכים למסור נפש על התורה.
וסיימתי בזה, שעלינו להפנים את גודל השעה, שגדו"י רואים בסגירת הישיסות סכנה גדולה יותר מהסכנה ההפוכה, ורת זה הם צריכים לזכור ולהנחיל בבוא העת לדורות הבאים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 3:07 pm
על ידי שמש
ש. ספראי כתב:
צ'אלמר כתב:
ש. ספראי כתב:השאלה היא מה יגרום לפחות אסונות. לימוד בישיבות ובכוללים או התרחקות מרובה וכו'.
בזה המאמר עוסק.

השאלה שאין עליה תשובה היא אם סגירת הישיבות זה פיקוח נפש וכו' וכו' ודוחה ונשמרתם איך בעוד שבוע שיצא לביה''ז זה כבר לא יהיה פקוח נפש???


יש כללים ברורים בעולם הישיבות מדורות מה נחוץ למנוחה ומתי. אם מוציאים את עולם הישיבות לחופשה כשצריך בזמנים קבועים, זאת לא פירכא על כך שבכוחה של כל ישיבה להציל את העולם מכל דבר רע. מישהו בפורום כאן חולק על כך שתורה מגנא ומצלא?

משל: קונסוליה של 100 מומחי קורונה מתכנסים יחדיו למצוא דרכים לפתרון המחלה.
מגיע כפרי ונזעק: אתם מאה אנשים!!! תתחלקו לעשר עשר!!!....
ואז מסבירים לו: הם צריכים לדון יחד. הם יפתרו יחד יותר טוב את הבעייה. הכינוס שלהם גופא הוא הפתרון. הם עוסקים בפיקוח נפש.
צוחק הכפרי: הם פיקוח נפש?? אני מכיר אותם, הם ייצאו לחופש עוד שבועיים, וגם לפני שנה הם יצאו לחופש...

בקצרה: א''א לא מכנס כעת קונסוליום כזה אלא בשיחת וידאו וכד' כפי שעשו בישיבות הממשלה האחרונות, וה''ה ללימוד התורה שיש לקיימו גם תוך שמירה על הבריאות.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 3:12 pm
על ידי מנין
ש. ספראי כתב:ואם .........

אף אחד לא לקח אחריות!
השואל הרי הוא שופך דמים שהטעה את סבו ואמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים "עד שידעו מה קורה עם המגייפה". ולא אמר לו שיודעים גם יודעים את אחוז ההדבקה והתמותה!
והשואל - הרי זה שופך דמים!

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 3:48 pm
על ידי עזריאל ברגר
יקים כתב:אתמול אמר לי אחד מהיוצב"ש שאני מתעסק איתם, בהאי לישנא: "אם יתברר בסופו של דבר שאצל החרדים בני הישיבות וכו' היה אחוז נמוך יותר של המחלה לעומת כלל הציבור, הרי שאני חוזר ושב בתשובה ומאמין כמו שלא האמנתי מעולם, אולם אם יתברר שהרבנים טעו במה שהמשיכו את הישיבות וכו' וכו' אז להיפך וכו'" עפ"ל.
לעומת זאת ואני היום ערכתי לתלמידים בישיבה (רק 10 בחדר) סיום מסכת ברכות בסוף השיעור, ולמדתי איתם את הגמ' בדף סא: על רבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ללמוד ברבים ובא אליו פפוס בן יהודה וכו' כל הגמ' עד הסיום המר שר"ע נהרג על זה במיתה משונה"
ונתתי לבחורים לשאול, הרי בסוף התברר שפפוס צדק, שהרי תפסוהו והרגוהו לר"ע, יש לדון הרבה בענין. אולם הדגשתי להם (לצורך הנחלת הערכים) שמעולם לא חשב ר"ע שזכות לימוד התורה ברבים תגן עליו שיינצל, אולם טענתו שבלי התורה זה יותר גרוע, כמו הדגים שרוצים לצוד אותם אולם חוץ למים ודאי ימותו" כלומר הוא הודה בסכנה, אך סבר שהסכנה ללא לימוד תורה ברבים היא סכנה גדולה יותר. (וראה מש"כ בהודעתי לעיל)
ולענין השאלה הרי מה קרה בסוף, ברי הוא נהרג ע"ז, אולם התשובה היא שר"ע אמנם נהרג, אולם בזכות מה שעשה נשארה התורה לדורות, כי לימד את תלמידיו איך צריכים למסור נפש על התורה.
וסיימתי בזה, שעלינו להפנים את גודל השעה, שגדו"י רואים בסגירת הישיסות סכנה גדולה יותר מהסכנה ההפוכה, ורת זה הם צריכים לזכור ולהנחיל בבוא העת לדורות הבאים.

כמעט הכל נכון, חוץ מהסיום, וכך צריך להיות:
שעלינו להפנים את גודל השעה, שגדולי-ישראל רואים בזלזול בהוראות משרד הבריאות סכנה יותר גדולה אפילו מאשר בסגירת הישיבות, ואת זה הם צריכים לזכור ולהנחיל בבוא העת לדורות הבאים!

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 4:37 pm
על ידי שבע
באותו ענין -

ברכי יוסף, חושן משפט, סימן ה:
ט. כתב מהריק"ש בתשובותיו כ"י הנקרא ספר אהלי יעקב בסימן צ"ג, וז"ל, יש לדון ולהורות שלא לקבוע זמן לבא לבית דין בזמן שיש חשש מגפה באותה העיר, ואם קבעו אין לו לחוש. וראיה, ממ"ש שאין קובעין זמן בערב שבת ובערב יום טוב לבא לבית דין, ואפילו קבעו א"צ לבא, ואפילו הזמינו בערב שבת ובערב יום טוב לבא אח"כ ולא בא, אין קונסין אותו, לפי שטרודין להכין לצורך שבת וי"ט, כ"ש בהיות בני אדם טרודין בפקוח נפשיהם ובניהם, וק"ו לצאת ברחובות עיר בהיותם נחבאים מפני חרב מ"ה, ולרוב פשיטות דין זה א"צ להאריך. עכ"ל. ועיין בהגהותיו.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 4:46 pm
על ידי מחולת המחנים
ש. ספראי כתב:משל: קונסוליה של 100 מומחי קורונה מתכנסים יחדיו למצוא דרכים לפתרון המחלה.
מגיע כפרי ונזעק: אתם מאה אנשים!!! תתחלקו לעשר עשר!!!....
ואז מסבירים לו: הם צריכים לדון יחד. הם יפתרו יחד יותר טוב את הבעייה. הכינוס שלהם גופא הוא הפתרון. הם עוסקים בפיקוח נפש.
צוחק הכפרי: הם פיקוח נפש?? אני מכיר אותם, הם ייצאו לחופש עוד שבועיים, וגם לפני שנה הם יצאו לחופש...

המשל אולי היה טוב לפני מאה שנה ואף עשרים שנה, כהיום באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים אני לא מעלה על דעתי ששום גוף אחראי במדינה מתוקנת יתכנסו כך, יש היום הרבה אמצעים טכנולוגיים שכולם יכולים להתוועד יחד בלי להפגש במקום אחד.
ובכלל הגיע הזמן שלא לדון בסכנת פיקוח נפש בכל מיני סברות פורחות ומשלים שונים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 5:33 pm
על ידי ש. ספראי
מנין כתב:
ש. ספראי כתב:ואם שר התורה לוקח אחריות על הלומדים, וסבור שא"א לבטל עולם ישיבות מתלמודו (הרי המצב יכול להימשך חודשים, אולי שנים, ה"י), אז מי אנחנו שנתווכח.

אף אחד לא לקח אחריות!
השואל הרי הוא שופך דמים שהטעה את סבו ואמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים "עד שידעו מה קורה עם המגייפה". ולא אמר לו שיודעים גם יודעים את אחוז ההדבקה והתמותה!
והשואל - הרי זה שופך דמים!


מנין לך זאת?
מי התיר לך לשפוך את דמו של 'אותו נכד של סבו'?
על סמך מה אתה עושה את גדול הדור לטמבל שנכדו אמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים, וזהו?
למה אתה כ"כ בטוח שרק אתה מעודכן והגרח"ק לא? כי ראית סרטון?...

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 5:46 pm
על ידי תבונה1
לדעתי אם הנכד היה זה ששיכנע את סבו אז הוא היה כבר מנסה לכיוון ההפוך.

כל המדינה מדברת נגדו!!

זה הדבר הכי לא פופוליסטי שיש.

מלבד זאת כפי ששמעתי הרי שיומיים שלמים כל אלו שמסביבו של הגר"ח קנייבסקי ניסו לשכנעו לחזור בו.

יש כאלו שטועים וחושבים שיש כאן עניין של ברכה ורוה"ק וכדו', זו טעות, זה לא הבטחות של פועל ישועות וכדו' אלא שכך הוא מבין שדורשת ההלכה לעשות. זה עניין של פסק הלכה. לכן לא ניתן להזיזו ממקומו ויקוב הדין את ההר.

אם כך היא ההלכה, הרי מי שאינו פועל כך עובר על ההלכה, ומי שלא חושב שכך היא ההלכה מוזמן ללכת להגרח"ק ולשכנעו בכך.

והדבר פשוט שמי שיילך בדרך התורה הרי שזה יהיה זכות עבורו ולי עצה ולי תושיה וכו'.

אגב, דוגמא לדבר עי' בתחילת ספר חיים ומלך להגר"ח פלאג'י הל' יסודי התורה ובהקדמה לברכת שמואל חלק ד.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 6:02 pm
על ידי מנין
ש. ספראי כתב:
מנין כתב:
ש. ספראי כתב:וא...........

אף אחד לא לקח אחריות!
השואל הרי הוא שופך דמים שהטעה את סבו ואמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים "עד שידעו מה קורה עם המגייפה". ולא אמר לו שיודעים גם יודעים את אחוז ההדבקה והתמותה!
והשואל - הרי זה שופך דמים!


מנין לך זאת?
מי התיר לך לשפוך את דמו של 'אותו נכד של סבו'?
על סמך מה אתה עושה את גדול הדור לטמבל שנכדו אמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים, וזהו?
למה אתה כ"כ בטוח שרק אתה מעודכן והגרח"ק לא? כי ראית סרטון?...

א. כן. ראיתי סרטון.
ב. מה שכתבתי זה לימוד זכות על הרב, נראה לך יותר סביר שהוא יודע שמתים אלפים והרופאים שעליהם סומכים ביום כיפור מורים הוראות, והוא אומר לצפצף על ההוראות?

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 8:11 pm
על ידי ש. ספראי
ראית סרטון. חה חה חה.
איזה סרטון? שרבינו אומר שמי שיצביע ג' לא יינזק, כשהנכד מציג לו את המצב. נכון?
ונראה לך שלא דיברו עם הגרח"ק גורמי ממשלה ואין ספור אנשים?
נראה לך שאני עצמי לא שלחתי לו כמה וכמה שאלות סבוכות ומפורטות בנושא והוא ענה לי בחדות ובנחרצות?
בקיצור: המשכילים לא נגמרו. הם רק לובשים היום חליפות וכובעים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 8:13 pm
על ידי ש. ספראי
מנין כתב:
ש. ספראי כתב:
מנין כתב:
ש. ספראי כתב:ואם שר התורה לוקח אחריות על הלומדים, וסבור שא"א לבטל עולם ישיבות מתלמודו (הרי המצב יכול להימשך חודשים, אולי שנים, ה"י), אז מי אנחנו שנתווכח.

אף אחד לא לקח אחריות!
השואל הרי הוא שופך דמים שהטעה את סבו ואמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים "עד שידעו מה קורה עם המגייפה". ולא אמר לו שיודעים גם יודעים את אחוז ההדבקה והתמותה!
והשואל - הרי זה שופך דמים!


מנין לך זאת?
מי התיר לך לשפוך את דמו של 'אותו נכד של סבו'?
על סמך מה אתה עושה את גדול הדור לטמבל שנכדו אמר לו שהממשלה רוצה לסגור חיידרים, וזהו?
למה אתה כ"כ בטוח שרק אתה מעודכן והגרח"ק לא? כי ראית סרטון?...


ב. מה שכתבתי זה לימוד זכות על הרב, נראה לך יותר סביר שהוא יודע שמתים אלפים והרופאים שעליהם סומכים ביום כיפור מורים הוראות, והוא אומר לצפצף על ההוראות?

אגב, אינני יודע באיזה מדינה אתה חי. אבל אצלנו בארץ ישראל לא מת ולו אדם אחד. שמעת על זה? או שאצלכם מתו ואנחנו עוד לא יודעים מזה?....

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 8:22 pm
על ידי דרומי
כמדומה שהרבה זמן לא היתה הרגשה כה חזקה של 'אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים'.

ובאמת רואים ש'אין עצה ואין תבונה נגד ה'', שהרי בדרך הטבע אם היו מורים על ההנחיות החמורות שהנחו עכשיו לפני פורים, היו נחסכים הרבה מאוד קירובים בין איש לרעהו שאירעו בפורים הרבה יותר מבכל יום רגיל במשך השנה (גם בציבור הכללי וגם בציבור החרדי), והנה סיבב ה' את הדברים שרק לאחר פורים הורו על ביטול מוחלט של אירועים ומסיבות וכו' (לפני כן הגבילו למאה איש אבל בתוך זה לא הגבילו כלל), ובדרך הטבע בפורים אנשים נהגו כמעט כרגיל ואי אפשר לבוא אליהם בטענות כי לא הונחו אחרת.

כך שלצד ההשתדלות הטבעית ככל מה שאפשר, ניכר להדיא שיש כאן מהלך שמימי, ובדרך זו יש לראות גם את העקשנות של כמה להמשיך ולקיים שיעורים ברבים כו', שאם כי לדעת רוב הרבנים הוראת טעות היא ויש למחות עליה (ובפרט מצד החילול השם וכו'), הרי סו"ס גם זה בהשגחה פרטית מאת ה', ואין אתנו יודע עד מה.

ושוב יש להדגיש שלמעשה מחוייבים לקיים כל ההנחיות כפשטם וכמשמעם, אך יחד עם זה ראוי להבין ולהפנים כי זה לא ממש בידינו והקב"ה מנהל את הענינים (ובפרט לאחר שבפורים כבר נחשפו הכל זה לזה וכו'), ומאת ה' היתה זאת ובוודאי נראה בקרוב שתהי לי לישועה.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 8:22 pm
על ידי שש ושמח
לכאורה גם מצד ענין ביטול תורה יש להקפיד מאד מאד לשמור על הכללים, משום שפשוט שזה רק ענין של זמן עד שיתגלו חולים מתוך בחורי הישיבות ומתפללי בתי הכנסת, ולפי המצב כיום כל חולה כזה יכניס אלפים לבידוד ויגרום לביטול תורה ותפילה אדיר.

ודרך אגב לפי המצב גם אלו שמתחלקים לקבוצות של 10 לא מקפידים על תערובת בין הקבוצות כך שכל בחור יכול להיות ב 10 קבוצות ביום [3 תפילות, 3 ארוחות, 3 סדרים, שיעורים ועוד] כך שכמדומני אין בזה כ"כ תועלת. וצריך להקפיד שהחלוקה לקבוצות תהיה כמה שיותר קבועה. וכן לכל אחד עדיף להתפלל במנין קבוע ולא כל תפילה עם אנשים אחרים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ג' מרץ 17, 2020 8:26 pm
על ידי דרומי
הערה נכונה. אני משתדל בל"נ להתפלל (בתקופה זו) באותו מקום ועם אותם אנשים, כדי שלא לחשוף ולהיחשף לאנשים חדשים.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 12:53 pm
על ידי אחרון התלמידים
בס"ד
מקוה אני שהמערכת תמחק את הדו-שיח המחריד.
צר לנו מאוד על דברי האיוולת שנוגע בדיני נפשות שכתב הרב ספראי (שתמיד אנו נהנים מדבריו וחידושיו).
חידושים נחמדים ורעיונות פרשת שבוע אינם אמורים לא להישמע ואפילו לא להיחשב בדיני נפשות כשמגיפה משתוללת.
ואקרא לשאר המגיבים לא להיכנס כלל לדין ודברים שנדע את משמעותן כשחללים יפלו מסביבנו ר"ל.

ולרב הכותב אקרא לחזור בתשובה במהרה.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 1:36 pm
על ידי אליעזר בלוי
גם אני הקטן מצטרף להרב האחרון...
אם ברופאים בש"ק אומרים שמקשיבים ליחיד שאומר לחלל
בת"ח לכש"כ
וכי מצאנו בנפשות הכלל של אתריה דמר
ובפרט שהם חבים לאחרים
מי יקח אחריות על קריסת הרפואה
שיש אומרים שזה כבר קורה עכשיו
עם כניסת רופאים ואחיות ועובדי מעבדה למעגל.. היל"ת

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 2:37 pm
על ידי יקים
אחרון התלמידים כתב:בס"ד
מקוה אני שהמערכת תמחק את הדו-שיח המחריד.
צר לנו מאוד על דברי האיוולת שנוגע בדיני נפשות שכתב הרב ספראי (שתמיד אנו נהנים מדבריו וחידושיו).
חידושים נחמדים ורעיונות פרשת שבוע אינם אמורים לא להישמע ואפילו לא להיחשב בדיני נפשות כשמגיפה משתוללת.
ואקרא לשאר המגיבים לא להיכנס כלל לדין ודברים שנדע את משמעותן כשחללים יפלו מסביבנו ר"ל.

ולרב הכותב אקרא לחזור בתשובה במהרה.

לא הבנתי. הטענה שלך היא על הדו שיח שבא לנסות להסביר את דברי מרנן, או שהטענות שלך הם על מרנן עצמם?

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 2:48 pm
על ידי איש גלילי
יואל שילה כתב:
החושב כתב:
ש. ספראי כתב:פורסם שמרן שליט"א אמר השבוע כי וירוס הקורונה אינו בגדר מגפה, שהרי נאמר במשנה בתענית פ"ג מ"ד: "איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר".

בעיר של 200,000 איש, כמה צריכים למות תוך שלושה ימים בשביל שזה ייקרא מגיפה ולא מקרה ודרך העולם?

בכלל לא הבנתי אלו שהביאו את החשבון הזה
מהיכי תיתי למנות מנין שלשה מתים על כל 500 - ולהסתכל על המצב העכשוי.
הרי אם אותו נגיף באותה תפוקה במדינה אחרת כבר גורם לכמות המתים הזו - הרי שזו מגיפה גם במדינות שנמצאות בשלבה הראשוני של ההתפרצות ולכן בחמלת השם עדיין אין בהן מתים כלל.
כלומר, מספר זה הוא סימן ולא סיבה, ודי בהתגשמות הסימן אצל מחריבי בית המקדש, מגרשי ספרד, ובקרוב גם בארץ הנאצים.

מחילה, אבל בשום מדינה הנגיף הזה לא הורג שלשה לחמש מאות (במקצת מקומות זה הגיע לשלשה לחמש מאות חולים, אבל זה שלשה ליותר ממיליון איש).

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 3:21 pm
על ידי יתן חן
זה עתה שבתי מחנות 'רמי לוי' אשר בעירי, היו שם יותר ממאה לקוחות יחדיו, ללא אלכוג'ל וכדומה, ללא בדיקת חום בכניסה לחנות וכו'.
לשאלתי למה המשטרה מתירה הפקרות זאת וסוגרת בתי כנסת וישיבות נעניתי שה'סופרמרקט' קריטי, והשאר לא.
וכל אחד יסיק מסקנותיו לבד.

Re: עסק התורה ברבים בזמן הקורונה

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 3:26 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
יתן חן כתב:זה עתה שבתי מחנות 'רמי לוי' אשר בעירי, היו שם יותר ממאה לקוחות יחדיו, ללא אלכוג'ל וכדומה, ללא בדיקת חום בכניסה לחנות וכו'.
לשאלתי למה המשטרה מתירה הפקרות זאת וסוגרת בתי כנסת וישיבות נעניתי שה'סופרמרקט' קריטי, והשאר לא.
וכל אחד יסיק מסקנותיו לבד.


הדוגמא לא נכונה. אם לא יהיה לך כולל תוכל ללמוד בביתך, אבל אם לא יהיה 'סופרמרקט' מהיכן תביא אוכל? א"א לסגור את חנויות המזון.

אם כבר 'סדר עדיפויות', כדאי להצביע על כך שבצבא הכל ממשיך (כמעט) כרגיל. אבל בכ"ז אנן קי"ל חמירא סכנתא מאיסורא.