עמוד 1 מתוך 1

היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 8:20 am
על ידי אמיר כרמי
שמעתי שיש שיטה כזאת וממילא לא מקיימים שום הנחייה ולכן מתקהלים כרגיל, יכול להיות? מה הסברה ההלכתית לא להאמין לרופאים?

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 8:22 am
על ידי חרסון
אין סברא כזאת. ...בהפקירא ניחא לי'.
דבר אחד ברור לי, שהחוש מעיד עליו: כל מי שעלה ובא הנגע, היל"ת! בסביבתו הקרובה: משפחה, מעגל ידידים, וכו' וכו', נעשה לפתע 'מחמיר בפיקוח נפש'... וההתחכמויות כולם נעלמות. וה' ברחמיו יציל את כולנו מלהגיע לידי כך

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:47 am
על ידי עמקן
זו היתה השיטה באיטליה ובאנגליה, עד שהאמת המרה טפחו על פניהם והם נאלצו לעשות היפוך של מאה ושמונים מעלות.

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:53 am
על ידי שומע ומשמיע
אתה יכול לראות את מודענו קו ירוק משתעשע/רומז ע בכל מיני אפשרויות
viewtopic.php?f=73&t=49823&p=609166#p609166
וראיתי גם מכתב מאחד מרבני ישיבת חדרה [עד הימים האחרונים אחזתי ממנו, מהיום הוא אצלי כת"ח שאין בו דעת אא"כ יתברר שהמכתב מזויף]
שהרי 'רחוק מן הדעת שהבידוד יועיל' (הוא נהיה מומחה להדבקות?) וכיוון שבכל מקרה שום דבר לא יועיל צריך להמשיך את הישיבה כרגיל.

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:57 am
על ידי חרסון
בה"ה עם ת"ח אחד שליט"א שהחל לחשב חישובים למה ההנחיות בכל מקרה לא מועילות. עד שהערתי לו שסביר מאד שכשהוא אומר סברות באפידמיולוגיה הוא נשמע לאוזן מקצועית כמו הפרופ' לתלמוד שאומר סברות בלימוד. הדוגמא התקבלה על דעתו. אז אני מניח את זה כאן לתועלת הרבים.

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 10:14 am
על ידי עזריאל ברגר
יש הסבורים שמדע הרפואה היום המבוסס רובו-ככולו על עניני החיידקים והוירוסים למיניהם - אינו אלא שגוי. והאמונה בהם - כמותה כאמונה בשדים ורוחות (לא בדיוק קשור - אבל ראה viewtopic.php?p=594988#p594988 ), ואני מכיר אדם גדול מאוד (שמבין היטב בעניני רפואה וכו'!!!) שהולך בשיטה זו ומקיים את שיעורי התורה שלו כרגיל ברבים בתוך מבנים וכו'.
אבל אם אתה מאריך בשיחה עם מביני הענין מהשיטה הזאת - יש סיכוי גבוה שהם יודו שהחיידקים והוירוסים כן יכולים לגרום נזק במצבים מסוימים....

אבל צריך לשים לב, שאם אתה הולך עם השיטה שלהם - אז אתה צריך להיזהר מהרבה דברים אחרים, ויכלה כאן המקום לפורטם....

צריך לזכור בקשר לשיטות רפואיות (הן ברפואת הגוף והן ברפואת הנפש), שהן כמו - להבדיל - שיטות בהלכה, שעל זה אמרו חז"ל (חולין מג,ב - מד,א):
הרוצה לעשות כדברי בית שמאי - עושה.
כדברי בית הלל - עושה.
מקולי בית שמאי ומקולי ב"ה רשע! (ובנידון דידן - רוצח!!! ע.ב.)
מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל - עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך!
אלא:
אי כבית שמאי - כקוליהן וכחומריהן!
אי כבית הלל - כקוליהן וכחומריהן!

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

פורסם: א' מרץ 29, 2020 10:19 am
על ידי איש_ספר
לשקר אולי אין רגלים, אבל נגיפים לא צריכים רגליים כדי להתרבות להתפשט ולהרוג.

זה לא נושא לגיטימי לדיון בעת ובעונה הזו