עמוד 2 מתוך 2

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 6:44 pm
על ידי שמש
חפש באתר הרה''ר (פרסמו שעושים).

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 7:51 pm
על ידי פלגינן
ח. רוזנברג כתב:האם יש רב/בי"ד שעושה "מכירת כלים" (לכלים הטעונים טבילה וא"א לטבול בעת הזו) דרך האינטרנט/המייל, מלבד מכון צומת?

https://forms.gov.il/globaldata/getsequ ... ut.gov.il#
שמעתי מאיזה מו"צ שזה חמור יותר ממכירת חמץ וצריך להביא בעצמי לגוי שיעשה קנין הגבהה. מה דעתכם לגבי מכירת הרבנות?

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 8:42 pm
על ידי לענין
ח. רוזנברג כתב:האם יש רב/בי"ד שעושה "מכירת כלים" (לכלים הטעונים טבילה וא"א לטבול בעת הזו) דרך האינטרנט/המייל, מלבד מכון צומת?


מנלך שזה מועיל, הרי זה משתקע ביד ישראל (עי' ט"ז ופר"ח בסי' ק"כ).

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 8:45 pm
על ידי ברוך00
https://forms.gle/HRhCRd7X8kY74mK36

הגר"ש גוטפריד שליט"א מרא דאתרא גני הדר פ"ת

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 8:46 pm
על ידי ברוך00
ח. רוזנברג כתב:האם יש רב/בי"ד שעושה "מכירת כלים" (לכלים הטעונים טבילה וא"א לטבול בעת הזו) דרך האינטרנט/המייל, מלבד מכון צומת?


הרב מיכה הלוי רבה של העיר פתח תקווה מצ"ב השטר מכירה

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 9:17 pm
על ידי שמש
פלגינן כתב:
ח. רוזנברג כתב:האם יש רב/בי"ד שעושה "מכירת כלים" (לכלים הטעונים טבילה וא"א לטבול בעת הזו) דרך האינטרנט/המייל, מלבד מכון צומת?

https://forms.gov.il/globaldata/getsequ ... ut.gov.il#
שמעתי מאיזה מו"צ שזה חמור יותר ממכירת חמץ וצריך להביא בעצמי לגוי שיעשה קנין הגבהה. מה דעתכם לגבי מכירת הרבנות?

מדוע זה כה חמור בעיניו?
אגב בזמנו שמעתי מהגר''א פרץ שליט''א שדי להגביה (כשקונה מהחנות, או אח''כ לתת לאדם אחר שיגביה שזה קצת בעיה כרגע..) בכוונה לקנות עבור הגוי (הגוי אפי' לא צריך לדעת, בדוגמה שנתן אמר 'שיאמר שמקנה לראש עיריית טול כרם').
אגב, אולי יש לכאורה עוד פתרון שאפשר לנסות, שיאמר למוכר (או לפחות יכוון לעצמו בפירוש) שכלל אינו רוצה לקנות את הכלי אלא רק ליטלו להשתמש בו (כעין שאלה או שכירות, וכמובן שלאחר שיעבור זעם בב''א יכוון לקנותו ויטבול) וכ''ז שאינו שלו אינו חייב בטבילה.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 11:54 pm
על ידי ח. רוזנברג
תודה לכולם!
חלק מהקישורים שהביאו הם של מכירת כלים הטעונים טבילה יחד עם מכירת חמץ, אבל אני כבר עשיתי מכירת חמץ ומעוניין בפתרון רק לכלים נחוצים הטעונים טבילה.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 1:21 am
על ידי פלגינן
כתב לי עכשיו ידיד מו"צ:
כבר לפני כשבועיים נשאלתי מחו"ל ממקום שנסגר המקוה. ולענ"ד אפשר להקנות לגוי, ולעשות עמו קנין. אמנם, כשם שבמכירת חמץ הנראית כהערמה לא מוכרים חמץ בעין, עכ"פ כך מנהג בני תורה להחמיר, כך גם בטבילת כלים. אמנם, כתב לי היום ידיד בשם הגר"נ קופשיץ, שאם יש לך חבר שנמצא ליד הגוי, תוכל למנות את החבר שליח בטלפון לעשות עבורך קנין, והוא יעשה עם הגוי קנין סודר, דהיינו שהוא יקנה מהגוי סודר של הגוי, עט וכדו' ותמורתו יקנה לגוי את הכלי שלך. עצה זו מועילה בעת הזאת. לאחר שהקב"ה יוציא אותנו מאפילה לאורה, תעשה קנין בכלי, ולאחר מכן תטבלנו בברכה. וצע"ג למה בקישור אותו שלחת <מהרבנות> כתבו להטביל לאחמ"כ בלי ברכה.

אין לי גישה לגויים. אם יש למישהו רעיון או אפשרות כזאת, אשמח לשמוע.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:09 am
על ידי מחולת המחנים
אף שאין הקנין מעכב מדינא, האם יש עצה לעשות קנין במכירת חמץ מרחוק, כגון בפקס או באימייל?

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:26 am
על ידי עזריאל ברגר
מחולת המחנים כתב:אף שאין הקנין מעכב מדינא, האם יש עצה לעשות קנין במכירת חמץ מרחוק, כגון בפקס או באימייל?

ראיתי שהציעו לעשות קנין עם שכן שלך.
או בתקופה זו של סגר חזק - אפשר בשעת הדחק לעשות את הקנין אפילו עם אשתו ובניו הגדולים.

להקנות לאדם אחר (כנ"ל - עדיף שאינו מבני הבית, ובשעת הדחק גם בן משפחה בן-מצוות) כלי עבור הרב המורשה למכירת החמץ, ואז הוא מקנה לך את הכלי בחזרה תמורת ההרשאה.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 9:14 am
על ידי פלפלת בחכמה
לענין טבילת כלים, למה צריך להקנות דוקא לגוי? למה לא סגי ליתנו לחבירו היהודי ולהשתמש בכלי של חבירו?

זאת ועוד אחרת, הרי יש עצה פשוטה שיפקירנו, ובזאת נסתפקתי לפי הממובאר בשאלה כעי״ז בהלכות שבת סי׳ רמ״ו לגבי שביתת בהמתו דצריך להפקירו בפני ג׳, האם יכול להתקשר להג׳ בטלפון או בטקסט וכדומה או שצריך שהעדים והשלישי (הזוכה) יהיו בפניו ממש?

זה נוגע לי כעת הלכה למעשה

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:03 am
על ידי בברכה המשולשת
אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:22 am
על ידי עזריאל ברגר
פלפלת בחכמה כתב:לענין טבילת כלים, למה צריך להקנות דוקא לגוי? למה לא סגי ליתנו לחבירו היהודי ולהשתמש בכלי של חבירו?

זאת ועוד אחרת, הרי יש עצה פשוטה שיפקירנו, ובזאת נסתפקתי לפי הממובאר בשאלה כעי״ז בהלכות שבת סי׳ רמ״ו לגבי שביתת בהמתו דצריך להפקירו בפני ג׳, האם יכול להתקשר להג׳ בטלפון או בטקסט וכדומה או שצריך שהעדים והשלישי (הזוכה) יהיו בפניו ממש?

זה נוגע לי כעת הלכה למעשה

א. אסור להשתמש בכלים של יהודי שחייבים טבילה ולא הוטבלו (ולכן המתארח בבית של יהודי החשוד על טבילת כלים - ישתמש בכלים שאינם טעונים טבילה בלבד).
ב. לגבי הפקר - שמעתי שיש שהציעו זאת, וההיתר הזה נראה מאוד מאוד תמוה בעיני, ויש לחפש מה כתבו על זה הפוסקים.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:22 am
על ידי עתניאל בן קנז
בברכה המשולשת כתב:אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

דהיינו?
יש לך סירים/מחבתות/סכו"ם שאינם חייבים טבילה?

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:29 am
על ידי פלגינן
בברכה המשולשת כתב:אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

תרצה להחליף לי מעבד מזון חדש?

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:35 am
על ידי בברכה המשולשת
עתניאל בן קנז כתב:
בברכה המשולשת כתב:אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

דהיינו?
יש לך סירים/מחבתות/סכו"ם שאינם חייבים טבילה?


כן, יש לי כלי פסח משנה שעברה, וכלי חמץ שאפשר להכשיר (גם בבית, אם יהיה צורך)

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:35 am
על ידי בברכה המשולשת
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

תרצה להחליף לי מעבד מזון חדש?


מעבד מזון אפשר להכשיר בבית.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 12:26 pm
על ידי סגי נהור
רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 12:43 pm
על ידי עזריאל ברגר
סגי נהור כתב:רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.

ומקורם בגמרא, ונפסק בפוסקים, שעדיף סכינים חדשים לפסח ולא להכשיר את הישנים.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 1:47 pm
על ידי פלגינן
בברכה המשולשת כתב:
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

תרצה להחליף לי מעבד מזון חדש?


מעבד מזון אפשר להכשיר בבית.

אנחנו נוהגים שלא להכשיר. מה שאני צריך זה טבילה, לא הכשרה.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 1:48 pm
על ידי בברכה המשולשת
סגי נהור כתב:רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.


כנראה אנחנו לא מדברים על אותו דבר.
במעבד מזון שלנו יש סכינים, אבל אין חריצים.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 1:49 pm
על ידי בברכה המשולשת
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אני שואל מתוך אי ידיעה (לא כהתקפה):
למה לא להשתמש בכלים שאין עליהם חובת טבילה?

תרצה להחליף לי מעבד מזון חדש?


מעבד מזון אפשר להכשיר בבית.

אנחנו נוהגים שלא להכשיר. מה שאני צריך זה טבילה, לא הכשרה.


אחרי בקשת המחילה: אינני בטוח שבמשקל החסידות, עדיף לנקוט בהערמה דמוכח אל מול המנהג שלא להכשיר.
(אם כי דעתעי הדלה בוודאי שאינה מחייבת את כתר"ה או כל אדם אחר)

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 1:55 pm
על ידי בברכה המשולשת
עזריאל ברגר כתב:
סגי נהור כתב:רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.

ומקורם בגמרא, ונפסק בפוסקים, שעדיף סכינים חדשים לפסח ולא להכשיר את הישנים.


סליחה על הבורות, אבל היכן זה נפסק בפוסקים (את הגמ' אני מכיר, ב"ה)?

בשו"ע או"ח תנ"א ס"ג לא נאמר כך, וגם לא ברמ"א שם, ובמשנ"ב ס"ק כ"ג מדובר על מקרה שאיננו מצוי היום.

ובכל מקרה, אני בבורותי לא מכיר הקפדה כזו בפוסקים.
אשמח ללמוד.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:27 pm
על ידי עזריאל ברגר
לא עיינתי די הצורך, אבל כך כותב בעל התניא בשולחנו (תנא,יד):
מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו שיקנה לו סכינים חדשים לפסח

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:39 pm
על ידי סגי נהור
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.


כנראה אנחנו לא מדברים על אותו דבר.
במעבד מזון שלנו יש סכינים, אבל אין חריצים.

מעבד מזון הוא מכשיר מורכב עם פינות נסתרות וחריצים שונים. בזה הוא שונה מצלחת, לדוגמא. הקושי הוא לא בהכשרה אלא בנקיון הראוי.
בעל אופן, כאמור רבים נמנעים לגמרי מלהכשיר כלי חמץ לפסח.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:41 pm
על ידי לענין
מן הראוי היה לעיין בשו"ע סי' שכ"ג ס"ז ובמשנה ברורה שם, טרם מעלים רעיונות וכדומה.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:42 pm
על ידי בברכה המשולשת
עזריאל ברגר כתב:לא עיינתי די הצורך, אבל כך כותב בעל התניא בשולחנו (תנא,יד):
מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו שיקנה לו סכינים חדשים לפסח


ייש"כ!
אבל זה לא נאמר על כל הכלים, רק על סכינים, וגם זה לא נפסק להלכה בפוסקים המוכרים לי.
(אגב, גם לי סכינים מיוחדים לפסח.)

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:43 pm
על ידי פלגינן
בברכה המשולשת כתב:אחרי בקשת המחילה: אינני בטוח שבמשקל החסידות, עדיף לנקוט בהערמה דמוכח אל מול המנהג שלא להכשיר.
(אם כי דעתעי הדלה בוודאי שאינה מחייבת את כתר"ה או כל אדם אחר)

איני מבין את כתרהו"ה אחבקשה"מ. יש לי מעבד מזון חדש לפסח. לפי הוראת רבי אין צורך להגעילו. אבל הוא כלי חדש וצריך טבילה. זה כל הנושא כאן.
(כעת זה כבר לא רלוונטי כי מצאתי מקווה כלים פתוח והטבלתי בזהירות הנדרשת וכו').

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:46 pm
על ידי בברכה המשולשת
סגי נהור כתב:
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.


כנראה אנחנו לא מדברים על אותו דבר.
במעבד מזון שלנו יש סכינים, אבל אין חריצים.

מעבד מזון הוא מכשיר מורכב עם פינות נסתרות וחריצים שונים. בזה הוא שונה מצלחת, לדוגמא. הקושי הוא לא בהכשרה אלא בנקיון הראוי.
בעל אופן, כאמור רבים נמנעים לגמרי מלהכשיר כלי חמץ לפסח.


א. אחרי בקשת המחילה- ניקיתי אותו הרבה פעמים (עד שנשבר סופית לפני שבועיים) ולא כך הוא.
ב. מה המקור ההלכתי להימנעות זו?

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:47 pm
על ידי בברכה המשולשת
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אחרי בקשת המחילה: אינני בטוח שבמשקל החסידות, עדיף לנקוט בהערמה דמוכח אל מול המנהג שלא להכשיר.
(אם כי דעתעי הדלה בוודאי שאינה מחייבת את כתר"ה או כל אדם אחר)

איני מבין את כתרהו"ה אחבקשה"מ. יש לי מעבד מזון חדש לפסח. לפי הוראת רבי אין צורך להגעילו. אבל הוא כלי חדש וצריך טבילה. זה כל הנושא כאן.
(כעת זה כבר לא רלוונטי כי מצאתי מקווה כלים פתוח והטבלתי בזהירות הנדרשת וכו').


ייש"כ על ההסבר.
חשבתי שכוונת הדיון היא לקנות כלי חדש כדי לא להגעיל את הקיים.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:52 pm
על ידי עזריאל ברגר
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אחרי בקשת המחילה: אינני בטוח שבמשקל החסידות, עדיף לנקוט בהערמה דמוכח אל מול המנהג שלא להכשיר.
(אם כי דעתעי הדלה בוודאי שאינה מחייבת את כתר"ה או כל אדם אחר)

איני מבין את כתרהו"ה אחבקשה"מ. יש לי מעבד מזון חדש לפסח. לפי הוראת רבי אין צורך להגעילו. אבל הוא כלי חדש וצריך טבילה. זה כל הנושא כאן.
(כעת זה כבר לא רלוונטי כי מצאתי מקווה כלים פתוח והטבלתי בזהירות הנדרשת וכו').

כוונתו היא, שאם יש אפשרות להכשיר את כלי החמץ, או לעשות הערמות כדי להשתמש בכלים חדשים לפסח - יש לעיין מה משניהם עדיף.
ואף אני אינני יודע איזה מהם יוכשר בעיני האלוקים!

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 2:55 pm
על ידי עזריאל ברגר
בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא עיינתי די הצורך, אבל כך כותב בעל התניא בשולחנו (תנא,יד):
מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו שיקנה לו סכינים חדשים לפסח
ייש"כ!
אבל זה לא נאמר על כל הכלים, רק על סכינים, וגם זה לא נפסק להלכה בפוסקים המוכרים לי.
(אגב, גם לי סכינים מיוחדים לפסח.)

למדתי את הדברים בגמרא, ולמדתי אותם בשולחן ערוך הרב, ולא שמתי לב לכך שלא כל הפוסקים הביאו זאת.
עכ"פ מלשון הגמרא נראה מאוד ברור שיש עדיפות בסכינים חדשים/נפרדים לפסח, ומעבד מזון - הוא קרוב להיות "בית שאור שחימוצו קשה", ובפרט חלקי הפלסטיק שלו, שלא ברור עד כמה מועילה להם הכשרה. ומאידך, יש המחייבים אפילו כלי פלסטיק בטבילת כלים (מו"ר הרי"ל נחמנסון כתב בזה באריכות, והגיע למסקנא שלכאורה היה מקום אפילו לברך על זה, אך למעשה הוא מורה לא לברך, אפילו אם זה כלי שקנית אותו בוודאות מגוי).

ושוב אנחנו חוזרים לשאלה - מה עדיף על פני מה, ואין בידי להכריע.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 3:16 pm
על ידי סגי נהור
פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אחרי בקשת המחילה: אינני בטוח שבמשקל החסידות, עדיף לנקוט בהערמה דמוכח אל מול המנהג שלא להכשיר.
(אם כי דעתעי הדלה בוודאי שאינה מחייבת את כתר"ה או כל אדם אחר)

איני מבין את כתרהו"ה אחבקשה"מ. יש לי מעבד מזון חדש לפסח. לפי הוראת רבי אין צורך להגעילו. אבל הוא כלי חדש וצריך טבילה. זה כל הנושא כאן.
(כעת זה כבר לא רלוונטי כי מצאתי מקווה כלים פתוח והטבלתי בזהירות הנדרשת וכו').

ואני איני מבין מה לא מובן ולמה בברכה המשולשת חזר בו. הוא המליץ להשתמש במעבד המזון החמוץ לאחר הכשרה לפסח על פני שימוש בכלי החדש ע"י מכירה של הערמה כדי לחסוך את הטבילה.
אני אינני שותף להמלצתו אבל היא רלוונטית לנושא ולמקרה שלך.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 3:18 pm
על ידי בברכה המשולשת
לא חזרתי בי מההמלצה, אני עדיין חושב שעדיף להכשיר מלהערים כנ"ל. (אלא שהבהרתי שדעתי הדלה אינה מחייבת אף אחד אחר מלבדי)
חזרתי בי מההבנה המוטעית שהייתה לי על הציור בשאלה.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 3:23 pm
על ידי סגי נהור
על זה בדיוק כתבתי שאינני מבין למה חזרת בך. התשובה שלך התאימה לשאלה הנכונה שנשאלה.

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ה' אפריל 02, 2020 10:18 am
על ידי בברכה המשולשת

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ב' אפריל 06, 2020 4:07 pm
על ידי ביליצר
מה רע בזה? כמדומני ללא צורך בסריקות והדפסות , הרי שניהם לא מתקבלים כשטרי מכר בבתי משפט ובבתי דינים הלא כן ,ואם לצורך מכירת חמץ זה מספיק מאי שנא ? [אני שואל כי אין לי סורק ומדפסת וכו,]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform