עמוד 1 מתוך 2

מכירת חמץ בתקופת הקורונה

פורסם: ה' מרץ 26, 2020 11:38 am
על ידי תורה מפוארת
מכירת חמץ בטל' או במייל, קבילתו?

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ה' מרץ 26, 2020 11:40 am
על ידי צביב
תורה מפוארת כתב:מכירת חמץ בטל' או במייל, קבילתו?


רבים עשו כך גם בשנים קודמות

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ה' מרץ 26, 2020 12:26 pm
על ידי עזריאל ברגר
תורה מפוארת כתב:מכירת חמץ בטל' או במייל, קבילתו?

הרשאה לרב דרך הטלפון וכיו"ב - מקובל להורות שאמנם עדיף לעשות קנין וכו', אך מעיקר הדין מספיקה עצם ההודעה לרב שימכור עבורך.
ובפרט בימינו שחותמים על הרבה מסמכים ועיסקאות דרך האינטרנט, והם מתקבלים באופן רשמי ויש להם תוקף חוקי וכו'.
ולכאורה היה טוב אם היו עושים הרשאה אינטרנטית/טלפונית למכירת חמץ שכוללת בתוכה חיוב בכרטיס האשראי (אפילו על סכום של שקל אחד או פחות) שזה מוכיח בצורה חזקה את רצינותו וזהותו של המשלח.

אבל השאלה היותר גדולה היא, במדינות בהן נמצאים בסגר מוחלט, כגון צרפת (ה' ישמור על כל המתגוררים בה (כדכתיב ורחמיו על כל מעשיו), ובפרט על היהודים שביניהם לבל יארע להם שום נזק וצער וכו'): האם אפשר לבצע את המכירה עצמה בלי שהרב יפגוש את הגוי?
ודעתי נוטה, שמכיוון שנוהגים לעשות הרבה קנינים לחזק את המכירה שתהיה תקפה בוודאי (דאל"ה - הרי מדובר באיסור גמור מדאורייתא), לכן עדיף שהיהודים המתגוררים במדינות כאלו לא ימכרו את חמצם לגוי מקומי, אלא ייתנו הרשאה ליהודים הנמצאים בארה"ק וכיו"ב שהם יבצעו עבורם את מכירת החמץ לגוי הנמצא עמם.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ה' מרץ 26, 2020 12:37 pm
על ידי בברכה המשולשת
עזריאל ברגר כתב:
תורה מפוארת כתב:מכירת חמץ בטל' או במייל, קבילתו?

הרשאה לרב דרך הטלפון וכיו"ב - מקובל להורות שאמנם עדיף לעשות קנין וכו', אך מעיקר הדין מספיקה עצם ההודעה לרב שימכור עבורך.
ובפרט בימינו שחותמים על הרבה מסמכים ועיסקאות דרך האינטרנט, והם מתקבלים באופן רשמי ויש להם תוקף חוקי וכו'.
ולכאורה היה טוב אם היו עושים הרשאה אינטרנטית/טלפונית למכירת חמץ שכוללת בתוכה חיוב בכרטיס האשראי (אפילו על סכום של שקל אחד או פחות) שזה מוכיח בצורה חזקה את רצינותו וזהותו של המשלח.

אבל השאלה היותר גדולה היא, במדינות בהן נמצאים בסגר מוחלט, כגון צרפת (ה' ישמור על כל המתגוררים בה (כדכתיב ורחמיו על כל מעשיו), ובפרט על היהודים שביניהם לבל יארע להם שום נזק וצער וכו'): האם אפשר לבצע את המכירה עצמה בלי שהרב יפגוש את הגוי?
ודעתי נוטה, שמכיוון שנוהגים לעשות הרבה קנינים לחזק את המכירה שתהיה תקפה בוודאי (דאל"ה - הרי מדובר באיסור גמור מדאורייתא), לכן עדיף שהיהודים המתגוררים במדינות כאלו לא ימכרו את חמצם לגוי מקומי, אלא ייתנו הרשאה ליהודים הנמצאים בארה"ק וכיו"ב שהם יבצעו עבורם את מכירת החמץ לגוי הנמצא עמם.


אבקש מכתר"ה הסבר:
אפילו לפי המתירים, איך יכולה המכירה לחול אם הקונה לא יכול להגיע אל החמץ כלל ולא לעשות עמו דבר?

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ו' מרץ 27, 2020 12:50 am
על ידי עזריאל ברגר
בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב:
תורה מפוארת כתב:מכירת חמץ בטל' או במייל, קבילתו?

הרשאה לרב דרך הטלפון וכיו"ב - מקובל להורות שאמנם עדיף לעשות קנין וכו', אך מעיקר הדין מספיקה עצם ההודעה לרב שימכור עבורך.
ובפרט בימינו שחותמים על הרבה מסמכים ועיסקאות דרך האינטרנט, והם מתקבלים באופן רשמי ויש להם תוקף חוקי וכו'.
ולכאורה היה טוב אם היו עושים הרשאה אינטרנטית/טלפונית למכירת חמץ שכוללת בתוכה חיוב בכרטיס האשראי (אפילו על סכום של שקל אחד או פחות) שזה מוכיח בצורה חזקה את רצינותו וזהותו של המשלח.

אבל השאלה היותר גדולה היא, במדינות בהן נמצאים בסגר מוחלט, כגון צרפת (ה' ישמור על כל המתגוררים בה (כדכתיב ורחמיו על כל מעשיו), ובפרט על היהודים שביניהם לבל יארע להם שום נזק וצער וכו'): האם אפשר לבצע את המכירה עצמה בלי שהרב יפגוש את הגוי?
ודעתי נוטה, שמכיוון שנוהגים לעשות הרבה קנינים לחזק את המכירה שתהיה תקפה בוודאי (דאל"ה - הרי מדובר באיסור גמור מדאורייתא), לכן עדיף שהיהודים המתגוררים במדינות כאלו לא ימכרו את חמצם לגוי מקומי, אלא ייתנו הרשאה ליהודים הנמצאים בארה"ק וכיו"ב שהם יבצעו עבורם את מכירת החמץ לגוי הנמצא עמם.


אבקש מכתר"ה הסבר:
אפילו לפי המתירים, איך יכולה המכירה לחול אם הקונה לא יכול להגיע אל החמץ כלל ולא לעשות עמו דבר?

שאלה טובה. לא חשבתי עליה.
לכאורה מי שיש לו חמץ שמונח בביתו, ואין אף גוי שמורשה לבוא לקחתו באמצע הפסח - אינו יכול למוכרו במכירת חמץ. אבל אם יכול שכנו הגוי לבוא לקחתו - הרי יכול הגוי הקונה למכור את החמץ הזה לשכן הגוי של היהודי המוכר.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ו' מרץ 27, 2020 1:06 am
על ידי שש ושמח
עזריאל ברגר כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב: האם אפשר לבצע את המכירה עצמה בלי שהרב יפגוש את הגוי?
ודעתי נוטה, שמכיוון שנוהגים לעשות הרבה קנינים לחזק את המכירה שתהיה תקפה בוודאי (דאל"ה - הרי מדובר באיסור גמור מדאורייתא), לכן עדיף שהיהודים המתגוררים במדינות כאלו לא ימכרו את חמצם לגוי מקומי, אלא ייתנו הרשאה ליהודים הנמצאים בארה"ק וכיו"ב שהם יבצעו עבורם את מכירת החמץ לגוי הנמצא עמם.


אבקש מכתר"ה הסבר:
אפילו לפי המתירים, איך יכולה המכירה לחול אם הקונה לא יכול להגיע אל החמץ כלל ולא לעשות עמו דבר?

שאלה טובה. לא חשבתי עליה.
לכאורה מי שיש לו חמץ שמונח בביתו, ואין אף גוי שמורשה לבוא לקחתו באמצע הפסח - אינו יכול למוכרו במכירת חמץ. אבל אם יכול שכנו הגוי לבוא לקחתו - הרי יכול הגוי הקונה למכור את החמץ הזה לשכן הגוי של היהודי המוכר.

לא הבנתי, מה הצד שיוכלו לבצע מכירה בלי שהרב יפגוש את הגוי? איך יעשו קנין?
ומה ההגיון להצריך שהגוי הקונה יוכל להגיע את החמץ בפסח?

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ו' מרץ 27, 2020 9:27 am
על ידי בברכה המשולשת
שש ושמח כתב:
עזריאל ברגר כתב:
בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב: האם אפשר לבצע את המכירה עצמה בלי שהרב יפגוש את הגוי?
ודעתי נוטה, שמכיוון שנוהגים לעשות הרבה קנינים לחזק את המכירה שתהיה תקפה בוודאי (דאל"ה - הרי מדובר באיסור גמור מדאורייתא), לכן עדיף שהיהודים המתגוררים במדינות כאלו לא ימכרו את חמצם לגוי מקומי, אלא ייתנו הרשאה ליהודים הנמצאים בארה"ק וכיו"ב שהם יבצעו עבורם את מכירת החמץ לגוי הנמצא עמם.


אבקש מכתר"ה הסבר:
אפילו לפי המתירים, איך יכולה המכירה לחול אם הקונה לא יכול להגיע אל החמץ כלל ולא לעשות עמו דבר?

שאלה טובה. לא חשבתי עליה.
לכאורה מי שיש לו חמץ שמונח בביתו, ואין אף גוי שמורשה לבוא לקחתו באמצע הפסח - אינו יכול למוכרו במכירת חמץ. אבל אם יכול שכנו הגוי לבוא לקחתו - הרי יכול הגוי הקונה למכור את החמץ הזה לשכן הגוי של היהודי המוכר.

לא הבנתי, מה הצד שיוכלו לבצע מכירה בלי שהרב יפגוש את הגוי? איך יעשו קנין?
ומה ההגיון להצריך שהגוי הקונה יוכל להגיע את החמץ בפסח?


אחרת במה זה מכירה, אם אף אחד (ודו"ק, גם לא גוי אחר, כי יש שם סגר מוחלט, לפי השאלה) לא יכול להגיע לחמץ הזה?

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ו' מרץ 27, 2020 11:21 am
על ידי שש ושמח
בברכה המשולשת כתב:אחרת במה זה מכירה, אם אף אחד (ודו"ק, גם לא גוי אחר, כי יש שם סגר מוחלט, לפי השאלה) לא יכול להגיע לחמץ הזה?

אתה יוצא מנקודת הנחה שהסגר ימשיך עד סוף שיתא אלפי שנין?
הרי המכירה היא לעולם ולא רק לפסח, ומאחר והגוי עתיד לקבל לאחר הפסח אפשרות להנות ממנו אין שום חסרון במכירה.
[מלבד זאת ברור שיש אפשרות למכירה גם אם אין לקונה אפשרות להגיע פיזית לחפץ, שהרי יש בידו למכור אותו בחזרה לישראל ביוקר, רק שאפשר לטעון שבמכירת חמץ בכה"ג אין גמירות דעת].

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: ש' מרץ 28, 2020 9:06 pm
על ידי בברכה המשולשת
שש ושמח כתב:
בברכה המשולשת כתב:אחרת במה זה מכירה, אם אף אחד (ודו"ק, גם לא גוי אחר, כי יש שם סגר מוחלט, לפי השאלה) לא יכול להגיע לחמץ הזה?

אתה יוצא מנקודת הנחה שהסגר ימשיך עד סוף שיתא אלפי שנין?
הרי המכירה היא לעולם ולא רק לפסח, ומאחר והגוי עתיד לקבל לאחר הפסח אפשרות להנות ממנו אין שום חסרון במכירה.
[מלבד זאת ברור שיש אפשרות למכירה גם אם אין לקונה אפשרות להגיע פיזית לחפץ, שהרי יש בידו למכור אותו בחזרה לישראל ביוקר, רק שאפשר לטעון שבמכירת חמץ בכה"ג אין גמירות דעת].


הרי ברור לכולם שבמכירה אין שום כוונה למכור לגוי את החמץ באמת. זו הרי כל הבעיה במכירה.
אז לכל הפחות שבפסח עצמו תהיה לו בעלות כלשהי על החמץ.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 8:41 am
על ידי בברכה המשולשת
שש ושמח כתב: מכירת חמץ באמת יותר חמור כיון שהוא קנין שאינו עומד להתממש וחוששים שיש מצב שברור שאין בזה גמירות דעת. אבל אם חותמים על שטר מן הסתם זה מספיק.


למה זה מספיק?

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:26 am
על ידי סגי נהור
בברכה המשולשת כתב:
שש ושמח כתב: מכירת חמץ באמת יותר חמור כיון שהוא קנין שאינו עומד להתממש וחוששים שיש מצב שברור שאין בזה גמירות דעת. אבל אם חותמים על שטר מן הסתם זה מספיק.


למה זה מספיק?

כי במכירת חמץ עושים כמה קניינים שכל אחד בפני עצמו מספיק. אכן למי שמערער על מסורת ישראל של מכירת חמץ גם כל הקניינים יחד לא יספיקו. אבל מה לו ולדיון זה?

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:28 am
על ידי בברכה המשולשת
נכב"ב שאין שום "מסורת" שכל אדם פרטי מוכר חמץ גמור.
ורבים מגדול"י ערערו על המכירה, כידוע, ובראשם אדוננו הגר"א.
כך שאין מקום לנזיפה שכתב כת"ר.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:36 am
על ידי סגי נהור
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שש ושמח כתב: מכירת חמץ באמת יותר חמור כיון שהוא קנין שאינו עומד להתממש וחוששים שיש מצב שברור שאין בזה גמירות דעת. אבל אם חותמים על שטר מן הסתם זה מספיק.


למה זה מספיק?

כי במכירת חמץ עושים כמה קניינים שכל אחד בפני עצמו מספיק. אכן למי שמערער על מסורת ישראל של מכירת חמץ גם כל הקניינים יחד לא יספיקו. אבל מה לו ולדיון זה?


נכב"ב שאין שום "מסורת" שכל אדם פרטי מוכר חמץ גמור.
ורבים מגדול"י ערערו על המכירה, כידוע, ובראשם אדוננו הגר"א.
כך שאין מקום לנזיפה שכתב כת"ר.

השאלה אם המכירה תוקנה עבור אדם פרטי או עבור בעלי עסק היא שולית ביחס לעצם הענין. גם לבעל עסק אסור לעבור על ב"י וב"י.
אתה צודק שנכב"ב, אבל זאת בדיוק הבעיה אתך. כל פעם שעולה דיון על פרט זה או אחר בנושא של מכירת חמץ אתה מיד קופץ. אם אתה מערער על עצם המכירה מה לך ולדיונים שעוסקים בפרטים? יש אשכולות שדנים בגוף המכירה ושם תביע את דעתך.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:41 am
על ידי בברכה המשולשת
א. ברור שלבעל עסק זה גם אסור, אבל רק בשבילם התירו רוה"פ לסמוך על הקולא של מכירת חמץ בצירוף עוד סניפים.
ב. צר לי באמת, אך כל עוד ימשיכו כאן לצערי לדרוס ולהעלים את דעת אדוננו הגר"א וחבל גדולים עמו בעניין זה (ולנזוף במי שמעז לציין זאת!), לא תהיה לי ברירה אלא להמשיך להעיר על זה.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 9:53 am
על ידי סגי נהור
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:השאלה אם המכירה תוקנה עבור אדם פרטי או עבור בעלי עסק היא שולית ביחס לעצם הענין. גם לבעל עסק אסור לעבור על ב"י וב"י.
אתה צודק שנכב"ב, אבל זאת בדיוק הבעיה אתך. כל פעם שעולה דיון על פרט זה או אחר בנושא של מכירת חמץ אתה מיד קופץ. אם אתה מערער על עצם המכירה מה לך ולדיונים שעוסקים בפרטים? יש אשכולות שדנים בגוף המכירה ושם תביע את דעתך.


א. ברור שלבעל עסק זה גם אסור, אבל רק בשבילם התירו רוה"פ לסמוך על הקולא של מכירת חמץ בצירוף עוד סניפים.
ב. צר לי באמת, אך כל עוד ימשיכו כאן לצערי לדרוס ולהעלים את דעת אדוננו הגר"א וחבל גדולים עמו בעניין זה (ולנזוף במי שמעז לציין זאת!), לא תהיה לי ברירה אלא להמשיך להעיר על זה.

א. המשמעות הלוגית של דבריך: רוב הפוסקים התירו דבר אסור.
הכלל באיסורי דאורייתא הוא כמובן הפוך: מה שהותר בשעת הדחק הוא עיקר הדין.
ב. אף אחד לא דורס ומעלים. כשמקיימים דיון על מכירת חמץ, כגון איזה קנין מועיל באיזה מצב, מקיימים דיון לפי דעת המתירים המקובלת במסורת ישראל. דעת האוסרים לא רלוונטית לדיון אלא אם דנים על עיקר המכירה.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 10:07 am
על ידי בברכה המשולשת
א. אני רואה שבאמת גלשנו לדיון על עיקר המכירה (ולדיון על כללי הפסק- הכל הוא שמה שהתירו בשעת הדחק התירו בשעת הדחק, לא שזה בעצם מותר תמיד). ובאמת אין מקומו כאן.
ב. שוב דעת המתירים (אליה מתכוון כת"ר, דהיינו להתיר לאנשים פרטיים למכור חמץ גמור) היא ממש לא זו "המקובלת במסורת ישראל".

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 10:38 am
על ידי סגי נהור
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:ב. אף אחד לא דורס ומעלים. כשמקיימים דיון על מכירת חמץ, כגון איזה קנין מועיל באיזה מצב, מקיימים דיון לפי דעת המתירים המקובלת במסורת ישראל. דעת האוסרים לא רלוונטית לדיון אלא אם דנים על עיקר המכירה.

ב. שוב דעת המתירים (אליה מתכוון כת"ר, דהיינו להתיר לאנשים פרטיים למכור חמץ גמור) היא ממש לא זו "המקובלת במסורת ישראל".

ומה נעשה שהנושא של מכירת חמץ גמור לאנשים פרטיים כלל לא עלה כאן בדיון (אם כי אתה הולך ומשכנע אותי שאכן כדאי להקפיד על כך כדי להוציא מלבן של כו' [למען הסר ספק, אינני מתכוון חלילה לפוסקים האוסרים]). היה כאן דיון על הקניינים המועילים. מצופה ממך להבין דבר פשוט, שאין טעם לבוא ולשאול "למה קניין פלוני מועיל" כשדעתך היא שהמכירה עצמה לא מועילה.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 10:46 am
על ידי בברכה המשולשת
טוב.
ובזה סיימנו את הדיון.
וב"ה אינני מהצדוקים, והייתי מצפה מכת"ר שלא ירמוז רמיזות כאלו. (וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואני מצפה מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות)

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 10:59 am
על ידי עזריאל ברגר
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:ב. אף אחד לא דורס ומעלים. כשמקיימים דיון על מכירת חמץ, כגון איזה קנין מועיל באיזה מצב, מקיימים דיון לפי דעת המתירים המקובלת במסורת ישראל. דעת האוסרים לא רלוונטית לדיון אלא אם דנים על עיקר המכירה.

ב. שוב דעת המתירים (אליה מתכוון כת"ר, דהיינו להתיר לאנשים פרטיים למכור חמץ גמור) היא ממש לא זו "המקובלת במסורת ישראל".

ומה נעשה שהנושא של מכירת חמץ גמור לאנשים פרטיים כלל לא עלה כאן בדיון (אם כי אתה הולך ומשכנע אותי שאכן כדאי להקפיד על כך כדי להוציא מלבן של כו' [למען הסר ספק, אינני מתכוון חלילה לפוסקים האוסרים]). היה כאן דיון על הקניינים המועילים. מצופה ממך להבין דבר פשוט, שאין טעם לבוא ולשאול "למה קניין פלוני מועיל" כשדעתך היא שהמכירה עצמה לא מועילה.


טוב.
ובזה סיימנו את הדיון.
וב"ה אינני מהצדוקים, והייתי מצפה מכת"ר שלא ירמוז רמיזות כאלו. (וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואני מצפה מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות)

ואף אנו נחרה-נחזיק אחריך ונאמר כלשונך:
וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואנו מצפים מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות.
(צר לי לומר, שכבר לפני זמן רב עלתה טענה שהפורום מוטה לכיוון מסוים....)

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 11:02 am
על ידי בברכה המשולשת
עזריאל ברגר כתב:
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:
בברכה המשולשת כתב:
סגי נהור כתב:ב. אף אחד לא דורס ומעלים. כשמקיימים דיון על מכירת חמץ, כגון איזה קנין מועיל באיזה מצב, מקיימים דיון לפי דעת המתירים המקובלת במסורת ישראל. דעת האוסרים לא רלוונטית לדיון אלא אם דנים על עיקר המכירה.

ב. שוב דעת המתירים (אליה מתכוון כת"ר, דהיינו להתיר לאנשים פרטיים למכור חמץ גמור) היא ממש לא זו "המקובלת במסורת ישראל".

ומה נעשה שהנושא של מכירת חמץ גמור לאנשים פרטיים כלל לא עלה כאן בדיון (אם כי אתה הולך ומשכנע אותי שאכן כדאי להקפיד על כך כדי להוציא מלבן של כו' [למען הסר ספק, אינני מתכוון חלילה לפוסקים האוסרים]). היה כאן דיון על הקניינים המועילים. מצופה ממך להבין דבר פשוט, שאין טעם לבוא ולשאול "למה קניין פלוני מועיל" כשדעתך היא שהמכירה עצמה לא מועילה.


טוב.
ובזה סיימנו את הדיון.
וב"ה אינני מהצדוקים, והייתי מצפה מכת"ר שלא ירמוז רמיזות כאלו. (וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואני מצפה מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות)

ואף אנו נחרה-נחזיק אחריך ונאמר כלשונך:
וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואנו מצפים מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות.


אשמח לדעת מתי האשמתי מי שעשה זאת שהוא צדוקי.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 11:08 am
על ידי עזריאל ברגר
בברכה המשולשת כתב:אשמח לדעת מתי האשמתי מי שעשה זאת שהוא צדוקי.

לא האשמת. אבל הלהיטות שלך לתקוף את כל מי שסומך על המכירה - מוגזמת ביותר, כאשר רוב-ככל עם ישראל נוהג על פי הפוסקים שמתירים (עכ"פ לבעלי העסקים) למכור חמץ גמור.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 11:12 am
על ידי סגי נהור
בברכה המשולשת כתב:טוב.
ובזה סיימנו את הדיון.
וב"ה אינני מהצדוקים, והייתי מצפה מכת"ר שלא ירמוז רמיזות כאלו. (וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואני מצפה מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות)

אינני סבור שאתה מן הצדוקים חלילה, אבל תודה על ההזדמנות להבהיר את הרמיזה ואת המשל. הערעור על מכירת חמץ (על עצם התקנה! לא על מנהג "בני חוגי" למכור חמץ גמור. למה אתה מזכיר אותו בכלל? הוא עלה כאן? פשוט נוח לך לסטות מהנושא כדי להעביר את עצמך ממגננה למתקפה. דוק ותשכח) נובע מחוסר אמון מספיק במסורת התורה וההלכה, שבא לידי ביטוי גם בשאר נסיונות להחזיר את דרך קיום ההלכה אל "הצורה המקורית" כביכול. איש ואיש וה"מקור" שלו. אצל אחד אלו ימי הראשונים, אצל האחר ימי התלמוד, ואצל השלישי ימי התנ"ך. אבל ראוי להאמין אמונה שלימה שהתורה וההלכה כפי שבאה אלינו במסורת לדור ודור, יחד עם כל החידושים והתקנות של הראשונים והאחרונים, היא היא התורה שנתן לנו הקב"ה בהר סיני, ולתת אמון מלא בכל פתרון הלכתי שסמכו גדולי הדורות את ידיהם עליו, כמובן מבלי למנוע מאף אחד לנהוג בפועל כדעת הפוסקים המקובלים עליו (לכאן לכאן וק"ל). וזו כוונת רמיזתי הנ"ל.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 11:49 am
על ידי בברכה המשולשת
עזריאל ברגר כתב:
בברכה המשולשת כתב:אשמח לדעת מתי האשמתי מי שעשה זאת שהוא צדוקי.

לא האשמת. אבל הלהיטות שלך לתקוף את כל מי שסומך על המכירה - מוגזמת ביותר, כאשר רוב-ככל עם ישראל נוהג על פי הפוסקים שמתירים (עכ"פ לבעלי העסקים) למכור חמץ גמור.


צר לי שכך הבין כתר"ה את הדברים.
לא חשתי שאני "להוט" וגם לא הרגשתי שאני "תוקף".
אולם, אם כך הובנתי, אני מתנצל בזה בפני כל מי שנפגע מדברי.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 11:56 am
על ידי בברכה המשולשת
סגי נהור כתב:
בברכה המשולשת כתב:טוב.
ובזה סיימנו את הדיון.
וב"ה אינני מהצדוקים, והייתי מצפה מכת"ר שלא ירמוז רמיזות כאלו. (וב"ה עדיין מותר לחלוק על חלק מההנהגות של בני חוגו של כת"ר, ולהודיע ברבים שהן טעות. ואני מצפה מכת"ר לקבל זאת ולא להתקיף מי שמציין דבר פשוט זה, ואף מתאמץ לעשות זאת בעדינות)

אינני סבור שאתה מן הצדוקים חלילה, אבל תודה על ההזדמנות להבהיר את הרמיזה ואת המשל. הערעור על מכירת חמץ (על עצם התקנה! לא על מנהג "בני חוגי" למכור חמץ גמור. למה אתה מזכיר אותו בכלל? הוא עלה כאן? פשוט נוח לך לסטות מהנושא כדי להעביר את עצמך ממגננה למתקפה. דוק ותשכח) נובע מחוסר אמון מספיק במסורת התורה וההלכה, שבא לידי ביטוי גם בשאר נסיונות להחזיר את דרך קיום ההלכה אל "הצורה המקורית" כביכול. איש ואיש וה"מקור" שלו. אצל אחד אלו ימי הראשונים, אצל האחר ימי התלמוד, ואצל השלישי ימי התנ"ך. אבל ראוי להאמין אמונה שלימה שהתורה וההלכה כפי שבאה אלינו במסורת לדור ודור, יחד עם כל החידושים והתקנות של הראשונים והאחרונים, היא היא התורה שנתן לנו הקב"ה בהר סיני, ולתת אמון מלא בכל פתרון הלכתי שסמכו גדולי הדורות את ידיהם עליו, כמובן מבלי למנוע מאף אחד לנהוג בפועל כדעת הפוסקים המקובלים עליו (לכאן לכאן וק"ל). וזו כוונת רמיזתי הנ"ל.


א. שוב, הערעור על מכירת חמץ איננו שלי, אלא של חלק מגדולי הפוסקים, ובראשם אדונינו הגר"א. כך שערעור זה הוא (לכל הפחות) לא פחות חלק מ-"מסורת התורה וההלכה", מאשר ההסתמכות על המכירה.
ב. אי אפשר לקרוא למכירה "פתרון הלכתי שסמכו גדולי הדורות את ידיהם עליו", אלא זה פתרון הלכתי שחלק מגדולי הדורות סמכו את ידיהם עליו וחלק התנגדו לו בכל תוקף.
ג. אזכור מנהג בני חוגו של כת"ר עניינו פשוט: למיטב ידיעתי הדלה, היחס למכירת חמץ אצל בני חוגו של כת"ר איננו כהיתר/קולא וכו' אלא כחיוב גמור לכתחילה, שמצוה לגרום לכל ישראל לנהוג כן. כך גם היה נראה לי שנהג כת"ר באשכול זה.

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פורסם: א' מרץ 29, 2020 12:01 pm
על ידי סגי נהור
הערה ג איננה נכונה, לא באופן כללי ולא ביחס לדבריי באשכול זה. ובזה נסיים.

מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 9:55 pm
על ידי יעקב בורלשטיין
קיבלתי הלינק המצו''ב למכירת חמץ בבי''ד של הגרנ''ק

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... _form_link

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 10:00 pm
על ידי עתניאל בן קנז
האם יש למישהו קישור לבתי הוראה נוספים (שאינם מבקשים תשלום)?

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 10:11 pm
על ידי גמח

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 10:13 pm
על ידי עתניאל בן קנז
גמח כתב:https://beithorah.co.il/

יישר כוחך.
תזכה למצות ולכל טוב.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 10:58 pm
על ידי צביב
עתניאל בן קנז כתב:האם יש למישהו קישור לבתי הוראה נוספים (שאינם מבקשים תשלום)?


יש בית דין שחידש שלא יבקשו תשלום, ורק יניחו קופה על השלחן,
לבית דין יש הוצאות הן במכירה לכוי, הן בטפסי מכירה, בזמנו של הרב, ותשלום על תאורה וכו',
נדמה לי שפחות מסך...₪ יש חשש של ביומו תתן שכרו,
( ותוספת זה צדקה לת''ח דרך כבוד)

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 11:07 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
גמח כתב:https://beithorah.co.il/

חסום.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 11:22 pm
על ידי יהודה בן יעקב

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 1:11 am
על ידי ח. רוזנברג
יעקב בורלשטיין כתב:קיבלתי הלינק המצו''ב למכירת חמץ בבי''ד של הגרנ''ק

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... _form_link

יישר כח!
חשוב מאד שאנשים יידעו שאין צורך לצאת החוצה כדי למכור חמץ. זוהי יציאה מיותרת בימים אלו.
ולכן מצווה גדולה להפיץ את הקישור.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 2:30 am
על ידי טברייני
הידברות - https://www.hidabroot.org/%D7%9E%D7%9B% ... 7%9E%D7%A5

בד"ץ קראון הייטס הורה למכור אך ורק דרך האינטרנט - https://chabad.info/crown_heights/591493/

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 9:30 am
על ידי לענין
image.png
image.png (290.28 KiB) נצפה 2847 פעמים

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 11:04 am
על ידי פלוריש
צביב כתב:
עתניאל בן קנז כתב:האם יש למישהו קישור לבתי הוראה נוספים (שאינם מבקשים תשלום)?


יש בית דין שחידש שלא יבקשו תשלום, ורק יניחו קופה על השלחן,
לבית דין יש הוצאות הן במכירה לכוי, הן בטפסי מכירה, בזמנו של הרב, ותשלום על תאורה וכו',
נדמה לי שפחות מסך...₪ יש חשש של ביומו תתן שכרו,
( ותוספת זה צדקה לת''ח דרך כבוד)

הרב שטרנבוך כתב (מועדים וזמנים ח"ב סימן קפא, וגם בהגדה של פסח בסופה) שראוי לשלם לרב כסף כדי שיהיה שליח בשכר דהוה כפועל ואז סומך מדינא דעביד שליחותו

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 11:13 am
על ידי איש קריות
רק להעיר: כמי שקרוב לרבנים המוכרים חמץ לצאן מרעיתם ובזכות הסכום המתקבל מהמכירה נחוג החג בביתם בכל שנה ושנה, וכידוע שכך נהגו ברבים מקהילות ישראל מקדמת דנא, יש לקחת בחשבון גם על טובת הרב המסור לקהלו, וביתר שאת בימים אלו בהם רבו השואלים בשל המצב הקשה, שלא יצא נפסד כתוצאה מהמכירה דרך המרשתת.
וביותר שעל פי רוב אין במשכורתו של הרב כדי פרנסתו אפילו לא בצמצום.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 1:21 pm
על ידי נוטר הכרמים
כמדומני שבכגון דא, יש כאן כמה חלקים.

א' המנהג של פעם היה שהבעלי בתים היו מחזיקים את הרב,
כיום בקהילות האברכים, בדרך כלל הרב יותר בעל אמצעים מרוב האברכים.
וכמדומה שברוב קהילות האברכים לא על מעות אלו יחיה הרב.

ב' אלא שמאידך גיסא, חובת הכרת הטוב לרב על טירחתו וההוראות במשך כל השנה,
ובתוספת לכך שזה חד פעמי, מצדיקות בהחלט את התשלום הזה.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 2:19 pm
על ידי איש קריות
אמנם נכון שברוב קהילות האברכים מצבו של הרב טוב יותר מרוב האברכים, אך מאידך גיסא שכרו על פי רוב לא גדול.
מכיון שנהוג מימים ימימה לתת מעות מכירת חמץ לרב והוא רגיל לקבל תוספת זו לשכרו, נראה שראוי במידת האפשר להמשיך בזה גם בשנה זו.

Re: מכירת חמץ. מרחוק

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 6:37 pm
על ידי ח. רוזנברג
האם יש רב/בי"ד שעושה "מכירת כלים" (לכלים הטעונים טבילה וא"א לטבול בעת הזו) דרך האינטרנט/המייל, מלבד מכון צומת?