עמוד 1 מתוך 1

צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 11:05 am
על ידי דעת_האברך
בהמשך לנידון הנרחב שעלה לגבי תפילה במרפסות, שהתבאר במשנה ברורה ובאחרונים שיש בדבר מחלוקת וניתן להקל רק בשעת הדחק, ראיתי מי שהעלה פיתרון נוסף (שלא מתאפשר בכל מקום) שלכאורה הוא לכתחילה יותר ואינו נתון במחלוקות - לעשות מנין בחדר מדרגות כשכל אחד נמצא בחדר מדרגות ליד דירתו (באופן שאין מגע בין שני שכנים), ואז יש להקל לכולי עלמא מכח מה שכתוב במשנה ברורה בסימן נ"ה סי"ג שבחדר אחד מצטרפים אף אם אין רואים אלו את אלו, ויש לדון את כל חדר המדרגות כחדר אחד.
והיה מי ששאל את הגרז"נ גולדברג שליט"א ואמר לו שאכן מסתבר לדון את חדר המדרגות כחדר אחד שחלקו למעלה וחלקו למטה, ולכן עדיף פיתרון זה על פני הפיתרון של תפילה של כל אחד מביתו והצטרפות דרך המרפסות אף שרואים אלו את אלו.
אולם בשם רב אחד מבני ברק אמרו שאין מצטרפין למנין בכהאי גוונא (לכאורה הצד להחמיר בעניין זה הוא מצד שגגין ועליות לא מצטרפים, וצריך ביאור מה בדיוק הסברא בזה והאם זה שייך בענייננו).


[וכבר עשו מעשה על פי פסק זה, והתפילה התנהלה מצוין. אולם לאחר יום, אחד השכנים דיבר עם הג"ר יהושע אייכנשטיין שליט"א והגרי"א אמר שהפסק של מרן ר' גרשון אדלשטיין שליט"א להתפלל ביחידות הוא מדין גדר וסייג, ואין לחפש כל התחכמויות להתפלל במנין אפילו באופן שהצענו בבניין שלנו, ולכן המניין התבטל].

מה דעת רבני הפורום כאן?

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 7:00 pm
על ידי יואל שילה
לא הצגת שאלה אמיתית
כלומר, לא הצגת ערעור על עצם ההיתר, אלא רק שמכלל חשש סכנה לא נפקא
אך הצגת זאת כאילו שיש כאן גזירת ר' גרשון ללא מנין אטו מנין
ולא כן הוא
אלא יש כאן פיקו"נ אמיתי וחמור ביותר, שאין לאיש דרך להזהר ממנו, והדרך היחידה הסבירה להנצל היא להסתגר כל משפחה גרעינית, וכשיוצאים מההסגר - לשמור על כללים נוקשים.
ברור שאין כאן באמת הסתגרות הרמטית, כי גם היוצא לרכישת מוצרי מזון נוגע בכפתורי המעלית או בידיות הדלת של הבנין, שלך תדע מי נגע בה ומה היה מצב בריאותו
אבל לפחות במה שבידינו חייבים לעשות את המקסימום
בצבא ובבתי החולים מקובל לומר שהנהלים נכתבו בדם, וק"ו במגיפה ארורה זו - הדם זורם כמים, וממילא המושכל ראשון הוא להחמיר בהלכות הרחקות ככל שניתן
כלומר, שבאמת אין כאן שום שאלה מעשית

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 8:03 pm
על ידי עובדיה חן
מצ"ב מאמר בעניין זה מהרב צבי רייזמן שחולה שמו לתפילה-צבי חיים בן הילנה שיינדל

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 10:19 pm
על ידי דעת_האברך
יואל שילה כתב:לא הצגת שאלה אמיתית
כלומר, לא הצגת ערעור על עצם ההיתר, אלא רק שמכלל חשש סכנה לא נפקא
אך הצגת זאת כאילו שיש כאן גזירת ר' גרשון ללא מנין אטו מנין
ולא כן הוא
אלא יש כאן פיקו"נ אמיתי וחמור ביותר, שאין לאיש דרך להזהר ממנו, והדרך היחידה הסבירה להנצל היא להסתגר כל משפחה גרעינית, וכשיוצאים מההסגר - לשמור על כללים נוקשים.
ברור שאין כאן באמת הסתגרות הרמטית, כי גם היוצא לרכישת מוצרי מזון נוגע בכפתורי המעלית או בידיות הדלת של הבנין, שלך תדע מי נגע בה ומה היה מצב בריאותו
אבל לפחות במה שבידינו חייבים לעשות את המקסימום
בצבא ובבתי החולים מקובל לומר שהנהלים נכתבו בדם, וק"ו במגיפה ארורה זו - הדם זורם כמים, וממילא המושכל ראשון הוא להחמיר בהלכות הרחקות ככל שניתן
כלומר, שבאמת אין כאן שום שאלה מעשית

למה אתה סבור שיש חשש סכנה כאשר כל אחד עומד בחדר המדרגות בקומתו ליד דירתו [ובעיקר בבנין שיש בכל קומה רק דייר אחד, כמו למשל אצלי בבניין], הלוא המרחק מקומה לקומה הוא הרבה מעל ומעבר לנדרש לפי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי!?

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ד' אפריל 01, 2020 10:33 pm
על ידי דעת_האברך
עובדיה חן כתב:מצ"ב מאמר בעניין זה מהרב צבי רייזמן שחולה שמו לתפילה-צבי חיים בן הילנה שיינדל
ws-1255_B_9un45fMg7O7w6e8g+vTp7OQg4fbp4eX4IOXh+Ov6IOvk8OntIOEn4enj_=_וד' בקורונה (coronavirus) (1).pdf

יישר כח גדול למאמר הנפלא של הרב צבי רייזמן, שיאריך ימים ויהיה בריא ברפואה שלמה [דרך אגב, ניתן לומר שר' צבי שליט"א מחייב את ה"גבירים" - יהודי שהוא בעל הבית בעמיו ותומך תורה גדול מחד, ומאידך מקדיש את ימי ללימוד תורה וכותב מאמרים יפים ונרחבים בנושאים אקטואליים רבים, שיהי' באמת לזכותו]. עם זאת, לפי מה שרפרפתי מלמעלה אין במאמר התייחסות ספציפית לנידון של חדר מדרגות אלא לנידון של תפילה במקום שיש מחיצות ובשני חדרים נפרדים וכיוצא בזה. הנידון של חדר מדרגות הוא שלפי הטענה כאן, התפילה בשני קומות לא נחשבת כתפילה בשני חדרים נפרדים אלא בחדר אחד, וממילא אין את החיסרון שאינם רואים זה את זה ומצטרפים לכולי עלמא.

הסברא שאולי מחמתה אין שתי הקומות מוגדרות כחדר אחד היא שכמו שבהלכות שבת תל המתלקט נידון כמחיצה, כך גם המדרגות בין קומה לקומה נחשבות כמחיצה, ואם כן דין חדר המדרגות חמור יותר כי אין רואים אלו את אלו וגם נחשבים כמבעד למחיצה.

וכאן בעצם הוא מקום השאלה הדינית - האם שתי קומות בחדר מדרגות נחשבים כחדר אחד בלי מחיצות אלא רק כמו חדר שיש בו פיתולים בקירות, או ששתי הקומות נחשבות כמופרדות במחיצה, ונראה שנחלקו בזה הרבנים הנ"ל.

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ה' אפריל 02, 2020 12:03 am
על ידי יואל שילה
דעת_האברך כתב:הסברא שאולי מחמתה אין שתי הקומות מוגדרות כחדר אחד היא שכמו שבהלכות שבת תל המתלקט נידון כמחיצה, כך גם המדרגות בין קומה לקומה נחשבות כמחיצה, ואם כן דין חדר המדרגות חמור יותר כי אין רואים אלו את אלו וגם נחשבים כמבעד למחיצה.
וכאן בעצם הוא מקום השאלה הדינית - האם שתי קומות בחדר מדרגות נחשבים כחדר אחד בלי מחיצות אלא רק כמו חדר שיש בו פיתולים בקירות, או ששתי הקומות נחשבות כמופרדות במחיצה, ונראה שנחלקו בזה הרבנים הנ"ל.

בגמ' עירובין מדרגות [הנקראות בגמרא 'סולם'] מוגדרות הן כפתח והן כמחיצה, כלומר, כשמעוניינים להפריד בין החצרות - הסולם נחשב כמחיצה, וכשמעוניינים שתהיינה פתוחות זו לזו - ניתן להגדיר את הסולם כפתח.
דעת_האברך כתב:למה אתה סבור שיש חשש סכנה כאשר כל אחד עומד בחדר המדרגות בקומתו ליד דירתו [ובעיקר בבנין שיש בכל קומה רק דייר אחד, כמו למשל אצלי בבניין], הלוא המרחק מקומה לקומה הוא הרבה מעל ומעבר לנדרש לפי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי!?

לא אמרתי שיש סכנה, אלא שכשמתחילים להתעסק בזה מגיעים בקלות לקרבה, כעין לא יעלה על שולחן אחד בשר וגבינה שמא יבואו לאוכלם, כלומר, לא ישמעו מספיק טוב את החזן - ויתקרבו, יקראו בתורה - ויתקרבו לראות את ההגבהה, וכמובן לעלות לקריאת התורה, וכל כיו"ב, וזה מציאותי ביותר.

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ג' אפריל 14, 2020 7:32 am
על ידי דעת_האברך
יואל שילה כתב:
דעת_האברך כתב:הסברא שאולי מחמתה אין שתי הקומות מוגדרות כחדר אחד היא שכמו שבהלכות שבת תל המתלקט נידון כמחיצה, כך גם המדרגות בין קומה לקומה נחשבות כמחיצה, ואם כן דין חדר המדרגות חמור יותר כי אין רואים אלו את אלו וגם נחשבים כמבעד למחיצה.
וכאן בעצם הוא מקום השאלה הדינית - האם שתי קומות בחדר מדרגות נחשבים כחדר אחד בלי מחיצות אלא רק כמו חדר שיש בו פיתולים בקירות, או ששתי הקומות נחשבות כמופרדות במחיצה, ונראה שנחלקו בזה הרבנים הנ"ל.

בגמ' עירובין מדרגות [הנקראות בגמרא 'סולם'] מוגדרות הן כפתח והן כמחיצה, כלומר, כשמעוניינים להפריד בין החצרות - הסולם נחשב כמחיצה, וכשמעוניינים שתהיינה פתוחות זו לזו - ניתן להגדיר את הסולם כפתח.

איפה הגמרא בעירובין הזו?
בלי לעיין בגמרא, נראה מדבריך שעל כל פנים אין זה נחשב כרשות אחת ממש אלא מקסימום כפתח.

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ג' אפריל 14, 2020 11:09 am
על ידי יואל שילה
עירובין נ"ט:
הכי אמר רב סולם תורת פתח עליו אמר להו רב נחמן לא תציתו ליה הכי אמר רב אדא אמר רב סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו תורת מחיצה עליו כדאמרן תורת פתח עליו בסולם שבין שתי חצירות רצו אחד מערב רצו שנים מערבין

Re: צירוף למנין בחדר מדרגות

פורסם: ה' אפריל 16, 2020 12:15 am
על ידי שופרא
מצ"ב עלון אזמרה לשמך שיצא כעת שדעתו שם שכל קומה נחשבת כחדר בפני עצמו עיי"ש בתחילת התשובה ובמסקנות בסוף

אני כשלעצמי נסתפקתי אם המחיצה של תל המתלקט היא כמו מחיצה גמורה או שמהני רק אם אנחנו מעונינים שהיא תהיה מחיצה ונפק"מ גם לנידון דידן

עוד יש לדון בחדר מדרגות בקומה אחת שכל אחד נמצא בפתח ביתו מבפנים אם מצטרפים יחד
ועיי' שם שכתב שלא מצטרפים [לדעות שלא מהני רואים אלו את אלו]
ושמעתי שיש מורים שמצטרפים לכתחילה לכו"ע אשמח אם יש למישהו ידיעה בענין