מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1104 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גל של אגוזים
א' אוגוסט 01, 2021 2:16 pm
פורום: מפרשי האוצר
נושא: מפרשים שאינם 'על הדף'
תגובות: 0
צפיות: 24

מפרשים שאינם 'על הדף'

ארז"ל (ר"ה י"ז) ד"ת עניים במק"א ועשירים במק"א, ובמדה זו נשתבח ס' המפתח/רזא דשבתי על 'מפרשי האוצר' בציינם למקומות אחרים וכו'. והנה באמת איני מורגל כ"כ בתוכנת 'מפרשי האוצר' בהשתמשי בה רק לפרקים [זולת בתקופת הקורונה שהשתמשתי בה רבות] אך עכ"פ כמחזה הנ"ל נדמה ...
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 30, 2021 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 406
צפיות: 99859

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מאד מעניין - ייש"כ. אך לא הבנתי איך לפי דפוס אמשטרדם מפרש הפ' אקניאם בלא עם.
על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 28, 2021 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1416
צפיות: 233124

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בתוס' ברכות ר"פ היה קורא מביאין מהירושלמי ש"מ דברכות אין מעכבות, עייש"ה. וכל הראשונים ואחרונים דנים בזה ולא ראיתי מי יעמוד בתמיהה רבתי שלכאו' מפורש בירושלמי שם שזה רק הו"א עייש"ה. ולכאו' יש לי איזה טעות בסוגיין ואשמח אם מישהו יאיר עיני בזה!
על ידי גל של אגוזים
ה' יולי 22, 2021 3:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשרן של מליצות על דעת אומרן
תגובות: 57
צפיות: 10123

Re: פשרן של מליצות על דעת אומרן

מענין לענין - צורם לי תמיד לשמוע בהספדים [בדר"כ אצל אסון או בימי הקורונה] לשמוע ההוא ספדנא מסיים בתפלה 'עליה השלם כל הקרבנות כולם'. איני יודע אם זה מליצה או פשוט טעות שחושבין דקאי אתמיד של בין הערביים, ולי זה צורם כי זה נשמע כקללה ולא ברכה. כדאי לבדוק אם נמצא 'מליצה' זה בהספדים קדומים.
על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 21, 2021 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת ספרים של גדולי ישראל שצינזרו הסכמות במהדורות הבאות
תגובות: 45
צפיות: 6372

Re: רשימת ספרים של גדולי ישראל שצינזרו הסכמות במהדורות הבאות

כאילו שגאון הגאונים וקדוש הקדשים בעל דברי חיים זי"ע היה לו 'חשבונות' לחרף ולגדף... עפ"ל.
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 19, 2021 12:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איכה אשא לבדי - שבח הוא לישראל!
תגובות: 4
צפיות: 217

Re: איכה אשא לבדי - שבח הוא לישראל!

עכ"פ דברי המדרש הם סעד לדברי המשך חכמה [ייש"כ הרב אי"ס על המציאה הנפלאה בדברי הגרמ"ש].
על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 14, 2021 8:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תכנון בנין ביהמ"ק [במחשבה] מכלל מ"ע ועשו לי מקדש?
תגובות: 0
צפיות: 76

תכנון בנין ביהמ"ק [במחשבה] מכלל מ"ע ועשו לי מקדש?

ראה במצו"ב [מהג"מ שאול אלתר שליט"א] סוף עמ' ד' שמביא כן בשם 'יש שפירשו', מאד מעניין מה המקור לשיטה מחודשת זו.
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 12, 2021 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זיוף חתימה במקום צורך גדול
תגובות: 4
צפיות: 279

Re: זיוף חתימה במקום צורך גדול

מונח בזכרוני ששמעתי בשם מרנא הגרש"ז זצ"ל שהמקור היחיד ששקר בכתב אינו נחשב לשקר הוא בספר המדות למוהר"ן מברסלב, ואם זכרוני אינו בכזיב הקשה על כך מגמ'. מסתבר שבספרים העוסקים במורשתו ניתן למצוא דברים ברורים יותר בענין. בקובצי עץ חיים [באבוב] הראשונים היו מאמרים בענין זה מהג"מ שלמה י...
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 11, 2021 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גואל הדם
תגובות: 51
צפיות: 6223

Re: גואל הדם

הגליציאנים יקפצו עם הרש"י בפסחים שהראה הטשבינר רב בעניין חבלה בעמלקי, אך אינו עניין לכאן [זולת אם השפ"א מדבר ברצינות בסברתו מ"ל קטלה כולה כו']. אך דברי הגאון מטשבין ע"ד צחות נאמרו [ועי' קובץ הוספות לשיעורי רמ"ד הלוי עה"ת].
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 11, 2021 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת דברים שבקדושה בעודו נוגע במקומות המכוסים
תגובות: 5
צפיות: 197

Re: אמירת דברים שבקדושה בעודו נוגע במקומות המכוסים

ידוע שי' הגר"א בזה [והובא במשנ"ב] הגם שנח' השמועות אי כוונתו לצואת האף [כך הובא בשם החזו"א] או גם לחוטם שאינו חשיב מקום המכוסה (וכמדומני שכן משמע במור וקציעה), וראיתי לגדול אחד ההולך לאורו של הגר"א ז"ל שלא נזהר בזה בעת מסירות שיעור. ובגוף הדברים נראה (מהלשון והתוכן) שהיא מס'...
על ידי גל של אגוזים
ה' יולי 08, 2021 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנאות 'פגם' בהנהגה, חז"ל או רמב"ם?
תגובות: 38
צפיות: 4290

Re: קנאות 'פגם' בהנהגה, חז"ל או רמב"ם?

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:בעלון 'בנאות דשא' של השבוע דנו בענין, ולא יכלו לקבל שדברים אלו יצאו מפי הרבי מקאצק.

על ידי גל של אגוזים
א' יוני 27, 2021 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 45
צפיות: 5965

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

עושה חדשות כתב:מעל"ע, האם יש ביסוס הלכתי לאלו שנוהגים שהנשים אינן צמות, גם אם אינן מעוברות או מניקות, ואפילו אינן נשואות.


עי' היטב בשו"ת רבי עקיבה יוסף [שלזינגר] או"ח ח"א סי' קע"ד בשם החת"ס.
על ידי גל של אגוזים
ו' יוני 25, 2021 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 233
צפיות: 45477

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

אתמול נתקלתי בלשונו של המהרי"ט אלגאזי מס' בכורות פ"ח אות ס"ד וז"ל,
והנה טעם זה... סהדי במרומים דקיימתיהו מסברתי ושוב זכיתי וראיתי תשובה להרדב"ז כ"י...
על ידי גל של אגוזים
ו' יוני 25, 2021 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 406
צפיות: 99859

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

בס' צדקת הצדיק [לרבי צדוק הכהן מלובלין] נשמטו כשש קטעים מכתי"ק ונדפסו בס' צדקת הצדיק 'המלא' [אינו ב'אוצר'] שהו"ל הרב אליהו מוקוטובסקי [כי-טוב] ז"ל ובקובץ שפתי צדיקים ד' [ע"י ידידנו להבחל"ח הרב יהושע מונדשיין ז"ל. ראה במצו"ב ובמח"כ הכותב ה"ה ד"ר צבי ...
על ידי גל של אגוזים
ג' יוני 22, 2021 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 406
צפיות: 99859

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

בס' צדקת הצדיק [לרבי צדוק הכהן מלובלין] נשמטו כשש קטעים מכתי"ק ונדפסו בס' צדקת הצדיק 'המלא' [אינו ב'אוצר'] שהו"ל הרב אליהו מוקוטובסקי [כי-טוב] ז"ל ובקובץ שפתי צדיקים ד' [ע"י ידידנו להבחל"ח הרב יהושע מונדשיין ז"ל. ראה במצו"ב ובמח"כ הכותב ה"ה ד"ר צבי ל...
על ידי גל של אגוזים
ג' יוני 22, 2021 3:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ראיית חילול שבת
תגובות: 16
צפיות: 715

Re: ראיית חילול שבת

כמדומני שר' דוד פרנקל מספר על החזו"א שהחמיר בזה
על ידי גל של אגוזים
א' יוני 20, 2021 1:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 320
צפיות: 40104

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

ידוע לכל שעובדים על הספר. בבריסק לא מוציאים ספר עד שעוברים עליו לראות שהכל סולת נקייה. כן עשו בני ר' חיים לפני שהוצאיו חי' רבינו חיים הלוי. כן עשו בני הגרי"ז לפני שהוצאיו חי' מרן רי"ז הלוי. וכך עושים גם בספרו של ר' דוד. כמובן זה לוקח קצת זמן. גם שמעתי שהספר הביוגרפי על ר' דוד (ע"י ש....
על ידי גל של אגוזים
א' יוני 20, 2021 1:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 320
צפיות: 40104

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

ידוע לכל שעובדים על הספר. בבריסק לא מוציאים ספר עד שעוברים עליו לראות שהכל סולת נקייה. כן עשו בני ר' חיים לפני שהוצאיו חי' רבינו חיים הלוי. כן עשו בני הגרי"ז לפני שהוצאיו חי' מרן רי"ז הלוי. וכך עושים גם בספרו של ר' דוד. כמובן זה לוקח קצת זמן. שמעתי מאחד העורכים [מגיה ומשפר לשונות*] שבאים ...
על ידי גל של אגוזים
ד' יוני 09, 2021 7:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תמוז - זמני תשובה ממשמשים ובאים, מקור רמז זה?
תגובות: 6
צפיות: 1205

Re: תמוז - זמני תשובה ממשמשים ובאים, מקור רמז זה?

הג"מ שאול אלתר שליט"א שאל, למה לא: זמן תשובה ממשמש ובא...
על ידי גל של אגוזים
ג' יוני 08, 2021 12:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: צנזור ושיכתוב קורות חיים של גדולי ישראל
תגובות: 52
צפיות: 4604

Re: צנזור ושיכתוב קורות חיים של גדולי ישראל

נוטר הכרמים כתב:לא נתפרש מאומה מהי הצנזורה הגסה?
לא הביאו את המכתב?
על ידי גל של אגוזים
ג' יוני 08, 2021 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המפתח על הרמב"ם
תגובות: 1
צפיות: 188

Re: ספר המפתח על הרמב"ם

לא ידוע לי. אך כדאי לציין שבכך עדיין לא יהיה לך ס' הליקוטים וכו'.
על ידי גל של אגוזים
ד' יוני 02, 2021 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1941
צפיות: 440694

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מישהו מכיר את הג"ר מיכל שורקין, שחיבר את הספרים 'מגד גבעות עולם' ובו הנהגות מגדולי ומצוקי ארץ, ובפרט מהגר"מ פיינשטיין, הג"ר לייב מאלין, ועוד. הוא חי עוד? א"כ ניתן להשיגו, בן כמה הוא? שבחו הוא לא ב'מגד גבעות עולם' [הגם שהוא ס' נחמד עם סיפורים מאלפים] אלא ב'הררי קדם' [עניני מועדים...
על ידי גל של אגוזים
ד' יוני 02, 2021 9:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מ"ה ספרי תורה - על מ"ה זה ועל מ"ה זה
תגובות: 36
צפיות: 1764

Re: מ"ה ספרי תורה - על מ"ה זה ועל מ"ה זה

אדיר במרום כתב:יוזם הדבר הוא ר' שמואל דוד הכהן פריעדמאן שליט"א, בעל ה'שדה צופים'
---
הוא אף אמר שאין ביכולתו לממן את כל ה 45 ס"ת, ולכן הוא דוחף ומקדם את היוזמה הזו.


פלוני יצא נקי מנכסיו?
על ידי גל של אגוזים
ד' יוני 02, 2021 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עליותיו (=חידושיו) של ר' טודרוס הלוי אחיין הרמ"ה ליבמות
תגובות: 6
צפיות: 785

Re: עליותיו (=חידושיו) של ר' טודרוס הלוי אחיין הרמ"ה ליבמות

אכן לא שמתי לב לטעות שבס' אוצר ישראל שייחס הס' אוצר הכבוד לר' טודרוס השני.

עי' בשער הס' אוצר הכבוד דפו"ר שכתוב להדיא שהמחבר הוא אבי הרמ"ה.
על ידי גל של אגוזים
ד' יוני 02, 2021 10:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עליותיו (=חידושיו) של ר' טודרוס הלוי אחיין הרמ"ה ליבמות
תגובות: 6
צפיות: 785

Re: עליותיו (=חידושיו) של ר' טודרוס הלוי אחיין הרמ"ה ליבמות

עדיאל ברויאר כתב:לרמ"ה היה אחיין שנקרא ר' טודרוס הלוי.


ר' טודרוס הלוי בעל 'אוצר הכבוד' הוא אבי הרמ"ה, ר' טודרוס הלוי בעל ה'עליות' על יבמות היה בנו של ר' יוסף אחי הרמ"ה, עי' עליו כאן.
על ידי גל של אגוזים
ב' מאי 31, 2021 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מישרים מגיד של הרב ברנפלד
תגובות: 30
צפיות: 9336

Re: ספר מישרים מגיד של הרב ברנפלד

מאשכול הנעול הוא מביא כמה פעמים "מרן שליט"א" בבית מדרשו בירושלים שכונת בית ישראל (בתאריכים בין תש"א - ה' לכאו' הכוונה לרבו הג"מ עקיבא סופר זצ"ל גאב"ד פרשבורג [מח"ס דעת סופר] אצלו למד בחו"ל. אך אולי הכוונה למהרי"צ דושינסקי זצ"ל אצלו למד בארה&quo...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 30, 2021 3:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12623
צפיות: 2355643

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרוש לי עמ' 90-97 (מעמ' האוצר) מס' 'ליקוטי הערות על ספרי תשובות חת"ס' חלק א' (ויש בזה משום זכות הרבים). היות והננו הולך להדפיסו בעז"ה במקום שאין לי גישה לאתרא הדין יהיה לי לתועלת רב אם תוכלו לשולחו אלי בדוא"ל galshelegozim@gmail.com ולהודיע כאן שנשלח [למנוע כפילות העבודה וכו']. בתודה ...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 30, 2021 2:26 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: קבלת קוד [עכשיו]
תגובות: 2
צפיות: 823

Re: קבלת קוד [עכשיו]

aharoni111 כתב:תשלח לי את המספר שיש לך על המדבקה


שלחתי בה"פ
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 30, 2021 2:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על קוצק
תגובות: 67
צפיות: 12800

Re: ספר על קוצק

בבקשה אם מאן דהוא יכול להסביר מה כ”כ מיוחד במהדורה זו, בפרט על פני המהדורה האחרונה ע”פ צמח אמת מנכדו הרמ”צ קאליש בן האדמו”ר מאמשינוב זצ”ל, אשר עשה אזנים לתורת זקינו בצורה ובהיקף שאין לה אח וריע? תבדוק את הספר בעצמך. פנים חדשות באו לכאן. בנוסף להודעתי דלעיל עוד יש לי להעיר על ספר זה שלא נזכר שם כלל ...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 30, 2021 1:11 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: קבלת קוד [עכשיו]
תגובות: 2
צפיות: 823

קבלת קוד [עכשיו]

ראה במצו"ב. האם יש אפשרות לקבל קוד עכשיו?
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 30, 2021 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים
תגובות: 59
צפיות: 10332

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

בפרשתן מבוא' ברש"י שהיה לו ב' שמות ועי' בגו"א מה שמיישב. ועכ"פ כ"ז אינו נוגע לעניננו כי בנידון דידן מדובר על קריאת ב' שמות בבת אחת וז"פ.
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 30, 2021 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על קוצק
תגובות: 67
צפיות: 12800

Re: ספר על קוצק

הספר אי"ה עומד לרדת לדפוס בימים הקרובים. אכן, מלאכת מחשבת סבוכה ומורכבת, פרי עמל ויגיעה של שנים ארוכות לילות כימים, נעשתה על מנת להביא לפני דורשי ומבקשי תורת רבינו הקדוש מקאצק זי"ע, מהדורה מזוככת ונקיה זו, שנופתה נפה אחר נפה בבירור אחר בירור, כדי להעמיד דברים על דיוקם ולהביא את אמרות רבינ...
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 28, 2021 2:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים
תגובות: 59
צפיות: 10332

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

כבר העירו מזה כאן ו כאן . ואי משום הא היה מקום לבע"ד לחלוק דשאני יעקב ישראל שהוא בעצם שם אחד [ע"ש יעקב אבינו ע"ה] אך יש להעיר מ חת"ס אה"ע ח"ב סי' י"ח . אני כשלעצמי איני מבין המושג של שתי שמות, א"א שיהיה שתי שמות לאדם אחד , אלא מאי, אפשר להרכיב שם אחד משתי מילי...
על ידי גל של אגוזים
ד' מאי 26, 2021 1:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות ר' מתתיהו שטראשון לב"ב בהוצאה חדשה של הש"ס
תגובות: 26
צפיות: 4984

Re: הגהות ר' מתתיהו שטראשון לב"ב בהוצאה חדשה של הש"ס

ראיתי היום הגהתו בר"פ השותפין שנראה כמתלוצץ קצת על הרמב"ן [הרמב"ן כ' שדינא דגרמי חביבא לבעלי המשנה ע"ש וכת' ע"ז רמ"ש שנראה שדינא דגרמי חביבין בעיני הרמב"ן וחיבר ע"ז קונטרס גדול]...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 23, 2021 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איחור זמן תפילה במקורות החסידיים
תגובות: 28
צפיות: 3265

Re: איחור זמן תפילה במקורות החסידיים

4. האם יש בנמצא באופן מרוכז, רשימה מפורטת של כל הצדיקים שהיו נוהגים להתפלל בקביעת את תפילת היום הראשונה, (הנקרא שחרית), בשעה מאוחרת שלאחר חצי שעה שלאחר חצות היום?! אם אין רשימה כזאת, האם טרם הגיע הזמן לעשות רשימה כזאת מפורטת, עם מקורות, על כל אחד ואחד מהצדיקים הקדמונים עד צדיקי זמננו שנוהגים כן למע...
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 23, 2021 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 320
צפיות: 40104

תורת הקבלה בבית בריסק

לעיל באשכול הדין [בעיקור בעמ' 3-5 זעיר שם וזעיר שם] נידון קצת בעניין לימוד תורת הקבלה בבית בריסק אשר לא היה ידוע אפי' להרבה מקורבים מרוב הסתרתם אותו [כמנהג הרבה גדולי ישראל זי"ע]. על הגר"ח ידוע כמה עובדות ש'תפסוהו' עם ספר הזהר וכתבי האר"י ז"ל. על הגרי"ז לא ידוע, ואדרבה התבטא...
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 21, 2021 3:38 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבת נאך שבועות
תגובות: 13
צפיות: 1236

Re: שבת נאך שבועות

עי' בקטע הראשון בצד שמאל
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 21, 2021 3:34 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חידוש הרוגאצ'ובי: איסור לימוד בסוכה ◆ חיוב ישוב הדעת בסוכה ◆ גדר לימוד עיוני
תגובות: 19
צפיות: 2049

Re: חידוש הרוגאצ'ובי: איסור לימוד בסוכה ◆ חיוב ישוב הדעת בסוכה ◆ גדר לימוד עיוני

כדאי לציין למ"ש רש"י בב"מ דף ק"ז ע"ב [לגבי הא דפת שחרית מועיל ללימוד התורה] וז"ל בד"ה ללמוד וללמד - מחמת ישוב הדעת.
על ידי גל של אגוזים
ו' מאי 21, 2021 3:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יצחק אייזיק קראסילשציקאוו - הגאון מפאלטאווא
תגובות: 15
צפיות: 2726

Re: ר' יצחק אייזיק קראסילשציקאוו - הגאון מפאלטאווא

דרומי כתב:הרבי מליובאוויטש סיפר על פגישתו עמו ועוד - ראה כאן עמ' 9-10


ייש"כ - מאד מעניין. מדבריו למדתי שהגאון מפולטובה היה מגדל זקן כבר בצעירותו, [ש"מ איש חסיד היה?].

עבור לחיפוש מתקדם