מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1058 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 18, 2021 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אסון רודף אסון
תגובות: 24
צפיות: 594

Re: אסון רודף אסון

קולע אל השערה
על ידי גל של אגוזים
ג' מאי 18, 2021 3:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פי הגבול' - 'הגבול אומר להם'...
תגובות: 7
צפיות: 1123

Re: 'פי הגבול' - 'הגבול אומר להם'...

מדברי המהר"ל בגו"א (על אתר) משמע קצת שהבין ג"כ בדברי רש"י שהגבול היה 'אומר' בפ"מ. שכת' שמשה היה מזהיר את ישראל ע"י שנשא ק"ו ממה שהגבול היה מזהירם. [ומדברי הרא"ם מבוא' שהבין דברי רש"י כפשטיה שלא היה הגבול 'אומר' בפ"מ, אלא שהיה ענין ההגבלה רמוז בעצם הג...
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 13, 2021 11:12 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: צנזור ושיכתוב קורות חיים של גדולי ישראל
תגובות: 16
צפיות: 1853

Re: צנזור ושיכתוב קורות חיים של גדולי ישראל

הנה אשכול בעניין צנזור בתולדות רבי עקיבא יוסף שלזינגר - בעל לב העיברי מאת הרב איתם הנקין הי"ד
על ידי גל של אגוזים
ה' מאי 13, 2021 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לשה"ר בהסטת וילון
תגובות: 20
צפיות: 518

Re: איסור לשה"ר בהסטת וילון

הגרחי"ק מביא דברי הח"ח [בהערה 31] ומחלק (חילוק דק).
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 09, 2021 2:20 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחבר ספר יעסוק בפנימיות ספרו לעת"ל - מקור
תגובות: 3
צפיות: 577

Re: מחבר ספר יעסוק בפנימיות ספרו לעת"ל - מקור

לענ"ד העניין מרומז בריש פ"ה מתנדבא"ר ע"ש היטב [וקצת כעי"ז כת' ב'רמזי אש' שם ע"פ הצל"ח בהקדמתו].
על ידי גל של אגוזים
א' מאי 09, 2021 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבבת חדשות!
תגובות: 20
צפיות: 643

Re: רבבת חדשות!

גא"מ בברכה והודאה קדם הדר"ג הרב עושה חדשות שליט"א - נפת תטפנה שפתותיו דבש וחלב תחת לשונו.
על ידי גל של אגוזים
ה' אפריל 29, 2021 8:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אשכול מקורות בהן נזכר הפורום והחברים בו
תגובות: 29
צפיות: 1384

Re: אשכול לחברי פורום אוצר החכמה הנזכרים בניקם במקומות אחרים

בקונטרס 'ויגשו לשבור הדלת' שבא כמענה על קונטרס 'הכצעקתה' הובא 'צילום מסך' מא' ההודעות באתרא הדין.
על ידי גל של אגוזים
ד' אפריל 21, 2021 8:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: איך הקב"ה מקיים מצוה של ירא"ש
תגובות: 16
צפיות: 636

Re: איך הקב"ה מקיים מצוה של ירא"ש

ידוע הפתגם לתרץ 'קושיא' זו: מה ה"א שוא"ל מעמך [מל' שואל חייב באונסין] כי אם ליראה, כי מצוה זו לא יתואר אצלו. * בעניין דברי הנוע"א ר"פ ויגש שצוטטו לעיל, כמדומני שכבר הערתי באתרא הדין שכבחינה זו וכלשון זו ממש נמצא בדרשות חת"ס בקטע הראשונה לספה"ע, והדברים נוראים למשכיל המע...
על ידי גל של אגוזים
ד' אפריל 21, 2021 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 837
צפיות: 164042

סידור 'סימנים'

אני מחפש זה זמן זמנים טובא להשיג סידור 'סימנים' נוסח אשכנז או נוסח ספרד. לא משנה אם זה חדש או יד שניה וכדו'. * במס' שביעית מכון משנת ר"א ב"כ [שהוא מקבץ המשניות, ירושלמי, גמרות, רמב"ם וכו'] יש הערות רבות על פי' הר"ש. מישהו יודע אם ניתן להשיגו כספר בפ"ע? אפשר לענות במייל galsh...
על ידי גל של אגוזים
ג' אפריל 20, 2021 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4377
צפיות: 1249311

Re: בשורת ספרים חדשים

גמ' - הלואי היה לי ס' זה בעת שלמדתיה
על ידי גל של אגוזים
ג' אפריל 20, 2021 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4377
צפיות: 1249311

Re: בשורת ספרים חדשים

הגיע בחניות כרך נוסף בסדרה הנפלאה של משנת טהרות להג"מ איתמר גרבוז שליט"א עמ"ס נדה.
על ידי גל של אגוזים
ד' אפריל 14, 2021 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 310
צפיות: 54660

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆

מחפש ספר עם מ"מ על סדר מס' שביעית. לא הערות וליקוטים אלא מ"מ בקיצור ממש [ע"ד ס' המפתח].
על ידי גל של אגוזים
ג' אפריל 13, 2021 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת הסוגיות ב"מחשבת חז"ל"
תגובות: 16
צפיות: 809

Re: מחלוקת הסוגיות ב"מחשבת חז"ל"

חשבתי פעם שאולי זה מחמת שרואים רוב המקובלים השתדלו למעט במחלוקת בדברי קבלה שלא יהיה נראה כפגם האמונה חלילה [ע"ד דאיתא בפתח אליהו, כל מאן דאפריש חד מחבריה מאלין עשר ספירות כאי' אפריש בך], ורואין בדברי אגדה כדברי קבלה, ודו"ק.
על ידי גל של אגוזים
ג' אפריל 13, 2021 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 37
צפיות: 2324

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

כדאי לציין לדברי תרוה"ד שהובאו ברמ"א לגבי טיול עם אשתו נדה [והרבה מחברים טעו בזה ובדברי הערוה"ש לגבי טיול ברגל ואכמ"ל].

*

בס' אלף כתב הביא שהכת"ס היה מטייל ם תלמידיו בגינות ופרדיסים בל"ג בעומר.
על ידי גל של אגוזים
ב' אפריל 05, 2021 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הֲל֧וֹא זֶ֦ה א֖וּד מֻצָּ֥ל מֵאֵֽשׁ
תגובות: 20
צפיות: 1245

Re: הֲל֧וֹא זֶ֦ה א֖וּד מֻצָּ֥ל מֵאֵֽשׁ

מנח"ח כידוע בהקדמתו [ויש שחשד חסידי סא"ג בזה]. כוס הישועות למהרשש"ך [עי' הקדמתו שממליץ על ספרו כותר האשכול]. פלא ביותר הס' שו"ת קול יהודה לאבי המהרש"ג שנדפס טרם השואה [כמדומני בסביבות תרצ"ה] ולא נשאר אף אחד זולת דפים בודדים ממש. קיבלתי בה"פ זהו ממש הוצאת ש"ר ...
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 30, 2021 10:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אדם אוהב את בנו יותר מאשר את עצמו?
תגובות: 3
צפיות: 244

Re: אדם אוהב את בנו יותר מאשר את עצמו?

לא הבנתי תמיהתך. מאן יימר שהתורה חייבה ה'מקסימום'. ואפילו על זה כתב הרמב"ן שהוא דרך גוזמא.
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 30, 2021 10:18 pm
פורום: פסח
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני פסח ◆
תגובות: 66
צפיות: 1890

באיזה תקופה נתקן ד' כוסות

במתני' משמע שנתקן בזמן הבית מפני שכללוה במה נשתנה עם השאלה של 'כולו צלי'. האם דברו בזה?
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 30, 2021 9:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הגאולה תלויה באי אמירת שקר
תגובות: 1
צפיות: 188

Re: הגאולה תלויה באי אמירת שקר

בגמ' סנהדרין צ"ז איתא על עקבתא דמשיחא ותהי האמת נעדרת
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 25, 2021 8:00 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גליון בנאות דשא (הגר"ש אלתר)
תגובות: 33
צפיות: 4571

Re: גליון בנאות דשא (הגר"ש אלתר)

קיבלתי
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 25, 2021 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5634
צפיות: 1088835

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הגדש"פ לב העיברי (166 עמ') אינו בנמצא לא בחניות, לא באוצר ולא בה"ב.

למישהו יש הפד"ף? אודה אם יוכל להעלותו או לשלוח באישי.

אני זקוק בעיקור לתפלות שנדפסו שם לפני המצוות לרבות פסוקים המסודרין ע"פ ר"ת של השמות שנעתק ע"י המחבר מסידורי מקובלים שונים.

בתודה מראש
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 25, 2021 1:18 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גליון בנאות דשא (הגר"ש אלתר)
תגובות: 33
צפיות: 4571

Re: גליון בנאות דשא (הגר"ש אלתר)

מחכה לגליון על פסח
על ידי גל של אגוזים
ד' מרץ 24, 2021 2:54 am
פורום: פסח
נושא: מצות של הרב גרוס
תגובות: 43
צפיות: 9195

Re: מצות של הרב גרוס

גם לא נתברר בדבריהם במה שונה אופן עשייתם היום מבשנת תשס"ח, מהתמונות הם נראין אותו דבר.
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 23, 2021 8:44 pm
פורום: פסח
נושא: מצות של הרב גרוס
תגובות: 43
צפיות: 9195

Re: מצות של הרב גרוס

כל המצות שהם בהכשר הרב גרוס נעשין באותו שיטה הנידון כאן?
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 23, 2021 6:13 pm
פורום: פסח
נושא: כשרות מוצרים לפסח
תגובות: 6
צפיות: 270

Re: כשרות מוצרים לפסח

כמדומני כך הוא ג"כ בבקבוקי קוקה-קולה בהכשר הרב שבח צבי לנדא...
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 23, 2021 6:08 pm
פורום: פסח
נושא: ערב פסח שחל בשבת - דינים ומנהגים מיוחדים לקביעות זו
תגובות: 24
צפיות: 1306

Re: ערב פסח שחל בשבת - דינים ומנהגים מיוחדים לקביעות זו

כבר עורר על כך הגר"ש דבליצקי זצ"ל בראש ספרו על 'פורים המשולש'.
על ידי גל של אגוזים
ג' מרץ 23, 2021 2:43 am
פורום: פסח
נושא: חלה ומצה בשביל לחם משנה
תגובות: 2
צפיות: 135

חלה ומצה בשביל לחם משנה

שמעתי כ"פ שמרן החזו"א ז"ל לקח פעם בשבת לפני הפסח חלה וצירף אתו מצה בנגיעה בשביל לח"מ, כאשר ראה שתמהו ע"ז נענה 'קר וקר אינו בולע'. ובד"א, כמדומני שדנו האחרונים לגבי ע"פ שחל בשבת אם המצה עולה בשביל לח"מ שהרי אסור באכילה. שוב שמעתי שר' איצ'ה מאיר טאומן סיפר שראה ...
על ידי גל של אגוזים
ב' מרץ 22, 2021 12:43 am
פורום: פסח
נושא: אלו שמנים מותרים?
תגובות: 20
צפיות: 4830

Re: אלו שמנים מותרים?

אני מחפש מאמר מקיף בירור שי' הפוסקים בעניין שמן כותנה.

בתדה מראש
על ידי גל של אגוזים
א' מרץ 21, 2021 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פריעת חוב בכלי הנזרק מראש הגג
תגובות: 7
צפיות: 327

Re: פריעת חוב בכלי הנזרק מראש הגג

רוב האחרונים חולקים על הקצוה"ח וגם ראייתו מהנמוק"י נדחית מסברא זו שהוא גופיה מביא דברי התוס', אבל הקצוה"ח סובר דהרא"ש נחלק על התוס'. ודכירנא שהגרשש"ק האריך מאד בכ"ז.
על ידי גל של אגוזים
א' מרץ 21, 2021 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פריעת חוב בכלי הנזרק מראש הגג
תגובות: 7
צפיות: 327

Re: פריעת חוב בכלי הנזרק מראש הגג

יצויין לדברי הקצוה"ח בריש סי' ש"צ שמוכיח מהרא"ש ועוד שנח' על התוס'
על ידי גל של אגוזים
ו' מרץ 19, 2021 9:59 am
פורום: פסח
נושא: מצה עשירה ער"פ שחל להיות בשבת
תגובות: 5
צפיות: 254

Re: מצה עשירה ער"פ שחל להיות בשבת

מצה עשירה ער"פ אחר חצות? לענין ברכת המוציא? אחר חצות נח' המחבר והרמ"א בסי' תמ"ד והרמ"א פסק דאסור ע"פ מה שפסק בסי' תס"ב. ואפשר לברך המוציא עי' היטב בתשו' אג"מ או"ח ח"א סי' קנ"ה. אך יצויין דהרבה חסידים הקפידו לאכול דוקא חמץ בע"פ ובפרט כאן שאמרו ח...
על ידי גל של אגוזים
ו' מרץ 19, 2021 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: "דרך רחוקה" בפסח שני
תגובות: 20
צפיות: 1222

Re: "דרך רחוקה" בפסח שני

לפי המובא במכתבו של הגרש"מ דיסקין שלא הובא כאן בשלימותה/בחסרונ"ה. עיין שם. אולי לא כדאי לעיין שם.
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 11:49 pm
פורום: פסח
נושא: לא מכר חמץ <מכירת חמץ של אחרים שלא בידיעתם>
תגובות: 31
צפיות: 1628

Re: לא מכר חמץ <מכירת חמץ של אחרים שלא בידיעתם>

בעיקור השאלה של פותח האשכול יש לציין דבריו המחודשים של הקצוה"ח בסי' רס"ב סק"א
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 11:41 pm
פורום: פסח
נושא: יאכל חמץ בפסח ולא יעבור?
תגובות: 15
צפיות: 639

Re: יאכל חמץ בפסח ולא יעבור?

חמץ אסור באכילה במשהו מה"ת דח"ש אסור מה"ת [והרמב"ם נקט לשון זו לגבי איסור אכילה במשהו בפ"א ה"ז] כן הוא בכל איסורי אכילה. אבל אין לוקין עליו ואין מביאין קרבן עליו אלא בכזית. לא ראיתי שידון פותח האשכול במלקות וקרבן אלא באיסור. [וכמובן לא עלה על דעת אף אחד שרק חמץ אסור בח...
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 11:02 pm
פורום: פסח
נושא: יאכל חמץ בפסח ולא יעבור?
תגובות: 15
צפיות: 639

Re: יאכל חמץ בפסח ולא יעבור?

עזריאל ברגר כתב:לא מחכמה שאלת על זאת.


חמץ אסור באכילה במשהו מה"ת דח"ש אסור מה"ת [והרמב"ם נקט לשון זו לגבי איסור אכילה במשהו בפ"א ה"ז].

הסברא שנתת הוא פשוט אך א"א לאומרו לפי"ד המהר"ם מינץ שהביא פותח האשכול.
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?

לא שמעתי דיונים בזה אך לפו"ר נראה דלכאו' אחר שהוסיפו בקשה לנוסח זה תו ל"ש בהודאה. (וידוע שי' הא"א שדן שיכול לאומרו בשומע תפלה אחר שהוסיפו בקשה דלא כמג"א וש"פ).
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 10:26 pm
פורום: פסח
נושא: יאכל חמץ בפסח ולא יעבור?
תגובות: 15
צפיות: 639

Re: יאכל חמץ בפסח ולא יעבור?

מה בכך דכתותי מיכתת שעוריה הרי חמץ אסור במשהו. כעין שאילתא דידך היה לי בדברי מהר"ם חלאוה שכתב דמאחר שביטלו הוה כעפר וע"כ אינו עובר בב"י וב"י והק' א"כ למה עובר באכילתו ותי' דאחשביה ע"ש. והנה אם אכלו בשוגג ג"כ אחשביה אך אם אכלו בתערובות הרי לדברי ה"ר יקיר שהובא ...
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 10:56 am
פורום: פסח
נושא: העסק בהלכות הפסח וביציאת מצרים כל הלילה- עיונים וציונים
תגובות: 95
צפיות: 6957

Re: ראיה מפסוקים שמותר לישון בליל הסדר

בתוספתא דפסחים (פרק י') איתא: חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח 'כל הלילה' - ומשמע דאין לישון כלל!!! (ולא כפסק השו"ע עד שתחטפנו שינה). והנה, מעשה סנחריב שמתו כל חילותיו כשצר על ירושלים, היה בליל הסדר, כמבואר בילקוט (ובעוד מדרשים). ובפסוקים כתוב: וַיְהִי בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֵּצֵא מַלְאַךְ ה' וַיַּךְ...
על ידי גל של אגוזים
ה' מרץ 18, 2021 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר
תגובות: 12
צפיות: 1675

Re: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר

מהענבים גופייהו [אין פנאי בידי להסביר כל התהליך, קחם נא מהמכלול].

עבור לחיפוש מתקדם