מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' אוקטובר 12, 2021 1:02 pm

בשו"ע סימן ל"ד הכריע מרן במחלוקת רש"י ור"ת בענין סדר הנחת פרשיות התפילין בבתים, במילים "ומנהג העולם כרש"י והרמב"ם".
כלומר לכאו' הכריע את ההלכה מכח מנהג העולם, מהאי דינא דהירושלמי בכמה מקומות: אם ראית הלכה רופפת בידך-הלך אחר המנהג, וכן בבבלי: "פוק חזי מאי עמא דבר".

והשאלות הן:
א.) האם אפשר שיבוא חכם וגדול בדורנו ויכריע את ההלכה נגד המנהג? (נניח שהצליח להביא ראיות נכוחות כשיטת ר"ת), או שהכרעת המנהג היא סופית ולעולם, ואין אחריה דבר.
ב.) אם נניח שהכל תלוי במנהג העולם ולא בהכרעת חכם גדול ככל שיהיה, האם אותו חכם שהכריע כנ"ל יכול לפעול ולהשפיע על שינוי המנהג? (ובעקבות שינוי המנהג - יוכרע אחר כך כפי שיטתו)
ג.) אם נניח שישתנה מנהג העולם, שיתחילו להניח רק תפילין דר"ת (בין בגלל הכרעה הלכתית חדשה בדבר, ובין בגלל שכך קרה בעקבות נסיבות ציבוריות כלשהן), האם הכרעת ההלכה תשתנה בעקבות המנהג המתחדש? או שכבר הוכרעה ההלכה לעולם כפי המנהג הישן, ואין אחריה דבר.

עזריאל ברגר
הודעות: 10020
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוקטובר 12, 2021 6:06 pm

אלו הם דברי הגמרא (יבמות קב,א):
אמר רבה אמר רב כהנא אמר רב אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל

אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' אוקטובר 12, 2021 6:49 pm

איני נמצא כעת בסוגיא ביבמות, אך בפשטות הכוונה היא שאם יש "מסורת" בעם מחמת המנהג מה מהות "נעל" בתורה, הרי שהולכים בזה אחר ה"מנהג" המעיד על המסורת, וכפי שאנו יודעים מה"מנהג" ש"פרי עץ הדר" זה אתרוג ולא תפוז.
כלומר, כאשר אנו מסופקים מה משמעות שם של חפץ מסוים בתורה, (לדוגמא: אם לשון התורה אינו תואם תמיד ללשון חז"ל), נלך בזה אחר ה"מסורת" הנודעת לנו מן המנהג.
אך אין זה נוגע לכאורה, למקרה בו אין אנו יודעים כיצד להכריע במחלוקת רש"י ור"ת בתפילין, שנקרא "הלכה רופפת בידינו".
ואדרבה, אם ה"מנהג" בתפילין מעיד לנו על ה"מסורת" שכך קיבלנו ממשה רבינו ע"ה, שזה סדרן של תפילין, מה יש לר"ת לחלוק בזה. כפי ששם בגמ' אין מחלוקת לגבי סנדל.
ובפשטות, "מנהג העולם", שמדבר עליו השו"ע אינו מדבר על "מסורת" כלשהי מימות משה רבינו ע"ה, אלא על הנהגת העולם שהתחילה להתגבש בשלב כלשהו, שהיא גם מכריעה את ההלכה מסיבה מסויימת. (ועיין בבית יוסף בסי' ל"ד, שהביא דברי הרשב"א שהכריע כרש"י וכן הכריעו הרמב"ן ור' יונה - וכך גם עשו מעשה בעצמן והנהיגו)

פלוריש
הודעות: 1631
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי פלוריש » ג' אוקטובר 12, 2021 9:03 pm

המנהג בשקיעה השתנה

אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' אוקטובר 12, 2021 11:15 pm

הרא'ש בשו'ת כלל נ'ה סי' י' מבאר דין 'הלך אחר המנהג'
וכותב: 'אם יש רפיון בהלכה שאין ברור לך כמי נפסקה ההלכה וראית שנוהגין, הלך אחר המנהג, דיש לתלות שנראה לגדולים שהנהיגו המנהג שהלכה כן, אבל במקום שאין רפיון בהלכה אין לך לילך אחר המנהג שהוא נגד ההלכה'.
והעולה מדבריו לכאו':
א. שחכם יכול להכריע את ההלכה נגד המנהג. כפי שיכול לחלוק על הגדולים שהנהיגו את המנהג.
ב. מכח סעיף א' החכם גם יכול לחייב את הציבור לשנות את מנהגם, כי הרי המנהג בסה'כ 'מודיע' לנו מה הוכרע ע'י הגדולים שהנהיגוהו, אבל ברגע שההלכה השתנתה בהכרעה חדשה, כך גם המנהג חייב להשתנות.
ג. מנהג שנשתנה מאליו, אם לא נשתנה על פי הכרעת גדולים, לא משגחינן ביה.

עזריאל ברגר
הודעות: 10020
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אוקטובר 13, 2021 1:08 pm

פלוריש כתב:המנהג בשקיעה השתנה

אכן. וגם בעוד כמה דברים השתנו מנהגים, רובם לחומרא (כגון פרוזבול, או ההקפדה להתפלל בדרך כלל תפילת ערבית בזמנה).

אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' אוקטובר 13, 2021 1:23 pm

עזריאל ברגר כתב:
פלוריש כתב:המנהג בשקיעה השתנה

אכן. וגם בעוד כמה דברים השתנו מנהגים, רובם לחומרא (כגון פרוזבול, או ההקפדה להתפלל בדרך כלל תפילת ערבית בזמנה).


התפיסה המקובלת בציבור היא, שאם כך הוכרע בשו"ע להלכה, גם בעקבות המנהג, אין לשנות את ההלכה!
ואולם נראה מדברי הרא"ש לכאורה, שבכל מקום שהוכרע על פי מנהג, הואיל והוכרע בגלל שהלכה היתה רופפת בידינו, עדיין ניתן עקרונית להכריע במחלוקת ולהפוך את המצב,
מ"הלכה רופפת" להלכה ברורה ומוכרעת, ואז אין מקום להכרעת המנהג, והוא צריך להשתנות, וניתן אף לכוף ולחייב את הציבור לשנות את מנהגם.

לבי במערב
הודעות: 7828
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוקטובר 13, 2021 6:46 pm

אינו מדויק. זו התפיסה המקובלת בציבור אחרי מאות שנים בהן כבר הוכרעו המחלוקות ע"י גדולי־התורה, ומה שעדיין נסתפקו בהם - לא לנו משפט הבח'ירה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' אוקטובר 13, 2021 9:55 pm

לבי במערב כתב:אינו מדויק. זו התפיסה המקובלת בציבור אחרי מאות שנים בהן כבר הוכרעו המחלוקות ע"י גדולי־התורה

זה בעצם מה שהרא"ש אומר, שהמנהג מודיע לנו מה הוכרע.
אבל למה נמנע מחכם בדורנו להביא ראיות מכריעות חדשות? הרי נוצר מצב של ש"אין הלכה רופפת" בידינו. וכדברי הרא"ש.
לענ"ד נראה, כי התפיסה הציבורית מושתתת על הבנה שהמנהג מצביע על סייעתא דשמיא לעם ישראל שלא יטעה בהלכה, ואם לא נביאים הם - בני נביאים הם,
לכן לא ניתן (לתפיסתם) לאף חכם באשר הוא להביא ראיות חדשות ולהכריע את המחלוקת נגד המנהג.
וממילא פסק השו"ע לא ישתנה לעולם (גם ב"לו יצויר").

לבי במערב
הודעות: 7828
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוקטובר 13, 2021 10:26 pm

אליהו בן עמרם כתב:אבל למה נמנע מחכם בדורנו להביא ראיות מכריעות חדשות?
כי הענינים העיקריים והמכריעים כבר נדונו ונטחנו היטב.
אך ויכוח־סרק הוא זה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' אוקטובר 13, 2021 11:13 pm

חלילה לי מלכפות על מר ויכוח שמכנה אותו כ'סרק'.
אך נראה לי שיש חוסר הבנה אצל מי מאיתנו מה הסיבה ש'מנהג' מכריע את ההלכה.
הרי ברור שאם המחלוקת בהלכה נטחנה היטב והוכרעה ההלכה ע'י חכמי הדורות, אין מה להסתמך על המנהג של העם. כי הרי יודעים אנו את ההכרעה כבר מחכמי הדורות.

ואם ננסה לבחון את הדבר מזוית נוספת,
מה נאמר על הכרעת רבינו החזו'א זצ'ל בענין קדושת שביעית בפירות נכרי.
הרי גם נידון זה נטחן עד דק עד לתקופתו, והמנהג בארץ ישראל ולכה'פ בירושלים היה כשיטת הבית יוסף ולא כהמבי'ט.
ובא רבינו החזו'א זצ'ל והכריע כהמבי'ט ונגד המנהג.

לבי במערב
הודעות: 7828
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' אוקטובר 14, 2021 5:56 am

כוונתי פשוטה: הנחת־היסוד הציבורית היא כי מנהגים שיש לשנותם כבר נדונו ותוקנו, והמחלוקות הנשארות הן ספקות שאין בכחנו להכריען.
כל ציבור נוקט נקודת־זמן אחרת שבה נשלם ענין זה, ולכן לק"מ מד' החזו"א הנז'.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1282
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: האם ניתן לשנות הלכה שהוכרעה מכח מנהג העולם?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אוקטובר 14, 2021 6:36 pm

בשו"ת יד אליהו (פסקים סי' כ"ה) איתא:
"הרי מבואר לנו שמה שהמנהג מוסכם אצל כלל ישראל, הוא על פי רוח הקודש, שהשם יתברך הופיע ביניהם, וממש כעל פי נביא הנהיגו, כי על ידי הרצון והמעשה לשם שמים, מאיר השם יתברך בכלל כנסת ישראל רוח הקודש איך לנהוג. ויש ראיה לזה מפסחים (דף סו ע"א): אם אינם נביאים - בני נביאים הם"

מדבריו לכאורה נראה, שחכם בדורו לא יכול לשנות מה שנקבע על פי מנהג העם, גם אם הכריע את ה"הלכה הרופפת" בידינו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 149 אורחים