מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

דעת תפילה ופירושה, חקר ועיון בנוסחאות ומנהגי התפילה, לשונם ומקורם של פייטנים
נוטר הכרמים
הודעות: 8353
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' דצמבר 21, 2016 1:25 pm

איתא ביומא פז, ב:
תנו רבנן מצות וידוי... והיכן אומרו, יחיד אחר תפלתו, ושליח צבור אומרו באמצע. מאי אמר. אמר רב אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר ממעמקי הלב.

ופירש רש"י,
ממעמקי הלב - תפלה היא.

וכתב בהגהות הרש"ש, וז"ל,
לפלא בעיני שנשמט וידוי זה מנוסח סדר תפלותינו, וע"כ לא ידענו מה הוא.

אולם באמת אין כאן השמטה מנוסח סדר התפילה, וגם נפתרת התעלומה היכן היא אותה תפילה, בדברי בעל העיטור (עשרת הדיברות הלכות יום הכיפורים דף קח טור ב), וז"ל,
ומסתברא דמר זוטרא אדרב המנונא מעמקי הלב דשמואל היינו ותעלומות סתרי כל חי, ודלוי אנו אומרים תחלה כי ביום הזה יכפר עליכם כו', ורבון העולמים דר"י הוא שאנו אומרים יה"ר מלפניך רבון העולמים שתמחול לנו וכו', ודרב יהודה בתחלת פסוקי דרחמי... וביוה"כ שהוא יום מחילה וסליחה אנו מרבין בסליחות ומתודין ככולהו אמוראי.

הרי לנו שאין 'מעמקי הלב' מטבע תפילה בפנ"ע, אלא זה משפט מסוים מבין פסוקי הוידוי שאנו נוהגים לומר בין וידוי אשמנו לוידוי על חטא.
סימוכין לדברי בעל העיטור יש למצוא בלשון הרי"ד בפסקיו כאן, וז"ל,
ושמואל אמר אתה יודע מעמקי הלב.
והיינו דתחילת הוידוי זהה לדברי רב, אלא שהמכוון הוא להמשך הוידוי.
יתירה מזו מצינו בלשון הרא"ש כאן,
ושמואל אמר אתה מבין תעלומות לב.
הרי שהנוסח כמעט זהה למילים 'ותעלומות סתרי כל חי'.
ויתכן עוד לפי"ז, שבאמת אין כאן נוסחאות של וידויים שונים בין האמוראים, אלא כולם היו אומרים את פסוקי הוידוי השונים, כפי שרובם נמצאים לפנינו, אלא שכל אמורא היה פותח את הוידוי בפסוק אחר, כך עולה מלשון הרי"ד בפסקיו כאן,
פי' כל אלה הם ראשי וידויין שהיו מסודרין להם והיו מאריכין בהם דברים
. וכ"כ בשבלי הלקט הל' יוה"כ סי' שיט.
וכן נקט גם בשפת אמת כאן על דברי לוי שאמר 'ובתורתך כתוב לאמור', ופי' רש"י, כי ביום הזה יכפר, וז"ל,
צ"ע דהא זה אינו וידוי כלל, וצ"ל דכל אלו הם רק פתיחת דברים דפליגי במה פותח לומר הוידוי.

נוטר הכרמים
הודעות: 8353
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' דצמבר 21, 2016 1:27 pm

בהמשך הגמ',
רבי יוחנן אמר רבון העולמים. ופירש"י, כי לא על צדקותינו.
[בהגהות וציונים במהדורת עוז והדר מובא כי בכמה כת"י ליתא למילת 'כי']. וכ"כ בספר יראים (סי' רסג).
אולם הרא"ש מבאר,
רבי יוחנן אמר רבון העולמים רבו עונותינו מלמנות ואשמותינו עצמו מספר
. ולכאורה נראה כי נפלה כאן טעות, כי בגירסא דילן 'רבו עונותינו' זה וידוי דרבי יהודה המובא מיד לאחר דברי ר' יוחנן, ואולי נחסרו כמה מילים.
לפי דעת רש"י, הרי אנו אומרים את וידויו של ר' יוחנן בשני וחמישי בפסוקי התחנונים שאומרים לאחר חזרת הש"ץ.
וראה עוד בסדר התפילות להרמב"ם, וז"ל,
מנהגנו להתחנן בנפילת פנים בדברים ופסוקים אלו פעמים בכולן ופעמים במקצתן, לפיכך אני כורע ומשתחוה ומתחנן לפניך אדון העולם אלהי האלהים ואדוני האדונים כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים יי' שמעה יי' סלחה יי' הקשיבה ועשה אל תאחר מה נאמר לפניך השם מה נדבר ומה נצטדק חטאנו עוינו והרשענו ומרדנו וסרנו ממצותיך וממשפטיך לך יי' הצדקה ולנו בשת הפנים הושחרו פנינו מפני חטאתינו ונכפפה קומתנו מפני אשמותינו אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש אלהי בושתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עוונותינו רבו עד למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה למען שמך והושיענו כמו שהבטחתנו על ידי נביאך למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם לא לנו יי' לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם אנא יי' אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה וסלחת לעוננו כי רב הוא, יי' שמעה יי' סלחה יי' הקשיבה ועשה ואל תאחר למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך.

ואולי לזה נתכוין המאירי כאן, וז"ל,
ועקר הוידוי אבל חטאנו וכו' עד ולא שוה לנו אלא שנהגו להוסיף בו נוסחאות ישנות מימי התלמוד וכמו שהוזכרה כאן אתה יודע רזי עולם שאנו נוהגים בו ביום הכפורים, ורבון העולמים שאנו נוהגים בה בכל יום.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1575
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ד' דצמבר 21, 2016 2:34 pm

ממעמקי הלב.JPG
ממעמקי הלב.JPG (55.52 KiB) נצפה 8614 פעמים

(מדברי ר"מ מאזוז, בס' ארים נסי - גיטין, עמ' 36).

האם יש לאי מי את המאמר המוזכר?
והאם נתנו סימוכין לכך שכוונת שמואל לתפילה זו?

עושה חדשות
הודעות: 10359
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' דצמבר 22, 2016 12:41 am

ומה בנוגע לגי' הראש' אתה יודע עומקו של לב? אין משהו בגניזה?

ישראל אליהו
הודעות: 1771
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' דצמבר 22, 2016 10:04 am

יוצא פוניבז' כתב:

האם יש לאי מי את המאמר המוזכר?

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?176277&

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ה' דצמבר 22, 2016 1:36 pm

יש"כ לרבנים הכותבים (הרבה חיפשתי בעניין זה, וכעת רווח לי).
להלן הקולמוס שהוזכר כאן:
קולמוס תשרי תשס''ט- ממעמקי הלב..jpg
קולמוס תשרי תשס''ט- ממעמקי הלב..jpg (219.83 KiB) נצפה 8578 פעמים


מה זה 'HUCA' ?

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' דצמבר 23, 2016 9:27 am

פי האתון כתב:
מה זה 'HUCA' ?


יש מי שיודע?
הרב משנ"נ ?
הרב ח"ב?

בברכה המשולשת
הודעות: 12652
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' דצמבר 23, 2016 9:34 am

פי האתון כתב:
פי האתון כתב:
מה זה 'HUCA' ?


יש מי שיודע?
הרב משנ"נ ?
הרב ח"ב?


כתב העת המחקרי הותיק של הסמינר הרפורמי באמריקע

מה שנכון נכון
הודעות: 10545
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' דצמבר 23, 2016 9:37 am

השם המלא: HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL.
הקובץ הנ"ל נמצא בג'סטור, אך צריך מנוי כדי לקבל גישה.

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' דצמבר 23, 2016 9:51 am

ייש"כ.

אולי אפשר להשיג את הקטע המדובר, דרך פרוייקט הגניזה?

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' דצמבר 23, 2016 11:25 am

כעת ראיתי בפרידברג.

איני יודע אם זה אותו קטע אבל זה קצת דומה.

מפרויקט הגניזה.jpg
מפרויקט הגניזה.jpg (171.13 KiB) נצפה 8537 פעמים

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' דצמבר 23, 2016 11:42 am

קטע נוסף...
מפרויקט הגניה 2.jpg
מפרויקט הגניה 2.jpg (174.85 KiB) נצפה 8535 פעמים

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » א' דצמבר 25, 2016 11:00 am

מישהו יודע מהיכן לקח הרב מזוז את הנוסח שהובא לעיל?

עושה חדשות
הודעות: 10359
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' ספטמבר 28, 2017 9:12 pm

נוטר הכרמים כתב:ויתכן עוד לפי"ז, שבאמת אין כאן נוסחאות של וידויים שונים בין האמוראים, אלא כולם היו אומרים את פסוקי הוידוי השונים, כפי שרובם נמצאים לפנינו, אלא שכל אמורא היה פותח את הוידוי בפסוק אחר, כך עולה מלשון הרי"ד בפסקיו כאן,
פי' כל אלה הם ראשי וידויין שהיו מסודרין להם והיו מאריכין בהם דברים
לכאו' הכוונה שהיו נוסחאות שונות של וידויים, וכל אמורא הזכיר 'פתיחה' של נוסח אחר.
אגב, מי חיבר את "אתה מבין תעלומות לב"?

ההוא גברא
הודעות: 585
הצטרף: ב' אוגוסט 29, 2011 4:19 pm

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי ההוא גברא » א' אוקטובר 01, 2017 1:45 pm

פי האתון
אין זה וידוי כלל ואינו של האמורא שמואל אלא זה הפיוט הקדוש ממנהג צרפת רשות לסדר העבודה אתן תהילה לא-ל המהולל, שחיבר אותו שמעון כיפא הוא פטרוס האפיפיור הראשון.
ואילו היית שם לב היית רואה שהוא ע"פ א"ב כפול ארבע, והעמוד שמתחיל מעמקי לב הוא העמוד השני והעמוד הבא מסתיים בל'.

הוידוי שבגירסת הרא"ש, אתה מבין תעלומות לב, הוא פיוט בסדר א"ב כפול שנמצא במחזורי האשכנזים בחזרת הש"ץ בין וידוי אשמנו לוידוי אתה יודע, אבל כבר מתקופת הראשונים נהגו ברוב הקהילות לדלג עליו, ואומרים רק סופו: שמך מעולם עובר על פשע וכו'.

והוידויים על סדר א"ב אינם הוידויים של הגמרא אלא הרחבות מאוחרות. עיין סידור רס"ג.

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' אוקטובר 13, 2017 11:54 am

ההוא גברא כתב:פי האתון
אין זה וידוי כלל ואינו של האמורא שמואל אלא זה הפיוט הקדוש ממנהג צרפת רשות לסדר העבודה אתן תהילה לא-ל המהולל, שחיבר אותו שמעון כיפא הוא פטרוס האפיפיור הראשון.
ואילו היית שם לב היית רואה שהוא ע"פ א"ב כפול ארבע, והעמוד שמתחיל מעמקי לב הוא העמוד השני והעמוד הבא מסתיים בל'.

הוידוי שבגירסת הרא"ש, אתה מבין תעלומות לב, הוא פיוט בסדר א"ב כפול שנמצא במחזורי האשכנזים בחזרת הש"ץ בין וידוי אשמנו לוידוי אתה יודע, אבל כבר מתקופת הראשונים נהגו ברוב הקהילות לדלג עליו, ואומרים רק סופו: שמך מעולם עובר על פשע וכו'.

והוידויים על סדר א"ב אינם הוידויים של הגמרא אלא הרחבות מאוחרות. עיין סידור רס"ג.


ייש"כ.
האם תוכל להעלות צילום של פיוט זה?

אשוב ואשאל האם יש מי שיש לו מנוי לג'סטור ויוכל להעלות כאן ' HUCA חלק א' עמוד 383'?
אנא!

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » א' אוקטובר 15, 2017 12:41 pm

כעת מצאתי במחזור גולדשמיד
אתן תהילה.jpg
אתן תהילה.jpg (177.32 KiB) נצפה 7970 פעמים

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ג' אוקטובר 17, 2017 10:56 am

מצורף גם אתה מבין תעלומות לב מגולדשמיד.

אתה מבין תעלומות.jpg
אתה מבין תעלומות.jpg (148.6 KiB) נצפה 7951 פעמים

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' אוקטובר 20, 2017 11:24 am

כעת מצאתי בס"ד את קטע הגניזה המדובר של וידוי שמואל.
והרי הוא לפניכם:

וידוי של שמואל.jpg
וידוי של שמואל.jpg (500.53 KiB) נצפה 7933 פעמים

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' אוקטובר 20, 2017 11:31 am

מצורף גם פיענוח כתב היד.
HUCA.jpg
HUCA.jpg (342.82 KiB) נצפה 7931 פעמים


מי שרוצה את המאמר המלא מ'HUCA' (באנגלית) שיפנה אלי באישי.

יאיר1
הודעות: 1500
הצטרף: ב' ינואר 13, 2014 2:10 pm

תפילות אבודות??

הודעהעל ידי יאיר1 » א' מאי 27, 2018 10:48 pm

יומא פז:
תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה קודם שיאכל וישתה, שמא תטרף דעתו בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם שאכל ושתה - מתודה לאחר שיאכל וישתה, שמא אירע דבר קלקלה בסעודה. ואף על פי שהתודה ערבית - יתודה שחרית, שחרית - יתודה במוסף, במוסף - יתודה במנחה, במנחה - יתודה בנעילה. והיכן אומרו? יחיד אחר תפלתו, ושליח צבור אומרו באמצע. מאי אמר? - אמר רב: אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר: ממעמקי הלב. ולוי אמר: ובתורתך כתוב לאמר. רבי יוחנן אמר: רבון העולמים. רבי יהודה אמר: כי עונותינו רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר. רב המנונא אמר: אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא ומה שחטאתי מרוק ברחמיך אבל לא על ידי יסורין. והיינו וידויא דרבא כולה שתא. ודרב המנונא זוטא ביומא דכפורי.

מי יודע מהן התפילות הללו?
והאם הן קיימות היכן שהוא?

ישראל אליהו
הודעות: 1771
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: תפילות אבודות??

הודעהעל ידי ישראל אליהו » א' מאי 27, 2018 10:52 pm

נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב א' דצמבר 27, 2020 2:15 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: האשכולות מוזגו. יישר כח.

יאיר1
הודעות: 1500
הצטרף: ב' ינואר 13, 2014 2:10 pm

Re: תפילות אבודות??

הודעהעל ידי יאיר1 » א' מאי 27, 2018 11:42 pm

תודה רבה.
אין על פורום אוצר החכמה!!!

עושה חדשות
הודעות: 10359
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוקטובר 06, 2019 11:28 pm

עוד הערה.
כל הוידויים נאמרים בלשון רבים, מלבד האחרון שבהם (כפי נוסחתינו) -
רבא בתר צלותיה אמר הכי: אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין וחלאים רעים. והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי.

אולי אי נימא ד"שלא אחטא עוד" בא לכלול קבלה לעתיד, יש ליתן טעם למה דוקא זה נאמר בלש' יחיד.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13280
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' אוקטובר 10, 2019 11:28 pm

כידוע שלגנוב מהאנצ"ת מקילים כולם, שהרי לכך נוצרת.
ובכן כל ההפניה לאוקה ולוידוי המופיע שם וההשערה שלזה נתכון הרא"ש וכו'
הכל בערך וידוי של האנצ"ת שבכרך יא, (נדפס לראשונה בתשכ"ה!)

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ג' אוקטובר 22, 2019 11:56 am

איש_ספר כתב:כידוע שלגנוב מהאנצ"ת מקילים כולם, שהרי לכך נוצרת.
ובכן כל ההפניה לאוקה ולוידוי המופיע שם וההשערה שלזה נתכון הרא"ש וכו'
הכל בערך וידוי של האנצ"ת שבכרך יא, (נדפס לראשונה בתשכ"ה!)

יש"כ על ההפניה, ואנכי לא ידעתי.

כב' נוצר לתפוס גנבים...?

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' דצמבר 01, 2019 7:40 pm

[

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ד' ספטמבר 30, 2020 12:45 pm

מה זה 'כיבדנו אוזן'?
כיבדנו אוזן.jpg
כיבדנו אוזן.jpg (15.45 KiB) נצפה 2990 פעמים

(המסתבר שיש כאן טעות וצ"ל 'כיזבנו' אבל מה זה 'אוזן'?).

עיניו כיונים
הודעות: 271
הצטרף: א' ינואר 04, 2015 11:32 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עיניו כיונים » ד' ספטמבר 30, 2020 1:13 pm

פי האתון כתב:מה זה 'כיבדנו אוזן'?
כיבדנו אוזן.jpg

(המסתבר שיש כאן טעות וצ"ל 'כיזבנו' אבל מה זה 'אוזן'?).

אין כאן שום טעות. כיבדנו כמו הכבדנו (ובלשון הפייטנים יש גם 'כיבדנו לבב'). הכבדת אוזן אמורה כבר במקרא (ישעיה ו י, זכריה ז יא), ובישעיה נט א "ולא כָבְדה אזנו משמוע".

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ג' אוקטובר 13, 2020 10:37 am

עיניו כיונים כתב:
פי האתון כתב:מה זה 'כיבדנו אוזן'?
כיבדנו אוזן.jpg

(המסתבר שיש כאן טעות וצ"ל 'כיזבנו' אבל מה זה 'אוזן'?).

אין כאן שום טעות. כיבדנו כמו הכבדנו (ובלשון הפייטנים יש גם 'כיבדנו לבב'). הכבדת אוזן אמורה כבר במקרא (ישעיה ו י, זכריה ז יא), ובישעיה נט א "ולא כָבְדה אזנו משמוע".

יש"כ.
האם יש עוד נוסח וידוי בו מופיעה מטבע לשון זו?

עיניו כיונים
הודעות: 271
הצטרף: א' ינואר 04, 2015 11:32 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עיניו כיונים » ג' אוקטובר 13, 2020 11:49 am

כן, כאן הובא נוסח אחר לוידוי (שורה 11) מקטע גניזה שבקיימבריג', ובאות כף: כבדנו אזן.
גם בנוסח אחר של 'אבינו מלכנו' משולב בוידוי, שקישרתי כאן, כתוב באות כף: א[בינו] מ[לכנו] כובדנו אוזן לפ[ניך], ומסתבר לתקן כיבדנו.

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ה' אוקטובר 15, 2020 5:31 pm

עיניו כיונים כתב:כן, כאן הובא נוסח אחר לוידוי (שורה 11) מקטע גניזה שבקיימבריג', ובאות כף: כבדנו אזן.
גם בנוסח אחר של 'אבינו מלכנו' משולב בוידוי, שקישרתי כאן, כתוב באות כף: א[בינו] מ[לכנו] כובדנו אוזן לפ[ניך], ומסתבר לתקן כיבדנו.

לא נפתח אצלי, התוכל במטותא להעלות כקובץ/כתמונה?

לבי במערב
הודעות: 7749
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' אוקטובר 16, 2020 2:23 am

מצו"ב:
לכידה.JPG
לכידה.JPG (31.72 KiB) נצפה 2801 פעמים
לכידה ב.JPG
לכידה ב.JPG (40.52 KiB) נצפה 2801 פעמים

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ו' אוקטובר 16, 2020 9:47 am

לבי במערב כתב:מצו"ב:
לכידה.JPG
לכידה ב.JPG

יש"כ, תבורך.
נוסח הוידוי שהעלת דומה מאד לנוסח הגניזה שהעליתי לעיל, (ואף יתכן שזה אותו קטע ממש)...

עיניו כיונים
הודעות: 271
הצטרף: א' ינואר 04, 2015 11:32 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עיניו כיונים » א' אוקטובר 18, 2020 1:17 pm

פי האתון כתב:נוסח הוידוי שהעלת דומה מאד לנוסח הגניזה שהעליתי לעיל, (ואף יתכן שזה אותו קטע ממש)...

גם אני חשבתי כך תחילה, בדקתי וראיתי שלא כן, וגם בהמשך הוידוי מתרחקים שניהם זה מזה.

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ד' ספטמבר 15, 2021 1:54 am

לרגל יוה"כ הקרב ובא, אני מעלה כאן את וידוי שמואל השלם, מנוקד כפי שנוקד בכתב היד (כולל הניקוד העליון), כולל קצת הערות.
אשמח אם יבואו הוספות/הארות/הערות.

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ד' ספטמבר 15, 2021 1:57 am

.

עץ הזית
הודעות: 122
הצטרף: ה' מרץ 04, 2021 8:55 pm

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי עץ הזית » ד' ספטמבר 15, 2021 2:44 am

פי האתון כתב:לרגל יוה"כ הקרב ובא, אני מעלה כאן את וידוי שמואל השלם, מנוקד כפי שנוקד בכתב היד (כולל הניקוד העליון), כולל קצת הערות.
אשמח אם יבואו הוספות/הארות/הערות.
אַתָּה יוֹדְֵעַ מַעֲמְקֵּי לֵב.pdf

מדוע ניקדת טָהֳרַת ולא טַהֲרַת כבכתב היד?
ומדוע "ולא עשינוה" ולא "לא עשינוה" כמו שנראה לי בכתב היד (הנקודה לפני הלמד אינה נראית לי שריד מוו אלא נקודה המשמשת לציון פסיק)?

פי האתון
הודעות: 618
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: נוסח הוידוי של שמואל ושל רבי יוחנן

הודעהעל ידי פי האתון » ד' ספטמבר 15, 2021 9:20 am

עץ הזית כתב:
פי האתון כתב:לרגל יוה"כ הקרב ובא, אני מעלה כאן את וידוי שמואל השלם, מנוקד כפי שנוקד בכתב היד (כולל הניקוד העליון), כולל קצת הערות.
אשמח אם יבואו הוספות/הארות/הערות.
אַתָּה יוֹדְֵעַ מַעֲמְקֵּי לֵב.pdf

מדוע ניקדת טָהֳרַת ולא טַהֲרַת כבכתב היד?
ומדוע "ולא עשינוה" ולא "לא עשינוה" כמו שנראה לי בכתב היד (הנקודה לפני הלמד אינה נראית לי שריד מוו אלא נקודה המשמשת לציון פסיק)?

יש"כ, אתקן בל"נ.
עכשיו אני שם לב שמש"כ שם:
"[וְה]ַכֵר פָּנִי[ם] [צִיוִתָּ]נוּ, וְשֹׁוחַדְ מֵחֵיק נטַָלנְו" הוא מלה"כ "לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט" וצריך להיות משהו כמו: על הכר פנים צויתנו - ושוחד נטלנו וכו'.


חזור אל “עיון תפילה וחקר פיוט”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים