עמוד 1 מתוך 1

אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ג' אפריל 07, 2020 2:13 am
על ידי שייף נפיק
מוזכר בכ''מ בשם כתבי האר''י שאומרים תמניא אפין במוצ''ש קודם ערבית. על מה מדובר? על קי''ט?
בשו''ת יש מאי''ן (יילוז) כתוב בלשון זו ''ויש אומרים תמניא אפין עד לדוד ברוך'' מה כוונתו בזה?
והמשיב ברוך יהיה.

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ג' אפריל 07, 2020 2:41 am
על ידי לבי במערב
שייף נפיק כתב: . . בשו''ת יש מאי''ן (יילוז) כתוב בלשון זו ''ויש אומרים תמניא אפין עד לדוד ברוך'' מה כוונתו בזה? . .

בתחלתו הוא.
שמא הכוונה עד למזמור קמד?! [שהוא היחיד, כמדומה, הפותח בתיבות אלו].

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ג' אפריל 07, 2020 3:00 am
על ידי גל של אגוזים
לבי במערב כתב:
שייף נפיק כתב: . . בשו''ת יש מאי''ן (יילוז) כתוב בלשון זו ''ויש אומרים תמניא אפין עד לדוד ברוך'' מה כוונתו בזה? . .

בתחלתו הוא.
שמא הכוונה עד למזמור קמד?! [שהוא היחיד, כמדומה, הפותח בתיבות אלו].


עי' במנהגי חת"ס (מצורף בתמונה)

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ג' אפריל 07, 2020 3:05 am
על ידי לבי במערב
ידוע הוא (ראה למשל כאן).

[וביבי"א ח"ו או"ח סי' ל (הובא במק"א): "ובעיקר נידונו אודות מזמורי תהלים שאומרים בבהכ"נ במוצ"ש, לדוד ברוך ה' צורי וכו', ות"ח אחד ניסה לבטל אמירתם עפ"ד המקובלים שאין לקרות מקרא בלילה, והעיר בזה הרהמ"ח ים הגדול הנ"ל, ממ"ש כן הרמ"א (בסי' רצב) לומר שיר המעלות בין מנחה למעריב, ומסתמא דעד חשיכה קאמר, דבאפוקי יומא מאחרינן, כדאמרי' (שבת קיח:) א"ר יוסי יהא חלקי ממוציאי שבת בצפורי. והארחות חיים והמנהיג והרד"א כולם הביאו מנהג זה"].

- התמיהה היא, האם יתכן שאמרו ממזמור קיט עד קמד.

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ד' מאי 20, 2020 6:44 pm
על ידי איש מלחמה
הובא בסדר היום והעתיקו בתיקוני שבת שהוא קיט' וכנראה שזה לאו דווקא מהמקובלים

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ד' מאי 20, 2020 7:41 pm
על ידי חד ברנש
מסתבר שאין זה מהאר"י, שהתנגד לאמירת מקרא בלילה ואף מובא בשמו שלא לומר את הפרשיות והפסוקים השונים שנהגו לומר במוצ"ש.

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:57 pm
על ידי כיפת הירדן
לשאלת פותח האשכול.
זכורני משנות ילדותי בחיפה כי בביהכנ"ס 'עדת ישראל' שנקרא בפי כל 'הוינאים', [בראשות הרב קלופט זצ"ל]
היו ילדי הקהילה מתכנסים אחר תפילת מנחה בש"ק,לאמירת תהילים
מתוך קונטרס שנפתח בפרק קי"ט אחריו נאמרו מזמורי 'שיר המעלות',
והמזמור האחרון בקונטרס היה קמ"ד 'לדוד ברוך' אליו הצטרפו גם המבוגרים,
והוא הושרבמנגינה הידועה.

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ו' מאי 22, 2020 12:06 am
על ידי לבי במערב
ייש"כ!

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ו' מאי 22, 2020 1:26 am
על ידי ירדן ירחו
IMG_20200522_005252 (1).jpg
IMG_20200522_005252 (1).jpg (3.23 MiB) נצפה 1723 פעמים

כאן בהערה 9 מביא המנהג

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ו' מאי 22, 2020 1:30 am
על ידי ירדן ירחו
סליחה על איכות הצילום זה לא התחום שלי

Re: אמירת תמניא אפין במוצ''ש

פורסם: ו' יוני 05, 2020 1:11 pm
על ידי בוסטון
ודאי שמדובר באמירת קי"ט המעיין בספרי זכרונות ממזרח אירופה יראה שאמירתן היתה מנהג נפוץ והם נאמרו בניגון מיוחד
ולאחריהן נאמרו לדוד ברוך ולמנצח בניגונים המוכרים